(Några andra objekt)
Floda Gammelgård, Dala-Floda
Omålat stolphärbre av rundtimmer från Kopplagården i Mossel med dragbomslås av Olof Nilsson i Lima 1676. Tre prov togs underifrån i tre golvklovor våren 2003. Alla av tall, med mer än 200 årsringar, den yttersta ringen var i alla stockarna från 1777 (ingen blånad i splintveden). Härbret - åtminstone golvet - är således från ca 1778.

Torbjörn Axelson (1 april 2006)


Mätdata (ringbredder)

visa som tabell
2 1 0.2 0.1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

FGhrg 1 Omålat härbre, Floda Gammelgård, Dalarna PISY FGhrg 2 Sweden Scotch Pine 1529 1777 FGhrg 3 T Axelson FGhrg #### Prov ur tre golvklovor. Samtliga daterade till 1777 (yttersta ring)
———— FGhrg13, 1529–1777,
———— FGhrg12, 1559–1777,
———— FGhrg11, 1565–1777,