Smedja, Hamrånge hembygdsgård, Gästrikland
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2012

Smedjan.

Tidigt på morgonen den 9 juni 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur några stockar i den smedja som finns på Hamrånge hembygdsgård, . Proven togs i sockarna A2b-A5b (vänster om dörren). Smedjan är flyttad från Totra. Det primära syftet med provtagningen var att under den begränsade tid som stod till buds samla material till en användbar och fritt tillgänglig referenskronologi (tall) för södra Gästriklands kustland. Det visade sig att endast en av de fyra provtagna stockarna var av tall (A3b). De övriga tre av gran. Tallprovet ingår i referenskronologin, men dateras främst med hjälp av andra referenser än denna.

Stockprovnr.StatusIntervallfällningsdatum
A2bX023aTorrgran med tjurved111 årodaterat
A3bX020aTall 1690-1816vinter 1816/17
A4bX021aGran, tynande1713-1813efter 1814
A5bX022aGran, provet skadat, ytveden saknas1698-1799efter 1800

På grundval av det sparsamma materialet torde det vara sannolikt att smedjan är byggd av timmer fällt vintern 1816/17, och kan då vara byggd omkring 1817.

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between references and X020a.pos dated to 1816 with corr >= 0,35 and with overlap >= 126 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,50  6,43  126  based on 10 members
FlodaSn0  0,45  5,60  126 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Kungsber  0,43  5,36  126 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
BratPISY  0,43  5,24  126 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
SödraDal  0,41  5,07  126 Södra Dalarna                      PISY
se007   0,40  4,87  126 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Sissh041  0,39  4,76  126 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
GagnefSo  0,38  4,51  126 Gagnef-Djura                      PISY
Slsfl-PI  0,37  4,39  126 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines        PISY
SolorNor  0,36  4,30  126 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
swed305  0,35  4,21  126 Björbo, Dalarna                     PISY
Mot den lokala kronologin, GvleC, med detta prov uteslutet erhålles endast Corr=0.34 TTest=4.0, vilket är oväntat lågt!

Granproven passar bra mot varandra och ger en övrtygande datering mot vår grankurva för Dalarna:

X02-PCAB compared to the reference DalarPC of length 505 Dated to 2005

--Rel Over *P2Yrs------ BaPi------- C84F- BesIE MeanS (year)      
-year lap  CorrC TTest CorrC TTest CorrC CorrC CorrC          
 192 115  0,49  6,0  0,51  6,3  0,50  0,52  0,50 (1813) (as dated)


Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

X02  1 Smedja från Totra, nu Hamrånge hembygdsgård     PISY
X02  2 Sweden    Pinus sylvestris     6056N1704E     1690 1816
X02  3 T. Axelson
X020a  1690  45  62  96  88  115  111  126  111  97  108
X020a  1700  104  63  64  59  59  38  40  50  75  38
X020a  1710  33  55  63  61  58  77  89  82  61  62
X020a  1720  80  100  191  168  114  89  43  65  75  107
X020a  1730  96  64  59  60  75  79  89  90  129  139
X020a  1740  83  67  98  106  54  42  46  38  34  23
X020a  1750  37  78  80  80  62  97  62  36  44  80
X020a  1760  82  93  97  83  64  49  48  51  39  53
X020a  1770  51  38  42  64  43  38  63  54  55  55
X020a  1780  46  53  92  86  133  87  78  74  53  45
X020a  1790  26  34  47  33  50  21  13  24  32  27
X020a  1800  29  23  36  20  21  36  35  31  40  66
X020a  1810  69  44  60  70  68  61  72  999
X020a  #### Vk. X02  1 Smedja från Totra, nu Hamrånge hembygdsgård     PCAB
X02  2 Sweden    Picea abies       6056N1704E     1698 1813
X02  3 T. Axelson
X021a  1713  333  298  367  239  208  274  188
X021a  1720  202  211  229  211  227  306  216  274  253  249
X021a  1730  217  204  184  171  142  182  162  184  184  158
X021a  1740  117  111  127  124  91  128  131  109  81  79
X021a  1750  68  75  70  52  75  91  82  71  82  50
X021a  1760  45  53  46  41  49  77  68  70  86  74
X021a  1770  70  67  73  78  63  79  65  79  65  33
X021a  1780  47  37  29  43  50  55  46  46  50  31
X021a  1790  22  40  40  32  43  36  41  42  40  44
X021a  1800  51  53  41  39  49  34  36  34  26  32
X021a  1810  32  37  33  19  999
X021a  #### A4. PCAB, +>0
X022a  1698  195  200
X022a  1700  214  139  92  91  111  74  144  147  177  147
X022a  1710  138  107  111  124  135  113  94  79  95  76
X022a  1720  70  62  74  65  93  132  89  129  117  198
X022a  1730  166  149  109  80  74  93  104  101  123  92
X022a  1740  94  62  68  73  70  120  122  111  90  60
X022a  1750  50  65  63  79  101  136  99  99  94  71
X022a  1760  73  91  76  83  89  99  102  95  114  115
X022a  1770  109  122  160  130  138  156  167  154  132  72
X022a  1780  91  57  33  53  60  103  86  71  91  57
X022a  1790  43  72  95  58  66  49  53  75  71  73
X022a  1800  999
X022a  #### A5 (ej vk, +>0). PCAB