Härbre, Hille hembygdsgård, Gästrikland
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2012

Härbret.

Tidigt på morgonen den 9 juni 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur några stockar i det härbre som finns på Hille hembygdsgård, . Proven togs underifrån, dels genom mushyllor, syllstock och i golvplankor. Härbret är flyttad från Råhällan 1950. Det primära syftet med provtagningen var att under den begränsade tid som stod till buds samla material till en användbar och fritt tillgänglig referenskronologi för södra Gästriklands kustland. Vid provtagnigstillfället insåg jag inte att härbret kommer innifrån landet, och att träden sannolikt vuxit på kanske 80-100 meter över havet, och att proven därför inte är lämpliga att inkluderas i kustlandskronologin. Då jag inte hade möjlighet att komma in i härbret, togs proven underifrån, vilket medför att de är kraftigt suboptimala för slutsatser rörande bodens byggandshistoria. Jag vill ändå redovisa de iakttagelser jag kunnat göra utifrån det sparsamma materialet. Följande prov togs:

Stockprovnr.StatusIntervallfällningsdatum
Mushyllor (B1,D1)X010a,bVankant kan inte fastställas1528-1773efter 1773
B2X011a  1713-1773vinter 1773/74
C1X012aYttersta ringen delvis bortvittrad110 ringar Kunde ej dateras
GolvplankaX015aStarkt vittrad yta 1619-1759efter 1760
GolvplankaX016aStarkt vittrad yta 1650-1760efter 1766

De fåtaliga proven ger en möjlig datering av boden till mitten av 1770-talet (tidigast 1774), men om den är representativ för hela härbret kan naturligtvis inte avgöras utifrån de fåtaliga proven. Golvplankorna har en starkt vittrad yta, och mycket tätvuxen/tynande yttersta ved, med ringar till åtminstone efter 1760 respektive 1766, och kan mycket väl vara samtida med mushyllor och B2.


Noter




Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best available references and X01-HärbreHille
dated to 1773 with corr >= 0,42 and with overlap >= 245 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,58 11,17  245  based on 10 members
Kungsber  0,52  9,48  245 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
SödraDal  0,51  9,27  245 Södra Dalarna                      PISY
GvleC-pi  0,51  9,17  245 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY
swed305  0,51  9,13  245 Björbo, Dalarna                     PISY
FlodaSn0  0,49  8,77  245 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
se007   0,48  8,50  245 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
GagnefSo  0,46  8,06  245 Gagnef-Djura                      PISY
Sfsn-PIS  0,46  8,04  245 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
Grangard  0,43  7,38  245 Grangärde, Dalarna                   PISY
Bingsjo_  0,42  7,25  245 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY

Mätvärden (rådata)

X01  1 Härbre fr Råhällan, nu Hille hembygdsg, Gästrikland PISY
X01  2 Sweden    Pinus sylvestris  80m 6049N1656E     1528 1773
X01  3 T. Axelson
X01   #### current location: 60.739469,17.185253
X010a  1544  101  89  89  94  87  94
X010a  1550  67  71  65  76  75  76  95  87  87  78
X010a  1560  80  54  55  57  66  66  88  80  76  64
X010a  1570  67  66  91  103  89  76  107  89  103  84
X010a  1580  68  64  53  65  64  62  56  52  50  60
X010a  1590  55  59  52  43  61  59  52  56  59  33
X010a  1600  46  38  44  46  53  61  51  58  43  62
X010a  1610  30  59  54  42  40  37  46  62  48  56
X010a  1620  59  52  44  50  38  70  53  44  36  42
X010a  1630  30  40  33  31  43  25  33  34  33  37
X010a  1640  41  32  21  34  43  44  43  48  46  44
X010a  1650  42  25  26  16  25  20  17  15  16  14
X010a  1660  25  30  19  34  38  60  47  46  49  44
X010a  1670  48  42  46  51  37  33  44  38  46  49
X010a  1680  49  61  55  78  77  46  61  43  19  32
X010a  1690  43  53  53 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
X010a  1700 -999 -999  85  75  46  58  65  55  63  49
X010a  1710  50  59  62  55  58  101  111  88  66  62
X010a  1720  66  54  75  69  61  66  58  75  55  70
X010a  1730  76  50  49  50  65  60  46  50  57  50
X010a  1740  35  23  44  39  40  33  31  38  41  33
X010a  1750  29  31  35  56  48  69  59  52  39  39
X010a  1760  41  60  50  44  52  48  62  62  40  50
X010a  1770  44  39  46  40  999
X010a  #### Mushylla B, 2 fragment - mellanliggande saknas. om vk kan ej avgöras
X010b  1528  107  98
X010b  1530  85  76  110  127  148  148  73  16  12  25
X010b  1540  37  58  56  67  58  63  71  136  113  73
X010b  1550  63  71  69  69  46  65  64  72  79  66
X010b  1560  89  68  49  48  62  51  82  75  74  68
X010b  1570  64  84  84  82  74  115  102  113  113  103
X010b  1580  87  91  55  73  94  85  47  47  46  49
X010b  1590  63  56  49  44  59  66  57  61  71  55
X010b  1600  35  41  40  44  56  107  71  69  69  64
X010b  1610  71  72  51  42  45  50  78  85  65  67
X010b  1620  73  60  54  46  44  34  36  28  27  42
X010b  1630  17  30  17  29  58  42  55  48  54  58
X010b  1640  66  40  25  30  37  36  36  35  42  33
X010b  1650  43  26  30  19  31  28  19  23  17  14
X010b  1660  24  25  15  29  31  46  29  28  27  26
X010b  1670  999
X010b  #### +>8 (splint saknas?). Mushylla D. samma träd som mushyllaB: X013a-->X010b
X011a  1713  295  310  286  255  188  198  191
X011a  1720  232  167  285  273  198  157  122  112  131  175
X011a  1730  176  136  176  172  175  123  115  78  87  81
X011a  1740  67  41  69  64  63  59  50  52  54  35
X011a  1750  42  54  70  71  85  91  65  59  55  58
X011a  1760  56  74  80  72  76  54  62  65  64  66
X011a  1770  55  40  63  44  999
X011a  #### Vk, B2, Härbre Hille hbgård
X015a  1619  93
X015a  1620  117  96  75  81  78  94  75  58  77  67
X015a  1630  69  66  78  67  76  57  68  76  67  69
X015a  1640  72  68  85  66  62  69  59  56  71  56
X015a  1650  38  42  41  42  45  54  52  50  53  29
X015a  1660  22  23  66  84  105  103  100  87  93  88
X015a  1670  92  72  50  56  51  51  55  49  57  54
X015a  1680  67  83  57  76  62  36  42  28  19  27
X015a  1690  44  53  52  40  51  41  44  53  67  77
X015a  1700  86  66  89  65  52  55  60  61  52  33
X015a  1710  60  57  56  67  51  69  62  61  51  50
X015a  1720  48  48  61  73  56  44  32  51  49  50
X015a  1730  46  40  44  42  50  48  41  39  52  48
X015a  1740  46  28  52  46  44  50  49  39  40  46
X015a  1750  52  35  43  60  51  61  49  34  46  63
X015a  1760  999
X015a  #### +>1, Härbre, Hille hbgård, golvplanka
X016a  1650  113  140  103  84  65  45  43  32  36  50
X016a  1660  68  80  86  114  142  137  121  109  135  94
X016a  1670  91  119  162  141  71  87  114  102  126  95
X016a  1680  117  117  106  128  103  89  129  56  42  56
X016a  1690  57  87  94  72  85  97  96  81  87  85
X016a  1700  86  77  122  98  57  64  61  53  71  40
X016a  1710  46  67  63  61  58  65  76  65  55  44
X016a  1720  51  54  66  53  49  44  44  55  44  44
X016a  1730  51  41  40  33  33  33  37  38  41  33
X016a  1740  33  14  41  31  36  34  37  35  45  35
X016a  1750  33  45  32  30  37  48  32  29  32  36
X016a  1760  32  999
X016a  #### +>5