Rökbastu, Hille hembygdsgård, Gästrikland
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2012

Rökbastun sedd från baksidan med knutkedjan C-D.

Tidigt på morgonen den 9 juni 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur ett antal stockar i den rökbastu som finns på Hille hembygdsgård, . Den är flyttad från Tröje 1953. Det primära syftet med provtagningen var att under den begränsade tid som stod till buds samla material till en användbar och fritt tillgänglig referenskronologi för södra Gästriklands kustland, där en stor del av proverna nu också ingår. Boden var öppen och jag dristade mig att ta ett antal prover i den. Som "biprodukt" fås en dendrokronologisk studie av byggnaden.

Bastun är timrad med haklaxknutar, och många stockar är skarvade. Endast en del av stockarna är sotiga, varför man måste anta att de övriga satts in vid en omtimring efter vilken bastun inte använts - kanske då den flyttades till hembygdsgården 1953. Prov togs ur följande stockar:

Stockprovnr.StatusIntervallfällningsdatum
D1X000a,bEj sotig1772-1887Sommar 1888
A4aX001aSotig, blånad splint1695-1797vinter 1797/98
A6aX002aSotig1739-1798vinter 1798/99
A7aX003aSotig1746-1870vinter 1870/71
C6X004aSotig1703-1798vinter 1798/99
C7X006aSotig, något blånad splint1715-1797vinter 1797/98

Byggnaden har en komplex tillkomsthistoria. Många av de lägre stockvarven är inte sotiga, och i flera fall uppenbart återanvända (i vissa fall rödfärgade på insidan!). Dessa kan eventuellt ha tillkommit i samband med flytten 1953. Endast en av dessa stockar är daterade (C1: sommar 1888), men dateringen av den stocken ger förmodligen ingen som helst information om rökbastun, då den från början förmodligen suttit i en helt annan byggnad. Av de sotiga stockarna är den större gruppen fällda vintrarna 1797/98 och 1798/99, och där de äldre visar blånad slintved, vilket kan tolkas som att de legat ute i väntan på användning. Dessa stockar bör ha timrats samman 1799. Vad de då utgjorde för slags byggnad kan inte avgöras. Stocken A7a med datering troligen vintern 1870/71 eller möjligen något år senare, ger en tidigaste möjlig datering (terminus post quem) av rökbastun till 1871, men vi vet ju inte om också denna stock hade hunnit återanvändas innan den blev en del av rökbastun - kanske är det t.o.m sannolikt.

Den typ av knutning som används i boden, haklaxknutar, anses härröra från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, men jag har funnit liknande knutar från mitten av 1800-talet där knutning utan skallar kan antas ha varit särskilt önskvärt (två belägg). Denna studie ger dessvärre intet säkert besked om rökbastuns och därmed knutarnas ålder, då det daterade timret i det flesta fall uppenbarligen är återbrukat, och i det återstående fallet (A7a - 1870/71) mycket väl också kan vara det.


Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

X00  1 Rökbastu fr Trödje, Hille hembygdsgård, Gästrikland PISY
X00  2 Sweden    Pinus sylvestris  30m 6044N1711E     1695 1887
X00  3 T. Axelson
X00   #### 60.740203,17.185866 (building location)
X000a  1772  170  231  225  224  271  186  152  129
X000a  1780  106  122  150  126  146  127  103  108  98  94
X000a  1790  104  108  76  92  103  69  76  95  79  104
X000a  1800  103  92  75  64  68  88  88  93  73  79
X000a  1810  122  122  109  121  92  88  74  90  86  122
X000a  1820  119  113  80  86  92  93  109  97  105  87
X000a  1830  97  100  92  87  87  51  32  52  86  91
X000a  1840  100  94  89  92  113  79  96  77  86  76
X000a  1850  74  79  62  46  53  88  117  104  104  82
X000a  1860  86  84  85  65  52  61  79  64  60  61
X000a  1870  60  48  49  59  66  46  42  49  65  63
X000a  1880  64  53  100  57  78  106  72  65  999
X000a  #### + ofullst. D1, Rökbastu, Hille
X000b  1772  170  246  266  276  271  231  163  151
X000b  1780  110  123  144  136  175  180  133  119  116  121
X000b  1790  137  215  163  184  226  151  129  161  144  108
X000b  1800  172  200  121  103  92  94  140  123  91  87
X000b  1810  136  114  109  131  85  87  78  92  78  116
X000b  1820  87  86  72  75  96  101  108  97  105  71
X000b  1830  80  95  77  54  74  39  77  102  137  133
X000b  1840  136  115  92  76  92  79  95  84  98  93
X000b  1850  132  107  84  53  61  77  118  117  93  63
X000b  1860  80  74  69  84  61  68  106  89  75  86
X000b  1870  87  69  63  77  65  54  45  48  60  60
X000b  1880  77  66  102  67  73  93  83  70  999
X000b  #### + ofullst. D1, Rökbastu, Hille
X001a  1695  143  185  201  290  291
X001a  1700  316  281  279  158  205  173  200  210  205  165
X001a  1710  215  220  209  210  200  215  170  127  130  97
X001a  1720  118  109  124  110  85  111  80  81  91  61
X001a  1730  88  78  94  88  75  89  75  75  110  128
X001a  1740  94  89  91  121  97  113  113  102  113  119
X001a  1750  136  119  100  109  124  112  107  77  73  100
X001a  1760  76  101  87  83  102  82  86  100  93  87
X001a  1770  58  47  71  73  53  63  74  53  75  88
X001a  1780  46  35  37  50  48  50  47  41  36  48
X001a  1790  31  56  34  44  44  28  36  49  999
X001a  #### vk (blånad splint). A4a, Rökbastu, Hille
X002a  1739  356
X002a  1740  373  247  263  223  263  249  272  213  175  192
X002a  1750  184  173  156  182  161  100  77  98  148  147
X002a  1760  169  172  135  105  131  127  130  130  124  135
X002a  1770  103  85  113  103  60  49  58  63  98  92
X002a  1780  89  85  95  72  141  136  122  114  99  108
X002a  1790  118  157  89  112  154  113  81  114  74  999
X002a  #### vk. A6a, Rökbastu, Hille
X003a  1746  354  287  205  280
X003a  1750  353  268  229  231  203  169  167  138  105  150
X003a  1760  156  209  172  166  233  190  215  200  109  143
X003a  1770  118  80  111  143  129  128  161  137  98  140
X003a  1780  97  63  104  90  109  85  94  123  86  103
X003a  1790  119  153  117  138  164  95  112  151  114  129
X003a  1800  119  124  135  105  130  114  101  69  65  74
X003a  1810  60  38  47  50  66  70  47  68  48  65
X003a  1820  44  42  30  74  51  37  60  67  78  56
X003a  1830  79  66  67  65  61  68  45  40  33  37
X003a  1840  37  31  34  32  27  17  26  14  24  28
X003a  1850  28  29  22   7  13  29  21  21  10   8
X003a  1860  14   9  17  23  22   4  13  16   9  19
X003a  1870  20  999
X003a  #### vk (ytved mkt tät). A7a, Rökbastu, Hille
X004a  1703  227  373  248  338  327  272  251
X004a  1710  275  313  327  246  271  278  227  255  238  173
X004a  1720  195  228  248  163  145  175  145  127  155  174
X004a  1730  140  137  137  114  120  140  104  71  106  100
X004a  1740  72  50  66  56  61  57  53  44  55  52
X004a  1750  55  84  73  92  76  74  65  56  49  55
X004a  1760  54  60  63  47  51  48  62  64  54  59
X004a  1770  58  41  55  51  33  49  69  53  76  47
X004a  1780  42  33  35  34  48  39  45  44  49  48
X004a  1790  46  61  52  53  55  34  37  50  39  999
X004a  #### vk. C6, Rökbastu, Hille
X006a  1715  253  196  175  177  144
X006a  1720  196  190  203  181  120  162  101  97  88  102
X006a  1730  126  144  178  105  121  125  111  108  147  119
X006a  1740  108  75  117  108  99  85  84  123  159  172
X006a  1750  197  136  127  125  106  102  90  86  70  121
X006a  1760  91  94  71  85  93  84  95  85  102  98
X006a  1770  71  35  71  62  71  70  78  57  78  89
X006a  1780  52  52  54  56  80  68  54  59  64  71
X006a  1790  66  142  92  119  117  83  49  91  999
X006a  #### vk, ngt blånad. C7