Gamla, numer döda, tallen i älvbacken vid Lillkyrkan, Björbo
Dendrokronologisk analys
av Torbjörn Axelson, febr. 2011


Schematisk skiss över i vilka riktningar de sex borrproven
togs i trädet.
Gamla, numer döda, tallen i älvbacken vid Lillkyrkan, Björbo, 60° 27' 25.4" N, 14° 43' 20.3" E.

I januari 2011 togs prover med 40 cm tillväxtborr i sex riktningar i den döda tallen vid Lillkyrkan i Björbo. Frågeställningen var att ta reda på dess ålder, samt undersöka om några asymmetrier i ringarna skulle kunna kopplas till de stora översvämningarna, främst den 1916.

I brösthöjd var omkretsen 288 cm, vilket ger en beräknad ideal medelradie på 46 cm, alltså sex cm längre än den tillgängliga borrens längd, men p.g.a stammens asymmetri kan den nå fram på någon sida.

I ett av proven, VDR01a finns en innersta mätbar ring från 1859, men ytterligare minst 12 ringar kan räknas. Borret missar märgen med ca 5 mm, varför ytterligare några ringar kan finnas. Trädet bör därför ha nått brösthöjd ca 1845. Den yngsta egentliga ringen är från 2005. Trädet blev därför drygt 160 år.

Någon tydlig effekt av översvämningarna i form av förändrad asymmetri i ringar har inte kunnat uppfattas. De asymmetrier som är tydligast är de efter 1907 (1908-13) och efter 2001 (2002-2005). Den senare troligen patologisk. Från 2002 är trädet tynande.

Det är värt att notera att proveniens-analysen här ger ett resultat, som, om trädets växtplats vore okänd, skulle kunna tolkas som betydligt närmare Mälardalen, alltså betydligt lägre/varmare än vad Björbovirke vanligen uppvisar. Mikroklimatet torde i detta fall också rimligen vara varmare på den aktuella växtplatsen, inne i byn, i sydläget vid norra älvbacken, än vad som är normalt för skogsträden. Detta är likväl en påminnelse om det vanskliga i att försöka göra proveniensbestämningar på grundval av mediokra korrelationsvärden.

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T Correlations between available (most relevant) references in PISY-Skandinavien100907.rwl and VDR01 dated to 2005 with corr >= 0.38 and with overlap >= 138 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.49  6.75  146  based on 9 members
swed310B  0.45  5.85  138 Bettna, Södermanland                  PISY
ESVEALAN  0.43  5.69  145 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
Estonia  0.42  5.41  139 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
SödraDal  0.42  5.54  146 Södra Dalarna                      PISY
BjörboGr  0.42  5.49  145 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Grangard  0.40  5.15  145 Grangärde, Dalarna                   PISY
HallandP  0.38  4.99  146 Halland                         PISY
swed305  0.38  4.93  143 Björbo, Dalarna                     PISY
Prostpar  0.38  4.97  146 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/nytt.htmVDR01 1 Döda tallen vid Lillkyrka, Björbo. Dalarna     PISY
VDR01 2 Sweden    Pinus sylvestris  205m 6027N1443E     1859 2005
VDR01 3 T. Axelson
VDR01a 1859  585
VDR01a 1860  522  328  266  264  138  158  401  471  574  520
VDR01a 1870  483  386  374  409  297  295  246  267  377  212
VDR01a 1880  104  256  298  115  236  244  112  73  60  50
VDR01a 1890  52  59  84  85 -999 -999 -999 -999 -999 -999
VDR01a 1900 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
VDR01a 1910 -999 -999 -999 -999 -999  60  49  66  61  63
VDR01a 1920  60  67  68  56  54  54  37  81  63  66
VDR01a 1930  70  55  59  64  107  122  128  103  155  234
VDR01a 1940  116  140  111  168  187  221  209  178  161  138
VDR01a 1950  115  96  90  82  77  57  42  50  45  51
VDR01a 1960  57  43  47  45  69  64  49  64  64  46
VDR01a 1970  48  64  107  143  173  139  60  88  119  131
VDR01a 1980  137  107  58  80  78  86  67  75  79  99
VDR01a 1990  117  107  85  50  73  74  83  115  89  60
VDR01a 2000  81  87  62  28  999
VDR01a #### Utanför yttersta mätta ring, som troligen är patologisk, finns ytterligare ca 4 tynande.
VDR01b 1860  473  520  394  306  166  243  414  436  571  574
VDR01b 1870  715  604  621  610  552  376  365  297  550  367
VDR01b 1880  201  184  490  389  426  348  320  212  160  313
VDR01b 1890  368  305  330  248  375  238  211  355  208  241
VDR01b 1900  254  219  153  208  271  303  223  119  99  102
VDR01b 1910  98  142  123  121  129  120  104  94  114  143
VDR01b 1920  192  208  183  155  120  124  121  162  162  145
VDR01b 1930  113  89  120  112  99  103  105  99  138  236
VDR01b 1940  185  304  223  270  236  311  231  207  167  154
VDR01b 1950  171  131  122  149  158  158  117  109  150  185
VDR01b 1960  181  192  202  245  332  290  220  301  315  289
VDR01b 1970  302  300  402  406  386  391  295  216  255  324
VDR01b 1980  293  315  309  348  248  243  157  148  174  176
VDR01b 1990  182  157  125  78  110  155  154  131  137  120
VDR01b 2000  106  87  77  45  19  25  999
VDR01b #### Vk, yttersta ring kan vara flera?
VDR01c 1899  381
VDR01c 1900  544  424  339  459  439  460  440  299  190  179
VDR01c 1910  166  135  114  128  154  191  131  156  180  214
VDR01c 1920  140  232  264  241  224  292  254  293  263  309
VDR01c 1930  366  290  331  268  253  269  259  172  266  252
VDR01c 1940  149  186  210  227  179  198  167  168  184  172
VDR01c 1950  204  191  243  232  215  221  149  999
VDR01c #### endast kärnved
VDR01d 1891  394  503  544  771  622  566  750  612  619
VDR01d 1900  707  651  455  495  544  520  298  287  381  465
VDR01d 1910  568  547  483  408  402  348  325  330  373  362
VDR01d 1920  399  562  477  363  490  468  373  427  450  407
VDR01d 1930  381  305  360  344  339  370  360  288  349  331
VDR01d 1940  208  324  344  316  300  343  341  297  301  222
VDR01d 1950  285  207  263  276  257  291  187  254  195  315
VDR01d 1960  211  215  202  129  266  241  206  303  280  189
VDR01d 1970  168  223  279  342  265  218  231  207  261  234
VDR01d 1980  240  290  272  282  273  235  207  999
VDR01d #### ej vk
VDR01e 1895  560  514  672  533  501
VDR01e 1900  644  619  389  390  475  459  412  343  346  354
VDR01e 1910  414  473  437  354  302  284  249  278  333  309
VDR01e 1920  346  310  296  267  302  315  278  443  284  327
VDR01e 1930  334  292  355  294  252  273  296  220  272  323
VDR01e 1940  168  232  296  382  359  498  362  351  408  438
VDR01e 1950  322  255  290  360  328  269  280  320  274  411
VDR01e 1960  352  310  224  243  335  259  354  400  283  278
VDR01e 1970  288  298  359  416  386  389  260  230  461  381
VDR01e 1980  436  413  365  273  245  342  312  254  343  285
VDR01e 1990  308  324  242  174  231  257  216  229  203  159
VDR01e 2000  168  142  125  41  23  25  999
VDR01f 1871  300  178  235  163  165  190  232  450  213
VDR01f 1880  112  223  201  140  166  155  130  136  82  138
VDR01f 1890  244  145  199  131  220  175  164  188  149  175
VDR01f 1900  188  190  129  151  180  194  173  201  248  169
VDR01f 1910  135  129  121  168  180  133  124  106  123  108
VDR01f 1920  123  118  134  93  97  92  60  125  104  98
VDR01f 1930  72  77  65  66  94  59  48  45  48  89
VDR01f 1940  66  50  61  83  90  81  77  52  76  79
VDR01f 1950  67  96  151  210  210  278  218  242  184  254
VDR01f 1960  216  161  175  169  259  213  225  300  229  205
VDR01f 1970  214  199  295  302  308  259  190  144  201  206
VDR01f 1980  310  233  219  252  294  328  336  232  249  239
VDR01f 1990  241  183  172  81  98  100  93  106  106  146
VDR01f 2000  170  154  130  89  69  66  999
VDR01f #### innersta vid skada?