Parstuga i Rommeholen, Stora Tuna sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2011

Långsidan med ingången (A) vätter mot sydost.
Gaveln (B) mot sydväst. Åtminstone röstet är från ca 1851, men om resten av gaveln är samtida kan kanske fortfarande diskuteras.

Den tredje oktober 2011 undersökte jag en parstuga i Rommeholen i Stora Tuna socken, . Tanken vara att ta prover i ett väggparti där väggbeklädnaden avlägsnats, men det blottade timret visade sig tyvärr vara så dåligt att det ej var möjligt att ta några prov med tillväxtborr. Samtliga prov fick därför tas på vinden istället. Alla prov utom ett var av gran. Det kan misstänkas att virket är hugget i närheten av Rommeholen, vilket betyder att höjden över havet är endast ca 130 m, vilket är betydligt lägre än för de flesta granar som bidragit till dalareferenserna, vilket i sin tur gör att man kan förvänta svagare korrelationer.

I gavel B (sydvästra) togs tre prov i gavelröstet Thid01, -03, -04, vilka har yttersta ring från 1850, 1850 och 1851 På den andra gaveln (D) togs prov ur röstmodern (rund) Thid07 men provet kan inte säkert dateras. Stocken under röstmodern (också rund, Thid08) dateras till "omkring fem år efter 1846". Prov togs i ytterligare fyra stockar i röstet (Thid09-12) Stockarna 10-12 innehåller alltför få ringar för att tillåta en datering, men är sannolikt jämngamla inbördes. Prov Thid10 och -11 är troligen från samma träd). Thid09 ger en datering till sommaren 1851. Ett prov togs ur den översta stocken på långsida A (Thid13). Stocken är av tall, men kunde inte dateras. Prov togs även ur två åsar (nära B-gaveln) Thid05 och -06. Den ena Thid06, kan dateras till 1850, medan den andra inte ger något säkert resultat (1851 eller 1846 kan nog inte uteslutas).

Slutsatsen är att allt virke som har kunnat dateras är fällt antingen vintern 1850/51 eller sommaren 1851 och i något fall möjligen vintern 1850/51. Då det fanns spår som tydde på att även återanvänt virke har använts, kan man inte utesluta att även något av det odaterade kan vara återanvänt. I sin nuvarande form torde stugan dock vara från tidigast sensommaren 1851, kanske 1852, och inget virke kan säkert knytas till någon äldre tidsperiod. När man tittar på b-gaveln utifrån, kan det nog emellertid inte säkert uteslutas att timret i bottenvåningen kanske skulle kunna vara äldre än det på vinden. Det är emellertid särskilt den översta stocken på långsidorna som avviker från de andra, och kanske härrör från en senare höjning. Den stocken (Thid13) har inte kunnat dateras, och är dessutom av ett avvikande träslag (tall). Det troligaste är därför antagligen att hela stugan med undantag för något "höjningsvarv", är från ca 1851.

Klarhet i de återstående frågorna skulle möjligen kunna bringas om man lyckas ta prov från utsidan i några stockar (vilket emellertid ofta är mycket svårt då virket vanligen är mycket skört på utsidorna).

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden

Thid  1 Parstuga Rommeholen 128, St.Tuna sn, Dalarna    PCAB
Thid  2 Sweden    Picea abies    130m 6026N1531E     1729 1851
Thid  3 T. Axelson
Thid01b 1824  180  257  217  210  182  230
Thid01b 1830  270  412  414  417  402  343  373  340  251  323
Thid01b 1840  321  287  239  206  228  137  246  241  257  182
Thid01b 1850  209  999
Thid01b #### PCAB-vk
Thid03a 1824  180  257  217  210  182  230
Thid03a 1830  270  412  414  417  402  343  373  340  251  323
Thid03a 1840  321  287  239  206  228  137  246  241  257  182
Thid03a 1850  209  999
Thid03a #### 1:a ovanför röstmoder. PCAB vk
Thid04a 1820  303  255  248  236  187  299  271  301  257  236
Thid04a 1830  194  192  361  463  490  440  343  293  210  202
Thid04a 1840  184  239  167  188  201  129  253  240  222  112
Thid04a 1850  118  135  999
Thid04a #### 4:de ovanför röstmoder. PCAB vk
Thid06m 1764  204  189  139  127  156  117
Thid06m 1770  156  203  194  189  204  254  220  214  209  229
Thid06m 1780  152  175  126  158  186  170  138  133  119  132
Thid06m 1790  167  149  146  141  100  107  144  137  116  139
Thid06m 1800  136  156  151  103  81  58  107  109  124  138
Thid06m 1810  73  107  95  130  95  150  166  135  203  164
Thid06m 1820  152  172  166  124  101  82  77  77  120  136
Thid06m 1830  127  110  79  84  69  74  121  131  123  67
Thid06m 1840  51  55  87  70  50  81  68  184  220  142
Thid06m 1850  105  999
Thid06m #### A (b) ås. PCAB vk
Thid08a 1729  191
Thid08a 1730  176  177  164  106  122  149  183  179  148  170
Thid08a 1740  138  98  61  73  65  95  133  107  101  53
Thid08a 1750  49  65  100  154  171  144  108  85  87  60
Thid08a 1760  97  169  170  144  96  114  89  86  78  62
Thid08a 1770  46  56  63  57  80  72  101  136  134  81
Thid08a 1780  73  79  62  103  90  75  77  62  66  77
Thid08a 1790  76  77  75  80  83  85  88  91  93  92
Thid08a 1800  74  69  66  66  97  82  80  78  74  94
Thid08a 1810  78  91  98  63  47  44  66  52  56  41
Thid08a 1820  20  36  44  48  45  28  28  25  24  24
Thid08a 1830  20  21  12  22  16  14  12  15  16  15
Thid08a 1840  15  25  21  15  12   9  11  999
Thid08a #### tynande. ca 5 saknas
Thid09a 1732  86  109  128  98  93  84  65  42
Thid09a 1740  45  32  26  29  32  41  36  36  22  20
Thid09a 1750  26  23  20  36  59  60  55  63  63  49
Thid09a 1760  34  39  44  39  19  29  35  29  25  32
Thid09a 1770  35  27  44  33  24  22  15  30  30  31
Thid09a 1780  29  30  31  55  39  38  38  48  65  57
Thid09a 1790  30  40  44  36  36  33  23  21  25  22
Thid09a 1800  16  18  14  24  43  55  45  47  50  40
Thid09a 1810  51  131  211  244  274  276  280  261  232  241
Thid09a 1820  123  105  98  75  78  106  100  98  97  92
Thid09a 1830  98  87  152  210  175  106  113  102  103  126
Thid09a 1840  90  103  134  124  118  131  164  137  165  137
Thid09a 1850  108  999
Thid09a #### +ofullst


Thid  1 Parstuga Rommeholen 128, St.Tuna sn, Dalarna    PCAB
Thid  2 Sweden    Picea abies    130m 6026N1531E     7918 8000
Thid  3 T. Axelson
Thid  #### Undated. unsynchronized
Thid05a 7920  316  227  264  209  195  203  154  139  170  149
Thid05a 7930  165  197  228  163  230  206  114  151  154  85
Thid05a 7940  161  139  154  118  75  91  67  68  73  80
Thid05a 7950  89  97  70  75  72  67  78  56  50  38
Thid05a 7960  37  45  53  79  47  88  185  250  199  169
Thid05a 7970  105  119  113  109  98  92  78  62  73  75
Thid05a 7980  76  90  92  105  115  89  78  51  87  56
Thid05a 7990  80  63  45  54  50  62  64  39  60  63
Thid05a 8000  51  999
Thid05a #### C(b) ås. VK. PCAB
Thid06a 7918  153  134
Thid06a 7920  170  225  200  195  200  250  226  218  210  221
Thid06a 7930  138  167  132  160  175  175  127  123  123  130
Thid06a 7940  162  147  145  142  93  102  144  140  126  139
Thid06a 7950  136  156  151  103  81  58  107  109  124  138
Thid06a 7960  73  107  95  130  95  150  166  135  203  164
Thid06a 7970  152  172  166  124  101  82  77  77  120  136
Thid06a 7980  127  110  79  84  69  74  121  131  123  67
Thid06a 7990  51  55  87  70  51  81  69  185  220  142
Thid06a 8000  105  999
Thid06a #### A (b) ås. PCAB vk
Thid07a 7981  93  107  127  116  86  77  101  105  111
Thid07a 7990  124  157  135  150  125  125  118  77  110  94
Thid07a 8000  70  999
Thid07a #### Röstmoder D
Thid10a 7968  195  248
Thid10a 7970  268  289  238  194  166  177  154  94  152  168
Thid10a 7980  189  193  217  210  198  236  238  229  206  227
Thid10a 7990  198  203  216  174  199  186  131  117  109  87
Thid10a 8000  134  999
Thid11a 7962  491  475  422  394  301  360  329  320
Thid11a 7970  211  314  257  204  195  138  168  102  153  139
Thid11a 7980  149  130  154  119  115  111  94  76  82  91
Thid11a 7990  68  65  63  61  80  82  41  53  51  43
Thid11a 8000  77  999
Thid12a 7963  327  292  256  250  272  315  266
Thid12a 7970  348  310  252  209  200  226  193  187  228  207
Thid12a 7980  230  196  189  177  174  153  142  119  141  173
Thid12a 7990  175  150  139  157  138  127  113  117  157  140
Thid12a 8000  163  999

Thid  1 Parstuga Rommeholen 128, St.Tuna sn, Dalarna    PISY
Thid  2 Sweden    Pinus sylvestris  130m 6026N1531E     7931 8000
Thid  3 T. Axelson
Thid  #### Undated
Thid13a 7931  240  209  229  154  193  172  149  120  202
Thid13a 7940  181  187  147  165  207  124  155  174  178  154
Thid13a 7950  134  147  181  157  154  146  137  137  99  90
Thid13a 7960  87  78  74  81  102  84  92  73  127  127
Thid13a 7970  107  98  99  112  102  89  95  72  77  70
Thid13a 7980  60  54  73  80  101  89  83  55  54  53
Thid13a 7990  55  56  53  41  48  64  69  67  69  54
Thid13a 8000  40  999
Thid13a #### +>0 PISY, Översta stocken på vägg A (nära D-gaveln)