Urmakardaniels uthus, Saxdalen, Grangärde sn, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2012

Den 5 mars 2012 tog jag prov ur ett uthus vid "UrmakarDaniels" i norra Saxdalen (Oxbrovägen 59), . Timmerbyggnaden, som nu är fristående, ingick tidigare i ett uthus. Dess urprungliga ändamål är svårt att avgöra. Knutarna är av enkelkattstyp, och syllstockarna är kraftigare än övriga stockar, och har en något päronformad profil. Gåtarna är kraftiga av stjärttyp, men infästa på ett sätt som inte tillåtit väggen att sjunka fullt ut.

Prov togs ur fem stockar (A1, A2, A9, C1, C4), där dock ett av proven (ur A2) föll sönder, så att minst 30 ringar föll bort (troligen 45 - motsvarande hela splinten). Proven, som alla är av tall med 55-77 mätta ringar vardera, har ganska dålig inbördes korrelation, men bedöms efter noggrann jämförelse vara samtida. Korrelationsvärdena mot lokala och regionala referenser är svag, men medelkurvan kan dateras till 1829 för yttersta ring mot myrtallskronologierna "Petmyra" och "Sälsfloten", samt mot "FlodaSn" med t-värden som närmar sig 6. En medelkurva av de tre referenserna ger t=6.9 mot medelkurvan för proven sedan det sönderfallna provet uteslutits. Detta kan dock troligen dateras till 1784, vilket skulle ge 45 borttappade splintringar, då stocken troligen är samtida med övriga. Det är alltså mycket sannolikt att virket till boden tagits från myrlänt mark.

Stockarna har alltså med stor sanolikhet fällts vintern 1829/30 och timringen har därför troligen skett ca 1830.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

SxUrD 1 Bod vid "Urmakardaniels", Saxdalen, Grangärde sn,  PISY
SxUrD 2 Sweden    Pinus sylvestris  160m 6009N1458E     1708 1829
SxUrD 3 T. Axelson
SxUrD  #### location=60.15979 14.97014;
SxUrD0 1762  332  278  234  164  121  140  145  145
SxUrD0 1770  92  121  158  153  83  180  190  148  124  103
SxUrD0 1780  129  198  160  164  157  160  160  192  153  106
SxUrD0 1790  169  188  191  173  171  124  120  136  138  133
SxUrD0 1800  130  111  110  132  177  167  135  141  127  114
SxUrD0 1810  112  101  94  109  112  108  81  103  76  125
SxUrD0 1820  92  157  190  176  184  126  169  120  148  999
SxUrD0 #### A1 +avskavd (sp=20?)
SxUrD1 1708  62  66
SxUrD1 1710  70  78  96  61  49  47  62  47  47  64
SxUrD1 1720  102  97  98  83  79  92  55  79  76  61
SxUrD1 1730  58  82  74  79  65  67  53  83  82  52
SxUrD1 1740  67  78  77  75  94  103  67  64  52  74
SxUrD1 1750  102  95  104  102  90  66  33  14  20  30
SxUrD1 1760  30  34  69  65  60  79  54  67  51  58
SxUrD1 1770  54  58  63  53  43  75  107  141  131  137
SxUrD1 1780  105  68  86  112  146  999
SxUrD1 #### A2, ej vk +>?30 ringar som smulades. (ingen splint?)
SxUrD2 1779  409
SxUrD2 1780  396  292  409  356  432  347  315  267  215  206
SxUrD2 1790  213  234  206  228  215  214  231  225  197  217
SxUrD2 1800  179  211  173  145  173  171  132  118  116  133
SxUrD2 1810  124  123  117  126  112  96  75  113  85  98
SxUrD2 1820  78  98  90  92  109  106  136  109  117  91
SxUrD2 1830  999
SxUrD2 #### A9, vk, sp=36
SxUrD3 1772  353  458  307  324  432  294  249  301
SxUrD3 1780  364  319  296  317  309  258  261  268  185  118
SxUrD3 1790  245  266  194  187  205  184  207  203  204  202
SxUrD3 1800  198  232  180  151  149  153  142  156  100  113
SxUrD3 1810  134  121  102  115  106  99  89  78  67  93
SxUrD3 1820  103  128  100  78  94  89  117  129  131  96
SxUrD3 1830  999
SxUrD3 #### C1, vk.
SxUrD4 1755  227  250  222  171  153
SxUrD4 1760  135  203  209  147  99  110  81  84  77  79
SxUrD4 1770  50  52  75  91  63  74  96  84  95  83
SxUrD4 1780  88  101  136  117  157  131  114  52  41  51
SxUrD4 1790  50  66  94  101  134  104  86  38  52  76
SxUrD4 1800  115  109  140  137  122  174  84  14  23  44
SxUrD4 1810  79  95  119  124  97  105  105  125  91  91
SxUrD4 1820  100  110  135  126  121  73  81  91  86  68
SxUrD4 1830  999
SxUrD4 #### C4. vk.