Roséns lada, Saxdalen, Grangärde sn, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2012

Den 5 mars 2012 tog jag prov ur en större timmerlada i Saxdalen (omedelbart norr om korsningen mellan Lövens väg och Facktorpsvägen), . Ladan som är ganska stor, och indelad i rum, vars användning kan ha växlat, ger intryck av att ha blivit uppförd ganska hastigt och utan överdriven omsorg om detaljerna.

Prov togs ur fem stockar (D4, D1, D5, D6, D10) i den sydöstra väggen. Proven, som alla är av tall med 48-61 mätta ringar vardera, har i tre fall en yttersta ofullständig ring som indikerar fällning under högsommaren 1883, medan två andra har yttersta bevarade ring från 1880 (fullständig). Stockytorna är delvis nötta, och det kan nog inte säkert avgöras om de båda proven med yttersta ring från 1880 (stockarna D4 och D5) verkligen är fällda tidigare än de andra, eller bara förlorat ringar genom nötning. Provytan är på dessa båda prov betydligt ljusare och friskare än på de andra, vilket talar för skavning. Också granskaning av foton tagna vid provtillfället antyder samma möjlighet. Proven har god passning mot varandra och mot lokala tallkronologier

Åtminstone en del av stockarna har alltså fällts sommaren 1883 och timringen har därför troligen skett ungefär samtidigt, alltså sensommaren 1883.

Cybis CDendro, Algorithm: Mean of sliding frame algorithms (2,0,T
Correlations between available samples in SxHgL.fil and
Grangard dated to 2004 with corr >= 0,49 and with overlap >= 45
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,74  8,36  61  based on 5 members
SxHgL3a  0,64  5,78  50  1883 D6. vk. yttersta ofulst?
SxHgL0a  0,61  5,17  48  1880 D4. vk?
SxHgL2a  0,60  5,59  58  1880 D5. vk? yttersta ev skadat.
SxHgL1a  0,56  4,39  45  1882 D1 +ofullst (ca juli?)
SxHgL4a  0,49  4,20  57  1882 D10, + ofulst (ca början juli?)

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

SxHgL 1 Roséns lada, Saxdalen, Grangärde sn, Dalarna    PISY
SxHgL 2 Sweden    Pinus sylvestris  160m 6009N1458E     1820 1883
SxHgL 3 T. Axelson
SxHgL  #### location=60.15979 14.97014;
SxHgL0a 1830  433  437  331  293  311  300  262  255  221  159
SxHgL0a 1840  168  117  150  200  176  186  215  164  163  141
SxHgL0a 1850  135  134  105  76  114  133  134  150  185  137
SxHgL0a 1860  134  119  96  90  94  84  95  61  54  47
SxHgL0a 1870  67  69  59  60  71  70  73  74  107  73
SxHgL0a 1880  67  999
SxHgL0a #### D4. vk?
SxHgL1a 1835  345  362  334  294  252
SxHgL1a 1840  241  177  189  289  290  279  278  216  154  147
SxHgL1a 1850  164  168  126  89  131  179  239  319  290  229
SxHgL1a 1860  177  101  104  106  97  107  130  72  85  105
SxHgL1a 1870  143  141  134  130  108  99  104  136  123  93
SxHgL1a 1880  93  58  60  999
SxHgL1a #### D1 +ofullst (ca juli?)
SxHgL2a 1820  298  204  203  204  194  222  254  267  250  234
SxHgL2a 1830  222  184  156  169  196  165  175  157  161  146
SxHgL2a 1840  109  100  136  152  167  220  190  164  141  134
SxHgL2a 1850  152  137  119  69  116  117  119  152  158  123
SxHgL2a 1860  124  118  111  125  127  158  176  99  116  92
SxHgL2a 1870  108  103  98  94  108  105  97  83  94  67
SxHgL2a 1880  77  999
SxHgL2a #### D5. vk? yttersta ev skadat.
SxHgL3a 1831  256  244  276  363  298  296  267  215  200
SxHgL3a 1840  223  192  170  242  267  259  232  189  229  209
SxHgL3a 1850  159  140  124  70  108  166  236  236  188  139
SxHgL3a 1860  146  120  90  63  81  86  78  53  57  63
SxHgL3a 1870  74  58  57  58  53  41  41  41  65  43
SxHgL3a 1880  63  37  54  45  999
SxHgL3a #### D6. vk. yttersta ofulst?
SxHgL4a 1823  214  191  250  317  323  330  245
SxHgL4a 1830  242  230  235  217  245  206  241  216  202  246
SxHgL4a 1840  154  101  135  188  203  182  171  150  161  134
SxHgL4a 1850  86  91  97  69  113  155  183  218  210  187
SxHgL4a 1860  138  121  99  71  92  102  90  79  76  45
SxHgL4a 1870  62  54  66  54  66  58  51  55  56  43
SxHgL4a 1880  57  51  71  999
SxHgL4a #### D10, + ofulst (ca början juli?)