Säfsnäs kyrka

Hyvlad och lackad bit av mycket kraftig planka är upphängd i kyrkans vapenhus. Troligen är den tillvaratagen vid någon reparation. Dendrokronologisk datering baserad på digitalfoton tagna den 3 juni 2007 visar att tallen, som virket är sågat ur, fälldes okänt antal år efter 1842, och att den troligen växte i närområdet.

Dateringen utförd av Torbjörn Axelson.
2007-06-05 12:08:19  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between SfsK011m.wid (mean of 2 measurement series from opposite 
traverses) dated to 1842 and available PISY-referenses giving corr >0.40 and 
100 years overlap.

        T-  Over
     Corr Test lap  
all...  0,61 8,5 120  
se007   0,59 7,9 120  Dalarna, Sweden (region) (Lund Univ, "Extraterastrial")
sotab2  0,54 7,1 120  Solør, Norge, 60°30'N 12°0'E
Grangard 0,50 6,2 120  Grangärde, 60°15'N 14°52'N (T. Axelson)
swed305  0,50 6,3 120  Björbo, 60°27'N 14°44'N (T. Axelson, ITRDB): 
FlodaSn0 0,49 6,1 120  Floda sn, främst Björbo, 60°27'N 14°44'N (T. Axelson) 
Bingsjo  0,45 5,5 120  Bingsjö, Dalarna, (B. Israels)
swed008  0,43 5,1 120  Östersund, 62°49'N 14°48'E (Harlan, ITRDB) 
Prostpar 0,41 4,9 120  Prostparken, Svärdsjö, 60°45'N 15°55'E, 150m (B. Israels) 


SfsK01 1 Säfsnäs kyrka. Hyvlad Plankbit uppsatt i vapenhuset PISY SfsK01 2 Sweden Pinus Sylvestris 350m 6008N1425E 1722 1842 SfsK01 3 T Axelson SfsK01 #### Hyvlad och lackad plankbit upphängd i Säfsnäs kyrkas vapenhus. Trädet fällt okänt antal år efter 1842. Ca 48 mätta splintringar. SfsK01 #### OBS! relativa ringbredder mätta på okalibrerade digitalfoton av hyvlad och lackad yta. Då planet skär inte obetydligt utanför märgen, är de inre ringarna dessutom kraftigt förbredade. SfsK01 #### Säfsnäs kyrka: N 60º 8' 26", E 14º 25' 33" SfsK011a1723 517 384 384 371 450 344 358 SfsK011a1730 384 331 318 278 278 238 199 198 212 173 SfsK011a1740 159 159 146 173 186 159 212 199 238 199 SfsK011a1750 265 265 316 294 238 238 212 212 252 318 SfsK011a1760 265 225 199 203 234 212 239 225 199 146 SfsK011a1770 142 109 120 132 133 132 146 146 159 185 SfsK011a1780 146 106 107 132 159 119 109 90 107 106 SfsK011a1790 111 155 146 172 198 173 132 171 146 156 SfsK011a1800 135 119 120 119 185 175 118 105 97 112 SfsK011a1810 72 130 82 88 88 100 100 106 104 136 SfsK011a1820 137 113 129 148 141 141 171 200 201 194 SfsK011a1830 194 153 112 94 112 88 94 106 94 112 SfsK011a1840 88 78 999 SfsK011b1722 459 441 394 371 385 357 331 318 SfsK011b1730 291 331 318 278 225 191 153 185 179 182 SfsK011b1740 147 147 130 128 148 157 159 186 212 186 SfsK011b1750 238 252 344 265 225 212 185 225 225 291 SfsK011b1760 251 225 199 212 238 199 198 212 212 145 SfsK011b1770 148 94 118 145 114 95 171 141 176 194 SfsK011b1780 136 100 100 106 159 141 112 118 120 118 SfsK011b1790 94 135 153 159 229 176 176 165 141 159 SfsK011b1800 124 141 124 135 165 182 129 106 118 106 SfsK011b1810 94 88 76 87 112 94 88 106 106 153 SfsK011b1820 159 159 159 135 153 135 182 212 241 176 SfsK011b1830 165 165 135 118 142 112 106 129 112 94 SfsK011b1840 118 76 129 999 SfsK011m1722 260 269 218 212 213 227 190 190 SfsK011m1730 189 186 178 156 141 121 99 108 110 100 SfsK011m1740 86 86 77 84 94 89 104 108 126 108 SfsK011m1750 141 145 186 157 130 126 111 123 134 171 SfsK011m1760 145 127 112 117 133 115 123 123 115 82 SfsK011m1770 82 57 67 78 69 64 89 81 94 107 SfsK011m1780 79 58 58 67 89 73 62 58 64 63 SfsK011m1790 57 81 84 93 120 98 87 94 81 88 SfsK011m1800 73 73 68 71 98 100 69 59 60 61 SfsK011m1810 47 61 45 49 56 55 53 59 59 81 SfsK011m1820 83 76 81 80 83 78 99 116 124 104 SfsK011m1830 101 89 69 60 71 56 56 66 58 58 SfsK011m1840 58 44 73 999