Andra dateringar

Tätvuxen 2"4 regel hos P & AC Resare, Fredriksberg
Tillvaratagen träkloss från Polacksbacken 2 i Fredriksberg, 60° 8' 28.7" N, 14° 23' 9.1" E, lånades av Peter Resare 8 september 2010, och slipades, scannades (2400 dpi) och mättes med CooRecorder. Virket är tätvuxet och både märg och vankant finns på det 114 mm * 62 mm stora tvärsnittet. Antalet ringar är 182 från perioden 1748-1930 och radien 80 mm. Yttersta ring är fullständig och tallen är alltså fälld vinterhalvåret 1930/31. Tendens till blånad finns i splintveden på ena sidan, men har möjligen uppkommit senare, då den verkar vara kopplad till befintliga spikhål. Årsringsmönstret passar bra mot en rad kronologier från främst Björbo med omnejd, och virket kan därför antas vara från någonstans i centrala Dalarna, men ett ursprung i angränsande landskap kan antagligen inte helt uteslutas. Den starka korrelationen mot Petmyrareferensen antyder att trädet kan ha vuxit i anslutning till någon myrmark.

Torbjörn Axelson


Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between best references and
SfRsr01 (mean of two radii)
dated to 1930 with corr >= 0,34 and with overlap >= 110 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53  8,31  181  based on 11 members
FlodaSn0  0,50  7,81  181 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
SödraDal  0,50  7,78  181 Södra Dalarna                      PISY
Petmyra  0,50  7,63  181 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY
swed305  0,45  6,68  181 Björbo, Dalarna                     PISY
SolorNor  0,43  6,38  181 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
se007   0,38  4,77  139 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Bingsjo_  0,37  4,10  110 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
Grangard  0,36  5,21  181 Grangärde, Dalarna                   PISY
swed016  0,35  4,55  146 Glaskogen, Värmland (Schweingruber)           PISY
Sfsn-PIS  0,35  4,99  181 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
BratPISY  0,34  4,47  155 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
SfRsr0 1 2"4 hos P&A Resare, Fredriksberg          PISY
SfRsr0 2 Sweden    Pinus sylvestris               1749 1930
SfRsr0 3 T. Axelson
SfRsr01a1749  97
SfRsr01a1750  124  67  76  31  107  110  79  58  33  46
SfRsr01a1760  39  58  80  73  55  53  50  83  67  69
SfRsr01a1770  41  37  62  42  25  17  35  52  40  22
SfRsr01a1780  32  36  52  40  48  28  29  27  19  11
SfRsr01a1790  20  13  18  19  17  25  17  28  23  34
SfRsr01a1800  20  15  33  36  31  43  29  43  39  41
SfRsr01a1810  30  29  37  45  44  46  36  35  41  37
SfRsr01a1820  28  43  48  57  45  27  39  36  40  29
SfRsr01a1830  24  34  33  34  35  33  35  35  24  21
SfRsr01a1840  17  22  27  33  44  42  39  34  51  51
SfRsr01a1850  48  43  32  22  51  45  53  46  49  61
SfRsr01a1860  54  56  48  37  37  26  29  25  34  30
SfRsr01a1870  25  24  43  44  40  31  25  34  33  30
SfRsr01a1880  43  28  30  28  28  42  36  28  35  35
SfRsr01a1890  35  25  29  36  40  37  39  39  31  34
SfRsr01a1900  37  40  31  43  52  39  34  41  33  44
SfRsr01a1910  43  38  54  62  85  70  76  88  85  69
SfRsr01a1920  77  100  117  95  68  52  43  56  49  94
SfRsr01a1930  66  999
SfRsr01a#### vk
SfRsr01b1749  111
SfRsr01b1750  140  88  71  49  116  102  85  67  36  41
SfRsr01b1760  40  64  113  99  71  65  61  97  65  55
SfRsr01b1770  36  37  61  48  24  20  49  49  40  16
SfRsr01b1780  31  34  71  54  72  43  51  45  26  17
SfRsr01b1790  21  21  28  30  39  36  32  42  37  55
SfRsr01b1800  35  18  31  41  37  41  37  44  28  39
SfRsr01b1810  31  36  44  49  40  46  38  41  41  40
SfRsr01b1820  28  38  58  56  50  35  44  41  44  38
SfRsr01b1830  34  43  45  34  44  28  35  34  28  22
SfRsr01b1840  31  28  38  39  59  63  46  31  36  49
SfRsr01b1850  58  36  32  19  38  33  49  52  63  59
SfRsr01b1860  61  61  48  50  56  47  42  29  39  27
SfRsr01b1870  36  25  32  33  31  28  25  25  32  31
SfRsr01b1880  46  35  38  29  33  41  31  34  28  41
SfRsr01b1890  26  21  23  24  29  31  37  29  39  47
SfRsr01b1900  48  49  47  62  73  86  68  64  54  65
SfRsr01b1910  72  57  67  76  101  74  80  80  86  73
SfRsr01b1920  65  999
SfRsr01b#### ej vk