Bokskåp i Säfsnäs kyrka, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2011

Skåpet nu på Gravendalsläktaren.

Undersökningen avser ett skåp, förmodligen avsett som bokskåp, som synbarligen är från 1700-talet, och vars målning överensstämmer med kyrkans ursprungliga. Det bör kunna antas att skåpet från början varit placerat i sakristian, men när det togs bort därifrån är oklart. Det flyttades för något tiotal år sedan tillbaka till kyrkan från prästgården, och placerades då under gravendalsläktaren, där det användes för förvaring av gudstjänstagendor. Sedan hösten 2011 är det dock uppflyttat på läktaren efter anmodan från Länsstyrelsens tjänstemän. Den primära frågan som jag hoppades kunna besvara med en dendrokronologisk undersökning är om skåpet kan antas vara samtida med kyrkan, som ju började byggas 1758 och invigdes i september 1762. Exakt fällningsår för de träd som blivit brädor till skåpet, kan sällan fastställas på denna typ av objekt, då vankant (barkkant) noggrant brukar vara avlägsnad, men jag hoppades ändå kunna fastställa ett inte alltför vitt intervall inom vilket fällningsdatum kunde antas ligga. För detta ändamål tänkte jag utnyttja det faktum att det vanligen är mellan 40 och 80 splintringar på tallar, om de inte är extremt tätvuxna (vilket inte är fallet här). Den 11 december tog jag därför så högupplösta foton jag förmådde med min kamera, av de lämpliga omålade och tillräckligt släta träytor jag kunde finna. Tillsammans sammanlagt elva provytor. Splintgränsen noterades vid fototillfällen, då denna ofta är lättare att se i verkligheten än på (högupplösta) bilder. Serier från tio brädor kunde dateras och ringar från perioden 1654-1759 kunde mätas på dessa bilder. Ringen från 1759 återfanns på den vänstra gavelns insida mot baksidan vid översta hyllan i höjd med de krökta spikarna. Detta är ca 2 dm från skåpets ovansida och brädans toppända, och det bedömdes därför möjligt att det kunde finnas någon eller några ringar till om man följer brädan ända upp. På julaftonen togs därför en bild av denna brädas översta del (SfKSk06a2), och här kunde även en ring för 1760 mätas, samt delar av ringen för 1761 konstateras. Den dendrokronologiska analysen visar alltså att åtminstone en av brädorna till skåpet är av virke som inte kan vara fällt tidigare än 1761/62, medan ett senare fällningsdatum inte kan uteslutas, men att alla brädorna samtidigt är från träd som torde vara fällda under (troligast förra delen av) perioden ca 1760-1775 att döma av antalet splintvedsringar. Se diagram nedan.

Ytterligare iakttagelser är att det inte någonstans på skåpet finns spår efter att brädorna skulle vara framställda genom sågning, utan alla ytor är hyvlade - fint på de synliga sidorna, och grovt, med ett konvext stål på bak- och ovansidorna. Den dendrokronologiska analysen visar att alla de undersökta brädorna förutom två av baksidesbrädorna kommer från olika träd och det finns anledning att tro att träden kommit från olika platser i Säfsnäs socken, då en medelkurva passar något bättre mot säfsnäskronologin än mot björbo- och grangärdekronologierna, och sämre mot övriga mer avlägsna dalakronologier. Vissa prov ger dock bättre värden mot grangärde respektive björbokronologien än mot säfsnäs. Det gäller SfKSk2 (bättre mot både björbo och grangärde), SfKSk3 (bättre mot grangärde) och SfKSk10 (bättre mot björbo). Dessa brädor kan mycket väl komma från exempelvis det lägre belägna Strömsdalsområdet

Avsaknaden av märken efter vatten- eller kransåg i kombination med beståndsspritt virkesursprung från säfsnäsområdet, utgör tillsammans med det dendrokronologiska datumet ett starkt indicium på att skåpet snickrats av brädor som levererats av sockenborna (gårdarna eller byarna?) att användas för själva kyrkbygget. Någon vattendriven såg fanns förmodligen inte tillgänglig i socknen vid denna tid, och kransåg var knappast något allmänt verktyg bland allmogen, och om man beställt skåpet från någon lokal snickare, som själv hade att anskaffa virket, så hade man förväntat sig att det mesta virket vore från samma träd eller åtminstone inte alltför beståndsspritt. Återstår alltså att sockenborna anmodats att "köra fram" (som termen brukar lyda) handbilade och/eller hyvlade s.k. dubbelbrädor (släta på båda sidorna) i sådan mängd att det räckt att täcka kyrkan på både in- och utsidorna, och att skåpet kunde göras av material som blivit över. Ett oerhört imponerande arbete!

Diagram över provens tidsmässiga omfattning

Om man antar att alla brädorna är av virke fällt vid samma tidpunkt - vilket inte är självklart i detta fall - är den tidigaste möjliga fällningstidpunkten vintern 1761/62, vilken sammanfaller med den sista vintern kyrkbygget pågick.

Korrelationsvärden för alla prov mot Säfsnäs, Grangärde och Björbokurvorna

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfKSk.rwl and Sfsn-PIS (Säfsnäs-kronologin) dated to 2004 with corr >= 0.32 and with overlap >= 40
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.72 10.61  105  based on 9 members
SfKSk9m  0.63  7.30  85  1668-1753 +>0, sp=58 (Baksida bräda C3)
SfKSk7a  0.61  4.77  40  1685-1725 baksida, "bräda C1"
SfKSk8a  0.60  5.42  55  1690-1745 sp=50? (baksida bräda C2)
SfKSk3a  0.55  5.69  78  1662-1740 +>1; 51 eller 30 splint? (höger gavel)
SfKSk2a  0.54  5.54  76  1654-1730 sp=24 (V. dörr, öv spegel v-sida)
SfKSk6m  0.53  5.98  93  1666-1759 sp=52 (vänster gavel)
SfKSk10a  0.39  3.27  61  1673-1734 sp=19? (Baksida bräda C4)
SfKSk5a  0.37  2.92  57  1687-1744 sp=36 (höger dörr, övre spegel)
SfKSk1a  0.32  2.73  69  1668-1737 sp=34 (Vänster dörr, vertikal i ram gångjärnssida)


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfKSk.rwl and Grangard (Grangärde-kronologin) dated to 2004 with corr >= 0.22 and with overlap >= 40
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.69  9.63  105  based on 9 members
SfKSk9m  0.59  6.64  85  1668-1753 +>0, sp=58 (Baksida bräda C3)
SfKSk3a  0.59  6.35  78  1662-1740 +>1; 51 eller 30 splint? (höger gavel)
SfKSk7a  0.57  4.31  40  1685-1725 baksida, "bräda C1"
SfKSk2a  0.56  5.89  76  1654-1730 sp=24 (V. dörr, öv spegel v-sida)
SfKSk6m  0.47  5.08  93  1666-1759 sp=52 (vänster gavel)
SfKSk8a  0.46  3.79  55  1690-1745 sp=50? (baksida bräda C2)
SfKSk10a  0.39  3.27  61  1673-1734 sp=19? (Baksida bräda C4)
SfKSk1a  0.28  2.42  69  1668-1737 sp=34 (Vänster dörr, vertikal i ram gångjärnssida)
SfKSk5a  0.22  1.65  57  1687-1744 sp=36 (höger dörr, övre spegel)


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfKSk.rwl and swed305 (Björbo-kronologin) dated to 2002 with corr >= 0.31 and with overlap >= 40
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.72 10.55  105  based on 9 members
SfKSk2a  0.63  6.97  76  1654-1730 sp=24 (V. dörr, öv spegel v-sida)
SfKSk9m  0.59  6.59  85  1668-1753 +>0, sp=58 (Baksida bräda C3)
SfKSk8a  0.56  4.92  55  1690-1745 sp=50? (baksida bräda C2)
SfKSk10a  0.53  4.77  61  1673-1734 sp=19? (Baksida bräda C4)
SfKSk6m  0.51  5.72  93  1666-1759 sp=52 (vänster gavel)
SfKSk7a  0.51  3.67  40  1685-1725 baksida, "bräda C1"
SfKSk3a  0.49  4.95  78  1662-1740 +>1; 51 eller 30 splint? (höger gavel)
SfKSk1a  0.38  3.37  69  1668-1737 sp=34 (Vänster dörr, vertikal i ram gångjärnssida)
SfKSk5a  0.31  2.44  57  1687-1744 sp=36 (höger dörr, övre spegel)


Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

SfKSk 1 Bokskåp i Säfsnäs kyrka               PISY
SfKSk 2 Sweden    Pinus sylvestris  300m 6008N1426E     1654 1760
SfKSk 3 T. Axelson
SfKSk  #### Measurements from photos of boards, a method which often will result 
in an overestimation of the oldest rings of each sample. SfKSk10a1673 805 670 503 482 432 644 453 SfKSk10a1680 612 509 397 350 270 283 321 201 199 222 SfKSk10a1690 236 204 191 162 225 162 156 180 217 220 SfKSk10a1700 233 220 289 207 199 114 125 167 164 106 SfKSk10a1710 159 154 175 170 193 220 193 148 170 148 SfKSk10a1720 183 177 188 98 101 119 85 116 156 127 SfKSk10a1730 127 125 122 93 114 999 SfKSk10a#### sp=19? (Baksida bräda C4) SfKSk1a 1668 295 276 SfKSk1a 1670 199 231 218 205 96 90 130 149 234 215 SfKSk1a 1680 160 202 181 207 106 136 162 149 133 128 SfKSk1a 1690 120 146 178 199 159 178 210 165 207 183 SfKSk1a 1700 175 170 199 160 151 104 122 133 144 85 SfKSk1a 1710 106 96 112 144 199 274 186 191 154 104 SfKSk1a 1720 157 154 119 90 85 101 90 98 106 152 SfKSk1a 1730 146 93 114 96 93 143 114 85 999 SfKSk1a #### sp=34 (Vänster dörr, vertikal i ram gångjärnssida) SfKSk2a 1654 232 264 173 160 158 132 SfKSk2a 1660 205 213 258 266 232 195 211 160 189 150 SfKSk2a 1670 148 154 181 152 100 120 140 83 122 124 SfKSk2a 1680 195 260 292 211 148 128 148 128 85 87 SfKSk2a 1690 119 110 118 104 136 116 115 97 104 99 SfKSk2a 1700 116 105 138 107 69 59 69 91 89 45 SfKSk2a 1710 54 75 53 59 77 96 105 83 61 55 SfKSk2a 1720 69 47 57 57 59 59 51 55 55 59 SfKSk2a 1730 55 999 SfKSk2a #### sp=24 (V. dörr, öv spegel v-sida) SfKSk3a 1662 315 279 482 421 241 190 219 190 SfKSk3a 1670 225 165 200 206 138 140 204 163 211 213 SfKSk3a 1680 200 298 234 219 229 165 190 209 167 123 SfKSk3a 1690 117 113 121 115 88 123 140 150 125 154 SfKSk3a 1700 196 186 232 223 161 115 148 175 136 94 SfKSk3a 1710 182 169 138 134 157 161 161 129 117 127 SfKSk3a 1720 171 142 131 111 113 102 71 98 94 107 SfKSk3a 1730 102 94 104 102 73 61 69 67 94 75 SfKSk3a 1740 65 999 SfKSk3a #### +>1; 51 eller 30 splint? (höger gavel) SfKSk5a 1687 593 509 455 SfKSk5a 1690 282 308 216 443 349 282 237 246 274 278 SfKSk5a 1700 306 252 483 363 286 190 261 208 225 142 SfKSk5a 1710 158 165 144 160 195 205 237 257 184 173 SfKSk5a 1720 212 193 201 114 118 135 86 73 128 135 SfKSk5a 1730 81 94 127 148 160 152 105 120 115 105 SfKSk5a 1740 83 66 83 79 86 999 SfKSk5a #### sp=36 (höger dörr, övre spegel) SfKSk6a 1685 175 207 183 153 146 SfKSk6a 1690 128 159 154 209 217 73 57 59 73 83 SfKSk6a 1700 132 122 215 191 165 136 156 150 118 61 SfKSk6a 1710 55 71 106 126 144 213 193 169 159 124 SfKSk6a 1720 142 179 173 173 142 114 98 112 118 124 SfKSk6a 1730 161 134 142 138 144 94 94 110 114 94 SfKSk6a 1740 59 43 69 63 71 53 59 71 59 73 SfKSk6a 1750 59 77 106 110 116 124 79 96 102 128 SfKSk6a 1760 999 SfKSk6a #### sp=52 (vänster gavel) SfKSk6a21704 191 152 127 137 102 102 SfKSk6a21710 107 71 102 122 102 170 180 180 137 117 SfKSk6a21720 165 165 165 157 147 102 89 107 107 112 SfKSk6a21730 132 109 132 150 130 91 81 114 122 99 SfKSk6a21740 68 43 61 81 76 66 46 53 63 61 SfKSk6a21750 76 69 97 102 94 119 86 112 114 137 SfKSk6a21760 109 999 SfKSk6a2#### +ofullst. Ej kalibrerad SfKSk6b 1671 624 455 391 337 266 266 345 353 348 SfKSk6b 1680 292 492 531 446 324 271 343 287 167 223 SfKSk6b 1690 183 218 223 319 287 114 67 64 93 146 SfKSk6b 1700 184 207 292 282 229 189 213 173 186 69 SfKSk6b 1710 93 98 146 178 207 287 303 207 194 173 SfKSk6b 1720 250 229 210 266 191 159 141 170 170 149 SfKSk6b 1730 239 191 194 192 191 125 117 144 167 159 SfKSk6b 1740 109 77 98 98 88 93 88 90 96 88 SfKSk6b 1750 96 114 120 125 170 181 109 138 144 999 SfKSk6b #### sp=51 SfKSk6c 1666 775 496 338 456 SfKSk6c 1670 433 498 437 466 333 254 244 206 261 248 SfKSk6c 1680 267 365 386 418 293 248 288 234 203 159 SfKSk6c 1690 210 182 110 167 149 91 49 70 81 89 SfKSk6c 1700 136 133 138 114 229 208 250 242 129 70 SfKSk6c 1710 74 112 148 125 93 148 138 155 146 118 SfKSk6c 1720 176 146 148 178 131 140 142 150 157 180 SfKSk6c 1730 197 123 159 142 144 106 89 123 104 102 SfKSk6c 1740 61 55 79 82 72 87 78 102 93 96 SfKSk6c 1750 99 129 140 140 117 121 83 999 SfKSk6c #### sp=44 eller 49? SfKSk6m 1666 775 496 338 456 SfKSk6m 1670 433 561 446 429 335 260 255 276 307 298 SfKSk6m 1680 280 428 459 432 309 231 280 234 174 176 SfKSk6m 1690 174 186 163 232 218 93 57 64 82 106 SfKSk6m 1700 151 154 215 196 207 178 206 188 144 67 SfKSk6m 1710 74 94 133 143 148 216 211 177 166 138 SfKSk6m 1720 190 185 177 206 155 138 127 144 148 151 SfKSk6m 1730 199 150 165 157 160 108 100 125 128 118 SfKSk6m 1740 76 58 82 81 77 78 75 88 83 86 SfKSk6m 1750 85 107 122 125 134 142 90 117 123 128 SfKSk6m 1760 999 SfKSk6m #### sp=52 (vänster gavel) SfKSk7a 1685 270 263 196 191 188 SfKSk7a 1690 206 188 146 119 146 144 97 141 164 114 SfKSk7a 1700 181 159 211 245 112 111 102 102 87 57 SfKSk7a 1710 84 126 99 111 99 149 127 112 79 94 SfKSk7a 1720 144 129 154 112 169 104 999 SfKSk7a #### baksida, "bräda C1" SfKSk8a 1690 288 343 323 296 231 154 134 159 134 149 SfKSk8a 1700 181 244 224 237 154 179 219 167 127 70 SfKSk8a 1710 60 94 87 119 174 186 162 152 114 132 SfKSk8a 1720 176 144 186 157 164 221 142 162 162 144 SfKSk8a 1730 127 179 157 137 157 115 85 95 137 90 SfKSk8a 1740 85 47 95 97 97 80 999 SfKSk8a #### sp=50? (baksida bräda C2) SfKSk9a 1682 406 391 253 206 201 195 124 119 SfKSk9a 1690 137 137 106 103 111 111 106 116 106 98 SfKSk9a 1700 145 148 172 142 127 137 142 132 95 66 SfKSk9a 1710 84 87 82 95 140 187 174 156 119 121 SfKSk9a 1720 169 124 145 137 153 145 92 127 140 132 SfKSk9a 1730 135 106 153 151 127 98 79 129 140 121 SfKSk9a 1740 92 76 95 84 82 71 66 92 101 74 SfKSk9a 1750 84 74 79 82 999 SfKSk9a #### sp=58 (Baksida bräda C3) SfKSk9a11677 321 405 313 SfKSk9a11680 286 363 336 307 257 217 310 254 201 185 SfKSk9a11690 188 201 183 167 159 170 167 172 156 130 SfKSk9a11700 170 180 241 151 138 117 111 72 61 42 SfKSk9a11710 53 72 79 117 212 238 199 159 127 122 SfKSk9a11720 132 85 109 90 85 93 58 66 66 80 SfKSk9a11730 66 74 72 80 999 SfKSk9b 1668 276 283 SfKSk9b 1670 203 182 242 187 108 97 145 174 249 239 SfKSk9b 1680 190 221 284 220 153 124 153 166 110 105 SfKSk9b 1690 115 139 158 182 201 156 161 179 137 135 SfKSk9b 1700 164 172 231 190 158 156 158 127 96 56 SfKSk9b 1710 62 78 65 80 96 113 105 70 46 54 SfKSk9b 1720 78 62 78 81 81 86 51 65 61 81 SfKSk9b 1730 73 62 62 54 59 51 37 40 51 48 SfKSk9b 1740 67 65 70 70 72 75 65 999 SfKSk9b #### sp=60? SfKSk9m 1668 276 283 SfKSk9m 1670 203 182 242 188 108 97 145 247 327 276 SfKSk9m 1680 238 292 342 306 221 182 221 205 145 136 SfKSk9m 1690 147 159 149 151 157 146 144 156 133 121 SfKSk9m 1700 159 166 214 161 141 136 137 110 84 55 SfKSk9m 1710 66 79 75 97 149 180 159 128 97 99 SfKSk9m 1720 126 90 111 103 106 108 67 86 89 97 SfKSk9m 1730 91 80 95 95 93 74 58 85 95 85 SfKSk9m 1740 80 71 82 77 77 73 65 92 100 74 SfKSk9m 1750 84 74 79 82 999 SfKSk9m #### +>0, sp=58 (Baksida bräda C3)