Håen, Säfsnäs sn, (W) (Karlsson)                                             Andra dateringar

Vedbod i Håen daterad till sommaren 1848


Vedbod: 60° 11' 1.8" N, 14° 26' 5.3" E
Prov togs ur fyra stockar (SfHnV11-14). Frodvuxen tall. Dateringen till 1847 (yttersta fullständiga ring - en sommarvedsring för 1848 finns på SfHnV12a och b) är sannolik. De innersta ringarna drar ner korrelationen för kollektionen markant. Proven dateras endast säkert sedan de sammanförts till en kollektion. Som referens används bäst en kombination av lokalt material och referensmedelkurvor från Floda/Björbo, Grangärde och Solør på norska sidan. För hela kurvan erhålls då korrelationsvärde på 0,55 (63 år, TTest=5,1). För de yngsta 52 årsringarna blir dock korr=0,65 och TTest=6,1, vilket bör kunna anses vara en säker datering i synnerhet som den stärks av att knutarna bär 1800-talets tydliga stildrag.Stuga: 60° 11' 0.9" N, 14° 26' 5.7" E
Två prov togs ur synliga stockar i inre röste på inredd vind (SfHnS11-12) (tall). Det ena provet (SfHnS11) avslutas med tillväxtkollaps, med äldsta mätbara ring från 1846, men ca 20-30 ytterligare ringar är fullt tänkbara. SfHnS12 blev dessvärre illa monterat, vilket gör de yttersta ringarna något osäkra. Yttersta ring torde vara från 1872, men någon ytterligare ring skulle kunna finnas (eller saknas). Fällningsår bör dock ligga 1872-1875. Korrelationen mot referensmaterialet är mycket stark. TTest 11,0 för kollektionen.Bod i Håen daterad till ca 1715


Bod (med 1721 skuret på dörrgåt): Bod, 60° 11' 3" N, 14° 26' 28" E
Prov togs 2006-05-20 ur fyra stockar (SfHnB11-14) (Tall, delvis extremt tätvuxen). P.g.a tätheten går det ej att fastställa vankanten på mer än ett av proven, och de yttre partierna i de flesta proven blir så osäkra att de ej går att korrelera. Tre av proven ger dock rimliga korrelationer för vissa delar. Den yngsta årsringen i det tydligaste provet, där vankant förefaller vara intakt, är från 1714 (SfHn12a). Boden kan därför vara ca 5 år äldre än vad årtalet på gåten anger.Bod i Håen. Högra delens timmer daterat till 1850-51


Bod (högra delen vid Gustav Karlssons): 60° 11' 0.9" N, 14° 26' 5.7" E
Prov togs ur tre stockar invid dörren. Två av gran (SfHnG11a, b, SfHnG12a, b) och det tredje av tall (SfHnG13a). Yttersta årsringen i samtliga prov växte 1850. Korrelationsvärdena mot referenskurvan för gran (ITRDB:swed312) är mycket övertygande, medan det för tallprovet är mindre starkt, men fortfarande mycket sannolikt, i synnerhet som det pekar på samma år (1850). Boden byggdes således ursprungligen ca 1851, men har senare byggts på med brädor.

Torbjörn Axelson (2006-09-06, 2006-10-04, 2007-08-17)
SfHn  1 Håen, Säfsnäs sn, W-län               PISY
SfHn  2 Sweden                          1524 1872
SfHn  3 T.Axelson
SfHnB11a1524  257  263  257  227  262  275
SfHnB11a1530  153  179  267  242  263  289  249  224  199  243
SfHnB11a1540  228  307  222  209  191  189  233  178  163  134
SfHnB11a1550  125  136  106  70  87  106  97  116  138  148
SfHnB11a1560  129  148  117  110  110  91  95  108  72  70
SfHnB11a1570  64  51  51  64  53  54  51  49  42  47
SfHnB11a1580  34  37  30  29  44  41  38  40  30  21
SfHnB11a1590  39  39  29  29  34  36  33  34  999
SfHnB12a1546  292  188  156  189
SfHnB12a1550  179  162  109  86  88  120  104  116  133  140
SfHnB12a1560  134  129  134  127  143  94  102  107  65  83
SfHnB12a1570  78  91  59  72  64  62  78  88  76  87
SfHnB12a1580  81  100  72  45  66  76  59  64  49  57
SfHnB12a1590  48  43  34  49  55  66  36  40  57  68
SfHnB12a1600  43  34  51  51  83  75  70  87  61  66
SfHnB12a1610  57  79  78  53  83  55  47  81  68  70
SfHnB12a1620  53  51  34  30  38  34  34  48  49  55
SfHnB12a1630  66  47  40  47  61  81  67  49  47  49
SfHnB12a1640  58  47  51  54  49  41  37  56  71  82
SfHnB12a1650  78  52  41  59  52  63  55  50  53  29
SfHnB12a1660  52  55  47  58  55  47  40  45  46  57
SfHnB12a1670  46  33  46  52  34  27  33  44  54  62
SfHnB12a1680  60  74  52  53  77  66  60  88  39  69
SfHnB12a1690  56  45  39  28  65  45  24  24  19  24
SfHnB12a1700  30  24  34  26   9  12  27  19  20  17
SfHnB12a1710  24  29  29  23  21  999
SfHnB14a1553  74  81  110  100  114  150  161
SfHnB14a1560  129  127  110  138  141  103  83  93  70  74
SfHnB14a1570  76  59  59  66  57  55  57  74  68  72
SfHnB14a1580  64  70  51  49  63  51  51  53  49  25
SfHnB14a1590  49  40  36  57  78  81  72  72  66  64
SfHnB14a1600  47  49  55  57  55  49  64  70  51  54
SfHnB14a1610  45  57  52  51  47  40  41  56  46  41
SfHnB14a1620  47  37  37  33  35  27  24  29  25  28
SfHnB14a1630  19  18  18  19  19  36  26  999
SfHnG13a1756  134  91  86  105
SfHnG13a1760  115  157  121  100  97  110  108  93  97  91
SfHnG13a1770  76  80  76  78  53  63  87  87  59  44
SfHnG13a1780  66  97  89  102  83  97  85  114  97  89
SfHnG13a1790  112  129  104  108  142  125  97  99  129  114
SfHnG13a1800  108  108  125  123  119  168  127  129  119  153
SfHnG13a1810  142  172  168  214  184  183  180  174  153  182
SfHnG13a1820  115  180  195  153  112  100  134  125  117  121
SfHnG13a1830  159  140  109  86  109  83  89  91  79  61
SfHnG13a1840  42  44  47  85  87  70  97  63  97  70
SfHnG13a1850  51  999
SfHnS11a1707  266  157  104
SfHnS11a1710  176  171  191  154  208  217  241  180  145  160
SfHnS11a1720  233  199  212  236  195  190  137  164  186  184
SfHnS11a1730  196  177  160  156  156  103  76  102  95  86
SfHnS11a1740  71  37  56  52  48  54  38  61  57  58
SfHnS11a1750  52  66  93  76  53  71  51  66  45  72
SfHnS11a1760  68  62  64  53  93  53  55  57  34  31
SfHnS11a1770  31  38  41  37  25  28  43  36  44  25
SfHnS11a1780  28  42  33  37  38  44  46  38  35  40
SfHnS11a1790  46  47  66  59  70  80  57  72  78  63
SfHnS11a1800  48  43  32  35  32  41  30  30  23  37
SfHnS11a1810  38  34  24  18  12  14  12  28  27  26
SfHnS11a1820  25  30  38  34  29  31  40  47  61  42
SfHnS11a1830  47  34  17  26  28  13  27  25  16  17
SfHnS11a1840  20  16  21  14  12  14  13  999
SfHnS12a1742  383  327  273  229  227  263  248  216
SfHnS12a1750  235  195  191  182  167  127  116  129  146  127
SfHnS12a1760  140  136  138  148  146  123  119  114  87  87
SfHnS12a1770  70  55  66  53  55  64  102  106  78  70
SfHnS12a1780  76  70  110  114  110  81  83  87  55  66
SfHnS12a1790  86  86  75  98  103  94  68  60  46  57
SfHnS12a1800  46  36  43  31  33  38  36  41  32  41
SfHnS12a1810  36  34  36  37  35  36  35  39  41  45
SfHnS12a1820  42  61  40  43  26  55  74  65  83  66
SfHnS12a1830  52  46  35  38  44  31  39  33  31  27
SfHnS12a1840  22  18  33  27  22  29  31  25  39  29
SfHnS12a1850  29  23  16  10  19  20  20  27  26  24
SfHnS12a1860  18  24  22  22  28  21  14   9  15  13
SfHnS12a1870  17  12  10  999
SfHnV11a1791  531  552  503  470  447  352  386  399  345
SfHnV11a1800  278  228  243  236  255  232  223  166  72  89
SfHnV11a1810  89  55  64  89  98  132  149  159  157  181
SfHnV11a1820  140  142  136  109  91  62  91  106  106  79
SfHnV11a1830  108  119  111  121  125  115  113  100  87  66
SfHnV11a1840  58  49  68  77  85  81  83  79  999
SfHnV12a1786  153  152  121  136
SfHnV12a1790  140  129  112  127  102  131  148  150  169  171
SfHnV12a1800  161  102  114  127  155  138  129  119  112  146
SfHnV12a1810  154  152  138  267  311  284  220  224  165  110
SfHnV12a1820  186  178  116  146  133  131  167  210  199  178
SfHnV12a1830  260  203  161  195  277  210  188  165  114  178
SfHnV12a1840  127  114  146  161  191  146  159  127  999
SfHnV12b1784  141  144  157  169  161  232
SfHnV12b1790  208  224  181  160  140  192  155  183  230  181
SfHnV12b1800  158  111  132  121  121  148  150  142  131  161
SfHnV12b1810  150 -999 -999 -999 -999  301  195  176  144  123
SfHnV12b1820  197  155  104  125  110  100  131  157  146  150
SfHnV12b1830  241  263  184  203  299  220  169  186  121  136
SfHnV12b1840  121  113  144  185  189  146  168  123  999
SfHnV12b#### skada 1811/1812
SfHnV13a1795  363  379  417  447  301
SfHnV13a1800  195  216  222  195  231  250  182  142  169  243
SfHnV13a1810  182  167  112  110  110  150  157  172  182  216
SfHnV13a1820  207  167  155  144  114  125  227  271  229  188
SfHnV13a1830  191  152  102  95  110  125  129  146  119  110
SfHnV13a1840  93  79  76  115  125  136  164  109  999
SfHnV14a1789  411
SfHnV14a1790  234  203  231  227  218  243  207  241  248  198
SfHnV14a1800  179  181  205  175  190  170  177  162  161  208
SfHnV14a1810  178  214  218  172  189  218  182  212  227  274
SfHnV14a1820  197  223  255  191  129  149  257  244  186  176
SfHnV14a1830  172  129  78  112  138  144  176  159  131  132
SfHnV14a1840  133  109  149  130  189  159  158  85  999

SfHnB11a#### >100 yttersta ringar omätta
SfHnB14a#### Block 50-132 of SfHnB14a
SfHnS11a#### + ca 5 synliga ringar, sedan en tillväxtkollaps ytterst, där det kan dölja sig åtskilliga helt osynliga ringar.
SfHnS12a#### Någon ring i det yttersta partiet kan vara feltolkad pga dålig kontrast
SfHnV1 #### Ombilat på insidan, men rakt inhugget för knuten på "1800-talsvis"
SfHnV1 #### Prov tagna 20/5-06 hos Tobias och Maud Karlsson
SfHnV1 #### dateringen är svag. TTest: 5.1 mot kombination av lokalt material och kronologier från angränsande områden: Floda, Grangärde, Solör (Norge)


SfHn  1 Håen, Säfsnäs sn, W-län               PCAB
SfHn  2 Sweden    Norwegian Spruce               1768 1850
SfHn  3 T.Axelson
SfHnG11a1785  248  149  153  144  176
SfHnG11a1790  125  119  142  135  132  113  98  88  102  130
SfHnG11a1800  109  107  104  101  109  111  120  119  104  116
SfHnG11a1810  104  131  104  76  61  78  83  85  108  106
SfHnG11a1820  74  81  60  74  96  100  115  111  106  123
SfHnG11a1830  106  102  93  120  87  78  105  82  95  103
SfHnG11a1840  71  71  93  88  84  80  80  63  70  39
SfHnG11a1850  39  999
SfHnG11b1785  226  209  146  172  160
SfHnG11b1790  110  129  156  121  129  125  93  108  125  138
SfHnG11b1800  152  119  112  104  144  114  119  142  133  161
SfHnG11b1810  138  157  92  111  89  87  104  119  135  114
SfHnG11b1820  93  93  63  76  78  95  129  89  108  91
SfHnG11b1830  83  91  66  117  97  78  91  78  78  100
SfHnG11b1840  64  74  83  72  80  68  59  45  38  37
SfHnG11b1850  999
SfHnG12a1768  157  155
SfHnG12a1770  167  207  191  187  149  153  186  156  127  122
SfHnG12a1780  151  133  127  184  182  163  95  93  144  136
SfHnG12a1790  97  88  137  106  93  85  85  100  104  93
SfHnG12a1800  93  93  66  70  93  68  83  91  100  96
SfHnG12a1810  87  117  79  108  87  87  87  119  132  112
SfHnG12a1820  68  89  89  78  114  134  182  144  131  117
SfHnG12a1830  95  119  68  89  78  66  59  70  78  81
SfHnG12a1840  64  68  78  70  78  64  47  51  76  68
SfHnG12a1850  999
SfHnG12b1804  84  57  72  75  69  87
SfHnG12b1810  86  103  85  98  79  68  113  130  131  86
SfHnG12b1820  67  72  68  92  91  105  162  116  124  105
SfHnG12b1830  92  96  65  73  68  60  62  69  65  64
SfHnG12b1840  40  49  58  52  68  62  54  37  49  42
SfHnG12b1850  44  999