Stuga och parbod från Västerfallet på Säfsnäs Hembygdsgård.

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2016

Parboden. De nya proverna ur den här synliga gaveln.
Rökstugan t.v, svenskstugan med skorsten t.h.

Den 16 februari 2016 tog jag med tillväxtborr sammanlagt 10 prover ur byggnaderna från Västerfallet som finns på Säfsnäs hembygdsgård. Syftet är att dels datera de båda delarna av stugan, dels verifiera den tidigare dateringen av parboden.

Stugan

Stugan, , består av två delar, en rökstuga till vänster och en svenskstuga till höger. Det finns inga gemensamma stockar i de båda delarna. Dateringarna visar också att rökstugan är äldre än svenskstugan. Fyra prov togs med tillväxtborr ur rökstugan, tre i vägg D (baksidan), och ett i vägg B (framsidan). Proven är av enhetligt talltimmer med omkring 150 årsringar. I tre av proven finns vankant, med fullständig ring från 1848. Det fjärde provet är något skadat p.g.a insektsgnag, och ytterst finns en något skadad ring från 1847. Timmret har alltså fällts vintern 1848/49 och rökstugan således timmrats omkring 1849. Ur svenskstugan togs tre prover, alla ur vägg D (framsidan). Också dessa är av gott och enhetligt talltimmer. Två av proverna har entydlig vankant med fullständig ring för 1857, medan det tredje provet troligen har två tynande, otydliga, ringar utanför 1855 års ring. Timmret fälldes alltså vintern 1857/58, och denna byggnadsdel timmades alltså omkring 1858 eller omkring nio år efter rökstugan. Byggnaden visar sig alltså vara ungefär ett halvsekel yngre än vad som tidigare förmodats och var bara omkring 60-70 år gammal när den flyttades till gamla Säfsnäs gammelgård vid Älgsjökullen 1919.

Parboden

Parboden daterades 2008 genom prov tagna från utsidan i portlidret (vägg D). Denna datering visade att timmret var fällt vintern 1846/47. Efter hand kom jag emellertid att känna en viss osäkerhet huruvida dessa stockar var representativa för byggnaden, och tog nu därför ytterligare tre prov innifrån, i den andra gaveln (vägg B). De nya proven var av bättre teknisk kvalité och hade i samtliga fall bevarad vankant, med yttersa ring från 1846. Jag måste medge en viss osäkerhet huruvida virket är fällt under vintern eller på hösten 1846, alltså i slutet av växtsäsongen. Splintveden uppvisar en tendens till blånad. Den nya dateringen bekräftar alltså den tidigare, och boden är, som också tidigare datering visade, byggd omkring 1847. Golvet är av sågade plankor, och det nuvarande nedersta varvet är inte en ursprunglig syll.

Vi kan notera att rökstugan och boden byggdes med bara ett par års mellanrum, och att boden tillkom före stugan. Dessa byggnader har antagligen ersatt tidigare byggnader på gården.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

SfHrs 1 Säfsnäs Hembygdsgård, rökstuga           PISY
SfHrs 2 Sweden    Pinus sylvestris               1694 1848
SfHrs 3 T. Axelson
SfHrs0 1706  107  83  74  50
SfHrs0 1710  57  59  65  64  57  86  93  78  62  47
SfHrs0 1720  74  67  87  78  70  83  60  64  62  70
SfHrs0 1730  67  60  76  77  65  43  37  54  64  48
SfHrs0 1740  42  28  45  43  52  49  46  56  60  73
SfHrs0 1750  103  86  81  74  79  83  88  77  73  66
SfHrs0 1760  68  72  58  73  75  67  76  70  38  49
SfHrs0 1770  43  35  50  47  45  44  60  71  56  48
SfHrs0 1780  52  43  49  49  68  53  56  57  36  37
SfHrs0 1790  41  64  56  68  59  60  43  49  30  38
SfHrs0 1800  35  35  51  46  32  36  25  34  30  38
SfHrs0 1810  36  32  41  38  28  21  27  28  30  31
SfHrs0 1820  27  28  32  43  51  39  57  66  84  62
SfHrs0 1830  54  52  50  57  85  65  69  70  60  58
SfHrs0 1840  49  56  76  95  110  97  126  117  107  999
SfHrs1 1700  102  106  133  161  135  137  169  128  69  52
SfHrs1 1710  92  90  102  101  116  133  130  120  92  74
SfHrs1 1720  143  113  115  102  83  87  60  97  92  91
SfHrs1 1730  90  90  108  81  67  37  33  51  64  37
SfHrs1 1740  15  25  42  38  45  37  31  46  47  39
SfHrs1 1750  44  57  76  73  61  62  56  66  52  67
SfHrs1 1760  56  55  55  57  77  55  76  87  36  42
SfHrs1 1770  46  33  46  47  16  34  47  38  41  32
SfHrs1 1780  33  19  41  32  42  37  30  21  27  31
SfHrs1 1790  28  55  49  39  38  39  20  39  21  35
SfHrs1 1800  18  28  27  27  25  26  21  30  19  33
SfHrs1 1810  29  36  32  39  13  15  25  38  44  38
SfHrs1 1820  19  28  26  29  25  21  37  50  54  37
SfHrs1 1830  35  40  17  24  72  65  68  63  53  42
SfHrs1 1840  33  14  40  38  51  46  57  41  76  999
SfHrs2 1694  292  222  234  193  135  111
SfHrs2 1700  124  93  136  148  143  118  168  129  104  89
SfHrs2 1710  112  90  106  83  85  101  77  68  56  48
SfHrs2 1720  86  62  79  85  85  104  60  100  95  96
SfHrs2 1730  96  91  130  96  87  67  58  51  76  46
SfHrs2 1740  42  41  56  52  52  37  34  47  36  34
SfHrs2 1750  47  45  59  53  55  55  48  39  44  38
SfHrs2 1760  47  42  43  48  62  57  66  51  38  31
SfHrs2 1770  34  19  28  18  17  15  21  33  28  24
SfHrs2 1780  27  22  32  33  37  33  34  44  26  27
SfHrs2 1790  40  52  46  58  58  48  35  59  39  56
SfHrs2 1800  33  31  35  21  17  27  27  37  27  33
SfHrs2 1810  40  40  36  34  34  21  27  32  49  46
SfHrs2 1820  36  33  31  24  17  15  30  43  30  42
SfHrs2 1830  42  37  39  52  87  102  109  130  96  82
SfHrs2 1840  81  49  54  61  47  62  46  25  27  999
SfHrs3 1695  103  104  111  108  97
SfHrs3 1700  119  112  116  59  45  60  48  28  18  19
SfHrs3 1710  56  49  58  56  52  93  95  105  94  90
SfHrs3 1720  143  134  107  93  84  106  84  86  74  116
SfHrs3 1730  139  96  134  107  63  64  47  47  87  98
SfHrs3 1740  61  57 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SfHrs3 1750 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SfHrs3 1760 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SfHrs3 1770 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SfHrs3 1780 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999  58  87
SfHrs3 1790  56  79  82  92  115  66  58  57  35  65
SfHrs3 1800  42  41  47  56  48  48  26  47  31  34
SfHrs3 1810  29  47  46  53  49  25  31  34  36  35
SfHrs3 1820  29  21  28  19  24  25  43  44  55  35
SfHrs3 1830  26  28  15 -999  23  19  31  33  31  42
SfHrs3 1840  42  29  64  64  55  61  71  55  999
SfHrs3 #### 0-ringen omkring 10 syns inte. Övriga pga skadade prov (röta, insekter)SfHsvs 1 Säfsnäs hbg, svenskstuga (högra delen)       PISY
SfHsvs 2 Sweden    Pinus sylvestris               1767 1857
SfHsvs 3 T. Axelson
SfHsvs #### 2016-02-16 togs tre prov ur främre väggen ur svenskstugan, 
SfHsvs #### d.v.s den högra delen av stugan där den vänstra är rökstuga.
SfHsvs0 1785  257  215  167  210  215
SfHsvs0 1790  150  182  150  138  177  139  138  134  118  96
SfHsvs0 1800  88  140  84  80  87  82  86  109  70  70
SfHsvs0 1810  62  71  70  57  66  57  53  67  101  90
SfHsvs0 1820  51  53  56  63  46  30  51  43  39  31
SfHsvs0 1830  26  30  20  31  26  16  24  24  25  24
SfHsvs0 1840  23  16  17  21  22  23  24  22  24  25
SfHsvs0 1850  19  14  13  12  20  31  999
SfHsvs0 #### +>0
SfHsvs1 1767  232  209  209
SfHsvs1 1770  183  133  209  251  229  273  290  230  197  215
SfHsvs1 1780  186  200  230  188  209  190  147  151  143  157
SfHsvs1 1790  127  157  150  141  175  146  105  121  122  126
SfHsvs1 1800  110  127  89  96  109  115  122  133  105  92
SfHsvs1 1810  92  111  111  70  70  75  85  84  136  157
SfHsvs1 1820  104  128  118  135  96  88  116  129  126  88
SfHsvs1 1830  128  127  68  70  91  73  69  66  76  50
SfHsvs1 1840  28  29  47  43  55  63  77  50  59  64
SfHsvs1 1850  58  51  30  18  39  38  38  48  999
SfHsvs2 1792  115  121  194  158  142  167  150  154
SfHsvs2 1800  113  118  101  100  109  123  97  130  79  104
SfHsvs2 1810  97  105  80  62  71  74  73  99  93  76
SfHsvs2 1820  89  101  95  100  95  91  122  99  103  74
SfHsvs2 1830  56  61  71  98  97  73  81  63  77  69
SfHsvs2 1840  41  35  53  39  58  75  69  47  56  52
SfHsvs2 1850  52  38  44  21  36  45  42  37  999SfHPBV 1 Säfsnäs hembygdsgård. Parbod från Västerfallet   PISY
SfHPBV 2 Sweden                6013N1428E     1695 1846
SfHPBV 3 T. Axelson
#### Parbod från Västerfallet, Frösaråsen. Prov tagna utifrån i vägg D, d.v.s den som 
#### skyddas av lidret. Prov även ur D9, men detta kunde inte dateras. 2016-02-16 togs 
#### prov i B-gaveln prov SfHPBV5-7, då viss tvekan uppstått om hela boden är samtida. 
#### Dessa bekräftar dock den tidigare dateringen 1846/47.
SfHPBV0a1718  55  61
SfHPBV0a1720  74  63  76  76  74  78  67  75  69  55
SfHPBV0a1730  64  63  88  73  79  56  56  54  92  83
SfHPBV0a1740  74  31  48  50  51  40  43  56  80  59
SfHPBV0a1750  79  69  72  72  61  56  54  60  67  77
SfHPBV0a1760  62  81  68  97  90  64  81  76  63  67
SfHPBV0a1770  40  36  38  40  45  47  58  55  57  53
SfHPBV0a1780  36  36  42  41  54  62  46  43  23  21
SfHPBV0a1790  31  44  44  44  61  48  43  42  30  41
SfHPBV0a1800  24  31  46  43  36  42  21  28  16   9
SfHPBV0a1810   3   7   2   7   8   4  16  19  35  52
SfHPBV0a1820  60  61  58  69  56  58  92  76  52  50
SfHPBV0a1830  37  40  33  37  63  43  67  66  49  47
SfHPBV0a1840  29  33  50  38  43  33  999
SfHPBV0a#### D8 (+ en omätt, långt från märgträff)
SfHPBV2a1696  338  290  269  181
SfHPBV2a1700  186  153  171  167  178  127  117  121  83  52
SfHPBV2a1710  62  80  92  76  100  101  111  94  66  49
SfHPBV2a1720  81  66  74  92  71  76  59  66  101  101
SfHPBV2a1730  101  83  96  85  73  36  32  30  46  34
SfHPBV2a1740  35  21  19  12  12   9   6 -999   4   8
SfHPBV2a1750  12  20  21  31  33  30  29  36  55  58
SfHPBV2a1760  60  71  67  84  77  62  68  54  49  50
SfHPBV2a1770  37  32  44  32  35  31  45  58  65  69
SfHPBV2a1780  46  46  54  63  79  74  66  56  31  24
SfHPBV2a1790  35  55  32  36  39  42  30  33  33  41
SfHPBV2a1800  42  49  48  42  28  31  24  24  18   4
SfHPBV2a1810  13  19  28  33  25  25  22  32  49  76
SfHPBV2a1820  80  120  124  99  71  64  89  141  142  104
SfHPBV2a1830  121  107  89  84  108  102  121  104  74  66
SfHPBV2a1840  49  36  53  65  78  120  91  999
SfHPBV2a#### D7, Möjl VK (0-ring skönjbar i mikroskop)
SfHPBV3a1695  246  198  205  276  156
SfHPBV3a1700  162  107  132  162  148  114  121  100  46   9
SfHPBV3a1710  19  26  36  37  50  57  47  52  32  33
SfHPBV3a1720  62  56  57  68  57  57  45  56  64  61
SfHPBV3a1730  47  40  53  30  44  22  17  30  46  36
SfHPBV3a1740  31   7  23  14  10  11  11  10  11  10
SfHPBV3a1750  10   8   3 -999 -999 -999 -999 -999  19  22
SfHPBV3a1760  18  24  15  29  25  20  30  30  19  32
SfHPBV3a1770  27  22  28  20  22  22  22  39  47  55
SfHPBV3a1780  58  40  51  38  35  41  34  35  24  30
SfHPBV3a1790  24  50  43  39  42  28  13  17  31  33
SfHPBV3a1800  11  11  17  14  19  14  13  12  14  11
SfHPBV3a1810  11   8   7   9   4   4  21  23  19  29
SfHPBV3a1820  38  36  46  28  12  48  49  19  18  11
SfHPBV3a1830  28  17  999
SfHPBV3a#### D6 (+ minst en omätt) 0-ringarna ligger i mycket tätt område
SfHPBV4a1722  117  131  104  110  99  117  123  109
SfHPBV4a1730  131  119  127  90  88  57  65  65  67  49
SfHPBV4a1740  46  22  39  28  28  24  27  41  44  50
SfHPBV4a1750  93  89  109  102  91  78  68  79  75  84
SfHPBV4a1760  103  110  87  87  86  65  80  70  52  56
SfHPBV4a1770  46  40  37  31  36  40  50  62  61  61
SfHPBV4a1780  76  55  63  70  81  63  61  63  44  40
SfHPBV4a1790  44  44  42  46  53  44  31  34  40  45
SfHPBV4a1800  29  36  40  35  36  41  25  26  21  15
SfHPBV4a1810  17  28  37  35  28  27  45  48  69  85
SfHPBV4a1820  107  102  113  99  53  48  64  72  64  64
SfHPBV4a1830  63  58  46  32  46  36  37  34  35  32
SfHPBV4a1840  32  25  41  48  58  54  999
SfHPBV4a#### D5 + 1 omätt (dålig märgträff)
SfHPBV5a1695  231  223  201  183  155
SfHPBV5a1700  171  102  129  118  111  94  93  81  57  25
SfHPBV5a1710  43  34  33  32  49  74  72  69  53  64
SfHPBV5a1720  68  47  61  77  82  87  74  66  67  62
SfHPBV5a1730  70  73  78  79  75  41  24  29  37  35
SfHPBV5a1740  34  20  20 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SfHPBV5a1750 -999 -999  11  22  17  18  14  15  21  25
SfHPBV5a1760  24  25  21  31  42  48  50  28  29  34
SfHPBV5a1770  28  12  28  18  16  11  16  27  36  29
SfHPBV5a1780  30  27  70  25  39  45  33  31  29  13
SfHPBV5a1790  40  40  45  41  42  30  32  36  17  32
SfHPBV5a1800  14  27  22 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SfHPBV5a1810 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999  17  21  29
SfHPBV5a1820  19  25  32  47  27  21  48  46  48  34
SfHPBV5a1830  29  31  25  39  53  28  34  39  44  33
SfHPBV5a1840  18  18  35  40  42  32  46  999
SfHPBV6 1704  167  135  138  179  94  90
SfHPBV6 1710  95  108  93  68  102  108  115  96  73  91
SfHPBV6 1720  135  86  100  111  101  97  82  92  90  94
SfHPBV6 1730  94  89  90  87  107  61  65  73  83  69
SfHPBV6 1740  57  36  44  43  45  33  35  34  43  52
SfHPBV6 1750  70  67  91  98  90  93  74  72  72  87
SfHPBV6 1760  93  91  79  81  82  61  65  60  58  61
SfHPBV6 1770  38  39  48  30  30  31  36  39  40  29
SfHPBV6 1780  33  26  39  33  45  37  42  33  27  24
SfHPBV6 1790  24  33  28  35  37  33  24  27  31  35
SfHPBV6 1800  24  24  26  24  28  38  28  30  27  25
SfHPBV6 1810  19  25  29  24  28  25  37  43  52  68
SfHPBV6 1820  67  69  115  113  98  82  110  115  126  89
SfHPBV6 1830  77  77  53  56  67  55  55  54  55  44
SfHPBV6 1840  37  21  35  36  34  42  41  999
SfHPBV7 1703  76  79  67  78  82  56  32
SfHPBV7 1710  36  32  47  53  42  40  35  48  36  28
SfHPBV7 1720  61  42  70  83  79  74  52  59  50  49
SfHPBV7 1730  39  61  88  58  50  28  28  24  34  31
SfHPBV7 1740  34  15  38  31  38  30  20  29  24  28
SfHPBV7 1750  33  55  73  79  62  46  36  37  41  78
SfHPBV7 1760  62  58  60  97  125  122  121  103  93  73
SfHPBV7 1770  40  37  55  38  34  39  52  48  39  48
SfHPBV7 1780  60  73  76  56  59  54  53  46  28  22
SfHPBV7 1790  37  44  40  42  41  27  26  27  31  37
SfHPBV7 1800  18  20  21  19  25  23  22  25  17   9
SfHPBV7 1810  21  26  25  13  17  21  26  28  31  39
SfHPBV7 1820  48  43  70  67  56  31  59  69  69  56
SfHPBV7 1830  51  49  37  24  40  26  36  30  20  14
SfHPBV7 1840  11  14  27  27  25  11  25  999