Parbod från Västerfallet, Frösaråsen, nu vid Säfsnäs hembygdsgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2008-08-29)

Prov har tagits ur 5 väggstockar från utsidan på den av lidret skyddade gaveln till höger om dörrarna (stockarna D5, D6, D7, D8, D9). Proven togs med tillväxtborr, och alla dessa stockar visade sig vara av tall. Alla prov utom det ur D9 kunde dateras. Tyvärr är ytan på alla proven något vittrad, varför vankanten inte kan fastställas med full visshet, även om den sannolikt föreligger på provet ur D7 (SfHPBV2a), vars yttersta ring (1846) är hel. I såväl D5 (SfHPBV4a) som i D8 (SfHPBV0a) finns delar av 1846 års ring bevarad, medan D6 (SfHPBV3a) som har mycket tät ytved har sin yttersta bevarade ring från 1831. Av detta kan man dra slutsatsen att boden har timrats omkring 1847 med virke som troligen fällts vintern 1846/47. Boden är av ofärgat dubbelbilat väggtimmer och har mestadels enkelkattknutar. Den är uppmärkt på utsidan dels med grova streck, dels med välskurna romerska siffror.

Uppdatering:

En ny datering med samma resultat gjordes i mars 2016, se Stuga och parbod från Västerfallet på Säfsnäs Hembygdsgård


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

De fyra daterbara proven ger goda passningar mot referensen, men extremt täta partier, där
årsringarna inte är separerade, finns i två av proverna. 
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfHPBV.fil and
”SödraDalarna” dated to 2005
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over End
      Corr  Test  lap Year
all...   0,67 10,88  151 1846 based on 4 members  
SfHPBV4a  0,59  8,14  123 1845 D5 + 1 omätt (dålig märgträff) 
SfHPBV0a  0,54  7,25  127 1845 D8 (+ en omätt, långt från märgträff)             
SfHPBV3a  0,48  6,24  131 1831 D6 (+ minst en omätt) 0-ringarna ligger i mycket tätt område
SfHPBV2a  0,48  6,60  149 1846 D7, Möjl VK (0-ring skönjbar i mikroskop)  

Mätvärden (rådata)

HEADER:
KeyCode=SfHPBV0a
Length=128
DateEnd=1845
D8 (+ en omätt, långt från märgträff)
DATA:Tree
55 61 74 63 76 76 74 78 67 75
69 55 64 63 88 73 79 56 56 54
92 83 74 31 48 50 51 40 43 56
80 59 79 69 72 72 61 56 54 60
67 77 62 81 68 97 90 64 81 76
63 67 40 36 38 40 45 47 58 55
57 53 36 36 42 41 54 62 46 43
23 21 31 44 44 44 61 48 43 42
30 41 24 31 46 43 36 42 21 28
16 9 3 7 2 7 8 4 16 19
35 52 60 61 58 69 56 58 92 76
52 50 37 40 33 37 63 43 67 66
49 47 29 33 50 38 43 33 0 0
HEADER:
KeyCode=SfHPBV2a
Length=151
DateEnd=1846
D7, Möjl VK (0-ring skönjbar i mikroskop)
DATA:Tree
338 290 269 181 186 153 171 167 178 127
117 121 83 52 62 80 92 76 100 101
111 94 66 49 81 66 74 92 71 76
59 66 101 101 101 83 96 85 73 36
32 30 46 34 35 21 19 12 12 9
6 0 4 8 12 20 21 31 33 30
29 36 55 58 60 71 67 84 77 62
68 54 49 50 37 32 44 32 35 31
45 58 65 69 46 46 54 63 79 74
66 56 31 24 35 55 32 36 39 42
30 33 33 41 42 49 48 42 28 31
24 24 18 4 13 19 28 33 25 25
22 32 49 76 80 120 124 99 71 64
89 141 142 104 121 107 89 84 108 102
121 104 74 66 49 36 53 65 78 120
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=SfHPBV3a
Length=137
DateEnd=1831
D6 (+ minst en omätt) 0-ringarna ligger i
mycket tätt område
DATA:Tree
246 198 205 276 156 162 107 132 162 148
114 121 100 46 9 19 26 36 37 50
57 47 52 32 33 62 56 57 68 57
57 45 56 64 61 47 40 53 30 44
22 17 30 46 36 31 7 23 14 10
11 11 10 11 10 10 8 3 0 0
0 0 0 19 22 18 24 15 29 25
20 30 30 19 32 27 22 28 20 22
22 22 39 47 55 58 40 51 38 35
41 34 35 24 30 24 50 43 39 42
28 13 17 31 33 11 11 17 14 19
14 13 12 14 11 11 8 7 9 4
4 21 23 19 29 38 36 46 28 12
48 49 19 18 11 28 17 0 0 0
HEADER:
KeyCode=SfHPBV4a
Length=124
DateEnd=1845
D5 + 1 omätt (dålig märgträff)
DATA:Tree
117 131 104 110 99 117 123 109 131 119
127 90 88 57 65 65 67 49 46 22
39 28 28 24 27 41 44 50 93 89
109 102 91 78 68 79 75 84 103 110
87 87 86 65 80 70 52 56 46 40
37 31 36 40 50 62 61 61 76 55
63 70 81 63 61 63 44 40 44 44
42 46 53 44 31 34 40 45 29 36
40 35 36 41 25 26 21 15 17 28
37 35 28 27 45 48 69 85 107 102
113 99 53 48 64 72 64 64 63 58
46 32 46 36 37 34 35 32 32 25
41 48 58 54 0 0 0 0 0 0