Ria, Dymossen, Säfsnäs sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2015

Nylogen och f.d rian oktober 2015
Den 19 oktober 2015 tog jag med tillväxtborr 5 prover ur vägg D (den inre till höger) i den före detta rian, kallad nylogen, i Dymossen i Säfsnäs socken, . Proven togs ur D5 (#0), D6 (#1), D8 (#2), D9 (#3) och D10 (#4). Två av stockarna (#2 och #3) har yttersta ring från 1844, två (#0, #4) från 1845 och den femte (#1) har så tät ytved att fällningsår inte kan anges då de yttersta ca 80 ringarna inte kunnat mätas på ett tillfredsställande sätt, och fällningsåret kan anges till efter ca 1843, och således är ungefär jämngammalt med de andra. Timret verkar alltså vara fällt under två olika vintrar, 1844/45 och 1845/46. Det går att se en viss blånad i splinten på #2. På #3 verkar delar av ringen för 1844 skurits bort, så det kan nog inte uteslutas att hela ringen för 1845 fattas på provet på grund av barkspadens framfart. Rian timrades således sannolikt våren 1846, varvid åtminstone en stock legat sedan året före (om inte ett självdött eller nerblåst träd användes). Bortsett från #3 och #4 är korrelationsvärden och andra karaktäristika för de provtagna stockarna så olika att det inte kan fastslås att träden är hämtade ur samma bestånd.

Byggnaden står inte på ursprunglig plats. Timmermärken för Fredriksbergs Bruk är slagna i stockändarna tillhörande vägg D i knuten D/A, vilka att döma av slagvinklarna bör ha gjorts när byggnaden varit nertimmrad.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfDymB.fil and reference SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,26 and with overlap >= 101 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,47  9,04  296  based on 5 members
SfDymB2  0,45  5,17  105  1844 
SfDymB1a  0,39  6,23  214  1763 + >80
SfDymB4a  0,38  4,25  106  1845 
SfDymB0a  0,37  4,37  123  1845 
SfDymB3a  0,26  2,64  101  1844 


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfDymB.fil and reference Sfsn-PISY dated to 2004 with corr >= 0,21 and with overlap >= 101 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53 10,68  296  based on 5 members
SfDymB1a  0,46  7,63  214  1763 + >80
SfDymB4a  0,46  5,27  106  1845 
SfDymB0a  0,44  5,33  123  1845 
SfDymB2  0,32  3,43  105  1844 
SfDymB3a  0,21  2,18  101  1844 


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and SfDymB3a.pos
dated to 1844 with corr >= 0,34 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,50  5,79  101  based on 5 members
JAEMTUA_  0,49  5,15  84  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch;             PISY
GagnefSo  0,48  5,02  88  1831 Gagnef-Djura                      PISY
swed008  0,39  4,21  101  1971 ÖSTERSUND (Harlan)                   PISY
idre    0,36  3,85  101  2004 Idre, Dalarna                      PISY
Bingsjo_  0,34  3,54  101  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISYMätvärden (rådata)

SfDymB 1 Ria, Dymossen, Säfsnäs socken, Dalarna       PISY
SfDymB 2 Sweden    Pinus sylvestris 390 m 6012N1427E     1548 1845
SfDymB 3 T. Axelson
SfDymB0a1722  259  315  259  256  250  293  261  279
SfDymB0a1730  314  250  278  224  218  200  168  171  188  167
SfDymB0a1740  140  97  113  91  109  108  113  108  140  146
SfDymB0a1750  190  168  213  181  179  166  135  148  147  171
SfDymB0a1760  160  188  157  176  133  114  110  94  86  106
SfDymB0a1770  80  75  85  81  82  100  124  124  120  122
SfDymB0a1780  84  71  73  59  81  60  58  56  37  38
SfDymB0a1790  43  44  67  71  67  58  44  35  46  43
SfDymB0a1800  37  37  42  35  42  60  25  41  104  141
SfDymB0a1810  110  79  65  46  36  42  50  48  42  60
SfDymB0a1820  69  45  41  45  27  22  49  97  64  75
SfDymB0a1830  54  68  43  37  33  43  45  54  73  70
SfDymB0a1840  32  19  43  44  53  59  999
SfDymB1a1548  211  162
SfDymB1a1550  167  148  154  122  109  150  112  139  208  237
SfDymB1a1560  177  168  122  91  84  83  89  85  39  61
SfDymB1a1570  81  90  90  102  94  121  70  56  38  43
SfDymB1a1580  30  29  42  28  33  49  40  31  23  17
SfDymB1a1590  23  48  34  38  48  21 -999   8  10  13
SfDymB1a1600  16  11  18  17  22  25  35  37  28  29
SfDymB1a1610  38  52  55  51  47  21  28  28  26  25
SfDymB1a1620  24  27  24  25  22  18  13  21  21  27
SfDymB1a1630  20  24  17  10  21  26  25  24  12  14
SfDymB1a1640  23  20  14  18  18  18  22  33  24  33
SfDymB1a1650  35  32  29  25  45  55  42  23  32  33
SfDymB1a1660  35  38  35  46  61  65  61  67  94  96
SfDymB1a1670  108  74  71  45  16  11  23  40  45  59
SfDymB1a1680  38  46  72  42  39  47  48  44  30  28
SfDymB1a1690  52  54  47  43  66  53  29  41  35  19
SfDymB1a1700  33  27  32  32  24  17  26  14  10   8
SfDymB1a1710  13  15  16  20  12  11  12  12  13  12
SfDymB1a1720  20  20  19  13  14  15  17  16  13  15
SfDymB1a1730  19  19  17  13  13  13  11  11  21  16
SfDymB1a1740  14  13  10  12  10  14  16  15  17  19
SfDymB1a1750  12  14  16  12  10  13  17  13  18  21
SfDymB1a1760  16  13   9  13  999
SfDymB1a#### + >80
SfDymB2 1739  223
SfDymB2 1740  216  129  180  176  163  155  120  117  129  104
SfDymB2 1750  212  177  219  281  268  212  190  193  206  181
SfDymB2 1760  182  245  244  203  169  135  189  189  192  183
SfDymB2 1770  168  142  171  210  180  149  190  148  162  126
SfDymB2 1780  124  115  131  122  139  114  61  119  125  111
SfDymB2 1790  106  122  115  125  147  112  79  82  92  79
SfDymB2 1800  41  61  47  81  55  70  53  63  44  49
SfDymB2 1810  54  62  42  32  33  42  47  62  59  52
SfDymB2 1820  35  30  43  37  70  60  77  80  52  55
SfDymB2 1830  50  45  33  53  70  36  37  38  36  36
SfDymB2 1840  17  24  17  15  21  999
SfDymB3a1743  271  330  343  312  340  408  284
SfDymB3a1750  327  284  433  347  273  298  239  230  206  202
SfDymB3a1760  214  237  181  176  182  154  176  140  151  152
SfDymB3a1770  118  112  119  130  117  107  173  119  104  89
SfDymB3a1780  79  61  68  87  82  72  60  66  75  68
SfDymB3a1790  56  75  93  96  93  69  51  94  75  66
SfDymB3a1800  20  46  36  34  55  82  33  39  39  57
SfDymB3a1810  46  66  52  40  40  32  43  54  50  50
SfDymB3a1820  41  26  33  50  30  85  70  71  47  32
SfDymB3a1830  46  19  25  62  42  37  29  33  38  12
SfDymB3a1840  22  30  25  22  21  999
SfDymB4a1739  221
SfDymB4a1740  171  105  121  125  186  191  142  176  202  153
SfDymB4a1750  201  161  179  185  185  171  102  123  143  166
SfDymB4a1760  157  196  174  151  161  153  162  170  164  156
SfDymB4a1770  129  133  149  103  83  84  151  122  130  106
SfDymB4a1780  70  55  81  94  106  92  82  101  79  58
SfDymB4a1790  53  92  86  98  130  91  62  76  69  87
SfDymB4a1800  49  46  37  81  74  118  77  71  56  65
SfDymB4a1810  66  53  50  51  46  46  54  61  60  59
SfDymB4a1820  49  34  36  23  18  42  46  34  31  26
SfDymB4a1830  23  19  21  29  16  24  22  26  23  19
SfDymB4a1840  12  14  19  27  34  51  999