Denna och andra dendrokronologiska studier finns på www2.hemsida.net/taxelson/dendro/obj/


Datering av stuga (bostadshus) i Drafsen (Drafsen 12), Säfsnäs socken.
av Torbjörn Axelson


I samband med ombyggnation var delar av timmerstommen på östra sidan om huset frilagd. Prov togs 24 november 2009 med tillväxtborr i tre av stockarna, sådana som bedömdes vara ursprungliga (nära nordöstra knuten). 60° 4' 8.9" N, 14° 27' 46.5" E. Borrningen försvårades av att stockarna tidigare varit exponerade, och virket därför mjukt och ganska svårborrat. Efter ett antal försök erhölls tre användbara prov ur olika stockar. Den dendrokronologiska dateringen av de tre stockarnas yttersta ring visade sig vara 1862 i två fall, och 1861+fragment av 1862 års ring för den tredje. Alla stockarna är av tall. Korrelationsvärdena mot tillgängliga referenser är inte så bra att datering av någon av proven tagna för sig skulle innebära en säker datering, men när man beaktar att de alla pekar på ett och samma år, så innebär det att dateringen sammantaget är säker. Timret till stugan fälldes alltså under vintern 1862-63.

Redovisning av värden som erhållits

Medelvärdeskurva för de tre proven jämförda med de bästa referenserna:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T Correlations between each of 
3 checked members (references)and the mean sample ofSfDrfs01-3 (Proportion of last two years growth (2,0,T) 
dated to 1862
First column group is based on dating of the collection to 2006. (Offsets are relative to reference.)
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref--------------   Best match for Prop2Yrs------------------
         Off Over *P2Yrs------ BaPi-------   Off Over *P2Yrs------ BaPi------- Sets-
     Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest   set lap CorrC TTest CorrC TTest Ref to
all...   602  -144  80  0,53  5,6  0,53  5,5   -144  80  0,53  5,6  0,53  5,5 1862 
FlodaSn0  601  -143  80  0,47  4,6  0,43  4,1   -143  80  0,47  4,6  0,43  4,1 1862 
Sfsn-PIS  484  -142  80  0,46  4,6  0,50  5,0   -142  80  0,46  4,6  0,50  5,0 1862 
SolorNor  385  -78  80  0,49  5,0  0,49  4,9   -78  80  0,49  5,0  0,49  4,9 1862

De tre proven mot medelkurva av de tre ovanstående referenserna:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T) 
Correlations between available samples in SfDrfs01-3.rwl and best references dated to 2006 with corr >= 0,35 
and with overlap >= 71. Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53  5,57  80  based on 3 members
SfDrfs02  0,53  5,28  75  1786-1861 +skadad ring
SfDrfs03  0,41  3,77  71  1791-1862 
SfDrfs01  0,35  3,32  80  1782-1862 
Mätdata:
SfDrfs 1 Stauga, Drafsen. Säfsnäs sn, Dalarna        PISY
SfDrfs 2 Sweden    Pinus sylvestris  350m 6004N1428E     1782 1862
SfDrfs 3 T. Axelson
SfDrfs #### 60º4'8.9"N, 14º27'46.5"E
SfDrfs021786  339  318  268  325
SfDrfs021790  364  282  256  229  270  226  179  188  142  187
SfDrfs021800  165  129  145  150  165  168  98  104  91  100
SfDrfs021810  110  101  108  135  107  119  93  85  73  73
SfDrfs021820  68  98  69  54  40  39  66  74  89  79
SfDrfs021830  93  76  62  42  50  48  62  54  58  53
SfDrfs021840  57  41  62  86  80  89  98  85  78  60
SfDrfs021850  38  48  37  33  45  45  53  49  60  50
SfDrfs021860  58  40  999
SfDrfs02#### +skadad ring
SfDrfs011782  413  456  422  328  277  267  176  218
SfDrfs011790  204  195  187  201  235  206  232  212  228  262
SfDrfs011800  222  196  149  120  132  142  132  124  107  132
SfDrfs011810  123  129  126  119  98  103  94  86  61  73
SfDrfs011820  73  103  102  78  53  41  66  86  104  101
SfDrfs011830  114  105  73  54  32  43  59  55  95  73
SfDrfs011840  73  60  65  59  48  52  64  31  38  32
SfDrfs011850  33  32  21  23  35  35  43  42  34  30
SfDrfs011860  25  25  20  999
SfDrfs031791  273  261  296  303  303  208  178  132  193
SfDrfs031800  159  148  168  143  158  189  118  126  90  115
SfDrfs031810  103  106  108  108  122  145  137  126  92  78
SfDrfs031820  101  99  81  84  53  45  37  65  73  66
SfDrfs031830  100  121  60  62  63  69  56  58  50  68
SfDrfs031840  63  64  115  84  80  89  97  70  85  84
SfDrfs031850  72  75  53  34  48  41  48  41  65  66
SfDrfs031860  72  62  53  999