Andra dateringar

Datering av Bakarstugan vid Säfsnäs Prästgård


Bakarstugan i Säfsbyn
Den 7 februari 2008 togs prov med tillväxtborr ur 6 stockar på vinden i Bakarstugan i Säfsbyn, Säfsnäs sn, Dalarna (60.13889, 14.42528). Fyra av dessa prov, alla av tall, kunde dateras till vintern 1835-36. De andra två var så tätvuxna, och svårtolkade att någon datering inte lät sig göras. Inget tyder dock på att de skulle ha någon avvikande ålder.

Torbjörn Axelson, februari 2008.


På vinden, bakom "bariären" av två klovor går trappan ner
På vinden, mellanväggen på andra sidan skorstenen från trappan räknat

Korelationsvärden

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples of SfBs.fil and the reference
"SödraDal" dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 105
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                 T-  Over
          Corr  Test  lap
all...    0,64 10,80  169   based on 4 members
SfBs06a   0,52  6,19  105   Näst översta av tre synliga i den låga "mellanvägg" som återfinns på andra sidan skorstenen räknat från trappan.
SfBs04a   0,48  6,32  133   stocken under SfBs03
SfBs02a   0,45  6,52  168   Näst översta klovan av de tre, som utgör en slags bariär intill trappan (Yttersta ringar mkt tunna)
SfBs03a   0,41  5,57  157   Översta stocken i ytterväggen (långsida) närmast vindstrappan

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

SfBs 1 Bakarstugan, Säfsbyn, Säfsnäs sn, Dalarna PISY SfBs 2 Sweden Scotch Pine 370m 6008N1425E 1666 1835 SfBs 3 T. Axelson SfBs #### Bakarstugan i Säfsbyn, Säfsnäs sn, Dalarna (60º 8' 20"N 14º 25' 31"E) Prov tagna ur sex stockar SfBs #### på vinden 2008-02-07. Av dessa kunde fya dateras (de andra var vuxna på ett sådant sätt att många SfBs #### ringar var extremt smala och svårtolkade). De fyra daterbara stockarna fälldes 1835-36.
———— SfBs02a, 1666–1835, Undre klovan av två, som utgör en slags bariär intill trappan (Yttersta ringar mkt tunna) (Se bild 2.7 MB)
———— SfBs03a, 1678–1835, Översta stocken i ytterväggen (långsida) närmast vindstrappan (Se bild 2.7 MB)
———— SfBs04a, 1702–1835, stocken under SfBs03 (Se bild 2.7 MB)
———— SfBs06a, 1730–1835, Näst översta av tre synliga i den låga "mellanvägg" som återfinns på andra sidan skorstenen räknat från trappan. (Se bild 2.7 MB)