Andra dateringar

Datering av Bakarstugan vid Säfsnäs Prästgård

Den 7 februari 2008 togs prov med tillväxtborr ur 6 stockar på vinden i Bakarstugan i Säfsbyn, Säfsnäs sn, Dalarna (). Fyra av dessa prov, alla av tall, kunde dateras till vintern 1835-36. De andra två var så tätvuxna, och svårtolkade att någon datering inte lät sig göras. Inget tyder dock på att de skulle ha någon avvikande ålder.

Torbjörn Axelson, februari 2008.


Bakarstugan i Säfsbyn
På vinden, bakom "bariären" av två klovor
går trappan ner
På vinden, mellanväggen på andra sidan skorstenen
från trappan räknat
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples of SfBs.fil and the reference
"SödraDal" dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 105
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr Test lap
all...  0,64 10,80 169  based on 4 members
SfBs06a  0,52 6,19 105  Näst översta av tre synliga i den låga "mellanvägg" som återfinns på andra sidan skorstenen räknat från trappan.
SfBs04a  0,48 6,32 133  stocken under SfBs03
SfBs02a  0,45 6,52 168  Näst översta klovan av de tre, som utgör en slags bariär intill trappan (Yttersta ringar mkt tunna)
SfBs03a  0,41 5,57 157  Översta stocken i ytterväggen (långsida) närmast vindstrappanSfBs  1 Bakarstugan, Säfsbyn, Säfsnäs sn, Dalarna      PISY
SfBs  2 Sweden    Scotch Pine    370m 6008N1425E     1666 1835
SfBs  3 T. Axelson
SfBs  #### Bakarstugan i Säfsbyn, Säfsnäs sn, Dalarna (60º 8' 20"N 14º 25' 31"E) Prov tagna ur sex stockar på vinden 
SfBs  #### 2008-02-07. Av dessa kunde fya dateras (de andra var vuxna på ett sådant sätt att många ringar var extremt 
SfBs  #### smala och svårtolkade). De fyra daterbara stockarna fälldes 1835-36.
SfBs02a 1666  315  268  272  171
SfBs02a 1670  211  201  122  120  92  85  132  111  144  144
SfBs02a 1680  152  172  157  136  165  184  157  152  133  165
SfBs02a 1690  144  180  188  159  178  140  133  116  140  123
SfBs02a 1700  146  131  167  161  119  110  97  93  89  68
SfBs02a 1710  95  112  123  114  89  112  91  91  78  53
SfBs02a 1720  93  121  93  89  81  91  66  110  125  148
SfBs02a 1730  138  116  121  100  95  72  64  66  74  66
SfBs02a 1740  68  51  57  61  64  64  59  78  87  78
SfBs02a 1750  84  81  108  81  72  74  53  45  62  51
SfBs02a 1760  55  44  57  68  74  63  67  56  38  43
SfBs02a 1770  36  30  44  39  32  23  37  47  43  51
SfBs02a 1780  42  33  52  39  35  36  36  35  22  19
SfBs02a 1790  32  33  28  29  32  26  20  22  17  21
SfBs02a 1800  22  19  12  14  19  25  19  23  20  23
SfBs02a 1810  27  23  19  26  22  21  21  22  18  21
SfBs02a 1820  18  17 -999  18  21  11  15  16  23  21
SfBs02a 1830  12  16  13   6   6   7  999
SfBs02a #### Undre klovan av två, som utgör en slags bariär intill trappan (Yttersta ringar mkt tunna)
SfBs03a 1678  398  508
SfBs03a 1680  500  542  491  474  495  311  366  290  159  176
SfBs03a 1690  155  195  197  207  205  148  110  116  102  66
SfBs03a 1700  85  68  91  84  60  61  70  72  55  57
SfBs03a 1710  42  62  59  57  100  108  119  100  80  110
SfBs03a 1720  106  87  104  108  110  89  85  85  89  97
SfBs03a 1730  97  72  129  98  88  65  43  13  19  20
SfBs03a 1740  23  14  32  45  44  57  53  78  99  91
SfBs03a 1750  110  108  110  78  53  70  59  64  74  61
SfBs03a 1760  63  68  68  76  70  51  74  87  70  83
SfBs03a 1770  83  66  76  78  91  52  30  23  28  23
SfBs03a 1780  17  13   8   7  13  19  16  21  16  12
SfBs03a 1790   8  15  19  11  18  15  16  28  36  24
SfBs03a 1800  14  23  17  28  21  15  18  19  19  23
SfBs03a 1810  19  25  19  26  25  24  32  30  34  51
SfBs03a 1820  34  38  49  45  45  32  55  36  53  32
SfBs03a 1830  66  91  74  89  131  117  999
SfBs03a #### Översta stocken i ytterväggen (långsida) närmast vindstrappan
SfBs04a 1702  449  383  289  225  302  259  174  157
SfBs04a 1710  199  170  191  204  152  192  177  126  106  113
SfBs04a 1720  171  161  176  158  124  135  117  168  143  141
SfBs04a 1730  150  152  139  84  58  43  60  67  76  71
SfBs04a 1740  69  45  56  45  37  28  27  42  48  43
SfBs04a 1750  59  64  109  85  43  41  36  21  30  44
SfBs04a 1760  40  46  42  45  70  66  61  75  42  49
SfBs04a 1770  35  34  45  28  35  35  45  44  35  37
SfBs04a 1780  43  28  47  42  34  47  40  38  24  21
SfBs04a 1790  28  28  32  38  49  38  43  55  76  76
SfBs04a 1800  40  51  54  65  68  61  38  24  28  34
SfBs04a 1810  32  30  37  23  23  21  24  31  31  40
SfBs04a 1820  44  45  31  49  52  34  89  133  100  82
SfBs04a 1830  73  92  62  32  37  54  999
SfBs04a #### stocken under SfBs03
SfBs06a 1730  266  251  254  196  230  189  159  122  139  107
SfBs06a 1740  68  34  48  30  30  36  24  19  23  26
SfBs06a 1750  50  71  97  108  128  106  64  68  68  64
SfBs06a 1760  78  91  119  130  130  110  120  117  100  80
SfBs06a 1770  74  62  74  88  80  88  87  92  107  94
SfBs06a 1780  90  62  70  81  97  110  94  91  105  104
SfBs06a 1790  78  104  88  88  88  81  82  92  104  98
SfBs06a 1800  101  97  83  107  110  94  72  85  64  72
SfBs06a 1810  59  70  55  61  59  55  55  66  76  80
SfBs06a 1820  78  66  57  70  68  45  59  53  63  55
SfBs06a 1830  57  71  48  44  48  43  999
SfBs06a #### Näst översta av tre synliga i den låga "mellanvägg" som återfinns på andra sidan skorstenen räknat från trappan.