Huvudsida - Några daterade objekt - Nytt


Lador efter Sälbuvägen mellan Källbäcken och Forsgärdet, Floda sn
(Uppdaterat 2007-11-10)

Förklaringar
Beteckningen på väggtimmerstockarna är att "A" avser den sidan där dörren är, "B" väggen medsols därom (alltså till vänster när man gått in genom dörren), "C" väggen mitt emot dörren, och "D" väggen till höger när man gått in genom dörren. Siffran avser stockvarv, där syllen är 1 (om ej annat anges). Om eventuell märkning i ladan avviker från detta system, försöker jag notera detta, men benämner likväl stockarna oberoende av vad som står på dem.

Beträffande koorordinat-angivelserna, är dessa framtagna med hjälp av Eniros flygbilder, och är i vissa fall inte så exakta som kunde önskas. Länken går till Eniros kartor. Klicka på "GPS-koordinater" under "Visa på kartan" i övre vänstra hörnet av kartbilden, för att få en markering av platsen.

Mätvärdena redovisas för daterade stockar i s.k Decadal- eller Tusconformat, gran (PCAB) för sig och tall (PISY) för sig, längst ner på sidan.
Sbv1 - Grå lada vid Tanda.
.Ladan ett stycke norr om tandbron, ca 100 m söder om järnvägsövergång, på andra sidan järnvägen. Dubbelsidigt bilat timmer, dubbelhaksknutar. Dörren sitter på norra långsidan och börjar ca 55 cm från höger (NV) knut. På denna sida är stockarna avsågade och gåten utgörs av en fastnaglad sågad 1"6-bräda. Öppningen är 101 cm bred. Den andra gåten, på vilken dörren sitter, är fyrkantig i stockarnas tjocklek, men typen kan inte avgöras säkert avgöras, men stockändarna är (skrå?)spikade. Efter denna gåt följer 50 cm långa stockbitar, ihopsatta med den ursprungliga vänstergåten (stjärtgåt). Timret är inte enhetligt. Att döma av numrering med rödkrita har fler stockar lagts i vid ett senare tillfälle. Dessa saknar märkning, varför ladan torde ha stått på platsen sedan dess. Ladan har ca 14-15 varv upp till röste. Tak av plåt med pärt under. Prov togs ur stockarna D4 (Sbv15, gran odat, nyare-omärkt), D6 (Sbv14, gran 1889-90, nyare-omärkt)), D7 (Sbv13, tall svag dat 1838+13+?=efter 1851, märkt D2), D9 (Sbv12, gran 1856-57, märkning borttagen när lucka sågats upp), D11 (Sbv10, tall odat, märkt D6), D12 (Sbv11, tall 1856-57, märkt D7). Ladan byggdes således ca 1857 och flyttades och eller höjdes efter 1890.


Sbv2 - Röd lada vid Tanda.
.Ladan ligger vid vägkanten, knappt 100 m öster om järnvägsövergången. Dubbelsidigt bilat timmer, dubbelhaksknutar. Gåtspåret möjligen borrat
Prov har tagits ur stockarna C3, C4, C5, D5 och D8. C4 (Sbv21) är av tall och ger en osäker datering till sommaren 1878. Splinten är blånad, varför man kan misstänka att trädet antingen självdött, eller lagrats före användning. De övriga stockarna är av grantimmer där alla utom D8 (Sbv23) har mycket tät ytved. D8 (Sbv23) kan dateras säkert till 1880 och D5 (Sbv24) till ca 1875, men med dess täta ytved, är de yttersta ringarna på detta prov något osäkra. Innre delen C5 (Sbv22) och blott räkning av de yttersta 50 ringarna pekar på ca 1882, men de 50 yngsta ger synnerligen dålig passning. Ringar i detta parti kan vara misstolkade. Ladan är antagligen byggd under (förra hälften av) 1880-talet, och man har antagligen använt främst torra eller tynande träd och kanske överskottsvirke.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between Sbv21a.pos dated to 1877 and available PISY-references
with corr >= 0,40 and with overlap >= 50
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,53 4,39  52  based on 7 members
FlodaSn0  0,51 4,14  52  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)   PISY
SödraDal  0,47 3,81  52  Södra Dalarna                    PISY
Swed307A  0,47 3,80  52  Lerbäck, Askersund                 PISY
swed305  0,46 3,70  52  Björbo, Dalarna                   PISY
BjörboGr  0,45 3,53  52  Swed305 Björbo+Grangärde              PISY
BratPISY  0,42 3,25  52  Mälardalen area, publ. Bråthen           PISY
Petmyra  0,42 3,24  52  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna           PISY 

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between dated PCAB-samples of Sbv2 and the reference swed312
dated to 2005 with corr >= 0,30 and with overlap >= 66
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
              T- Over
         Corr Year Test lap
all...      0,52 1882 7,34 148  based on 4 members
Sbv23a      0,68 1880 7,43  66  D8 
Sbv24a      0,58 1875 6,12  77  D5
Sbv22a_BLOCKOF  0,41 1831 4,41  97  C5 (yttersta 50 ringarna ej medtagna)
Sbv22a      0,30 1882 3,77 148  C5 (mycket dålig korr och tunna ringar yttersta 50)Sbv6 - Grå rundtimmerlada vänster om vägen i ledningsgata.
.Lada ligger vid vägkanten. 3,75m x 3,0 m (centrum knutar). Ofärgat ursprungligen obarkat rundtimmer, rännknutar, gåtspåret möjligen borrat
Prov har tagits ur 9 stockar A5(Sbv601), A7(Sbv603), A12(Sbv602), A13(Sbv604), B10(Sbv63), B11(Sbv606), C12(Sbv62), C14(Sbv61), D8(Sbv605) och B14, som dock inte gav någon meningsfull korrelation. Alla de undersökta stockarna är av gran. Vissa prov har yttersta ring från 1773, men de flesta från 1774. Eftersom vedytan är starkt maskäten åtminstone på insidan, kan man konstatera att ladan antagligen byggts av obarkat virke (eller virke som legat en tid innan det användes). Det troligaste är att den byggts sensommaren 1774 eller därefter, men att en del virke fällts vintern före.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples and
reference: "mean of swed312+Svärdsjö"
dated to 2005. 
Results sorted according do decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr Test lap Dated
all...  0,54 6,74 113 1774 based on 10 members
Sbv601a  0,63 4,94  40 1773 A5
Sbv606a  0,60 4,50  38 1773 B11 (+sommarring)
Sbv603a  0,53 3,62  36 1772 A7 (skadat prov)
Sbv61a  0,49 3,23  35 1774 C14
Sbv63a  0,48 4,56  71 1774 B10
Sbv63b  0,44 3,93  65 1768 
Sbv604a  0,44 3,44  52 1774 A13
Sbv602a  0,40 3,86  79 1774 A12
Sbv62a  0,32 2,78  71 1774 C12
Sbv605a  0,27 2,94 112 1773 D8

Sbv7 - Grå timmerlada, den södra av två
.Mellan vägen och älven ligger två grå lador av dubbelsidigt bilat timmer. Denna ligger längst in, d.v.s söder om den andra. Sågade? dubbelhaksknutar, dörr på södra långsidan, med stjärtgåt. 3,5 m x 2,9 m (centrum knutar).
Prov togs ur stockarna D9 och D13. Båda kan tillsammans dateras till 1822 (fällda vintern 1822-23). Ladan torde alltså vara byggd ca 1823.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations towards reference "FlodaSn"
        T- Over
     Corr Test lap
all...  0,58 6,53  86  based on 2 members
Sbv71a  0,56 6,16  86  D13 (översta under röste)
Sbv72a  0,39 3,91  85  D9Sbv8 - Grå timmerlada, den norra av två
.Ladan norr om föregående. Dubbelhaksknutar, gåt saknas. Urtag för takstol e.d i stockarna B12 och C12 (av 14). Ladans mått är 3,8 m x 3,2 m (centrum knutar). Inristningar (namnskiffer 2 st) på B6: X ΓHS X och B10: ΓA[Jons]DFΛ
Prov har tagits i sju stockar. Timret är tall och enhetligt (säkert från samma bestånd) men ger en ganska dålig korrelation mot referenserna. Eftersom många prov tagits, ger de tillsammans en säker datering till vintern 1831-32, i synnerhet som de har en mycket god inbördes korrelation (standardavvikelseintervall 0,52 - 0,60 mot medel av övriga).
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between Sbv8...-samples dated to 1831 and
the reference SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,20 and with overlap >= 71
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
        T- Over
     Corr Test lap
all...  0,49 4,99  82  based on 7 members
Sbv82a  0,51 5,27  79  C13
Sbv85a  0,43 4,23  79  C8
Sbv86a  0,42 4,12  82  C6
Sbv87a  0,40 3,82  78  C5
Sbv84a  0,39 3,62  74  C9
Sbv83a  0,39 3,50  71  C12
Sbv81a  0,20 1,85  82  C11


Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best 8 references and
Sbv8.d12 (mean of all 7 Sbv81-Sbv87 samples)
dated to 1831 with corr >= 0,41 and with overlap >= 82
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,55 5,88  82  based on 8 members
se007   0,52 5,40  82  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")PISY
SödraDal  0,49 4,99  82  Södra Dalarna                    PISY
SolorNor  0,48 4,87  82  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat A Andersson)  PISY
GagnefSo  0,48 4,85  82  Gagnef-Djura                     PISY
Grangard  0,48 4,84  82  Grangärde, Dalarna                  PISY
FlodaSn0  0,45 4,48  82  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)    PISY
Petmyra  0,42 4,13  82  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna           PISY
swed305  0,41 4,01  82  Björbo, Dalarna                   PISY

Sbv9 - delvis röd rejäl timmerlada, vid vägen
.Röd lada norr om de andra, invid vägen. Dubbelhaksknutar, rejäl gåt, möjligen borrat gåtspår. Ladans mått är 4,0 m x 4,0 m (centrum knutar). Prov har tagits ur A5 (Sbv94), A6 (Sbv93), B6 (Sbv95), B9 (Sbv96), C10 (Sbv97), D9 (Sbv91), D11 (Sbv92). B6 och B9 är gran och alla de övriga tall. Granproverna dateras övertygande till 1875, medan av tallproverna endast Sbv92 ger ett någorlunda rimligt korrvärde, dock med en förmodad 0-ring omkring ring 27, likaledes till 1875. Trots de flesta tallstockasrs dåliga korrelationsvärden kan ladan således dateras till ca 1876.
På C10 står "Floda Björbo Lars Åkerström den 17 maj 1888"
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between PCAB-samples of Sbv9 dated to 1875 and
swed312.d12 dated to 2005 with corr >= 0,52 and with overlap >= 99
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
        T- Over
     Corr Test lap
all...  0,63 8,24 105  based on 2 members
Sbv95a  0,55 6,52  99  B6 (PCAB)
Sbv96a  0,52 6,10 105  B9 (PCAB)SbvA - Grå rundtimmerlada vänster om vägen.
.Lada ligger vid vägkanten, delvis nergrävd. 3,0 m x 3,0 m (centrum knutar). De nedre 6-7 varven av barkat rundtimmer med rännknutar, och många brandljud. De övre varven är av hopplockat virke, med dubbelhaksknutar. C7 är bilad och mycket maskäten. C8 är rund och i dåligt skick. Dörren sitter på vänstra sidan av västra gaveln.
Prov togs ur de gamla rundtimmerstockarna med rännknutar C3, C5, C9, samt den nyare rundtimmerstocken med dubbelhaksknut C9. C5 och C9 har störd tillväxt med flera kollapser, och kan inte dateras. C2 (SbvA1) ger en trolig datering till 1708 (sommar 1709?). C9 dateras övertygande till 1888 (sommaren 1889). Nedre delen av ladan är troligen från 1709 men den övre är ihopplockad av olika stockar tidigast sommaren 1889. Fler prov behövs.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available PISY-references and
SbvA1a.pos dated to 1708 with corr > 0,35 and with overlap >= 111
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,49 5,85 111  based on 6 members
swed305  0,47 5,53 111  Bjorbo, Dalarna                   PISY
SödraDal  0,43 5,03 111  Södra Dalarna                    PISY
Bingsjo_  0,43 5,01 111  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga      PISY
se007   0,43 4,94 111  Dalarna region by Lund univ.            PISY
Estonia  0,37 4,12 111  
GagnefSo  0,36 4,04 111  Gagnef-Djura                    PISY

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available PISY-references and SbvA4a.pos
dated to 1888 with corr >= 0,48 and with overlap >= 75
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,65 8,69 104  based on 11 members
FlodaSn0  0,61 7,87 104  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo)          PISY
Petmyra  0,57 7,08 104  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna           PISY
SödraDal  0,56 6,87 104  Södra Dalarna                    PISY
Swed307A  0,54 5,55  75  
Sdrmanla  0,52 6,15 104  
BjörboGr  0,52 6,15 104  Bjorbo, Dalarna                   PISY
BratPISY  0,52 6,11 104  Mälardalen area (publ. Alf Bråthen)         PISY
SolorNor  0,51 5,96 104  Solör, s. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)
Grangard  0,51 5,92 104  Grangärde, Dalarna                 PISY
swed305S  0,48 5,51 104  Dalarna, huvudsakligen Björbo (17/2 2006)      PISY
fletab2  0,48 5,50 104  norska data A.A0702SbvB - Grå rundtimmerlada vid nya vägen (öster om järnvägen).
.Lada av relativt grovt rundtimmer, som mäter 3,30m x 3,95m. Dörren centralt på gaveln är uppsågad symetriskt, så att båda de ursprungliga gåtspåren är förlorade. Upp till och med varv 11 är gjort med rännknutar, därefter dubbelhaksknutar. Märkning med grå timmerpenna (varv rätt angivna), men vägg-bokstav är inte gängse (motstående gavel kallas "B" ej "C"). Prov togs ur stockarna C7-C11. Alla är fällda efter sommaren 1858. Virket är blandat tall och gran. C7 (SbvB4: gran), C8 (SbvB0: tall), C9 (SbvB1: gran mkt frodvuxen), C10 (SbvB2: tall), C11 (SbvB3: gran). Inga prov togs ur de översta varven med annan knutning eller i syllen.


Sbv  1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna        PCAB
Sbv  2 Sweden    Norwegian Spruce     6029N1446E     1661 1889
Sbv  3 T. Axelson
Sbv12a 1760  154  211  198  155  137  96  165  161  162  158
Sbv12a 1770  121  105  135  148  192  193  219  218  166  126
Sbv12a 1780  158  107  114  151  129  107  92  85  82  120
Sbv12a 1790  169  185  230  171  124  93  85  67  79  81
Sbv12a 1800  85  68  63  31  48  50  57  57  49  60
Sbv12a 1810  70  96  98  76  56  74  79  85  79  66
Sbv12a 1820  43  43  32  43  38  53  53  62  51  47
Sbv12a 1830  37  51  40  47  51  28  25  25  17  26
Sbv12a 1840  15  31  40  38  40  36  33  25  28  23
Sbv12a 1850  24  17  18  17  22  17  19  999
Sbv12a #### D9 (Omärkt?)
Sbv14a 1791  119  109  113  115  117  130  173  241  219
Sbv14a 1800  185  153  136  133  144  146  154  155  144  166
Sbv14a 1810  150  144  138  146  138  119  108  112  129  133
Sbv14a 1820  108  102  83  81  108  106  119  85  93  89
Sbv14a 1830  89  76  68  85  76  72  74  72  66  72
Sbv14a 1840  64  57  72  64  91  66  57  42  44  49
Sbv14a 1850  40  36  42  42  57  49  38  55  53  67
Sbv14a 1860  77  110  74  59  42  34  34  27  36  21
Sbv14a 1870  30  28  36  20  44  38  42  49  66  47
Sbv14a 1880  57  42  51  51  83  48  53  44  58  71
Sbv14a 1890  999
Sbv14a #### D6 (tycks höra till kompl. timmer)
Sbv22a 1734  226  231  222  239  268  173
Sbv22a 1740  212  168  130  146  116  131  136  148  141  104
Sbv22a 1750  75  53  60  35  52  80  96  138  104  66
Sbv22a 1760  76  70  62  56  45  44  43  32  56  51
Sbv22a 1770  29  39  52  54  56  59  49  39  40  30
Sbv22a 1780  25  25  30  42  39  48  45  38  35  23
Sbv22a 1790  18  23  23  21  26  25  24  39  36  32
Sbv22a 1800  27  36  32  35  45  30  28  33  42  31
Sbv22a 1810  26  26  26  37  40  45  79  76  74  53
Sbv22a 1820  42  60  56  43  53  59  65  52  68  52
Sbv22a 1830  39  43  24  21  21  19  17  19  24  23
Sbv22a 1840  20  16  15  20  19  17  14  17  18  17
Sbv22a 1850  14  20  16  14  20  18  25  24  25  28
Sbv22a 1860  29  31  23  21  19  20  19  16  21  19
Sbv22a 1870  23  18  14  14  17  15  13  15  10  14
Sbv22a 1880  16  16  20  999
Sbv22a #### C5 (mycket dålig korr och tunna ringar yttersta 50)
Sbv23a 1814  76  119  99  127  128  123
Sbv23a 1820  88  139  152  142  183  202  202  142  161  162
Sbv23a 1830  158  164  108  147  151  106  142  127  105  127
Sbv23a 1840  91  138  123  131  102  117  128  105  144  75
Sbv23a 1850  90  66  86  104  89  79  69  68  62  88
Sbv23a 1860  100  117  148  112  76  61  72  87  79  57
Sbv23a 1870  57  57  55  51  61  59  63  64  57  51
Sbv23a 1880  62  999
Sbv23a #### D8 (något oexakt mätnig av de yttersta 2-4 ringarna)
Sbv24a 1798  256  194
Sbv24a 1800  250  252  211  212  178  185  178  169  160  187
Sbv24a 1810  180  177  172  158  111  115  136  146  187  145
Sbv24a 1820  111  131  104  109  120  154  166  83  155  166
Sbv24a 1830  203  218  126  162  175  74  76  55  48  36
Sbv24a 1840  42  59  55  43  40  63  56  30  42  48
Sbv24a 1850  73  43  49  54  62  46  26  42  24  25
Sbv24a 1860  38  36  33  42  28  27  18  14  22  19
Sbv24a 1870  18  13  16  14  15  16  999
Sbv24a #### D5
Sbv601a 1733  337  383  398  288  273  311  299
Sbv601a 1740  273  226  193  281  229  341  271  248  231  138
Sbv601a 1750  180  176  222  89  121  188  129  110  95  83
Sbv601a 1760  57  61  74  68  44  51  34  24  34  44
Sbv601a 1770  42  53  53  85  999
Sbv601a #### A5
Sbv602a 1695  150  123  157  156  162
Sbv602a 1700  176  178  191  176  191  165  106  115  127  106
Sbv602a 1710  106  114  176  138  114  76  89  168  155  151
Sbv602a 1720  136  123  87  106  100  110  106  110  86  78
Sbv602a 1730  70  133  110  91  93  97  93  112  129  121
Sbv602a 1740  116  76  87  74  70  78  110  91  70  61
Sbv602a 1750  72  64  87  72  97  125  95  84  86  73
Sbv602a 1760  37  44  56  64  39  49  43  43  56  52
Sbv602a 1770  39  54  58  75  78  999
Sbv602a #### A12
Sbv603a 1736  351  377  332  344
Sbv603a 1740  274  193  129  235  210  206  195  210  228  104
Sbv603a 1750  110  106  131  121  165  193  125  110  106  68
Sbv603a 1760  59  74  91  92  75  85  82  83  133  112
Sbv603a 1770  100  89  66  999
Sbv603a #### A7 (skadat prov)
Sbv604a 1722  155  163  237  279  243  335  129  273
Sbv604a 1730  298  231  174  135  163  311  262  227  258  212
Sbv604a 1740  150  89  80  219  148  220  210  218  161  97
Sbv604a 1750  125  131  176  195  252  246  165  125  97  87
Sbv604a 1760  68  105  128  146  89  87  100  89  114  111
Sbv604a 1770  73  95  64  48  47  999
Sbv604a #### A13
Sbv605a 1661  85  124  127  127  148  113  80  74  81
Sbv605a 1670  96  106  129  141  174  118  133  141  135  105
Sbv605a 1680  75  97  95  72  95  87  80  66  91  108
Sbv605a 1690  83  89  66  93  87  95  95  110  102  72
Sbv605a 1700  74  49  63  40  37  38  36  33  18  19
Sbv605a 1710  15  21  32  32  47  34  19  23  25  26
Sbv605a 1720  32  38  47  60  54  57  62  57  44  55
Sbv605a 1730  70  74  42  64  59  47  51  70  46  36
Sbv605a 1740  36  34  27  34  28  30  32  36  25  23
Sbv605a 1750  23  38  36  63  57  53  40  38  32  40
Sbv605a 1760  23  38  27  34  19  30  29  27  31  20
Sbv605a 1770  14  17  31  36  999
Sbv605a #### D8
Sbv606a 1735  467  364  404  380  314
Sbv606a 1740  295  214  162  290  275  333  322  320  282  225
Sbv606a 1750  191  231  243  150  195  227  171  169  123  117
Sbv606a 1760  82  93  129  115  122  307  181  119  133  110
Sbv606a 1770  95  81  97  76  999
Sbv606a #### B11 (+sommarring)
Sbv61a 1739  325
Sbv61a 1740  306  224  267  312  274  284  294  231  286  131
Sbv61a 1750  210  203  256  212  248  309  157  144  142  133
Sbv61a 1760  140  131  119  146  116  87  100  80  97  104
Sbv61a 1770  78  81  90  89  82  999
Sbv61a #### C14
Sbv62a 1703  136  183  166  199  125  158  173
Sbv62a 1710  101  99  107  99  114  68  68  83  138  117
Sbv62a 1720  117  62  75  93  70  115  113  117  117  115
Sbv62a 1730  170  183  170  149  140  134  117  155  191  218
Sbv62a 1740  207  186  214  176  146  136  80  104  74  113
Sbv62a 1750  127  78  89  78  114  91  74  91  138  104
Sbv62a 1760  59  74  89  104  101  115  126  87  117  100
Sbv62a 1770  64  75  68  55  51  999
Sbv62a #### C12
Sbv63a 1703  276  236  248  265  251  199  188
Sbv63a 1710  152  132  145  127  169  131  131  150  144  169
Sbv63a 1720  169  150  148  155  152  222  210  142  155  222
Sbv63a 1730  383  320  216  142  136  80  61  97  138  127
Sbv63a 1740  135  87  119  119  76  57  60  98  106  83
Sbv63a 1750  131  129  125  97  155  190  135  135  169  116
Sbv63a 1760  74  74  83  114  83  100  99  83  108  108
Sbv63a 1770  91  72  70  54  53  999
Sbv63a #### B10
Sbv63b 1703  262  216  221  242  230  200  228
Sbv63b 1710  157  132  176  142  174  123  140  119  100  94
Sbv63b 1720  93  106  106  79  113  106  91  68  77  134
Sbv63b 1730  219  245  184  127  106  83  119  146  138  100
Sbv63b 1740  116  81  83  89  87  70  64  83  74  53
Sbv63b 1750  49  70  89  72  108  123  89  85  87  70
Sbv63b 1760  51  74  87  87  87  119  113  79  102  999
Sbv95a 1776  197  150  153  135
Sbv95a 1780  184  153  199  142  220  150  116  220  222  203
Sbv95a 1790  203  248  303  231  214  208  206  193  186  201
Sbv95a 1800  210  216  144  107  173  98  117  128  183  168
Sbv95a 1810  143  218  162  137  113  130  126  111  117  111
Sbv95a 1820  53  66  68  74  100  124  140  136  117  117
Sbv95a 1830  106  111  75  98  79  60  68  70  68  60
Sbv95a 1840  32  50  70  73  66  41  56  43  75  56
Sbv95a 1850  38  28  37  39  35  42  32  47  33  41
Sbv95a 1860  40  51  61  77  84  56  45  37  46  22
Sbv95a 1870  36  45  60  31  59  41  999
Sbv95a #### B6 (PCAB)
Sbv96a 1770  70  72  70  72  57  64  91  87  96  71
Sbv96a 1780  104  68  85  93  87  87  78  28  33  28
Sbv96a 1790  32  38  47  42  53  70  95  91  102  108
Sbv96a 1800  119  123  116  104  104  76  61  70  72  91
Sbv96a 1810  78  100  85  85  57  64  83  98  97  108
Sbv96a 1820  85  78  87  127  138  150  205  184  186  135
Sbv96a 1830  127  137  102  127  136  85  76  76  106  74
Sbv96a 1840  64  87  110  100  89  83  83  83  110  70
Sbv96a 1850  95  57  72  53  68  63  53  61  53  59
Sbv96a 1860  76  80  64  57  49  36  36  38  45  25
Sbv96a 1870  31  30  34  28  30  29  999
Sbv96a #### B9 (PCAB)
SbvB1a 1827  713  629  514
SbvB1a 1830  402  385  313  360  315  267  298  265  207  199
SbvB1a 1840  174  226  299  250  239  169  201  237  288  246
SbvB1a 1850  188  161  193  180  212  180  176  214  258  999
SbvB1a #### C9 (frodv. PCAB)
SbvB3a 1807  123  95  116
SbvB3a 1810  125  138  116  108  102  142  169  148  131  119
SbvB3a 1820  78  142  157  220  273  233  220  169  212  220
SbvB3a 1830  182  214  127  159  93  110  167  118  182  110
SbvB3a 1840  87  97  121  131  95  82  78  104  207  186
SbvB3a 1850  193  106  206  221  229  119  116  127  106  999
SbvB3a #### C11
SbvB4a 1812  129  107  100  87  113  168  223  199
SbvB4a 1820  143  130  88  210  298  251  272  177  255  160
SbvB4a 1830  191  209  147  157  135  164  165  113  119  121
SbvB4a 1840  112  151  181  130  100  87  93  94  153  160
SbvB4a 1850  151  136  169  134  108  80  99  118  80  999
SbvB4a #### C7
Sbv  1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna        PISY
Sbv  2 Sweden    Scotsh pine       6029N1446E     1597 1888
Sbv  3 T. Axelson
Sbv11a 1742  141  128  195  182  177  196  190  168
Sbv11a 1750  284  203  163  165  174  133  110  93  76  109
Sbv11a 1760  119  78  64  77  56  55  63  87  70  68
Sbv11a 1770  47  38  44  55  61  59  97  100  72  83
Sbv11a 1780  81  63  89  101  98  114  89  97  83  80
Sbv11a 1790  100  89  87  89  83  72  47  44  47  40
Sbv11a 1800  42  68  53  68  51  67  54  66  57  61
Sbv11a 1810  63  49  40  64  44  57  75  78  75  53
Sbv11a 1820  55  61  40  38  36  36  48  44  57  57
Sbv11a 1830  83  87  80  78  89  67  75  79  53  51
Sbv11a 1840  42  51  77  70  59  70  85  78  80  80
Sbv11a 1850  91  86  44  24  65  68  52  999
Sbv13a 1750  402  356  351  354  322  358  233  298  275  301
Sbv13a 1760  384  349  249  222  143  140  139  200  118  119
Sbv13a 1770  113  123  130  113  155  127  155  142  180  178
Sbv13a 1780  134  85  112  93  97  91  102  112  110  125
Sbv13a 1790  98  112  80  80  112  89  38  40  61  61
Sbv13a 1800  49  59  53  91  76  64  42  60  42  39
Sbv13a 1810  25  20  21  17  11  13  19  21  14  20
Sbv13a 1820  15  25  22  13  16  16  26  32  33  24
Sbv13a 1830  35  19 -999  22  29  17  20  17  21  999
Sbv13a #### D7 (märkt D2) (+ >13 ringar)
Sbv21a 1825  375  494  505  372  325
Sbv21a 1830  355  348  306  306  299  254  246  234  202  184
Sbv21a 1840  151  126  158  127  138  145  174  181  173  138
Sbv21a 1850  147  105  125  92  136  120  119  110  129  178
Sbv21a 1860  163  114  119  163  123  123  121  76  85  63
Sbv21a 1870  95  68  49  32  40  74  68  43  999
Sbv21a #### C4 (tall m blånad splint) + sommarring
Sbv71a 1736  252  197  194  136
Sbv71a 1740  84  49  70  106  102  119  100  87  76  93
Sbv71a 1750  159  119  140  142  121  108  62  61  76  100
Sbv71a 1760  121  110  146  121  95  100  98  121  105  80
Sbv71a 1770  59  36  66  57  72  74  125  70  76  93
Sbv71a 1780  142  89  109  101  121  89  74  45  25  16
Sbv71a 1790  18  34  44  47  89  68  53  57  47  53
Sbv71a 1800  38  32  38  25  21  30  21  20  20  27
Sbv71a 1810  24  18  15  15  11  10   5   8  11  12
Sbv71a 1820  14  16  23  999
Sbv71a #### D13 (sista under Röste)
Sbv72a 1737  204  210  174
Sbv72a 1740  122  112  108  131  159  163  125  140  133  140
Sbv72a 1750  180  157  210  174  144  121  68  87  85  126
Sbv72a 1760  123  110  104  142  110  87  102  87  70  83
Sbv72a 1770  59  42  18  27  36  51  87  68  89  106
Sbv72a 1780  89  70  127  95  119  112  89  87  85  55
Sbv72a 1790  70  70  72  70  87  55  57  61  49  44
Sbv72a 1800  53  42  47  44  49  59  44  53  34  27
Sbv72a 1810  31  30  30  30  25  26  20  24  22  22
Sbv72a 1820  20  20  19  999
Sbv72a #### D9
Sbv81a 1749  551
Sbv81a 1750  407  393  367  304  231  207  172  72  218  185
Sbv81a 1760  199  152  159  121  82  113  80  104  74  41
Sbv81a 1770  28  22  38  32  49  45  36  28  30  45
Sbv81a 1780  64  51  74  66  87  95  83  75  44  68
Sbv81a 1790  61  100  93  85  97  78  91  72  77  61
Sbv81a 1800  55  51  53  49  61  53  38  68  59  61
Sbv81a 1810  68  38  40  38  26  21  25  48  65  35
Sbv81a 1820  11  20  13  36  30  40  30  30  43  43
Sbv81a 1830  100  116  999
Sbv81a #### C11
Sbv82a 1752  400  418  317  276  294  361  380  373
Sbv82a 1760  430  339  349  236  175  160  153  164  107  78
Sbv82a 1770  61  57  95  91  78  78  99  76  74  108
Sbv82a 1780  119  61  79  67  76  64  59  55  25  25
Sbv82a 1790  38  51  49  57  68  53  43  51  36  51
Sbv82a 1800  47  34  43  28  21  27  19  23  19  28
Sbv82a 1810  22  25  32  34  32  28  30  45  38  31
Sbv82a 1820  26  21  18  27  24  19  25  23  23  13
Sbv82a 1830  18  12  999
Sbv82a #### C13
Sbv83a 1760  442  429  491  422  331  311  318  299  235  231
Sbv83a 1770  170  116  172  153  142  78  106  123  100  89
Sbv83a 1780  105  64  97  80  87  91  106  85  49  50
Sbv83a 1790  53  106  83  91  93  112  64  61  64  61
Sbv83a 1800  70  68  44  57  57  36  40  49  44  38
Sbv83a 1810  57  67  77  70  57  55  53  57  49  36
Sbv83a 1820  25  41  25  39  38  35  23  45  49  40
Sbv83a 1830  47  47  999
Sbv83a #### C12
Sbv84a 1757  254  222  216
Sbv84a 1760  303  271  324  294  210  193  199  248  205  159
Sbv84a 1770  104  72  114  120  134  109  109  102  97  102
Sbv84a 1780  104  104  133  122  160  121  89  66  61  68
Sbv84a 1790  68  114  95  97  106  106  66  85  47  72
Sbv84a 1800  55  57  53  42  37  56  54  89  65  70
Sbv84a 1810  64  61  57  72  51  38  74  85  68  55
Sbv84a 1820  51  61  51  55  66  45  30  41  43  18
Sbv84a 1830  40  23  999
Sbv84a #### C9
Sbv85a 1752  347  360  371  322  216  235  252  269
Sbv85a 1760  273  191  220  197  167  165  157  133  102  89
Sbv85a 1770  55  47  74  61  85  83  97  93  76  83
Sbv85a 1780  74  70  91  78  97  102  102  87  66  68
Sbv85a 1790  100  106  95  112  108  91  53  65  85  80
Sbv85a 1800  80  85  59  44  40  53  47  47  40  47
Sbv85a 1810  47  42  49  51  36  42  68  61  55  51
Sbv85a 1820  40  49  46  47  27  35  41  45  52  36
Sbv85a 1830  48  30  999
Sbv85a #### C8
Sbv86a 1749  508
Sbv86a 1750  556  383  323  316  366  338  285  210  157  182
Sbv86a 1760  202  170  189  199  161  180  155  153  108  98
Sbv86a 1770  89  68  93  76  93  77  95  104  81  83
Sbv86a 1780  78  59  89  76  118  87  91  83  68  78
Sbv86a 1790  83  114  95  95  106  99  66  80  47  78
Sbv86a 1800  87  64  53  53  61  61  49  47  68  72
Sbv86a 1810  64  68  59  66  53  57  55  80  78  76
Sbv86a 1820  38  53  30  38  49  36  51  53  59  49
Sbv86a 1830  51  44  999
Sbv86a #### C6
Sbv92a 1761  367  368  299  259  245  235  195  214  204
Sbv92a 1770  133  118  172  186  151  119  176  142  138  108
Sbv92a 1780  117  113  136  125  140  115  104  119  83  55
Sbv92a 1790  51  72  61  70  80  95  87  82  68  64
Sbv92a 1800  48  39  51  35  37  40  32  27  23  25
Sbv92a 1810  21  26  38  35  39  23  21  30  32  36
Sbv92a 1820  42  49  40  38  36  30  30  36  30  23
Sbv92a 1830  32  32  23  30  32  23  32  30  23  14
Sbv92a 1840  20  12  13  18  25  18  16  15 -999  28
Sbv92a 1850  23  21  25  14  27  23  25  30  28  24
Sbv92a 1860  29  25  32  49  38  34  31  17  24  36
Sbv92a 1870  28  25  25  32  26  32  999
Sbv92a #### D11
SbvA1a 1597  115  153  126
SbvA1a 1600  113  104  119  79  104  132  100  136  115  68
SbvA1a 1610  74  113  104  68  83  117  117  74  53  53
SbvA1a 1620  74  83  91  123  104  106  110  138  129  104
SbvA1a 1630  91  102  87  63  57  42  51  85  72  51
SbvA1a 1640  51  38  32  28  37  61  47  53  51  40
SbvA1a 1650  47  61  53  44  49  44  44  42  36  25
SbvA1a 1660  42  32  64  57  68  56  72  47  57  55
SbvA1a 1670  64  61  68  61  36  35  35  38  49  38
SbvA1a 1680  47  61  34  36  38  38  51  24  22  24
SbvA1a 1690  43  47  53  51  79  75  76  78  82  89
SbvA1a 1700  87  83  78  68  57  51  40  40  32  999
SbvA1a #### C2
SbvA4a 1784  201  202  183  155  179  125
SbvA4a 1790  146  178  132  115  147  149  130  140  106  102
SbvA4a 1800  94  77  61  57  47  53  47  47  36  36
SbvA4a 1810  42  59  55  72  85  57  55  64  51  64
SbvA4a 1820  36  66  59  72  72  70  70  64  70  70
SbvA4a 1830  64  70  53  51  55  44  50  62  33  27
SbvA4a 1840  26  19  21  13  24  16  13  13  20  25
SbvA4a 1850  25  16  13   8  27  16  20  27  30  44
SbvA4a 1860  47  42  42  36  43  42  39  21  30  19
SbvA4a 1870  25  23  31  33  35  27  30  25  24  15
SbvA4a 1880  31  18  37  14  32  25  19  14  16  999
SbvA4a #### C9 (Ny RT)
SbvB0a 1770  215  125  122  122  117  100  140  146  180  139
SbvB0a 1780  139  84  84  83  112  146  108  106  116  76
SbvB0a 1790  87  99  81  83  86  106  66  66  59  59
SbvB0a 1800  68  47  61  49  43  43  34  43  43  38
SbvB0a 1810  42  52  64  52  58  40  36  38  38  49
SbvB0a 1820  32  47  42  49  59  66  61  44  49  49
SbvB0a 1830  51  49  44  40  42  36  40  37  36  38
SbvB0a 1840  30  25  28  22  25  23  26  24  24  28
SbvB0a 1850  26  32  21  16  17  22  20  15  15  999
SbvB0a #### C8 (märkt B8 m. grå penna)
SbvB0b 1763  208  219  201  189  226  187  160
SbvB0b 1770  96  95  115  130  110  159  185  137  124  127
SbvB0b 1780  106  105  118  134  160  166  139  138  155  114
SbvB0b 1790  113  133  97  98  152  128  126  120  109  78
SbvB0b 1800  109  144  105  105  88  79  85  95  81  96
SbvB0b 1810  80  115  92  98  62  71  50  72  58  83
SbvB0b 1820  41  64  58  66  102  83  98  82  86  74
SbvB0b 1830  73  84  71  61  59  49  54  42  43  40
SbvB0b 1840  36  28  999
SbvB2a 1736  130  133  100  74
SbvB2a 1740  47  15  21  20  19  30  51  55  85  78
SbvB2a 1750  134  110  193  180  170  129  98  89  58  83
SbvB2a 1760  57  70  70  93  102  110  97  72  68  82
SbvB2a 1770  64  61  102  98  81  77  110  108  104  93
SbvB2a 1780  97  121  127  140  129  120  107  96  88  54
SbvB2a 1790  52  55  51  57  56  63  47  44  47  45
SbvB2a 1800  34  42  47  42  27  30  30  40  36  32
SbvB2a 1810  28  34  38  44  61  70  89  110  108  126
SbvB2a 1820 -999  65  89  110  76  87  119  128  94  100
SbvB2a 1830  68  61  66  81  66  70  72  64  51  45
SbvB2a 1840  36  30  30  34  36  33  29  24  30  32
SbvB2a 1850  33  35  30  14  21  25  22  21  16  999
SbvB2a #### C10 (märkt B10)
SbvB2b 1737  124  112  86
SbvB2b 1740  50  10  24  12  19  24  44  54  86  69
SbvB2b 1750  97  92  161  135  137  108  92  101  73  99
SbvB2b 1760  80  101  81  105  127  103  93  88  86  99
SbvB2b 1770  60  73  120  123  95  99  112  112  105  101
SbvB2b 1780  110  99  103  131  121  127  118  96  79  81
SbvB2b 1790  81  68  60  68  64  62  68  61  55  55
SbvB2b 1800  47  49  64  47  51  49  45  40  32  36
SbvB2b 1810  21  28  32  36  36  51  70  78  66  76
SbvB2b 1820  59  59  59  59  55  59  93  70  57  59
SbvB2b 1830  40  51  59  66  66  59  68  57  999