Rester av rundtimmerlada i Sälbuo
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2009 och november 2018

Ladresterna med A-B-knuten i rimfrost från sydöst.

Det högra gåtspåret syns i några stockar.
Prov togs ur en ladruin vid Sälbuo, Floda sn, 60.44015, 14.77746 (WGS 84) den 22 juni 2009. Efter att jag i november 2018 upptäckte dessa prover i min samling och begav mig den 24 november ut för att leta reda på den inte helt lättfunna ladan. Ladan, av vilka endast omkring fyra varv återstår, är av rundtimmer med rännknutar och mäter omkring 3 m × 3,6 m. Dörren satt på södra gaveln. Stockarna till höger om dörren är 1,5 meter och har ordentliga, nästan kvadratiska gåtspår omkring 3 tum djupa och breda. Hur konstruktionen vänster om dörren mot A-B knuten såg ut kunde jag inte avgöra. De fyra underökta stockarna är alla av omkring 100 årig gran, med sista ring från 1841 i två prov och 1838 i ett. Det fjärde provet är något skadat med fragment av åtminstone 1939 och kanske 1840 års ringar bevarade, vilket gör det sannolikt att det är fällt samtidigt med de båda första vintern 1841/42. Kanske är det sista provet en torrgran? Tyvärr saknas noteringar om i vilka stockar proven togs. Ladan bör ha stått nära västra gränsen av vad som före omaronderingen var Forsgärdet 11:4, och 1960 ännu var öppen mark.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in SbLR.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,40 and with overlap >= 86 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,60  7,31  99  based on 4 members
SbLR01a  0,51  5,50  86  1755-1841 yttersta något ofullst. skadad yta.
SbLR03a  0,49  5,37  95  1742-1837 +minst två omätta
SbLR04a  0,41  4,28  92  1746-1838 vk
SbLR02a  0,40  4,05  89  1752-1841 Vk

Mätvärden (rådata)

SbLR0 1 Sälbuo, Björbo, Dalarna               PCAB
SbLR0 2 Sweden    Picea abies     250 6026N1447E     1742 1841
SbLR0 3 T. Axelson
SbLR0  #### Ladruin av granrundtimmer på koordinaterna 60º26'24"N, 14º46'37.2"E
SbLR01a 1755  177  157  151  137  113
SbLR01a 1760  134  106  146  141  119  146  152  131  154  128
SbLR01a 1770  115  71  97  91  76  71  76  105  84  98
SbLR01a 1780  75  49  71  84  84  90  79  78  97  72
SbLR01a 1790  63  75  90  77  90  82  70  77  61  65
SbLR01a 1800  72  94  87  84  79  61  70  62  51  51
SbLR01a 1810  61  79  86  70  74  77  81  90  113  93
SbLR01a 1820  50  68  68  100  101  106  92  65  98  85
SbLR01a 1830  99  93  68  105  90  52  63  66  57  56
SbLR01a 1840  36  34  999
SbLR01a #### yttersta något ofullst. skadad yta.
SbLR02a 1752  313  211  255  249  174  180  198  166
SbLR02a 1760  193  208  208  213  190  199  203  155  203  183
SbLR02a 1770  196  167  218  199  180  182  205  197  130  105
SbLR02a 1780  125  103  96  114  103  105  89  75  70  55
SbLR02a 1790  38  46  51  44  50  50  40  42  39  42
SbLR02a 1800  38  49  34  30  37  23  25  31  31  34
SbLR02a 1810  40  37  48  39  40  36  38  28  25  25
SbLR02a 1820  19  18   8  14  18  22  28  28  24  24
SbLR02a 1830  23  21  22  36  24  25  28  25  23  23
SbLR02a 1840  23  28  999
SbLR02a #### Vk
SbLR02b 1753  259  236  183  190  171  168  156
SbLR02b 1760  153  147  190  166  163  190  173  136  189  148
SbLR02b 1770  146  140  180  147  134  152  157  179  132  82
SbLR02b 1780  101  90  97  117  87  88  103  69  78  56
SbLR02b 1790  42  45  39  35  41  46  37  30  37  51
SbLR02b 1800  47  56  46  49  999
SbLR03a 1742  96  133  152  166  159  147  119  146
SbLR03a 1750  152  161  165  126  175  161  126  113  99  90
SbLR03a 1760  86  108  118  103  78  109  125  114  123  118
SbLR03a 1770  117  84  85  104  85  76  73  104  97  77
SbLR03a 1780  67  46  53  65  69  67  67  74  74  54
SbLR03a 1790  49  65  70  47  56  56  44  56  42  48
SbLR03a 1800  57  69  83  65  61  60  57  50  42  46
SbLR03a 1810  49  54  52  45  50  49  58  71  92  72
SbLR03a 1820  45  71  68  78  87  82  70  54  88  81
SbLR03a 1830  90  85  56  84  90  45  56  58  999
SbLR03a #### +minst två omätta
SbLR03b 1742  75  105  130  144  136  144  123  140
SbLR03b 1750  133  125  144  130  180  170  120  129  128  100
SbLR03b 1760  99  98  122  119  95  120  130  127  131  131
SbLR03b 1770  112  86  104  81  67  75  80  107  95  99
SbLR03b 1780  83  44  58  69  81  94  91  108  83  59
SbLR03b 1790  53  71  97  66  79  74  64  79  59  50
SbLR03b 1800  70  84  85  95  90  57  58  53  53  52
SbLR03b 1810  54  76  62  55  66  66  78  79  96  67
SbLR03b 1820  999
SbLR03b #### ej vk
SbLR04a 1746  270  200  183  166
SbLR04a 1750  148  146  205  208  199  177  142  112  145  137
SbLR04a 1760  108  120  146  117  74  102  107  114  113  104
SbLR04a 1770  74  70  59  50  54  53  49  62  64  40
SbLR04a 1780  46  51  51  64  51  49  49  45  51  39
SbLR04a 1790  42  51  50  45  49  48  40  41  32  35
SbLR04a 1800  33  44  34  34  34  29  31  40  32  33
SbLR04a 1810  38  39  40  23  24  29  29  25  24  24
SbLR04a 1820  17  17  23  28  26  20  23  24  21  27
SbLR04a 1830  30  33  34  39  55  37  29  27  24  999
SbLR04a #### vk