Ria, Skäfthöjden, Gåsborns sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2016

Rian 4 juni 2016

Den 4 juni 2016 tog jag med tillväxtborr 6 prover ur rian i Skäfthöjden i Gåsborns socken, nära gränsen till Säfsnäs socken. Fyra prov togs i vägg B (den östra långsidan) i stockarna B2-B5 (syll oräknad), ett i östra lavbjälken, samt i ytterligare ett i ett väggtimmer, som dessvärre inte noterades. Samtliga undersökta stockar är av omkring 150-åriga tallar. Korrelationsvärdena är mycket goda mot regionala kurvor och sista årsring finns för 1805 på alla proven utom ett, där dateringen är "efter 1803", men då vankant sannolikt saknas på provet, ger det inte utrymme för någon vidlyftig tolkning. Virket till rian fälldes vintersäsången 1805-06, och rian bör därför vara byggd omkring 1806.

Virket är troligen vinterbarkat (ej savbarkat), insidorna har inte bilats, och inga flyttmärken iakttogs, varför det finns fog för antagandet att rian ursprungligen timrats upp på sin nuvarande plats. På den yttersta västra takåsen finns med rödkrita skrivet en text jag bara delvis kan tyda: "[????] år 1875 Wälacktad På toback en kaffenäck(?)" Skriften gör intryck av att vara skriven i någorlunda bekväm arbetshöjd, och är så lång att någon slags ställning måste ha funnits, alternativt att det gamla innertaket fanns kvar och gick att gå på om yttertaket vid tillfället var rivet för att pärt skulle läggas? Eller var den helt enkelt fylld med hö?
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best available references and mean of SGSkh1-6 dated to 1805 with corr >= 0,52 and with overlap >= 139 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. T- Over Off- Over Corr Test lap set hang all... 0,72 12,12 139 -206 +-941 based on 10 members SödraDal 0,72 11,97 139 -200 +-505 Södra Dalarna PISY swed305 0,68 10,97 139 -197 +-413 Björbo, Dalarna PISY se007 0,68 10,83 139 -83 +-819 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial") PISY Bingsjo_ 0,65 10,07 139 -54 +-321 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga PISY Kungsber 0,64 9,66 139 -200 +-409 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland PISY Sfsn-PIS 0,63 9,62 139 -199 +-359 Säfsnäs socken, Dalarna PISY FlodaSn0 0,62 9,26 139 -200 +-462 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305) PISY SolorNor 0,60 8,87 139 -135 +-246 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY Grangard 0,59 8,49 139 -199 +-468 Grangärde, Dalarna PISY GagnefSo 0,52 7,08 139 -26 +-331 Gagnef-Djura PISY Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SGSkh1-6.fil and reference SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,47 and with overlap >= 93
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. T- Over Corr Test lap all... 0,72 11,97 139 based on 6 members SGSkh4 0,67 9,86 119 1805 B5 SGSkh1 0,63 8,71 118 1805 B2. missad ring i fulskarv SGSkh5 0,56 7,52 125 1805 mellanbjälke, parr B SGSkh2 0,55 6,35 93 1803 B3 (prov ej sotigt, ej vk?) SGSkh3 0,52 6,42 113 1805 B4 fragment förlorat SGSkh6 0,47 6,27 139 1805 annan vägg, notering missad

Mätvärden (rådata)

SGSkh 1 Ria, Skäfthöjden, Gåsborn sn, Värmland       PISY
SGSkh 2 Sweden    Pinus sylvestris  275m 6003N1419E     1666 1805
SGSkh 3 T. Axelson
SGSkh  #### coord: 60.05332, 14.31232
SGSkh1 1686  293  128  192  241
SGSkh1 1690  149  213  172  181  185  145  142  91  119  138
SGSkh1 1700  157  107  163  162  182  166  144  135  89  58
SGSkh1 1710  87  103  107  110  92  125  124  126  71  89
SGSkh1 1720  102  95  118  120  122  129  87 -999  115  134
SGSkh1 1730  129  119  151  109  113  73  80  88  121  101
SGSkh1 1740  87  56  108  115  118  106  98  110  122  103
SGSkh1 1750  122  131  134  124  96  100  68  60  65  115
SGSkh1 1760  116  106  109  129  141  107  93  80  65  79
SGSkh1 1770  67  52  52  50  40  33  55  82  91  55
SGSkh1 1780  80  69  95  65  58  68  59  59  51  43
SGSkh1 1790  52  61  57  59  64  60  49  48  42  64
SGSkh1 1800  37  34  32  34  31  32  999
SGSkh1 #### B2. missad ring i fulskarv
SGSkh2 1710  198  201  265  270  220  260  178  185  146  123
SGSkh2 1720  148  141  155  136  130  121  70  99  98  113
SGSkh2 1730  133  147  156  117  137  137  114  107  121  104
SGSkh2 1740  91  77  96  88  75  78  82  83  86  74
SGSkh2 1750  79  77  101  93  89  98  69  80  76  85
SGSkh2 1760  74  63  68  79  66  62  61  65  51  50
SGSkh2 1770  40  41  45  47  52  44  54  51  44  36
SGSkh2 1780  42  34  43  35  50  45  40  45  34  33
SGSkh2 1790  35  40  44  44  61  66  48  85  93  78
SGSkh2 1800  46  42  26  38  999
SGSkh2 #### B3 (prov ej sotigt, ej vk?)
SGSkh3 1670  198  247  220  168  165  122  160  122  148  153
SGSkh3 1680  188  197  167  213  123  146  166  113  108  133
SGSkh3 1690  79  95  114  115  130  99  103  86  102  86
SGSkh3 1700  119  100  106  98  76  68  77  76  49  29
SGSkh3 1710  56  78  81  72  93  114  101  109  62  64
SGSkh3 1720  72  76  74  91  112  103  84  82  86  77
SGSkh3 1730  82  102  120  117  144  115  97  94  79  68
SGSkh3 1740  64  47  56  61  71  66  62  79 -999 -999
SGSkh3 1750 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SGSkh3 1760 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SGSkh3 1770  37  47  49  55  30  37  50  49  42  42
SGSkh3 1780  46  56  67  53  56  47  53  47  42  38
SGSkh3 1790  41  53  50  58  80  49  32  52  50  54
SGSkh3 1800  32  28  25  21  34  38  999
SGSkh3 #### B4 fragment förlorat
SGSkh4 1686  259  218  195  221
SGSkh4 1690  205  182  181  140  168  94  127  99  117  109
SGSkh4 1700  129  80  127  98  113  80  67  64  31  12
SGSkh4 1710  21  26  43  54  41  64  48  52  36  27
SGSkh4 1720  43  49  92  69  66  54  43  82  115  170
SGSkh4 1730  220  225  197  189  159  130  122  124  142  159
SGSkh4 1740  129  74  128  114  119  166  133  137  143  94
SGSkh4 1750  157  151  217  208  125  113  98  104  138  178
SGSkh4 1760  186  239  184  138  106  97  94  93  70  82
SGSkh4 1770  76  78  126  138  79  59  101  105  130  96
SGSkh4 1780  102  74  94  85  89  53  55  49  41  27
SGSkh4 1790  29  44  44  53  67  66  41  43  38  55
SGSkh4 1800  26  39  29  42  48  62  999
SGSkh4 #### B5
SGSkh5 1680  118  121  109  110  55  79  85  39  64  80
SGSkh5 1690  80  94  123  128  110  102  90  70  84  81
SGSkh5 1700  86  86  94  88  70  48  57  51  30  10
SGSkh5 1710  44  48  56  66  73  65  82  71  49  58
SGSkh5 1720  70  66  55  64  44  46  46  59  62  61
SGSkh5 1730  58  64  90  90  92  103  90  82  124  98
SGSkh5 1740  90  70  88  106  102  99  82  111  111  77
SGSkh5 1750  109  64  105  138  106  118  113  161  166  173
SGSkh5 1760  142  158  138  176  173  133  168  146  125  134
SGSkh5 1770  96  85  87  89  65  67  106  89  112  126
SGSkh5 1780  115  123  127  116  112  127  128  127  109  87
SGSkh5 1790  89  104  114  96  137  87  80  96  72  85
SGSkh5 1800  47  57  57  74  65  71  999
SGSkh5 #### mellanbjälke, parr B
SGSkh6 1666  184  155  142  145
SGSkh6 1670  116  131  157  143  98  92  115  126  136  145
SGSkh6 1680  143  166  165  152  133  166  183  235  222  281
SGSkh6 1690  231  213  166  152  170  142  126  99  99  104
SGSkh6 1700  126  105  118  89  85  97  101  88  63  45
SGSkh6 1710  65  62  75  85  110  99  84  82  66  57
SGSkh6 1720  95  95  110  117  93  112  106  110  124  129
SGSkh6 1730  130  118  124  114  103  69  74  71  88  77
SGSkh6 1740  66  48  74  59  40  40  39  58  60  42
SGSkh6 1750  43  78  99  118  108  92  56  45  58  74
SGSkh6 1760  58  70  72  76  86  64  65  58  38  34
SGSkh6 1770  32  38  51  52  44  35  32  35  29  17
SGSkh6 1780  23  29  23  36  46  42  37  31  30  30
SGSkh6 1790  32  47  44  63  68  52  21  43  47  55
SGSkh6 1800  24  23  16  25  39  29  999
SGSkh6 #### annan vägg, notering missad