Andra objekt

Ängslada på golfbanan i Rista, Gagnefs sn. Dalarna

Lada, ursprungligen byggd på slutet av 1590-talet
Dubbelkattknutar med sexkant-
skallar på ladans framsida.
 
Knutarna på baksidan. De flesta
är rännknutar, där övre delen
av knutskallarna ofta fallit bort.
Ladan står ett par hundra meter nedanför serveringen, .
Prov för dendrokronologisk datering togs med tillväxtborr ur åtta stockar den 10 mars 2008. (Ingen uppdragsgivare)

Ladan har uppenbarligen stått taklös en tid, men reparerades enligt skylt av golfklubben 2002. Ladan saknar golv och takåsar. Det nya taket vilar på reglar som spikats på timmerstommen. Dörren mitt på södra gaveln verkar vara 1900-tal. Från och med fjärde varvet är timret runt på insidan och åtminstone delvis plant på utsidan. Insidan är bearbetad med skavjärn. Knutskallarna på dessa stockar är av sexkanttyp och knutshaken är sneda. Mossränna finns. Det finns både rännknutar och dubbelkattsknutar representerade, mer rännknutar på baksidan och mer (uteslutande?) dubbelkattsknutar på dörrsidan. De tre understa varven är bilade på båda sidorna, och åtminstone någon av knutarna är av enkelkattstyp.

Främst på grund av att ladan stått taklös, är timret delvis mycket sprött, och det var svårt att borra i det. Sex av de åtta proven kunde emellertid dateras, även om kärnornas dåliga kvalité troligen bidrar till de relativt svaga korrelationsvärdena som uppnåddes. På grund av bearbetningen med skavjärn, kan vankanten vara förlorad. De sex stockar som kunde dateras har yttersta ring från 1592-1596. Timret är därför fällt tidigast 1596-97, men möjligheten att det skett något fåtal år senare kan inte uteslutas. Något försök att datera de tre understa, sannolikt yngre, varven har inte gjorts.
En förhållandevis välbevarad stock,
som bearbetats med skavjärn.
Prov    Stock* Yttersta ring
Rsta01a  A4   1592
Rsta02a  A6   1593
Rsta03a  A8   1596
Rsta04a  D4   1594
Rsta05a  D5   -
Rsta06a  D7   -
Rsta07a  D8   1593
Rsta08a  C4   1596
*Littera A-D avser respektive vägg,
där A är den med dörren, B nästa
vägg medsols räknat från A osv.
Siffrorna avser stockvarven som
räknas nerifrån.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 6 checked members (=all members) of the 
collection Rsta0.fil and the rest of the checked members of that 
collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset------   Best match--------- Sets
         Off    T-  Over   Off Best T-  Over Ref
     Years  set Corr Test lap   set corr Test lap  to    
Rsta01a_  79   4 0,48 4,8  77    4 0,48 4,8  77 1596
Rsta02a   89   3 0,34 3,3  88    3 0,34 3,3  88 1596
Rsta03a  120   0 0,49 6,1 119    0 0,49 6,1 119 1596
Rsta04a  121   2 0,27 3,0 117    2 0,27 3,0 117 1596
Rsta07a  112   3 0,42 4,8 111    3 0,42 4,8 111 1596
Rsta08a   98   0 0,32 3,3  97    0 0,32 3,3  97 1596
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (6 samples): 0,39 Standard 
deviation intervall 0,30 - 0,47
All member offsets are at points of best match!
-End of report-
Ovanstående tabell från programmet CDendro visar att de sex proven
någorlunda passar ihop med varandra

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 6 checked members (=all members) of the 
collection Rsta0.fil and the reference [SE007, Lund univ. + 
Södra dalarna, Axelson & Israels] dated to 2006.
First column group is based on dating.
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset------   Best match--------- Sets
         Off    T-  Over   Off Best T-  Over Ref
     Years  set Corr Test lap   set corr Test lap  to
all...   123  410 0,64 9,2 122   410 0,64 9,2 122 2006
Rsta01a_  79  414 0,50 5,1  77   414 0,50 5,1  77 2006
Rsta02a   89  413 0,36 3,5  88   413 0,36 3,5  88 2006
Rsta03a  120  410 0,47 5,7 119   410 0,47 5,7 119 2006
Rsta04a  121  412 0,36 4,3 120   412 0,36 4,3 120 2006
Rsta07a  112  413 0,48 5,7 111   413 0,48 5,7 111 2006
Rsta08a   98  410 0,34 3,6  97   [622 0,39 4,2  97 2218]
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (6 samples): 0,42 
Standard deviation intervall 0,35 - 0,48
-End of report-
Tabellen visar att de sex proven sammantagna ger ett mycket bra
korrelationsvvärde mot referensen, som består av en kombination av
Lunds dalarna SE007 och vår "Södra Dalarna". Korrelation 0,64,
TTest 9,2 (TTest>=6 är en säker datering), medan proven tagna var för
sig inte skulle kunna anses säkert daterade.


Torbjörn Axelson, mars 2008Ringbredder för varje daterad årsring:
Rsta0 1 Lada på Rista Golfbana, Gagnef           PISY
Rsta0 2 Sweden    Scotch Pine    200m 6032N1503E     1474 1596
Rsta0 3 T. Axelson
Rsta01a_1514  44  43  50  53  75  76
Rsta01a_1520  77  97  102  75  86  85  64  58  44  25
Rsta01a_1530  35  32  43  42  70  92  89  64  46  61
Rsta01a_1540  35  33  33  31  25  20  37  23  32  19
Rsta01a_1550  13  24  33  23  24  35  48  37  37  49
Rsta01a_1560  67  74  34  37  43  38  42  44  44 -999
Rsta01a_1570  36  47  32  30  66  66  71  68  43  33
Rsta01a_1580  44  33  26  27  31  38  28  37  20  26
Rsta01a_1590  28  21  38  999
Rsta01a_#### A4, Block 0-79 of Rsta01a
Rsta02a 1505  213  200  75  113  99
Rsta02a 1510  108  157  182  107  98  139  121  159  160  117
Rsta02a 1520  104  101  104  85  83  103  112  100  75  76
Rsta02a 1530  59  63  48  54  95  67  57  31  45  74
Rsta02a 1540  42  63  39  33  23  30  31  68  51  24
Rsta02a 1550  17  20  20  20  24  18  25  17  15  24
Rsta02a 1560  33  26  23  26  53  35  39  46  45  39
Rsta02a 1570  20  15  16  18  20  31  26  15  20  16
Rsta02a 1580  18  24  40  44  65  76  35  28  20  23
Rsta02a 1590  30  19   9   8  999
Rsta02a #### A6
Rsta03a 1477  165  130  62
Rsta03a 1480  44  53  43  57  53  38  70  65  71  72
Rsta03a 1490  61  62  66  65  49  81  108  119  108  109
Rsta03a 1500  88  85  64  62  51  82  84  93  81  87
Rsta03a 1510  82  73  96  63  51  57  48  58  56  58
Rsta03a 1520  43  50  61  44  60  61  67  51  44  37
Rsta03a 1530  40  33  33  24  41  45  50  38  30  48
Rsta03a 1540  37  50  49  53  41  44  55  57  55  43
Rsta03a 1550  32  42  51  42  41  44  44  47  42  49
Rsta03a 1560  89  98  59  70  68  45  53  65  75  52
Rsta03a 1570  27  27  27  30  43  65  66  71  38  34
Rsta03a 1580  29  26  27  31  39  38  38  51  43  43
Rsta03a 1590  57  43  44  60  72  64  51  999
Rsta03a #### A8
Rsta04a 1474  141  203  215  213  166  182
Rsta04a 1480  156  178  166  139  154  152  107  113  111  101
Rsta04a 1490  76  98  108  120  125  157  167  132  102  66
Rsta04a 1500  31  69  73  77  89  106  98  113  119  132
Rsta04a 1510  117  77  115  108  77  72  69  69  76  59
Rsta04a 1520  67  59  62  38  49  54  53  26  16  16
Rsta04a 1530  16  15  13  18  23  18  17  19  14  23
Rsta04a 1540  25  14  22  17  13  15  14  14  22  18
Rsta04a 1550  21  24  32  27  21  32  36  39  32  58
Rsta04a 1560  57  79  63  51  43  54  42  33  43  31
Rsta04a 1570  27  30  20  21  26  37  39  36  29  24
Rsta04a 1580  26  19  27  31  30  22  21  36  28  27
Rsta04a 1590  25  32  32  35  31  999
Rsta04a #### D4
Rsta07a 1482  377  328  344  286  229  241  207  203
Rsta07a 1490  153  162  133  98  153  182  147  139  160  147
Rsta07a 1500  131  151  125  111  145  176  182  219  186  164
Rsta07a 1510  158  129  98  88  71  86  65  59  35  25
Rsta07a 1520  31  45  49  37  37  49  65  61  55  33
Rsta07a 1530  43  29  31  40  56  66  49  31  18  27
Rsta07a 1540  27  27  25  19  27  19  27  27  27  23
Rsta07a 1550  25  37  41  33  29  37  39  35  31  59
Rsta07a 1560  55  53  49  39  39  27  48  41  36  17
Rsta07a 1570  19  30  22  19  32  38  39  44  35  20
Rsta07a 1580  15  13  18  28  32  33  34  36  21  18
Rsta07a 1590  23  23  25  21  999
Rsta07a #### D8
Rsta08a 1499  256
Rsta08a 1500  323  268  289  234  223  348  262  223  186  172
Rsta08a 1510  156  168  180  131  149  131  72  100  78  68
Rsta08a 1520  88  104  113  110  135  131  117  92  110  80
Rsta08a 1530  93  77  86  86  119  104  76  78  80  117
Rsta08a 1540  66  119  98  84  70  72  55  123  88  100
Rsta08a 1550  65  86  58  78  64  72  74  61  39  49
Rsta08a 1560  58  66  72  67  90  72  70  74  61  55
Rsta08a 1570  38  15  16  31  40  52  57  68  65  51
Rsta08a 1580  57  41  92  80  53  65  40  49  35  45
Rsta08a 1590  29  29  23  22  31  41  30  999
Rsta08a #### C4