Rik-Mats bod vid Säfsnäs Hembygdsgård, flyttad från Drafsen
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2008-08-23)

Rik-Mats bod vid Säfsnäs hembygdsgård, flyttad från Drafsen 1944.

Med tillväxtborr togs fem prov den 20 juli 2008, fyra ur golvtiljor (klovor) från undersidan av boden, 60.13499, 14.3888 (WGS 84), och ett i en väggtimmerstock (vägg till höger om övre dörren i den andra delade stocken, som också kan benämnas A14a. Golvtiljorna är starkt vittrade i ytan, och täckta med ett bomullsliknande skikt, vilket göra att yttersta bevarade årsring måste antas ligga ett fåtal årsringar innanför vankant. Ett av proven skadades tyvärr i ytan (SfHRM02a), medan tre har den bomullsliknande ytan intakt. Den 21 augusti togs en kompletterande serie prov från byggnadens insida och fördelade på följande sätt:

 1. Väggstock A10, översta på nedre våningen, dörrsidan, märkt IX (SfHRM06).
 2. VäggstockA6b, till vänster om dörren utifrån sett, märkt V (SfHRM07).
 3. Mellantak/golvtilja nummer 10, räknat från höger sett från dörren (SfHRM08).
 4. Mellantak/golvtilja nummer 8 (SfHRM09)
 5. Den undre, fria åsen mot bortre väggen på övervåningen, som är försedd med många djupa V-formade inhugg, antagligen avsedda som fästen för någon slags stänger (SfHRM10ab).
 6. VäggstockA17, fösta över övre dörr, märkt XVI (SfHRM11).

Resultat

Proven ur de nedre golvtiljorna har delvis bevarade yttersta ringar för åren 1697, 1697 respektive 1699, men saknar alltså vankant. Alla de övriga proverna har vankant och kan samtliga dateras med yttersta ring till 1700. Denna ring ser ut att i samtliga fall vara färdigbildad. Det betyder att allt undersökt timmer i byggnaden där vankanten är bevarad har fällts vinterhalvåret 1700-1701. Det finns ingen anledning att inte tro att också de vittrade golvtiljorna är från samma tid. Enligt uppgift finns årtalet 1673 inristat i boden. Någon sådan märkning kunde dock inte konstateras vid besöken, förutom en med blyerts gjord i senare tid innanför dörren. Denna undersökning visar i vilket fall som helst att detta årtal inte avser bodens byggnadsår. Boden kallas ”Rik-Mats bod”, och syftar på dess ägare, Mats Sakrisson i Drafsen, vilken enligt notering i (förmodligen) likboken för 21 november 1752, som finns anslagen på boden, föddes 1679 i Skifsen, och gifte sig 1697 med Karin Mattsdotter från Gällingen. Av detta får förmodas att de byggde upp gården i Drafsen med början omkring 1697, och att denna bod således tillkom ett fåtal år därefter. Dateringen av denna bod till ca 1701 gör kopplingen till ”Rik-Mats” mer sannolik.

Knutningen

Boden har två våningar och består av 24 stockvarv inklusive syll och röste. Väggtimret är bilat på båda sidor och knutarna är mestadels av enkelkattstyp. Timringstekniken skiljer sig därmed påtagligt från den som användes vid angränsande delar av Västerdalsbyggden (åtminstone Floda, och antagligen även Nås) vid samma tid, där främst ränn- eller dubbelkatsknutar med sexkantskalle dominerade under större delen av 1700-talet. Samtliga elva undersökta stockar är av tall, och i de flesta fallen ”mogen” sådan, med liten andel splintved. Byggnaden är på insidan uppmärkt med prydliga inskurna rommerska siffror, varvid syllstockarna inte är medräknade. Den torde alltså vid något tillfälle ha blivit nertimrad och flyttad, då dessa märken knappast torde härröra från flyttningen 1944. Man kan också notera att den nedre dörren blivit vidgad uppåt och att gåtarna nu är spikade mot stockändarna.

Dateringen, tekniska detaljer

Proven från de elva stockarna ger tillsammans en kontinuerlig kronologi som täcker 185 år (1515-1700). Denna ger starka eller mycket starka korrelations- och t-värden mot flera tillgängliga referenser, bäst mot ”Södra Dalarna” (Axelson och Israels) med t-värde=10,65 (korr=0,62). Om ”Södra Dalarna” läggs med kollektionen, som om det vore ett prov bland de andra, och man sedan jämför varje prov med medelkurvan av de övriga, ger detta att proven SfHRM04, 06, 07, 10, 11 har t-värden under 6, och därför, om de vore tagna ur sitt sammanhang, inte hade gått att säkert datera, de har dock sin bästa placering i enlighet med dateringen. I proven SfHRM04, 05 och 08 har nollringar måst sättas in i samband med en ”tillväxtkollaps” som uppträder runt 1639-41. Nästa alla dessa ringar kan dock upptäckas i hög förstoring. I SfHRM08 saknas dock uppenbarligen ytterligare en ring någonstans i den täta ytveden omkring 1694.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 13 members and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref   Best match for TTest-------   Next best TTest----------
         Off Over Corr TTest   Off Over Corr TTest Sets-   Off Over Corr TTest     --Diff----
     Years  set lap coeff      set lap coeff    Ref to   set lap coeff        Corr TTest
SfHRM01a  166  307 165 0,49  7,2   307 165 0,49  7,2 2005   535 108 0,35  3,8 2233  0,14  3,3
SfHRM02a  156  329 155 0,53  7,8   329 155 0,53  7,8 2005   132 155 0,26  3,4 1808  0,27  4,4
SfHRM03a  175  309 174 0,62 10,3   309 174 0,62 10,3 2005   112 174 0,28  3,8 1808  0,34  6,5
SfHRM04a  144  309 140 0,42  5,4   309 140 0,42  5,4 2005   547  93 0,26  2,6 2243  0,16  2,8 3 zero values.
SfHRM05a  180  305 172 0,45  6,6   305 172 0,45  6,6 2005    90 172 0,24  3,2 1790  0,22  3,4 7 zero values.
SfHRM06a  116  305 115 0,35  4,0   305 115 0,35  4,0 2005    5 115 0,31  3,4 1705  0,05  0,6
SfHRM07a  156  305 155 0,39  5,2   305 155 0,39  5,2 2005   465 155 0,26  3,4 2165  0,12  1,8
SfHRM08a  186  305 180 0,52  8,2   305 180 0,52  8,2 2005   227 180 0,21  2,9 1927  0,31  5,3 5 zero values.
SfHRM09a  150  305 149 0,58  8,7   305 149 0,58  8,7 2005   443 149 0,24  3,1 2143  0,34  5,6
SfHRM10a  99  305  98 0,39  4,1   305  98 0,39  4,1 2005    34  98 0,33  3,4 1734  0,06  0,7
SfHRM10b  97  307  96 0,50  5,5   307  96 0,50  5,5 2005   299  96 0,32  3,2 1997  0,18  2,3
SfHRM11a  115  305 114 0,43  5,1   305 114 0,43  5,1 2005   100 114 0,30  3,3 1800  0,13  1,7
SödraDal  644   0 185 0,62 10,7    0 185 0,62 10,7 2005   252 185 0,23  3,2 2257  0,39  7,5


Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in SfHRM01-5-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,30 and with overlap >= 96
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,62 10,65  185  based on 12 members
SfHRM10b  0,51  5,71  96  
SfHRM03a  0,44  6,41  174  + minst en omätt (men inte många)
SfHRM07a  0,40  5,41  155  
SfHRM10a  0,39  4,14  98  
SfHRM04a  0,37  4,69  140  minst en omätt (men inte många)
SfHRM05a  0,37  5,15  172  
SfHRM02a  0,36  4,76  155  ytan saknas
SfHRM09a  0,35  4,52  149  
SfHRM01a  0,35  4,69  165  + minst en omätt (men inte många)
SfHRM08a  0,34  4,78  180  minst ytterligare 4 synliga vid ring 55
SfHRM11a  0,33  3,65  114  
SfHRM06a  0,30  3,40  115  

Mätvärden (rådata)

Sfsn  1 RikMats bod, Säfsnäs Hembyggdsgård, Dalarna     PISY
Sfsn  2 Sweden    Scotch pine    300 m 6009N1425E     1515 1700
Sfsn  3 T Axelson
SfHRM01a1533  244  207  241  146  157  171  178
SfHRM01a1540  148  169  161  152  121  108  104  131  99  83
SfHRM01a1550  91  72  76  66  49  78  61  59  61  61
SfHRM01a1560  89  100  110  116  112  150  112  114  112  91
SfHRM01a1570  114  91  91  91  112  110  119  121  121  123
SfHRM01a1580  106  108  97  97  133  159  136  136  108  74
SfHRM01a1590  66  81  80  61  89  93  100  61  57  59
SfHRM01a1600  51  44  51  70  64  68  70  68  61  68
SfHRM01a1610  61  55  78  49  87  68  61  53  51  36
SfHRM01a1620  46  51  49  38  57  51  55  64  68  83
SfHRM01a1630  72  81  85  72  95  68  53  74  97  100
SfHRM01a1640  78  68  61  59  91  91  89  114  106  102
SfHRM01a1650  104  93  102  93  64  91  72  78  80  64
SfHRM01a1660  87  87  89  97  108  91  106  93  83  81
SfHRM01a1670  91  66  100  74  47  36  55  64  112  136
SfHRM01a1680  112  110  152  104  231  135  138  127  114  142
SfHRM01a1690  186  169  127  104  144  123  119  110  76  999
SfHRM01a#### + minst en omätt (men inte många)
SfHRM02a1521  199  211  194  252  289  336  181  156  94
SfHRM02a1530  100  139  170  224  244  192  84  90  84  138
SfHRM02a1540  156  173  201  125  99  90  98  150  149  144
SfHRM02a1550  142  99  78  84  63  94  91  103  94  102
SfHRM02a1560  83  89  88  112  169  191  156  179  146  107
SfHRM02a1570  117  116  98  69  78  70  69  100  128  110
SfHRM02a1580  141  148  96  91  121  112  94  96  109  135
SfHRM02a1590  95  70  68  64  93  116  114  101  103  86
SfHRM02a1600  62  59  60  64  68  86  73  103  95  88
SfHRM02a1610  92  69  77  79  88  64  58  54  45  60
SfHRM02a1620  51  45  52  66  71  69  61  69  71  97
SfHRM02a1630  70  46  41  24  36  33  26  41  24  22
SfHRM02a1640  20  28  28  35  39  44  33  43  31  48
SfHRM02a1650  41  37  35  52  57  71  22  60  79  73
SfHRM02a1660  85  60  92  111  102  119  85  78  85  64
SfHRM02a1670  102  74  81  62  46  41  49  999
SfHRM02a#### ytan saknas
SfHRM03a1522  258  191  184  275  269  161  140  104
SfHRM03a1530  121  152  216  241  218  176  93  114  112  167
SfHRM03a1540  142  224  167  123  100  95  116  133  129  121
SfHRM03a1550  117  127  108  91  93  138  108  108  114  110
SfHRM03a1560  87  95  93  110  142  112  95  91  85  81
SfHRM03a1570  78  95  76  95  87  83  80  100  93  102
SfHRM03a1580  89  114  91  76  85  97  97  106  87  93
SfHRM03a1590  66  64  44  40  70  100  108  114  121  110
SfHRM03a1600  76  49  66  66  89  85  68  70  70  63
SfHRM03a1610  70  64  68  64  64  49  34  30  40  49
SfHRM03a1620  51  42  53  55  66  68  68  83  81  116
SfHRM03a1630  70  61  49  38  36  34  38  61  47  42
SfHRM03a1640  23  23  25  45  42  57  63  85  74  89
SfHRM03a1650  95  85  95  93  80  72  38  51  55  55
SfHRM03a1660  80  87  95  136  140  138  121  78  68  72
SfHRM03a1670  66  66  76  68  38  30  36  25  23  19
SfHRM03a1680  19  36  42  51  47  55  68  57  61  68
SfHRM03a1690  57  59  49  40  49  36  30  999
SfHRM03a#### + minst en omätt (men inte många)
SfHRM04a1553  40  40  66  72  55  93  100
SfHRM04a1560  121  104  89  121  172  171  191  174  129  136
SfHRM04a1570  110  113  115  121  93  106  100  106  112  121
SfHRM04a1580  96  151  134  129  138  121  119  100  64  76
SfHRM04a1590  72  53  47  64  79  74  70  66  55  43
SfHRM04a1600  28  36  43  38  68  66  45  28  36  34
SfHRM04a1610  28  53  45  36  77  45  39  46  35  31
SfHRM04a1620  41  40  41  33  46  50  46  55  61  63
SfHRM04a1630  78  74  69  60  89  91  87  104  71 -999
SfHRM04a1640 -999 -999  30  66  70  125  110  102  112  89
SfHRM04a1650  123  95  87  112  112  102  89  95  142  134
SfHRM04a1660  186  125  108  176  248  174  153  104  108  138
SfHRM04a1670  182  131  153  125  66  49  42  87  131  97
SfHRM04a1680  78  74  68  97  66  78  100  78  51  59
SfHRM04a1690  55  61  36  47  49  53  36  999
SfHRM04a#### minst en omätt (men inte många)
SfHRM05a1521  267  181  114  109  126  162  102  70  49
SfHRM05a1530  54  45  81  103  146  112  83  66  81  91
SfHRM05a1540  79  110  98  87  75  87  106  94  78  42
SfHRM05a1550  65  60  52  39  33  47  41  53  75  77
SfHRM05a1560  86  105  68  82  67  79  53  48  40  61
SfHRM05a1570  72  58  57  73  67  63  69  63  50  57
SfHRM05a1580  43  44  38  30  70  64  54  60  50  30
SfHRM05a1590  30  27  29  16  32  36  33  38  26  22
SfHRM05a1600  14  13  22  28  20  22  25  28  28  19
SfHRM05a1610  15  31  29  26  19  29  35  20  22  29
SfHRM05a1620  38  31  28  35  50  29  31  38  40  80
SfHRM05a1630  53  77  47  53  78  113  52  60  16  26
SfHRM05a1640 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999  23  28  22
SfHRM05a1650  28  30  35  54  45  61  59  53  31  32
SfHRM05a1660  32  35  30  41  41  47  46  31  34  28
SfHRM05a1670  32  32  47  35  22  15  19  29  53  50
SfHRM05a1680  24  49  39  45  38  35  30  34  89  91
SfHRM05a1690  71  93  50  48  71  63  30  32  43  28
SfHRM05a1700  53  999
SfHRM06a1585  386  372  291  225  266
SfHRM06a1590  246  242  205  271  331  253  267  178  192  203
SfHRM06a1600  206  149  168  181  123  119  181  230  224  192
SfHRM06a1610  131  146  166  191  163  110  90  87  86  70
SfHRM06a1620  79  84  54  73  68  59  56  67  70  92
SfHRM06a1630  69  56  55  50  52  65  48  52  48  52
SfHRM06a1640  49  58  45  34  41  42  36  37  39  37
SfHRM06a1650  39  33  24  45  42  53  54  41  35  14
SfHRM06a1660  14   9  10  21  46  49  41  51  45  34
SfHRM06a1670  29  33  42  41  16  20  35  37  32  28
SfHRM06a1680  52  44  68  73  58  50  66  37  37  40
SfHRM06a1690  47  50  55  71  52  38   9  16  23  21
SfHRM06a1700  13  999
SfHRM07a1545  161  178  197  177  181
SfHRM07a1550  169  179  198  148  133  158  138  131  169  219
SfHRM07a1560  184  184  164  150  114  127  124  119  109  111
SfHRM07a1570  120  109  90  74  90  96  89  74  64  67
SfHRM07a1580  64  58  59  53  66  73  63  70  42  28
SfHRM07a1590  33  42  42  43  48  60  57  46  40  51
SfHRM07a1600  40  37  46  50  49  49  54  36  28  39
SfHRM07a1610  38  46  42  40  35  17  25  25  22  15
SfHRM07a1620  24  28  21  24  27  21  15  14  20  19
SfHRM07a1630  21  20  20  21  22  25  24  36  21  21
SfHRM07a1640  16  16  13  14  10  14  13  20  13  20
SfHRM07a1650  12  14  15  18  15  16  16  18  15  15
SfHRM07a1660  36  28  33  30  30  28  30  31  30  21
SfHRM07a1670  25  21  24  23  19  12  16  16  26  21
SfHRM07a1680  19  28  31  16  28  32  25  16  16  23
SfHRM07a1690  22  22  25  33  29  20  16  21  21  29
SfHRM07a1700  26  999
SfHRM08a1515  239  212  272  221  236
SfHRM08a1520  179  197  179  117  136  166  158  126  130  111
SfHRM08a1530  105  104  180  157  140  92  79  82  100  127
SfHRM08a1540  95  112  111  84  73  73  88  101  76  84
SfHRM08a1550  68  66  68  67  54  73  69  89  91  83
SfHRM08a1560  73  84  75  83  111  108  93  106  73  97
SfHRM08a1570  105  105  104  97  80  79  71  88  77  76
SfHRM08a1580  61  78  74  76  87  86  66  71  58  48
SfHRM08a1590  59  56  71  60  99  115  130  91  70  76
SfHRM08a1600  69  55  51  62  96  99  78  94  103  93
SfHRM08a1610  96  89  86  74  70  43  35  35  50  49
SfHRM08a1620  64  51  68  53  67  83  80  100  107  160
SfHRM08a1630  75  58  65  54  62  55  39  50  57  38
SfHRM08a1640  25 -999 -999 -999 -999  16  18  22  19  18
SfHRM08a1650  18  22  15  21  21  19  22  18  28  33
SfHRM08a1660  42  31  32  29  38  47  30  30  23  31
SfHRM08a1670  32  20  32  26  13   7  20  13  11  13
SfHRM08a1680   7  10  12  17  16  14  14  15  14  17
SfHRM08a1690  14  17  19  28 -999  20  11  15  19  19
SfHRM08a1700  21  999
SfHRM08a#### minst ytterligare 4 synliga vid ring 55
SfHRM09a1551  122  108  80  69  98  84  95  112  124
SfHRM09a1560  90  108  123  146  139  161  158  160  118  148
SfHRM09a1570  160  203  209  212  216  170  138  133  125  119
SfHRM09a1580  134  167  137  153  175  172  151  150  124  171
SfHRM09a1590  121  82  72  78  92  107  71  18  23  29
SfHRM09a1600  25  13  20  31  31  33  33  23  30  27
SfHRM09a1610  36  43  61  58  73  31  43  40  52  50
SfHRM09a1620  49  52  52  52  46  38  33  42  48  76
SfHRM09a1630  41  26  31  33  49  51  22  34  39  33
SfHRM09a1640  23  24  25  51  73  96  115  133  106  133
SfHRM09a1650  120  117  164  97  119  137  91  129  108  96
SfHRM09a1660  155  153  147  197  201  161  119  88  96  92
SfHRM09a1670  118  92  73  66  23  15  36  67  98  111
SfHRM09a1680  74  79  110  141  161  103  111  117  108  155
SfHRM09a1690  169  177  132  143  132  132  96  105  91  64
SfHRM09a1700  67  999
SfHRM10a1602  163  148  159  176  170  165  111  132
SfHRM10a1610  90  124  94  76  85  52  57  77  68  51
SfHRM10a1620  55  62  47  51  63  74  69  79  83  84
SfHRM10a1630  64  59  66  54  59  78  38  68  53  80
SfHRM10a1640  67  65  90  69  59  64  73  80  66  90
SfHRM10a1650  93  64  83  89  77  96  83  88  81  38
SfHRM10a1660  25  18   9  11  20  13   5  20  29  17
SfHRM10a1670  30  23  30  42  39  45  68  56  68  75
SfHRM10a1680  82  102  107  131  131  112  110  65  62  69
SfHRM10a1690  64  88  99  108  174  116  82  67  62  37
SfHRM10a1700  67  999
SfHRM10b1602  181  147  149  171  159  167  137  167
SfHRM10b1610  118  177  180  152  156  91  138  107  77  79
SfHRM10b1620  98  97  70  76  95  85  88  87  107  112
SfHRM10b1630  85  78  77  78  91  103  50  71  59  68
SfHRM10b1640  73  65  70  65  50  54  54  60  54  53
SfHRM10b1650  66  53  72  84  70  85  63  61  63  37
SfHRM10b1660  29  22  11  14  25  30  19  12  17  14
SfHRM10b1670  34  22  32  35  30  30  57  39  50  48
SfHRM10b1680  53  91  109  130  130  112  117  113  77  80
SfHRM10b1690  69  101  102  124  174  135  118  105  86  999
SfHRM11a1586  297  272  304  317
SfHRM11a1590  284  195  216  245  266  257  259  180  151  140
SfHRM11a1600  87  62  68  98  92  96  94  115  118  105
SfHRM11a1610  60  59  84  93  88  63  50  78  59  48
SfHRM11a1620  65  73  95  111  85  126  104  71  74  95
SfHRM11a1630  72  77  66  65  68  68  65  77  68  80
SfHRM11a1640  67  69  55  48  53  54  59  58  42  55
SfHRM11a1650  68  52  42  54  52  76  89  95  113  79
SfHRM11a1660  76  93  99  111  108  86  56  50  51  36
SfHRM11a1670  49  33  55  75  58  38  33  47  52  39
SfHRM11a1680  43  53  60  58  66  59  59  56  55  69
SfHRM11a1690  46  43  42  29  40  50  35  42  45  34
SfHRM11a1700  47  999