Stockbåt i bysjön, Rättvik
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011

Den högra halvan av stockbåten. Notera urtagen efter tenarna som hållt samman delarna.

Aktern med tre av märkena efter prov-
tagningen, 1b, 1c och 1d.
(Klicka på bilden!)
Den 5 juli 2011 begav jag mig till Rättvik och Nils Björ i Björstugan och tillsammans med honom vidare till den närbelägna Bysjön. Där tog jag med tillväxtborr fem prov för dendrokronologisk datering i en stockbåt i norra änden av sjön, ungefär . Båten består av två halvor, varav den högra är uppdragen på land vid båtplatsen, medan den andra ligger på drygt halvmeterdjupt vatten på mjuk botten kanske 40 meter väster därom. Fyra av proven togs i den uppdragna delen, och ett i den som ligger i vattnet. Det senare togs från en eka, genom båtbotten, utan att rubba båtdelen ur läge. De fyra första proven togs med sådan överlappning att de skulle kunna läggas samman till en gemensam serie. Båtens utformning gör ju att det inte på något ställe går att ta ett enda prov som omfattar både ytved och centrumved. Provet i den del av båten som ligger kvar på bottnen togs för att försöka avgöra huruvida båda halvorna är från samma träd eller från olika.

Virket är mycket frodvuxet med huvudsakligen över två millimeter breda ringar. De två innersta proven (1c och 1d) och provet från den andra halvan (2a) gick bra att passa ihop till en serie som visar sig övertygande täcka perioden 1669-1727, varigenom det alltså även visar sig att de båda båthalvorna med största sannolikhet är tillverkade av samma träd. Denna serie ger T=6.8 mot vår regionala referens ("SödraDalarna"), och T>5 mot en lång rad referenser från regionen. De två återstående proven passar bra med varandra, men inte helt övertygande mot den första serien. Genom foto på provstället vet jag dock att prov 1b ska innehålla ca 15 yngre årsringar än 1c. Där finns en okulär passning, som dock implicerar att 1709 års ring antagligen fattas i prov 1b. Om denna sammanfogning accepteras - vilket jag finner rimligt - dateras den yttersta fullständiga ringen (i 1a) från 1738, med vårved bevarad för 1739. Några ringar kan ha skavts bort, men troligen inte mer än enstaka, eftersom de är så breda (omkring två mm). Båten är därför tillverkad tidigast sommaren 1739, men troligare under (förra halvan av) 1740-talet.

Båten är 2,8 m lång och varje halva 0,4 m, varför den totala bredden i aktern är ca 0.8 meter. Bottnen är tydligt flathuggen. Det är angeläget att den uppdragna båtdelen läggs tillbaka på sjöbottnen, så att den kan bevaras!
Vänd upp och ner för provtagning.


Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/
RVbj  1 Logboat in Bysjön, Rättvik             PISY
RVbj  2 Sweden    Pinus sylvestris  310m 6052N1509E     1669 1738
RVbj  3 T. Axelson
RVbj  #### 1b is problematic probably due to missing ring 1709, but the distance of about -15 rings to 1c is in accordance with high resolution photos of object.
RVbj1a 1720  390  309  347  292  341  373  226  277  347  288
RVbj1a 1730  216  172  167  235  267  256  193  229  188  999
RVbj1a #### +ew
RVbj1b 1705  298  218  222  169 -999
RVbj1b 1710  177  256  327  297  338  336  312  319  236  331
RVbj1b 1720  381  175  212  200  315  327  171  222  318  277
RVbj1b 1730  190  162  128  281  263  293  999
RVbj1b #### +ew
RVbj1c 1682  543  462  368  236  405  343  217  211
RVbj1c 1690  202  305  318  250  395  335  310  341  373  365
RVbj1c 1700  341  220  301  269  274  235  197  182  146  97
RVbj1c 1710  182  278  318  477  280  335  385  360  299  239
RVbj1c 1720  233  999
RVbj1c #### +ofullst
RVbj1d 1669  282
RVbj1d 1670  351  296  335  360  288  356  296  313  470  381
RVbj1d 1680  390  409  434  423  352  271  364  320  186  195
RVbj1d 1690  188  286  290  239  415  345  352  326  345  345
RVbj1d 1700  352  189  275  240  205  233  216  999
RVbj2a 1703  163  197  212  199  224  148  72
RVbj2a 1710  127  275  311  305  193  231  254  212  148  131
RVbj2a 1720  167  203  313  292  330  411  315  350  999
RVbj1m 1669  282
RVbj1m 1670  351  296  334  360  288  356  296  313  470  381
RVbj1m 1680  390  409  489  443  360  254  384  331  202  203
RVbj1m 1690  195  296  304  244  405  340  331  334  359  355
RVbj1m 1700  346  204  288  224  225  227  204  203  147  85
RVbj1m 1710  155  276  315  391  236  283  320  286  223  185
RVbj1m 1720  263  256  330  292  336  392  271  314  347  288
RVbj1m 1730  216  172  167  235  267  256  193  229  188  999
RVbj1m #### mean of samples RVbj1a, 1c, 1d, 2a