Andra dateringar

Försök att hitta 1700-tals timmer vid "PatronPers", Handbacken

Gösta Wibergs (PatronPers) stora uthus, 60° 27' 27.9" N, 14° 41' 30.5" E, är till stor del byggt av återanvänt timmer, som kan antas komma från äldre byggnader, som tidigare stått på gården. Det mesta av detta ser ut att vara av 1800-talstyp. I hopp om att kanske kunna hitta timmer som ingått redan i den äldsta bebyggelsen på platsen, som att döma av det historiska källmaterialet bör ha uppförts decennierna närmast omkring sekelskiftet 1700, valde jag i första omgången ut en del halvrundtimmer, nämligen dels ur tre stockar intill trappan upp till loftet (norra trappan) (bild), två ovanför fönstret under/brevid denna trappa, och en stolpe på vinden. Av dessa visade sig alla vara fällda vintern 1810-11. Fyra av tall, två av gran. Talltimret (PP011, 12, 13, 14) är mycket enhetligt och kommer med stor sannolikhet från ett och samma bestånd, medan de båda granstockarna (PP015, 16) skiljer sig mer åt. Tallproven har 120-125 uppmätta ringar. Två av tallstockarna kommer sannolikt från samma träd (PP011 & PP012), och proven visar att detta träd drabbats av en kraftig barkskada ca 1729-30, som förefaller vara orsakad av brand. Den runda sidan är barkad och har inte utsatts för nämnvärd väderpåverkan. Några maskgångar finns, men ingen blånad i splinten. Troligen har detta timmer ingått i någon lägre värderad byggnad, t. ex en vedbod, och att den runda sidan redan från början varit vänd inåt. Talltimret ger goda eller mycket goda korrelationsvärden mot t. ex swed305 (ITRDB) (Björboområdet, tall. T. Axelson): 0,51-0,61; tillsammans: 0,72, (TTest: 6,6-8,5; alla: 11,5). Grantimret kan också dateras till 1810-11 mot lokal granreferens (ITRDB: swed312), men med betydligt sämre värden. Den ena (PP015a) så dålig att den varit odaterbar tagen för sig själv (troligen orsakat av störande kvist). Den andra med korrvärde=0,53 (medel av två radier) 90 ringar TTest=5,9. Båda stockarna tillsammans ger dock korrvärde=0,57 och TTest=6,5. Dateringen är således säker.

Ett prov togs också ur en stock, som var bilad på båda sidor och rödfärgad på insidan: Tall, fälld vintern 1843-44. (corr=0,52, antal ringar=74, TTest=5,2).

Kanske prover ur ytterligare något väggavsnitt, skulle kunna visa sig vara äldre. Nytt försök bör göras.

Torbjörn Axelson, mars 2007.Uthuset är till stor del byggt av återanvänt timmer

stockarna motsvarande prov PP011-13. 11 och 12 är från samma träd.
De utsattes för en skada, möjligen brand, ca 1729-30, och fälldes vintern 1810-11
PP01  1 Gösta Wibergs uthus (PatronPers), Handbacken Björbo PISY
PP01  2 Sweden    Scotch Pine     250 6027N1444E     1684 1843
PP01  3 T. Axelson
PP011a 1684  79  112  145  70  62  73
PP011a 1690  71  85  81  63  95  63  64  54  43  50
PP011a 1700  61  42  61  50  68  49  55  44  28  20
PP011a 1710  24  19  15  27  29  39  41  29  32  24
PP011a 1720  35  26  32  32  29  35  21  21  17  15
PP011a 1730 -999 -999 -999   9  18  16  17  26  36  35
PP011a 1740  37  28  31  33  33  26  33  35  36  33
PP011a 1750  51  60  75  60  64  56  48  41  39  55
PP011a 1760  43  52  54  73  71  61  68  59  55  54
PP011a 1770  56  48  63  62  60  47  72  57  60  72
PP011a 1780  56  48  53  55  57  66  61  56  43  40
PP011a 1790  51  67  60  61  74  93  82  94  96  81
PP011a 1800  81  87  95  90  85  92  78  81  85  81
PP011a 1810  66  999
PP011a #### vid ring 81, 1729 har en barkskada uppstått
PP012a 1689  135
PP012a 1690  88  126  132  153  174  99  75  62  71  84
PP012a 1700  103  82  89  84  75  55  64  56  37  31
PP012a 1710  45  31  36  42  44  53  61  48  38  32
PP012a 1720  47  45  49  38  34  38  20  24  36  19
PP012a 1730 -999  17  21  20  35  24  33  43  50  44
PP012a 1740  46  48  53  52  50  47  44  43  48  49
PP012a 1750  82  65  70  57  56  48  42  43  38  46
PP012a 1760  49  51  47  41  50  44  46  44  51  55
PP012a 1770  47  38  55  53  51  37  57  57  54  53
PP012a 1780  51  35  48  47  47  53  46  49  33  33
PP012a 1790  43  65  57  61  69  67  72  82  98  85
PP012a 1800  82  79  74  65  63  71  77  94  84  82
PP012a 1810  84  999
PP012b 1688  145  140
PP012b 1690  119  143  149  133  195  129  112  92  95  126
PP012b 1700  128  100  130  112  107  76  80  70  41  36
PP012b 1710  38  25  27  36  29  39  38  29  38  28
PP012b 1720  48  41  41  31  23  31  18  22  31  25
PP012b 1730 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999  33  32
PP012b 1740  48  41  44  47  57  54  65  66  60  54
PP012b 1750  99  63  77  66  76  55  55  50  51  62
PP012b 1760  58  57  63  74  82  71  85  84  63  86
PP012b 1770  54  41  49  54  52  34  52  61  67  60
PP012b 1780  51  43  43  43  51  49  48  56  40  37
PP012b 1790  56  66  57  999
PP012b #### Ej Vk. Kraftig barkskada 1729-30 (brand?)
PP013a 1684  280  246  212  203  130  171
PP013a 1690  169  238  173  139  166  117  95  80  65  62
PP013a 1700  69  61  69  63  64  60  73  67  45  37
PP013a 1710  43  35  37  49  48  56  55  53  43  41
PP013a 1720  62  57  57  55  40  65  45  51  56  44
PP013a 1730  30  28  37  36  45  33  27  27  41  44
PP013a 1740  40  40  41  43  37  39  28  30  41  37
PP013a 1750  46  65  93  81  59  63  65  62  51  60
PP013a 1760  58  58  65  69  77  64  64  49  54  51
PP013a 1770  43  39  44  31  27  27  26  35  34  23
PP013a 1780  41  36  29  25  30  33  22  31  25  23
PP013a 1790  23  19  17  20  25  24  22  39  58  49
PP013a 1800  38  49  45  41  28  44  35  45  49  58
PP013a 1810  999
PP013a #### 1 ring omätt, p.g.a partiell skada vid preparering
PP014a 1688  122  193
PP014a 1690  142  166  179  167  242  157  161  126  136  101
PP014a 1700  104  87  99  95  85  56  59  67  39  35
PP014a 1710  43  34  31  44  36  52  52  41  34  28
PP014a 1720  39  35  38  33  41  48  38  38  39  37
PP014a 1730  30  32  36  34  43  41  36  46  47  48
PP014a 1740  47  24  37  37  32  41  55  64  61  73
PP014a 1750  71  69  76  63  63  49  43  53  44  55
PP014a 1760  51  48  71  54  57  56  69  77  67  76
PP014a 1770  48  49  61  68  63  60  91  70  87  70
PP014a 1780  45  39  51  45  60  48  50  60  43  42
PP014a 1790  57  68  55  64  74  51  38  44  54  61
PP014a 1800  47  47  44  36  48  56  63  81  61  64
PP014a 1810  70  999
PP017a 1769  273
PP017a 1770  187  194  232  234  231  235  236  218  192  159
PP017a 1780  128  98  160  168  177  233  221  222  181  161
PP017a 1790  195  261  231  158  156  181  179  196  192  188
PP017a 1800  130  160  143  142  113  138  89  105  90  71
PP017a 1810  71  81  70  64  70  69  102  126  103  118
PP017a 1820  64  49  51  68  53  41  53  51  53  29
PP017a 1830  33  30  39  30  33  15  19  19  23  21
PP017a 1840  33  33  73  69  999
PP01  1 PatronPers Uthus, Handbacken, Björbo        PCAB
PP01  2 Sweden    Norwegian Spruce  250 6027N1443E     1718 1810
PP01  3 T. Axelson
PP015a 1747  132  107  96
PP015a 1750  108  126  120  116  131  151  98  110  100  69
PP015a 1760  89  94  108  145  99  105  71  80  88  93
PP015a 1770  66  94  119  115  124  115  115  111  91  68
PP015a 1780  66  66  49  69  98  137  130  169  157  133
PP015a 1790  132  130  101  83  103  58  57  67  67  76
PP015a 1800  64  58  68  72  65  70  70  72  73  77
PP015a 1810  49  999
PP015a #### PCAB, med dålig, men bästa, passning på 1810. Således sannolikt jämngammalt med kamraterna.
PP016c 1718  176  136
PP016c 1720  141  155  197  226  253  237  170  172  145  144
PP016c 1730  218  214  190  113  122  141  127  157  193  147
PP016c 1740  133  119  74  92  78  80  76  72  57  47
PP016c 1750  33  25  49  60  58  55  38  33  30  20
PP016c 1760  13  14  18  21  19  19  26  21  28  41
PP016c 1770  43  47  43  42  45  36  63  59  56  32
PP016c 1780  40  33  50  79  81  71  50  39  43  31
PP016c 1790  22  29  31  28  29  39  43  34  33  38
PP016c 1800  59  56  44  43  45  44  47  49  45  999
PP016c #### PCAB. vk saknas
PP016d 1718  202  163
PP016d 1720  129  118  112  221  239  301  191  159  146  158
PP016d 1730  295  219  196  160  157  150  126  150  160  162
PP016d 1740  135  94  89  93  81  109  101  94  48  72
PP016d 1750  40  49  71  84  83  89  66  52  47  25
PP016d 1760  23  16  19  24  23  27  35  21  45  47
PP016d 1770  30  37  49  42  36  34  49  43  44  32
PP016d 1780  24  22  25  37  45  51  41  39  43  31
PP016d 1790  28  28  31  25  28  34  35  999