Magasinsbygnad i Tåby, Östergötland, som tillhört socknen

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2013

Knutkedjan - avsågade knutskallar eller dymlade bladknutar?
Den 23 juli 2013 tog jag 10 prover med tillväxtborr i Sockenmagasinet i Tåby,nära kyrkan . På bygganden finns monterat vad som sannolikt är gamla kyrkportar, vilka tidigare fungerat som golvförstärkning i boden, och dendrokronologiskt daterade till tiden omkring nuvarande kyrkans uppbyggnad. Prov togs ur sammanlagt tio stockar, fyra på övervåningen (1-4 i gavel C?), och sex nere (5-10 i vägg D). Samtliga prov är av tall, och ger intryck av att vara från ett och samma bestånd av omkring 100-åriga tallar, som fällts vintern 1804/05. Det är alltså sannolikt att allt timmer tagits på samma plats, och att byggnaden eventuellt också timrats upp i skogen varefter alltså antingen timret, eller den nertimrade byggnaden, forslats fram till den slutliga byggplatsen. Resultatet av analysen torde alltså kunna utesluta att det, åtminstone i skogsbygder, vanliga förfaringssättet, att sockenborna ålades att var för sig köra fram ett visst antal stockar för den gemensamma byggnaden, här har tillämpats. Ett sådant förfaringssätt medför nämligen beståndsspritt timmer, vilket alltså inte föreligger i detta fall. Byggnaden är uppförd ca 1805.

Korrelationsvärden

Följande diagram visar stor överensstämmelse mellan de olika proven, som ibland sannolikt kommer från samma träd och i samtliga fall antagligen från samma bestånd av ungefär 100-åriga tallar:

Correlations at their offsets between each checked member and all other checked members of the collection OgTby1
Correlation calculus based on P2Yrs: Proportion of last two years growth
An '*' indicates a very low correlation value though the overlap is not too low (corrCoeff < 0.2 and overlap > 40)
Only overlaps > 20 shown. Sum by stem is ON
"Rest" on a row or a column refers to the rest of the collection (comp. Test towards rest of collection).
Groups are: <CorrCoeff at current offset, T-test value at current offset, Overlap>
   RestOgTby11aOgTby12aOgTby13aOgTby14aOgTby15aOgTby16aOgTby17aOgTby18aOgTby19aOgTby1Aa
  Years  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap
Rest      0,67  8,7   93   0,68  9,1  100   0,68  9,0   95   0,69  9,7  103   0,73 10,3   93   0,69  8,0   73   0,64  7,7   86   0,67  9,0  100   0,65  7,5   77   0,61  7,4   96
OgTby11a95   0,67  8,7   93     0,52  5,8   93   0,54  5,9   85   0,49  5,3   93   0,52  5,7   92   0,52  5,2   72   0,46  4,7   85   0,60  7,2   93   0,43  4,1   76   0,44  4,7   93
OgTby12a101   0,68  9,1  100   0,52  5,8   93    0,50  5,4   92   0,55  6,5  100   0,58  6,8   93   0,58  6,1   73   0,51  5,4   86   0,50  5,6  100   0,50  5,0   77   0,41  4,4   96
OgTby13a96   0,68  9,0   95   0,54  5,9   85   0,50  5,4   92    0,60  7,3   95   0,48  5,0   85   0,45  4,0   65   0,52  5,3   78   0,53  5,9   92   0,39  3,5   69   0,52  5,6   88
OgTby14a107   0,69  9,7  103   0,49  5,3   93   0,55  6,5  100   0,60  7,3   95    0,57  6,6   93   0,52  5,1   73   0,54  5,9   86   0,50  5,7  100   0,50  5,0   77   0,51  5,8   96
OgTby15a94   0,73 10,3   93   0,52  5,7   92   0,58  6,8   93   0,48  5,0   85   0,57  6,6   93    0,67  7,7   73   0,52  5,5   86   0,55  6,3   93   0,58  6,2   77   0,49  5,4   93
OgTby16a74   0,69  8,0   73   0,52  5,2   72   0,58  6,1   73   0,45  4,0   65   0,52  5,1   73   0,67  7,7   73    0,42  4,0   73   0,55  5,6   73   0,47  4,5   73   0,35  3,2   73
OgTby17a87   0,64  7,7   86   0,46  4,7   85   0,51  5,4   86   0,52  5,3   78   0,54  5,9   86   0,52  5,5   86   0,42  4,0   73    0,45  4,7   86   0,46  4,5   77   0,45  4,6   86
OgTby18a101   0,67  9,0  100   0,60  7,2   93   0,50  5,6  100   0,53  5,9   92   0,50  5,7  100   0,55  6,3   93   0,55  5,6   73   0,45  4,7   86    0,53  5,4   77   0,40  4,3   96
OgTby19a78   0,65  7,5   77   0,43  4,1   76   0,50  5,0   77   0,39  3,5   69   0,50  5,0   77   0,58  6,2   77   0,47  4,5   73   0,46  4,5   77   0,53  5,4   77    0,51  5,2   77
OgTby1Aa97   0,61  7,4   96   0,44  4,7   93   0,41  4,4   96   0,52  5,6   88   0,51  5,8   96   0,49  5,4   93   0,35  3,2   73   0,45  4,6   86   0,40  4,3   96   0,51  5,2   77 


En kronologi baserad på alla prov från magasinet ger goda korrelationer mot en rad kronologier på ett sätt som kan förväntas om virket är från området:

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best available references and OgTby1 dated to 1804 with corr >= 0,44 and with overlap >= 106 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,79 13,00  106  based on 14 members
SE003-Hö  0,71 10,15  106  1998 Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)        PISY
se005-go  0,70  9,92  106  1987 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
swed022w  0,68  9,44  106  1987 Gotland (Schweingruber)                 PISY
ESVEALAN  0,62  8,14  106  2004 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
Klmrsnd  0,61  7,83  106  1873 Kalmarsund and Öland area                PISY
Sissh041  0,59  7,46  106  1883 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
BratPISY  0,59  7,41  106  1904 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Estonia  0,57  7,14  106  1998 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
swed302  0,51  5,99  106  1995 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003)     PISY
Kungsber  0,49  5,74  106  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
GvleC-pi  0,49  5,67  106  2011 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY
SödraDal  0,45  5,13  106  2005 Södra Dalarna                      PISY
Grangard  0,45  5,09  106  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY
HallandP  0,44  5,04  106  2006 Halland                         PISY

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

OgTby1 1 Sockenmagasin, Tåby, Östergötland          PISY
OgTby1 2 Sweden    Pinus sylvestris  25m 5831N1622E     1698 1804
OgTby1 3 T. Axelson
OgTby11a1710  204  149  95  127  125  124  131  121  162  129
OgTby11a1720  98  73  112  107  114  130  65  66  99  95
OgTby11a1730  90  124  151  107  117  99  114  80  74 -999
OgTby11a1740  76  67  88  96  94  101  86  63  72  92
OgTby11a1750  142  77  89  121  108  140  96  86  75  102
OgTby11a1760  75  83  75  77  87  133  107  98  57  55
OgTby11a1770  49  28  44  49  49  56  57  54  68  60
OgTby11a1780  47  34  42  37  29  25  30  25  19  21
OgTby11a1790  28  46  42  48  66  132  128  124  59  67
OgTby11a1800  100  97  88  51  47  999
OgTby11a#### DISTANCETOPITH=28
OgTby12a1704  205  219  178  202  193  144
OgTby12a1710  133  106  88  82  100  139  134  125  100  72
OgTby12a1720  77  64  89  74  90  97  60  52  70  90
OgTby12a1730  77  85  94  72  82  96  75  68  68  55
OgTby12a1740  46  53  70  68  67  64  66  52  55  67
OgTby12a1750  85  68  78  93  62  78  89  59  45  77
OgTby12a1760  33  61  35  61  54  50  62  42  41  46
OgTby12a1770  39  15  39  65  46  53  41  34  40  63
OgTby12a1780  30  42  43  32  23  42  45  44  31  16
OgTby12a1790  32  45  40  52  65  74  58  66  33  56
OgTby12a1800  44  52  52  40  38  999
OgTby12a#### DISTANCETOPITH=11
OgTby13a1701  304  307  316  228  236  191  197  150  96
OgTby13a1710  124  99  69  97  83  103  71  82  93  77
OgTby13a1720  80  64  96  77  83  86  43  49  66  70
OgTby13a1730  63  78  73  58  55  60  57  56  69  49
OgTby13a1740  48  53  55  61  76  53  61  48  52  54
OgTby13a1750  74  53  55  75  57  49  31  38  43  69
OgTby13a1760  41  59  45  54  58  56  53  55  43  30
OgTby13a1770  31  25  42  54  70  74  82  72  61  73
OgTby13a1780  56  62  61  21  29  35  34  30  36  52
OgTby13a1790  57  92  65  86  83  86  85  999
OgTby13a#### DISTANCETOPITH=8
OgTby14a1698  440  328
OgTby14a1700  293  322  335  324  340  260  244  330  299  244
OgTby14a1710  250  264  201  203  175  274  219  221  256  236
OgTby14a1720  233  168  227  189  223  211  129  137  144  196
OgTby14a1730  188  159  160  96  109  122  101  89  102  76
OgTby14a1740  70  68  90  74  80  75  64  78  61  62
OgTby14a1750  90  78  90  100  57  81  38  47  38  53
OgTby14a1760  35  42  28  39  43  47  49  56  50  49
OgTby14a1770  38  20  33  46  54  70  67  76  92  116
OgTby14a1780  74  69  67  52  65  50  48  65  69  62
OgTby14a1790  80  118  98  109  92  77  111  113  90  83
OgTby14a1800  85  97  96  86  84  999
OgTby14a#### DISTANCETOPITH=12
OgTby15a1711  161  152  170  152  196  150  153  149  106
OgTby15a1720  120  131  155  136  129  148  114  118  124  112
OgTby15a1730  113  113  134  95  136  123  101  106  106  73
OgTby15a1740  75  73  84  80  86  74  70  70  84  86
OgTby15a1750  114  75  111  124  89  106  84  74  47  61
OgTby15a1760  58  63  44  62  69  88  76  70  53  55
OgTby15a1770  50  27  53  49  28  41  38  43  37  44
OgTby15a1780  41  37  36  31  43  48  44  32  22  20
OgTby15a1790  25  58  57  70  47  47  67  79  48  95
OgTby15a1800  84  78  80  67  88  999
OgTby15a#### DISTANCETOPITH=23
OgTby16a1731  81  115  114  106  118  106  100  119  87
OgTby16a1740  112  113  139  153  145  158  143  106  95  98
OgTby16a1750  115  73  126  168  155  145  97  93  71  113
OgTby16a1760  89  128  105  144  132  137  146  121  87  111
OgTby16a1770  91  57  103  75  42  58  48  99  93  109
OgTby16a1780  62  74  78  62  92  100  98  80  60  52
OgTby16a1790  95  137  59  71  88  72  94  82  40  61
OgTby16a1800  84  84  63  49  57  999
OgTby17a1718  180  161
OgTby17a1720  190  133  167  103  113  103  58  87  99  91
OgTby17a1730  93  106  83  83  99  98  88  75  67  59
OgTby17a1740  70  73  94  63  89  116  98  79  98  126
OgTby17a1750  147  105  112  147  127  127  105  92  66  90
OgTby17a1760  85  92  68  77  79  78  87  82  71  79
OgTby17a1770  75  59  82  84  82  87  94  78  81  113
OgTby17a1780  99  99  80  54  65  57  49  74  66  69
OgTby17a1790  78  80  91  117  107  103  105  115  76  108
OgTby17a1800  98  116  104  85  107  999
OgTby17a#### DISTANCETOPITH=25
OgTby18a1704  159  156  164  210  157  141
OgTby18a1710  123  108  100  169  112  153  173  154  145  108
OgTby18a1720  102  102  130  99  82  111  47  73  75  82
OgTby18a1730  88  92  84  65  85  108  93  82  134  101
OgTby18a1740  94  103  120  125  128  122  113  79  94  89
OgTby18a1750  105  70  82  101  92  79  51  56  43  84
OgTby18a1760  60  66  64  60  56  56  70  72  46  46
OgTby18a1770  49  29  40  41  30  62  75  78  76  90
OgTby18a1780  50  56  56  58  42  53  50  49  38  45
OgTby18a1790  52  90  87  66  67  91  90  104  74  72
OgTby18a1800  89  72  91  70  77  999
OgTby18a#### DISTANCETOPITH=4
OgTby19a1727  141  198  301
OgTby19a1730  229  159  147  102  196  311  179  149  134  129
OgTby19a1740  133  136  136  130  142  119  94  59  57  66
OgTby19a1750  97  107  103  113  127  116  92  77  40  67
OgTby19a1760  61  62  37  61  66  95  96  86  48  55
OgTby19a1770  69  41  70  65  60  61  66  80  91  105
OgTby19a1780  68  72  64  57  64  73  66  56  42  45
OgTby19a1790  37  54  51  69  63  69  79  60  48  55
OgTby19a1800  53  54  78  63  73  999
OgTby19a#### DISTANCETOPITH=9
OgTby1Aa1708  363  314
OgTby1Aa1710  366  371  248  340  277  300  176  211  255  143
OgTby1Aa1720  132  114  151  103  163  233  97  70  86  129
OgTby1Aa1730  120  159  196  150  137  189  148  146  141  123
OgTby1Aa1740  98  103  139  118  126  120  138  103  79  50
OgTby1Aa1750  102  78  80  118  126  101  86  91  40  60
OgTby1Aa1760  44  42  32  64  45  52  79  79  47  50
OgTby1Aa1770  47  30  39  50  60  58  47  41  49  83
OgTby1Aa1780  55  25  37  29  40  21  22  19  22  23
OgTby1Aa1790  15  35  37  50  48  32  20  25  14  22
OgTby1Aa1800  18  15  20  17  28  999
OgTby1Aa#### DISTANCETOPITH=7