F.d. kyrkportar till Tåby kyrka, Östergötland
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2013

©Foto: Stefan Karlsson

Portarna monterade på sockenmagasinet. Varje port är 110 cm bred och ca 3 meter hög. De ruttna nederkanterna är avsågade.
I juli 2013 fick jag en förfrågan från Stefan Karlsson i Tåby angående datering av vad han ansåg vara gamla kyrkportar från Tåby kyrka utanför Söderköping, , och som nu är monterade på tiondemagasinet(?) . På den ena av portarna är färgen avlägsnad och årsringarna på de fyra brädorna, alla av tall, kunde mätas på högupplösta fotografier jag fick. Brädorna har 64 till 104 mätbara ringar var. De båda kantbrädorna (01 och 04) är troligen från samma träd, medan de andra båda sannolikt kommer från två andra träd. Alla kan dateras och ringar har kunnat mätas för åren 1650-1773. Virket kan vara lokalt. Vankant saknas så vitt man kan se, men genom att ta hänsyn till splintvedsgränserna, och utgå från att antalet splintvedsringar brukar vara 40-80 i normala timmertallar, som det här är fråga om, kan man sluta sig till att träden med stor sannolikhet är fällda i perioden mellan 1780 och 1795 (se diagram). Tåby nuvarande kyrka byggdes 1788-1789, vilket gör det sannolikt att dessa portar gjordes i samband med kyrkans uppförande.

©Foto: Stefan Karlsson

Portarnas insidor. Alla dateringar är baserade på den högra.

Splintvedsdiagram

Splintvedsdiagrammet visar att träden som brädorna tillverkats av sannolikt är fällda 1780-95. (Röd markering lagd på 1787).

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between most relevant references and OgTby0 (mean)
dated to 1773 with corr >= 0,39 and with overlap >= 85 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,59  8,00  123  based on 12 members
se005-go  0,53  6,80  123  1987 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
Klmrsnd  0,52  6,77  123  1873 Kalmarsund and Öland area                PISY
swed022w  0,51  6,59  123  1987 Gotland (Schweingruber)                 PISY
SE003-Hö  0,51  5,34  85  1998 Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)        PISY
BratPISY  0,47  5,87  123  1904 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Estonia  0,41  4,95  123  1998 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
Kungsber  0,40  4,81  123  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
swed302  0,39  4,67  123  1995 NAMDO 1 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY
Sissh041  0,37  4,00  105  1883 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
SE001   0,36  3,05  66  1998 Sandö, Luleå                      PISY
HallandP  0,36  4,18  123  2006 Halland                         PISY
Prostpar  0,35  4,09  119  2005 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY

Mätvärden (rådata)

Notera att ringbredderna är mätta på bräda, där planet ej går genom märg, varför de innersta ringarna är mycket bredare än i verkligheten.
OgTby0 1 Former Church-door fr Tåby Church          PISY
OgTby0 2 Sweden    Pinus sylvestris     5831N1622E     1650 1773
OgTby0 3 T. Axelson
OgTby0 #### calibrated from photos by Stefan Karlsson
OgTby01b1698  489  449
OgTby01b1700  476  398  437  398  398  363  406  511  254  293
OgTby01b1710  297  320  281  254  302  328  273  222  238  156
OgTby01b1720  144  129  180  324  266  289  222  234  188  168
OgTby01b1730  144  144  140  121  164  152  117  172  160  125
OgTby01b1740  94  101  94  117  129  160  121  141  121  98
OgTby01b1750  101  98  121  125  121  156  101  113  74  125
OgTby01b1760  90  78  66  78  86  98  101  129  133  125
OgTby01b1770  101  55  55  999
OgTby02a1712  598  523  584  547  336  408  414  315
OgTby02a1720  344  283  296  291  334  390  296  350  219  280
OgTby02a1730  232  216  294  147  251  232  195  147  147  136
OgTby02a1740  69  93  163  131  101  107  120  123  80  115
OgTby02a1750  99  120  101  131  115  104  99  101  85  96
OgTby02a1760  93  999
OgTby02b1708  627  643
OgTby02b1710  616  427  398  414  310  395  331  312  323  387
OgTby02b1720  395  259  291  254  280  230  221  246  136  222
OgTby02b1730  173  195  227  232  227  149  139  208  200  117
OgTby02b1740  120  131  152  120  136  117  179  133  112  112
OgTby02b1750  91  59  85  93  107  131  117  128  131  163
OgTby02b1760  99  125  51  69  37  48  32  32  40  48
OgTby02b1770  32  21  999
OgTby03b1650  736  748  351  392  374  260  346  186  254  210
OgTby03b1660  345  265  331  246  272  170  179  168  175  152
OgTby03b1670  140  194  161  235  186  136  98  52  64  84
OgTby03b1680  100  79  93  122  127  138  122  145  149  70
OgTby03b1690  82  88  79  52  115  90  81  95  91  100
OgTby03b1700  107  93  122  100  115  131  158  131  120  118
OgTby03b1710  120  82  104  72  70  154  98  106  106  59
OgTby03b1720  43  61  57  91  86  122  61  68  66  75
OgTby03b1730  66  59  73  39  59  61  61  77  90  72
OgTby03b1740  66  59  86  90  84  98  115  70  86  68
OgTby03b1750  91  107  120  109  999
OgTby04a1692  448  399  482  345  407  393  328  241
OgTby04a1700  290  263  251  278  265  300  330  383  259  215
OgTby04a1710  229  247  215  217  237  249  213  176  176  124
OgTby04a1720  130  130  186  207  223  203  160  174  154  126
OgTby04a1730  138  118  144  83  115  144  122  107  150  95
OgTby04a1740  79  87  115  85  142  87  116  111  115  83
OgTby04a1750  103  85  115  166  107  117  65  79  81  112
OgTby04a1760  105  79  999
OgTby04b1692  529  320  441  364  247  296  285  328
OgTby04b1700  255  237  261  243  239  249  300  359  247  235
OgTby04b1710  225  221  194  231  199  268  247  211  207  152
OgTby04b1720  124  168  201  251  221  195  156  166  144  180
OgTby04b1730  154  146  146  103  124  130  105  124  142  85
OgTby04b1740  85  81  95  91  132  97  114  120  93  87
OgTby04b1750  113  111  105  105  111  112  85  99  73  115
OgTby04b1760  75  109  57  67  97  93  93  118  118  103
OgTby04b1770  107  77  105  77  999