Parlogen i Nyhyttan, Vika sn
Dendrokronologisk "förstudie"

av Torbjörn Axelson, september 2011

Parlogen med några av studieresans deltagare ännu kvardröjande.

I samband med Dalarnas Timmerhusakademis studieresa till den byggnadsminnesförklarade parlogen i Nyhyttan , Vika socken, diksuteradse om inte den tidigare gjorda dendrokronologiska undersökningen borde kompletteras. Tidigare är de fasetthuggna fem nedersta stockvarven daterade till vintern 1472/73, medan de övriga varven (liksom golvet) inte daterats. De övre stockvarven (utom de allra översta, som är sentida) har likartade knutar som de första, men är av rundtimmer, där barken fläkts av, nästan utan märken efter verktyg. I många fall har även kvistar lämnats att sticka ut någon centimeter! Vid diskussionerna lutade vi åt att åtminstone vissa av dessa stockar gav intryck av att vara gran. Prov togs ur minst en av dem för den ursprungliga dateringen, men kunde då inte dateras. Jag smög med viss vånda åt mig tre prover ur stockarna A7a-A9a (räknat från södra sidan och syllstocken inkluderad) och fotograferade dessutom det synliga årsringsmönstret på stockarna C3b-C5b, dock med bristfällig dokumentation och utan kalibreringsremsa.

Från fotografierna kan en kronologi omfattande 91 år skapas, vilken ger en rimlig bekräftelse den tidigare gjorda dateringen 1472. De tre borrproven som ger en kurva som omfattar 75 år, visar att dessa runda stockar är av gran, fällda vid ett tillfälle, men de kunde inte dateras. Yttersta årsringen är fullständig på de tre proven, vilket i kombination med iaktagelsen att barken kunnat avlägsnas mycket enkelt, tyder på att träden fällts i eller omkring maj månad. Referenskurvorna för gran går dock endast tillbaka till början av 1500-talet med någorlunda styrka, och skulle timret vara från 1400- eller 1500-talet, kan knappast någon datering förväntas.

Om åtminstone några av de runda stockarna visar sig vara av tall, bör det finnas goda chanser att hela denna byggnadsdel kommer att gå att datera med hjälp av dem. Det skulle också - särskilt om man är någorlunda generös med antalet stockar som provtas och åldern visar sig vara hög - förhoppningsvis kunna ge en mycket värdefull komplettering av referensmaterialet för grankronologin och inte bara en bättre förståelse av byggnadshistorien.

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and
Nyhtn0m.wid dated to 1472 with corr >= 0.20 and with overlap >= 91
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.42  4.37  91  based on 8 members
se007   0.46  4.94  91  931-1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0.36  3.65  91  1362-2005 Södra Dalarna                      PISY
Älvdalen  0.36  3.62  91  1317-1613 Älvdalen, Dalarna                    PISY
GagnefSo  0.33  3.33  91  1362-1831 Gagnef-Djura                      PISY
JutFr-PI  0.30  2.99  91  1312-1585 Härbre från Färnäs, Mora                PISY
BjörboGr  0.24  2.36  91  1366-2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
JAEMTUA_  0.24  2.33  91  1107-1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch;             PISY
swed022w  0.20  1.88  91  1128-1987 Gotland (Schweingruber)                 PISY
Interiör mot öster
Runristningen.
NoterDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Nyhtn0 1 Nyhyttan, Vika sn, Dalarna             PISY
Nyhtn0 2 Sweden    Pinus sylvestris               1381 1472
Nyhtn0 3 T. Axelson
Nyhtn0 #### Measurements from uncalibrated photos of existing surfaces on prisma hewn timber i wall towards road.
Nyhtn01 1420  337  328  342  262  267  276  211  215  206  159
Nyhtn01 1430  168  215  197  211  229  206  159  122  126  173
Nyhtn01 1440  164  136  131  159  243  234  225  201  220  248
Nyhtn01 1450  248  201  154  136  164  145  154  131  160  140
Nyhtn01 1460  159  168  150  150  122  136  150  154  126  117
Nyhtn01 1470  65  61  56  999
Nyhtn03 1423  412  544  444  408  385  286  324
Nyhtn03 1430  305  239  155  173  216  164  136  71  122  197
Nyhtn03 1440  211  207  108  132  169  188  155  117  159  141
Nyhtn03 1450  160  178  117  150  179  122  164  155  160  117
Nyhtn03 1460  146  103  127  136  80  112  100  108  80  94
Nyhtn03 1470  94  999
Nyhtn03 #### ej vk
Nyhtn03b1419  421
Nyhtn03b1420  435  412  295  337  341  332  304  290  239  276
Nyhtn03b1430  276  215  164  182  192  154  154  70  117  182
Nyhtn03b1440  211  168  108  131  159  140  173  131  145  126
Nyhtn03b1450  140  168  136  145  173  122  150  150  159  136
Nyhtn03b1460  131  126  140  140  98  112  89  117  98  131
Nyhtn03b1470  103  122  122  999
Nyhtn05 1381  457  614  338  414  495  462  304  280  266
Nyhtn05 1390  224  228  185  257  218  257  233  219  185  205
Nyhtn05 1400  166  152  143  105  100  142  115  114  152  166
Nyhtn05 1410  158  128  134  185  157  100  109  119  138  142
Nyhtn05 1420  129  99  110  90  115  75  100  105  67  81
Nyhtn05 1430  91  105  109  85  76  67  52  36  38  42
Nyhtn05 1440  34  30  33  38  62  76  62  52  76  95
Nyhtn05 1450  90  86  71  72  95  76  100  85  95  81
Nyhtn05 1460  76  85  114  105  76  95  91  118  128  176
Nyhtn05 1470  119  95  124  999
Nyhtn06 1409  281
Nyhtn06 1410  318  344  288  239  235  174  178  267  286  277
Nyhtn06 1420  235  253  272  230  164  146  122  155  127  169
Nyhtn06 1430  146  150  178  164  188  145  103  84  108  122
Nyhtn06 1440  99  103  108  145  202  183  197  150  164  183
Nyhtn06 1450  192  211  122  132  155  81  122  131  160  178
Nyhtn06 1460  178  150  206  169  131  160  137  164  155  131
Nyhtn06 1470  136  103  113  999
Nyhtn0m 1381  108  152  88  112  140  136  94  90  89
Nyhtn0m 1390  78  83  70  101  90  110  103  101  89  102
Nyhtn0m 1400  86  81  79  60  59  87  73  75  103  102
Nyhtn0m 1410  108  105  100  115  106  74  80  104  119  119
Nyhtn0m 1420  116  111  112  102  109  96  92  99  80  89
Nyhtn0m 1430  91  97  95  92  99  84  68  48  59  79
Nyhtn0m 1440  76  70  61  78  114  116  114  95  115  129
Nyhtn0m 1450  133  134  98  102  128  94  121  115  133  122
Nyhtn0m 1460  128  124  150  141  106  130  123  147  139  159
Nyhtn0m 1470  124  110  125  999


Nyhtn0 1 Nyhyttan, Vika sn, Dalarna             PISY
Nyhtn0 2 Sweden    Pinus sylvestris              1381 1472
Nyhtn0 3 T. Axelson
#Measurements from unclibrated photos of existing surfaces on prisma hewn timber i wall towards road.
#CDENDRO_DC This chronology is intended for crossdating purpose only! Standardization: NegExpDetrend SumByStem=Yes
Nyhtn013819990 01084 11523 1 875 11121 11399 11363 1 936 1 901 1 892 1
Nyhtn01390 782 1 831 1 702 11014 1 897 11097 11034 11011 1 887 11017 1
Nyhtn01400 856 1 814 1 793 1 600 1 594 1 874 1 728 1 747 11031 11025 2
Nyhtn014101085 21048 21005 21150 21058 2 737 2 805 21042 21190 21186 3
Nyhtn014201161 41113 41116 41018 41087 4 956 4 923 4 987 4 795 4 889 4
Nyhtn01430 911 4 970 4 954 4 916 4 990 4 842 4 677 4 475 4 592 4 789 4
Nyhtn01440 755 4 695 4 614 4 778 41139 41161 41143 4 949 41150 41287 4
Nyhtn014501332 41345 4 978 41024 41277 4 938 41214 41146 41327 41223 4
Nyhtn014601282 41239 41503 41414 41057 41300 41227 41474 41390 41591 4
Nyhtn014701239 41105 41251 49990 09990 09990 09990 09990 09990 09990 0


Nyhtn1 1 Nyhyttan, Vika sn, Dalarna             PCAB
Nyhtn1 2 Sweden    Picea abies       6030N1547E     7926 8000
Nyhtn1 3 T. Axelson
Nyhtn10a7926  246  195  317  241
Nyhtn10a7930  282  296  283  363  329  373  294  301  297  282
Nyhtn10a7940  295  295  319  235  258  277  279  227  197  184
Nyhtn10a7950  214  219  239  294  232  221  214  233  240  161
Nyhtn10a7960  152  99  81  92  129  170  141  142  86  124
Nyhtn10a7970  115  105  116  110  103  111  102  109  101  100
Nyhtn10a7980  107  117  151  147  103  143  129  115  111  84
Nyhtn10a7990  102  103  118  106  115  90  86  94  94  80
Nyhtn10a8000  85  999
Nyhtn10a#### A7a (från söder och syll inräknad) vk. PCAB
Nyhtn11a7927  291  260  261
Nyhtn11a7930  275  265  244  246  272  360  265  347  300  247
Nyhtn11a7940  254  253  225  192  163  154  165  128  129  102
Nyhtn11a7950  163  174  175  197  173  139  167  157  155  118
Nyhtn11a7960  107  104  80  114  105  112  98  94  97  83
Nyhtn11a7970  70  76  68  73  63  65  60  57  59  71
Nyhtn11a7980  75  92  92  115  75  92  94  88  70  66
Nyhtn11a7990  71  68  73  73  68  45  40  41  43  55
Nyhtn11a8000  48  999
Nyhtn11a#### A(a (från söder och syll inräknad) vk. PCAB
Nyhtn12a7937  277  320  405
Nyhtn12a7940  497  423  369  314  307  339  314  257  221  233
Nyhtn12a7950  277  322  292  356  336  285  292  314  247  207
Nyhtn12a7960  174  198  167  189  218  257  144  144  111  123
Nyhtn12a7970  115  101  107  102  97  95  97  102  102  87
Nyhtn12a7980  93  89  115  105  83  115  121  100  89  70
Nyhtn12a7990  85  98  102  87  96  81  76  86  105  102
Nyhtn12a8000  90  999
Nyhtn12a#### A9a (från söder och syll inräknad) vk. PCAB