Denna och andra dendrokronologiska studier finns på taxelson.se/dendro/obj/


Dendrokronologisk undersökning av en mindre stuga i Laxtjärn, Nås finnmark.
av Torbjörn Axelson


Med hjälp av tillväxtborr 250 mm, togs prov dels i en lös stockbit (NsLxt01), som uppgavs ha kommit från stugan, dels underifrån genom syllstocken, så att två radier erhölls ur den undrersta stocken (NsLxt02a,b), samt en del av den understa radien ur den andra stocken (NsLxt03). Det övre provet är dock taget i långdraget varför många yttre ringar saknas. Proven togs på östra långsidan (baksidan). Byggnaden är försedd med modern, brunmålad liggande panel, knutskallarna borttagna, och byggnadens ursprungliga karaktär och funktion är därför svårbedömd. På grund av inkädningen på såväl in som utsida kunde fler prov ej heller tagas. Den lösa stockbiten var svärtad på insidan. Byggnaden sägs vara flyttad tre gånger. Dess nuvarande position är 60° 15' 50" N, 14° 10' 29" E

Samtliga prov är av gran. NsLxt01 (lös stockbit) kunde inte dateras. NsLxt02 har en övertygande datering av yttersta delvis vittrade ring till 1793, vilken torde utgöra vankant. Tidpunkt för trädfällning är tidigast och mest mest troligt 1793-94. Byggnden bör därför ha uppförts 1794, eller få år därefter.Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in NsLxt02-3.fil and the reference swed312
dated to 2005 with corr >= 0,47 and with overlap >= 46
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,57  6,20  80  based on 3 members
NsLxt02a  0,52  4,92  68  1792 +1 omätt, ytan något vittrad.
NsLxt02b  0,65  7,11  72  1787 +>=2 (besvärlig spricka, gör att två yttersta ringarna är svårmätta). Ej VK.
NsLxt03a  0,47  3,49  46  1758 Prov taget underifrån i långdrag. Många ringar kan saknas

NsLxt 1 Laxtjärn 1, Nås finnmark              PCAB
NsLxt 2 Sweden    Picea abies    375m 6016N1410E     1712 1792
NsLxt 3 T. Axelson
NsLxt02a1724  147  157  146  124  120  102
NsLxt02a1730  117  152  187  139  134  109  96  95  144  107
NsLxt02a1740  87  70  70  63  76  86  98  100  83  67
NsLxt02a1750  69  72  99  95  113  97  87  62  67  55
NsLxt02a1760  53  60  77  73  63  81  105  100  126  121
NsLxt02a1770  105  93  74  60  84  79  66  77  88  60
NsLxt02a1780  64  74  68  105  66  66  64  63  63  66
NsLxt02a1790  47  44  52  999
NsLxt02a#### +1 omätt, ytan något uppluckrad.
NsLxt02b1715  113  102  106  100  116
NsLxt02b1720  95  99  114  142  133  141  149  145  138  134
NsLxt02b1730  165  195  226  169  164  145  126  117  140  120
NsLxt02b1740  100  74  94  90  79  108  114  115  91  76
NsLxt02b1750  83  86  122  115  118  121  82  78  65  68
NsLxt02b1760  69  68  88  100  78  104  100  82  98  84
NsLxt02b1770  79  90  90  85  94  87  74  89  84  74
NsLxt02b1780  60  67  55  69  52  66  58  56  999
NsLxt02b#### +>=2 (besvärlig spricka, gör att två yttersta ringarna är svårmätta). Ej VK.
NsLxt03a1712  147  126  109  135  111  122  101  108
NsLxt03a1720  122  109  160  141  114  155  109  136  144  118
NsLxt03a1730  158  136  164  110  123  106  94  75  99  89
NsLxt03a1740  88  72  71  71  79  92  99  104  92  71
NsLxt03a1750  75  81  84  86  97  98  97  71  59  999
NsLxt03a#### Prov taget underifrån i långdrag. Många ringar kan saknas