Stockbåt från Bredflaten, Mockfjärd
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2015

Den 23 november tog jag med tillväxtborr 2 prover i en stockbåt (kabbeka) i ett uthus i Backen i Mockfjärd, . Båten kommer ursprungligen från sjön Bredflaten, , där den enligt uppgift ska ha kastats upp i en storm omkring 1940-tal?, och sedan förvarats under tak. Den finns beskriven i Fornminnesregistret. Båten är mycket sliten, men prover kunde tas i aktern, där ingen nämvärd avfasning verkar ha gjorts, utan avståndet till bark verkar där vara ungefär detsamma som längre fram. Det ena provet, som togs snett bakåt med en lutning upp emot 30° blev 23 cm och motsvarar en radie på omkring 20 cm, med 160 ringar. Det andra misslyckades och endast 61 yttersta ringar (4 cm) kunde tas tillvara. Proverna kan dateras med yttersta bevarade ring för det längre provet från 1566 och det kortare från 1568. På det längre finns en otydlig färgskiftning som kan tolkas som splintgräns vid ring 23 eller 27. Om man räknar med 40-80 splintringar, vilket är det sannolika intervallet för tall, skulle det ge fällningsintervallet: 1579-1623 (1566-27+40=1579 , 1566-23+80=1623), men då det kan bedömmas att mer än maximalt 20 mm ved knappast kan vara bortskavt, kan det dock, med den täthet som proven uppvisar, antas att högst 30 ringar saknas. Detta ger ett senaste möjligt fällningsdatum omkring 1595. Bedömningen måste därför bli att trädet fälldes, och båten sannolikt tillverkades, någon gång under 1580- eller första hälften av 1590-talet.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references MfBckSB (average of 2)
dated to 1568 with corr >= 0,35 and with overlap >= 161 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,46  6,60  161  based on 5 members
GagnefSo  0,46  6,61  161  1831 Gagnef-Djura                      PISY
SödraDal  0,46  6,46  161  2005 Södra Dalarna                      PISY
se007   0,42  5,80  161  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Bingsjo_  0,37  4,99  161  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
BjörboGr  0,35  4,72  161  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY

Mätvärden (rådata)

MfBckS 1 Stockbåt fr Bredflaten, Mockfjärd          PISY
MfBckS 2 Sweden    Pinus sylvestris  200M 6029N1459E     1407 1568
MfBckS 3 T.Axelson
MfBckSBa1407  436  427  434
MfBckSBa1410  572  404  445  572  384  297  291  363  392  318
MfBckSBa1420  339  407  345  256  211  208  252  230  180  174
MfBckSBa1430  162  169  200  132  140  166  200  187  193  184
MfBckSBa1440  176  179  183  171  170  204  174  145  134  150
MfBckSBa1450  154  151  125  131  142  123  113  119  104  61
MfBckSBa1460  99  147  150  143  143  141  100  116  123  140
MfBckSBa1470  123  114  99  106  132  148  143  124  106  99
MfBckSBa1480  85  85  97  82  84  91  96  100  90  78
MfBckSBa1490  69  75  91  78  89  101  96  96  87  111
MfBckSBa1500  88  112  123  101  79  107  93  93  93  97
MfBckSBa1510  83  75  101  103  59  67  68  86  65  81
MfBckSBa1520  125  166  168  139  115  164  148  129  124  99
MfBckSBa1530  83  83  76  107  128  100  56  74  88  81
MfBckSBa1540  56  65  69  53  54  94  66  80  69  65
MfBckSBa1550  78  71  86  68  52  55  55  57  75  86
MfBckSBa1560  76  76  63  40  52  75  73  999
MfBckSBb1508  87  76
MfBckSBb1510  62  71  94  90  77  59  65  59  39  76
MfBckSBb1520  90  104  102  61  65  109  110  59  51  41
MfBckSBb1530  57  49  56  97  92  83  47  61  60  54
MfBckSBb1540  49  58  47  67  90  68  67  82  73  84
MfBckSBb1550  62  78  65  58  47  82  71  59  66  61
MfBckSBb1560  57  64  55  59  55  59  59  90  80  999