Stuga, Sjöändan, Ljusnarsbergs sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2015

Den 26 november tog jag med tillväxtborr 3 prover ur ett timmerväggsparti i ett bostadshus, och ett prov ur en avsågad timmerstock från samma hus i Sjöändan vid Norra Hörken i Ljusnarsbergs socken, . Tillfället gavs genom att delar av väggarna blottats i samband med renovering. Alla de undersökta virkena är av tätvuxen tall, troligen ur samma bestånd, och ger goda korrelationsvärden mot de lokala och regionala referencerna för näraliggande delar av Dalarna. Den avsågade stocken (#0) har yttersta ring från 1870 och ett annat av proven (#2) har yttersta ring från 1871. De båda andra har mycket tät ytved, varför exakt fällningsår inte kan avgöras för dem. Det ena med yttersta ring efter 1866 (#1) och det andra efter 1840 (#3), men då virket är så enheltigt finns knappast någon anledning att förmoda annat än att stockarna är ungefär samtida och att det inte handlar om t.ex återanvändning (men kanske kan inte användning av torrtallar uteslutas?). Den stock som något skiljer ut sig från de andra är #2 som har betydligt glesare ytved, och vars yta är betydligt ljusare och inte grånad som på de andra proven. Tolkningen blir att timret kan vara fällt under vintrarna 1870-71 och 1871-72, och att det äldre timret barkats och förvarats så att det blivit något väderbitet. Åtminstone en första upptimring bör alltså kunna antas ha skett omkring våren 1872, och huset färdigställts och eventuellt flyttats till sin permanenta plats något år senare. I timret har slagits in ett stort antal små tränaglar för att hålla den ursprungliga kliningen på plats.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in LjSja0-3.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,43 and with overlap >= 126 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,65 11,50  187  based on 4 members
LjbSja1a  0,55  8,12  158  1866 tynande ytved, ett antal ringar kan fattas
LjbSja0a  0,54  7,73  148  1870 Avsågad stock
LjbSja2a  0,49  7,28  171  1871 Fragmentom 16 ringar saknas (felmontering)
LjbSja3a  0,43  5,33  126  1811 +>27 i omätta 3.1 mm, kanske många fler Mätvärden (rådata)

LjbSja 1 Stuga, Sjöändan, Ljusnarsbergs sn          PISY
LjbSja 2 Sweden    Pinus sylvestris  260m 6005N1451E     1684 1871
LjbSja 3 T. Axelson
LjbSja #### 
LjbSja0a1722  112  110  106  128  107  123  121  112
LjbSja0a1730  92  101  111  83  81  58  59  65  75  55
LjbSja0a1740  58  48  53  49  56  39  52  56  62  78
LjbSja0a1750  87  88  96  72  71  67  64  89  64  78
LjbSja0a1760  74  68  61  81  68  60  50  50  49  48
LjbSja0a1770  36  45  50  49  40  49  75  94  64  56
LjbSja0a1780  49  51  55  66  71  65  64  55  35  37
LjbSja0a1790  43  43  44  41  48  42  36  55  59  53
LjbSja0a1800  55  56  54  59  54  61  42  52  50  60
LjbSja0a1810  49  59  59  66  50  51  50  54  55  60
LjbSja0a1820  43  59  62  55  61  49  54  49  43  35
LjbSja0a1830  38  35  25  31  49  35  41  42  47  46
LjbSja0a1840  28  31  53  52  47  52  58  40  34  40
LjbSja0a1850  35  35  27  22  21  19  27  29  36  34
LjbSja0a1860  37  32  25  32  31  31  43  24  22  21
LjbSja0a1870  26  999
LjbSja0a#### Avsågad stockbit
LjbSja1a1708  122  116
LjbSja1a1710  123  116  108  146  139  178  144  128  104  83
LjbSja1a1720  134  123  111  119  107  135  115  147  133  132
LjbSja1a1730  138  138  154  122  89  50  45  53  73  71
LjbSja1a1740  71  66  77  65  65  61  55  71  90  86
LjbSja1a1750  113  85  94  87  90  91  92  107  94  92
LjbSja1a1760  99  83  64  61  77  68  81  78  59  50
LjbSja1a1770  52  39  57  59  44  43  64  47  51  56
LjbSja1a1780  50  41  39  44  44  48  44  50  44  36
LjbSja1a1790  48  60  64  68  86  81  59  65  50  52
LjbSja1a1800  43  43  43  41  42  51  28  31  30  29
LjbSja1a1810  34  37  39  38  31  28  29  45  52  49
LjbSja1a1820  35  37  34  37  33  29  31  37  36  23
LjbSja1a1830  32  20  21  27  41  35  35  28  27  25
LjbSja1a1840  20  19  28  25  25  36  40  19  25  28
LjbSja1a1850  26  23  19  19  16  12  17  21  17  14
LjbSja1a1860  18  12  12  12  11  10  14  999
LjbSja2a1684  166  109  109  60  42  50
LjbSja2a1690  90  106  154  121  125  83  87  118  105  69
LjbSja2a1700  94  89  119  92  68  65  86  66  58  39
LjbSja2a1710  44  39  37  44  48  68  57  59  53  61
LjbSja2a1720  70  71  70  98  67  88  57  51  38  48
LjbSja2a1730  45  52  54  45  58  45  51  42  40  42
LjbSja2a1740  46  24 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
LjbSja2a1750 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999  51  54
LjbSja2a1760  30  39  36  52  54  43  63  54  54  53
LjbSja2a1770  45  28  40  21  21  16  21  28  25  23
LjbSja2a1780  26  20  26  28  28  41  42  49  33  26
LjbSja2a1790  23  38  46  41  51  45  45  55  51  36
LjbSja2a1800  37  51  47  67  50  73  37  34  30  24
LjbSja2a1810  21  16  16   4  12  12  25  27  25  35
LjbSja2a1820  28  40  35  26  23  21  38  39  46  32
LjbSja2a1830  25  34  29  26  40  23  30  33  35  29
LjbSja2a1840  21  17  33  42  44  55  59  33  45  37
LjbSja2a1850  37  38  33  23  19  40  36  38  42  50
LjbSja2a1860  72  50  39  52  56  44  58  49  85  75
LjbSja2a1870  127  123  999
LjbSja2a#### Fragmentom 16 ringar saknas (felmontering)
LjbSja3a1685  243  211  75  118  162
LjbSja3a1690  159  219  276  263  305  227  205  176  199  188
LjbSja3a1700  191  170  242  206  173  176  192  175  139  107
LjbSja3a1710  113  134  105  89  86  101  94  84  71  65
LjbSja3a1720  99  101  102  81  64  76  60  70  64  80
LjbSja3a1730  102  112  106  109  99  59  50  55  79  50
LjbSja3a1740  51  44  61  40  36  54  37  39  52  61
LjbSja3a1750  56  63  83  92  69  71  61  55  53  49
LjbSja3a1760  51  45  38  39  63  50  56  36  41  39
LjbSja3a1770  23  25  62  44  29  28  47  54  50  77
LjbSja3a1780  43  35  29  44  39  44  34  26  24  15
LjbSja3a1790  16  13  26  24  38  34  22  26  22  27
LjbSja3a1800  16  22  23   8  23  22  13  12  11  15
LjbSja3a1810  13  15  999
LjbSja3a#### +>29 i omätta 3.1 mm