Stuga i Sandviken, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2011

En inskrift som bör uttydas Lars Jans (eller Johans?) Son (1)831. Tecknen är omkring 3 cm höga

Den 16 september tog jag tillsammans med Mats Lagestad i Floda prover från en mindre stuga i Sandvikens fäbod, som han höll på att rusta. Stugan som nu åter är helt inklädd, var en enkelstuga, med ingång till en farstu på vänstra sidan av långsidan. På mellanväggen (som nu är borttagen), ovanför dörren i rummet återfanns och tillvaratogs en inskrift som jag tolkar som Lars Jans (eller Johans?) Son 1831. Prov (sågsnitt) togs ur den stocken, samt ur två andra stockar från den borttagna väggen. Det noterades att gåtspåret i innerväggen var av stjärttyp. Borrprov togs dessutom ur den översta stocken över dörren, samt ur två borttagna kraftiga golvtiljor. Virket ger överlag dåliga korrelationer mot alla referenser, men endast ett av proven (ett av sågsnitten, Lgst12) visade sig omöjligt att datera. De båda daterade proven ur mellanväggen har sista fullständiga ring från 1787, men med en mycket tunn rand av påbörjad ved för 1788. De bör därför vara fällda i slutet av maj (+/- 2 veckor?) det året. Golvtiljorna har yttersta ring från 1792 (vinterfällt) och ca 1791 (tynande ytved). Det är kanske troligt att båda träden fälldes vintern 1792/93. Stocken ovanför dörren har troligen sista ring från 1868 (eftersom provet är ensamt om denna datering, och korrelationsvärdet är för lågt för en säker datering, kvarstår ett visst frågetecken omkring denna).

Stugan timrades förmodligen försommaren 1788 och fick golv cirka fem år senare. Stugan byggdes antagligen om (höjdes?) 1868. Eftersom timret är dolt går det inte att dra några slutsatser om huruvida förstugan kan vara påbyggd. Att döma av det sågprov jag har kan det nog inte uteslutas att den borttagna mellanväggen har utgjort yttervägg en tid (t.ex 1788-1869). Någon byggnadsverksamhet som kan förknippas med 1831 hittades inte, men kan ändå givetvis finnas då antalet stockar som kunde undersökas var så begränsat.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden för de enskilda proven mot de referenskurvor som daterar dem

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and Lgstd11.pos
dated to 1787 with corr >= 0.33 and with overlap >= 109
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.37  4.08  109  based on 4 members
Grangard  0.38  4.27  109 Grangärde, Dalarna                   PISY
se007   0.35  3.82  109 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
swed305  0.34  3.73  109 Björbo, Dalarna                     PISY
SödraDal  0.33  3.60  109 Södra Dalarna                      PISY
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and Lgstd13a.pos
dated to 1787 with corr >= 0.40 and with overlap >= 64
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.55  5.26  66  based on 7 members
swed008  0.45  4.04  66 ÖSTERSUND (Harlan)                   PISY
Savolinn  0.45  4.00  66 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY
SE002   0.43  3.73  64 Långrumpskogen, Nordmaling               PISY
Prostpar  0.41  3.62  66 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY
se007   0.40  3.54  66 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0.40  3.53  66 Södra Dalarna                      PISY
BjörboGr  0.40  3.46  66 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and Lgstd14m.wid
dated to 1868 with corr >= 0.39 and with overlap >= 72
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.47  4.51  72  based on 5 members
se007   0.45  4.22  72 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
BratPISY  0.44  4.07  72 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Grangard  0.40  3.63  72 Grangärde, Dalarna                   PISY
SödraDal  0.39  3.59  72 Södra Dalarna                      PISY
swed305  0.39  3.51  72 Björbo, Dalarna                     PISY
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references in and
Lgstd15.pos
dated to 1792 with corr >= 0.32 and with overlap >= 131
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.43  5.95  162  based on 5 members
swed305  0.34  4.53  162 Björbo, Dalarna                     PISY
se007   0.33  4.49  162 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
BratPISY  0.33  4.46  162 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Bingsjo_  0.33  4.44  162 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
ESVEALAN  0.32  3.88  131 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and
Lgstd16.pos dated to 1791 with corr >= 0.38 and with overlap >= 101
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.47  5.79  119  based on 10 members
Sfsn-PIS  0.47  5.79  119 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
SolorNor  0.42  5.06  119 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
SödraDal  0.42  5.05  119 Södra Dalarna                      PISY
Kungsber  0.41  4.83  119 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
Grangard  0.40  4.74  119 Grangärde, Dalarna                   PISY
se007   0.40  4.73  119 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
GagnefSo  0.40  4.69  119 Gagnef-Djura                      PISY
FlodaSn0  0.39  4.59  119 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Petmyra  0.39  4.16  101 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY
swed305  0.38  4.49  119 Björbo, Dalarna                     PISY

Mätvärden

LGSTD1 1 Stuga.MLagestad,Sandvika,Floda sn          PISY
LGSTD1 2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6032N1449E     1630 1868
LGSTD1 3 T. Axelson
Lgstd11 1678  322  287
Lgstd11 1680  279  310  255  268  168  97  44  43  85  100
Lgstd11 1690  117  149  130  121  176  146  158  165  133  115
Lgstd11 1700  101  102  118  100  109  103  116  86  51  51
Lgstd11 1710  52  46  47  54  46  43  55  44  48  54
Lgstd11 1720  58  45  45  32  15  19  12  56  91  128
Lgstd11 1730  131  155  143  150  147  108  98  98  123  135
Lgstd11 1740  92  105  103  127  122  131  176  188  183  130
Lgstd11 1750  198  169  234  187  228  183  114  123  113  147
Lgstd11 1760  147  186  234  210  257  257  264  231  196  171
Lgstd11 1770  115  63  47  56  36  65  87  101  137  205
Lgstd11 1780  117  64  62  84  42  29  13  13  999
Lgstd11 #### Märke: Lars(Jans?)Son 831
Lgstd13a1721  345  357  451  292  272  266  291  258  278
Lgstd13a1730  257  286  232  265  271  273  280  256  275  222
Lgstd13a1740  183  174  197  195  215  183  169  197  224  192
Lgstd13a1750  235  177  219  218  192  196  169  231  212  193
Lgstd13a1760  184  180  210  202  234  186  189  159  145  133
Lgstd13a1770  93  87  88  105  103  131  133  140  151  130
Lgstd13a1780  118  104  91  120  124  119  105  89  999
Lgstd13a#### +lite EW, ca maj/juni
Lgstd14m1796  271  207  212  235
Lgstd14m1800  338  311  313  291  214  222  210  243  248  237
Lgstd14m1810  212  237  214  241  234  259  202  202  220  243
Lgstd14m1820  184  216  171  152  151  154  200  179  156  114
Lgstd14m1830  132  104  87  96  119  113  112  92  82  60
Lgstd14m1840  67  52  61  55  56  55  60  46  58  69
Lgstd14m1850  64  40  48  38  56  52  47  52  63  61
Lgstd14m1860  82  71  79  64  59  42  62  51  50  999
Lgstd14m#### Övesta stocken på långsidan över dörr
Lgstd15 1630  194  231  176  195  221  225  253  345  350  299
Lgstd15 1640  239  263  256  230  228  264  293  255  277  235
Lgstd15 1650  238  102  60  93  116  150  155  113  152  229
Lgstd15 1660  219  204  277  206  219  191  124  154  145  135
Lgstd15 1670  94  121  136  102  90  95  102  77  124  73
Lgstd15 1680  162  148  110  165  109  257  97  28  42  48
Lgstd15 1690  55  85  79  80  123  123  135  163  170  115
Lgstd15 1700  134  134  128  81  32  19  29  38  28  19
Lgstd15 1710  39  36  32  29  39  36  48  78  101  96
Lgstd15 1720  72  83  109  125  99  97  93  113  92  91
Lgstd15 1730  138  115  104  79  103  61  46  42  56  40
Lgstd15 1740  48  27  50  42  46  47  37  45  28  28
Lgstd15 1750  25  32  43  57  58  51  40  47  31  32
Lgstd15 1760  39  36  29  43  43  43  62  22  17  25
Lgstd15 1770  30  26  34  28  25  35  49  50  48  34
Lgstd15 1780  30  15  34  29  49  26  21  42  56  38
Lgstd15 1790  32  48  50  999
Lgstd15 #### borttagen tilja
Lgstd16 1672  333  355  318  261  387  302  323  349
Lgstd16 1680  330  252  231  298  368  183  271  183  239  254
Lgstd16 1690  147  218  200  174  183  164  149  123  149  150
Lgstd16 1700  199  137  120  116  100  108  118  136  112  133
Lgstd16 1710  114  150  200  167  157  126  109  120  111  109
Lgstd16 1720  151  169  149  137  116  173  113  107  125  121
Lgstd16 1730  134  109  137  97  79  74  64  83  103  74
Lgstd16 1740  60  27  66  73  99  71  43  65  86  58
Lgstd16 1750  61  77  94  80  62  57  35  40  37  53
Lgstd16 1760  40  47  37  52  42  50  70  59  32  32
Lgstd16 1770  20  12  24  23  14  17  25  34  29  26
Lgstd16 1780  33  41  37  26  30  20  22  28  16  11
Lgstd16 1790  14   9  999
Lgstd16 #### tynande