Tvättstuga, fd härbre?, på Handbacken, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2018 (jan 2003)

Tvättstugeboden 2007-02-19. Dess knutar med sneda hak hade gjort mig nyfiken.
Baksidan. Det mesta timret har sneda hak och är från 1762/63. Proven daterade till 1800/01 torde härröra från dem med lodräta hak!

Bakom "lindkvistgården" på Handbacken, 60.45701, 14.68938 (WGS 84), står en bod som under 1900-talet använts som tvättstuga. Dess sneda knutshak fick mig i juletiden 2002 att ta några prov, och sedan ytterligare några i januari 2003, då jag ännu var nybörjare i dendrokronologin. Tyvärr förstod jag ännu inte värdet av att notera i exakt vilka stockar proven togs och monteringens kvalité lämnar en del övrigt att önska. I samband med struktureringen av provsamlingen återvände jag till proven, som visar att det i boden dels finns frodvuxet talltimmer fällt vintern 1762/63, dels bättre talltimmer fällt 1800/01. Boden, som kanske varit ett härbre av formen att döma, bör då ha byggts ca 1763 och timrats om ca 1801.

På storskifteskartorna har gården Litt. M. Den verkar ha byggts av Brita Ersdotter (f.1730) från Litt. O ("PatronPers") längre ner på Handbacken och hennes man Erik Jansson (f.1732) från Björbo som gifte sig nyårsafton 1759 och fick sitt enda barn, Karin, 30/4 1762. Vår bod (härbre?) verkar alltså ha byggts året efter dotterns födelse och i samband med gårdens etablering. 1801, när boden torde ha timrats om, lever ännu Brita och Erik och på gården bor också dotten Karin och maken Jöns Ersson från Forsen (född 1748), som hon gifte sig med 1784 och deras barn Erik och Anna som då är 15 och 10 år. Omtimringen ca 1801 kan således inte kopplas till något generationsskifte.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätvärden (rådata)

LKTV  1 tvättstuga vid Lindkvists, Handbacken, Floda sn   PISY
LKTV  2 Sweden    Pinus sylvestris               1683 1800
LKTV  3 T. AXelson
LKTV  #### 60.45701, 14.68938. Basert på prover scannade första gången 2002-12-27 (1-3) 
LKTV  #### och 2003-01-21 (4-10). Vilka stockar som provtagits har ej noterats.
LKTV  #### CDendro=9.1 November 26 2017; LicencedTo=Torbjörn Axelson; 
LKTV01 1722  326  370  344  327  266  251  268  255
LKTV01 1730  252  212  228  205 -999 -999 -999 -999  155  139
LKTV01 1740  97  37  60  120  126  126  158  144  115  176
LKTV01 1750  175  199  195 -999  195  149  141  139  138  139
LKTV01 1760  137  159  164  999
LKTV03 1700  160  164  145  134  146  134  135  133  84  114
LKTV03 1710  126  176  149  134  118  145  169  109  128  149
LKTV03 1720  174  155  156  193  199  142  157  152  175  166
LKTV03 1730  150  139  131  126  98  79  88  113  123  94
LKTV03 1740  84  22 -999 -999 -999   6  13  17  28  32
LKTV03 1750  65  57  66  84  74  78  86  84  75  139
LKTV03 1760  82  69  56  999
LKTV04 1683  144  83  144  129  74  40  55
LKTV04 1690  68  66  83  50  106  78  85  56  70  65
LKTV04 1700  77  61  74  77  61  53  63  50  50  40
LKTV04 1710  46  32  46  51  45  64  65  48  36  27
LKTV04 1720  49  44  42  45  45  62  34  18  23  24
LKTV04 1730  13  22  34  40  54  48  46  48  45  48
LKTV04 1740  46   6  30  22  29  27  23  31  31  37
LKTV04 1750  55  59  87  81  76  69  52  42  60  58
LKTV04 1760  56  52  44  57  72  54  56  60  50  71
LKTV04 1770  33  31  48  53  60  48  71  60  59  66
LKTV04 1780  64  34  54  47  52  47  41  69  67  53
LKTV04 1790  79  98  73  56  63  45  49  58  49  67
LKTV04 1800  55  999
LKTV05 1690  129  122  135  91  163  110  120  100  104  117
LKTV05 1700  128  95  114  108  99  61  72  67  61  55
LKTV05 1710  60  55  74  67  42  64  71  44  52  34
LKTV05 1720  68  58  57  42  48  60  36  33  45  45
LKTV05 1730  30  55  55  63  62  55  45  56  63  55
LKTV05 1740  46  18  28  31  44  44  45  51  39  43
LKTV05 1750  75  64  75  74  62  55  48  43  46  62
LKTV05 1760  46  54  49  63  55  50  50  49  48  51
LKTV05 1770  36  33  52  57  52  41  58  64  43  54
LKTV05 1780  46  38  46  53  58  52  49  64  61  55
LKTV05 1790  88  85  77  70  41  44  46  53  71  70
LKTV05 1800  58  999
LKTV06 1697  229  216  270
LKTV06 1700  235  214  282  237  180  132  151  153  101  65
LKTV06 1710  161  190  187  143  146  161  137  111  110  104
LKTV06 1720  144  116  102  108  125  140  89  136  131  117
LKTV06 1730  103  116  100  83  74  85  83  87  67  53
LKTV06 1740  43  35  52  65  73  66  72  63  25  20
LKTV06 1750  27  31  34  36  54  71  76  87  63  69
LKTV06 1760  61  999
LKTV07 1710  108  101  121  160  151  215  233  272  257  261
LKTV07 1720  339  270  286  319  261  255  229  269  237  198
LKTV07 1730  198  192  219  148  159  164  150  183  183  137
LKTV07 1740  125  120  75  73  117  84  91  144  134  125
LKTV07 1750  185  161  161  129  147  113  100  202  173  125
LKTV07 1760  104  178  125  999
LKTV08 1694  365  207  173  202  213  248
LKTV08 1700  236  197  197  185  201  197  182  168  142  102
LKTV08 1710  108  101  148  119  125  164  166  115  83  101
LKTV08 1720  129  128  119  155  155  152  142  155  115  155
LKTV08 1730  130  121  121  130  115  81  62  72  78  74
LKTV08 1740  48  47  76  85  73  70  57  72  79  72
LKTV08 1750  89  72  76  68  72  80  72  77  73  95
LKTV08 1760  139  107  123  999
LKTV10 1721  151  181  242  245  250  193  160  166  180
LKTV10 1730  178  122  115  140  124  116  101  84  91  107
LKTV10 1740  86  74  76  76  59  71  76  119  112  100
LKTV10 1750  182  142  176  152  165  119  115  130  84  120
LKTV10 1760  101  100  76  999