Ängslada, Hultsfreds hembygdspark
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, nov 2012

Ängsladan byggdes ca 1835.

Den 29 juli 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur fyra stockar i ängsladan i Hultsfreds hembygdspark. De provtagna stockarna är alla av tall, som fälldes vintern 1834/35. Korrelationsvärdena som överlag är ganska dåliga, antyder att träden kan ha vuxit på en mosse (och/eller höglänt). Höjdläge kan emellertid uteslutas då ladan kommit från Hammarsebo, någon km väster om Hultsfred, och ca 160 m ö h, men att virket tagits vid någon våtmark där slåtter bedrivits är knappast orimlig.

Korrelationsvärden

Alla
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbB (mean all)
dated to 1834 with corr >= 0,36 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,52  5,92  96  based on 5 members
swed309A  0,46  4,42  74 Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)            PISY
Kungsber  0,39  4,12  96 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
se005-go  0,39  4,11  96 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
swed305  0,37  3,87  96 Björbo, Dalarna                     PISY
Swed303  0,36  3,75  96 Kaptensudden, Vastanvik, Namdo (swed303 in ITRDB)   PISY

(Värdena för de mer kustnära/"varma" referenserna Kalmarsund-PISY och Högelycke, är förvånansvärt låga, corr på 0.22 respektive 0.27)
B0+B3 (samma träd?)
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references in and HltHbB0+...3
dated to 1834 with corr >= 0,34 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,48  5,27  96  based on 7 members
se005-go  0,38  3,99  96 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
Slsfl-PI  0,37  3,82  96 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines          PISY
FlodaSn0  0,36  3,70  96 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Kungsber  0,35  3,68  96 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
swed305  0,35  3,59  96 Björbo, Dalarna                     PISY
ESVEALAN  0,34  3,53  96 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
swed309A  0,34  3,07  74 Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)            PISY

B2+B3
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbB1+...2
dated to 1834 with corr >= 0,33 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,49  5,21  89  based on 5 members
swed309A  0,45  4,23  74 Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)            PISY
ESVEALAN  0,39  3,97  89 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
Swed303  0,38  3,78  89 Kaptensudden, Vastanvik, Namdo (swed303 in ITRDB)   PISY
Kungsber  0,34  3,35  89 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
HallandP  0,33  3,27  89 Halland                         PISY

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

HltHbB 1 Ängslada i Hultsfreds hembygdspark         PISY
HltHbB 2 Sweden    Pinus sylvestris     5730N1552E     1738 1834
HltHbB 3 T. Axelson
HltHbB #### 57.49300,15.86013
HltHbB0a1738  272  313
HltHbB0a1740  210  123  152  156  180  188  129  65  34  61
HltHbB0a1750  116  151  161  128  152  112  104  80  90  84
HltHbB0a1760  87  152  114  149  132  99  106  94  91  89
HltHbB0a1770  71  44  71  76  58  62  78  110  86  73
HltHbB0a1780  73  111  128  114  120  99  125  122  107  97
HltHbB0a1790  90  139  138  153  131  110  102  116  113  104
HltHbB0a1800  67  56  51  64  71  96  128  173  176  150
HltHbB0a1810  141  115  80  100  95  109  106  108  106  73
HltHbB0a1820  48  91  69  78  80  58  70  81  106  96
HltHbB0a1830  106  102  99  100  90  999
HltHbB0a#### DISTANCETOPITH 5
HltHbB1a1745  211  157  139  43  184
HltHbB1a1750  144  178  150  151  106  116  94  59  60  125
HltHbB1a1760  201  271  159  127  95  87  110  107  117  138
HltHbB1a1770  94  80  130  80  75  191  269  322  178  174
HltHbB1a1780  100  122  191  168  234  197  202  188  122  85
HltHbB1a1790  90  171  145  146  158  172  145  170  82  66
HltHbB1a1800  42  20  23  53  98  116  128  132  121  108
HltHbB1a1810  66  63  69  89  80  58  48  67  58  50
HltHbB1a1820  71  73  48  37  47  39  62  65  100  75
HltHbB1a1830  71  71  44  43  51  999
HltHbB1a#### B3; vk=yes; sp=42; DISTANCETOPITH 9
HltHbB2a1782  321  289  264  332  274  289  190  302
HltHbB2a1790  249  306  179  227  277  260  198  240  184  174
HltHbB2a1800  121  72  53  121  195  185 -999 -999 -999 -999
HltHbB2a1810 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
HltHbB2a1820 -999 -999 -999 -999 -999 -999  82  83  121  45
HltHbB2a1830  55  71  53  50  58  999
HltHbB2a#### vk=yes; zero=insects; DISTANCETOPITH 17
HltHbB3a1756  241  261  223  207
HltHbB3a1760  261  389  252  257  217  155  168  142  165  148
HltHbB3a1770  116  90  111  90  68  77  105  131  98  85
HltHbB3a1780  93  151  156  147  131  114  129  88  75  98
HltHbB3a1790  78  129  123  146  118  119  92  102  95  79
HltHbB3a1800  64  55  66  66  85  112  114  143  133  98
HltHbB3a1810  77  70  59  75  59  53  54  72  81  76
HltHbB3a1820  62  95  81  59  74  71  73  76  106  70
HltHbB3a1830  65  53  70  54  57  999
HltHbB3a#### D6; vk=yes; DISTANCETOPITH 7
HltHbB3b1756  214  271  220  195
HltHbB3b1760  247  311  221  212  155  135  136  130  168  146
HltHbB3b1770  94  63  79  72  57  79  122  139  124  54
HltHbB3b1780  52  108  127  129  157  148  162  145  93  100
HltHbB3b1790  99  137  130  999
HltHbB3b#### DISTANCETOPITH 7