Loftbod, Hultsfreds hembygdspark
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, nov 2012

Loftboden som hämtades från Hamra by i Vimmerby socken 1947 dateras till efter ca 1756.

Den 29 juli 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur tre stockar i svalgången i Loftboden i Hultsfreds hembygdspark (). Enligt anslag på platsen köpets boden 1946 och flyttades till hembygdsparken 1947 från Hamra by i Vimmerby socken (ca ). De provtagna stockarna är alla av tall. De går att datera, men åtminstone ett av roven passar inte särskilt väl mot varandra, och träden har dessutom fällts vid olika tidpunkter inom ett tidsspann på minst ett halvt år.

provnr.StatusIntervallfällningsdatum
HltHbA0Tall1686-1756sensommar/vinter 1756/57
HltHbA1Tall 1689-1755vinter 1755/56
HltHbA2Tall, brott med saknade ringar (insektsgång)1708-1755(?)+ewSommar 1756 (datering osäker)

Den tidigaste möjliga tidpunkten för byggnadens uppförande är utifrån dessa tre prov sensommar/höst 1756 eller 1757, men något år senare kan knappast uteslutas. Det faktum att träden fällts vid olika tidpunkt och antagligen dessutom kommer från olika bestånd, gör att det kan finnas anledning att tro att byggnaden uppförts kollektivt. Kan det vara fråga om t.ex kyrklig eller militär bakgrund? Fler prover kan tydliggöra virkesspridningen i byggnaden och kan även, särskilt om tätvuxna stockar väljs, ge referensmaterial av visst värde.

Korrelationsvärden

Proven passar inte särskilt bra ihop, och beståndsspridning kan misstänkas

Correlations at their offsets between each checked member and all other checked members of the collection Untitled1.fil
Correlation calculus based on P2Yrs: Proportion of last two years growth
An '*' indicates a very low correlation value though the overlap is not too low (corrCoeff < 0.2 and overlap > 40)
Only overlaps > 20 shown. Sum by stem is ON
"Rest" on a row or a column refers to the rest of the collection (comp. Test towards rest of collection).
Groups are: <CorrCoeff at current offset, T-test value at current offset, Overlap>

  RestHltHbA0aHltHbA1aHltHbA2a
 Years  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap
Rest      0,52  4,9   66   0,46  4,2   66   0,56  4,3   43
HltHbA0a71   0,52  4,9   66    0,44  3,9   66   0,53  4,0   43
HltHbA1a67   0,46  4,2   66   0,44  3,9   66    0,40  2,8   43
HltHbA2a48   0,56  4,3   43   0,53  4,0   43   0,40  2,8   43 

Men proven tagna var för sig ger rimliga värden mot ett antal tillgängliga referenser:

HltHbA0a

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbA0a.pos
dated to 1756 with corr >= 0,45 and with overlap >= 70 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.

          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,58  5,84  70  based on 4 members
Klmrsnd  0,51  4,86  70  Kalmarsund and Öland area               PISY
BratPISY  0,47  4,40  70  Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Estonia  0,46  4,31  70  Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
swed302  0,45  4,12  70  Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003)     PISY

HltHbA1a
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbA1a.pos
datable to 1755 with corr >= 0,51 and with overlap >= 66 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
         T-  Over 
      Corr  Test  lap 
all...   0,66  7,08  66  based on 6 members
SE003-Hö  0,59  5,80  66  Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)        PISY
swed022w  0,57  5,61  66  Gotland (Schweingruber)                 PISY
Estonia  0,56  5,42  66  Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
BratPISY  0,52  4,92  66  Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Klmrsnd  0,52  4,90  66  Kalmarsund and Öland area                PISY
Sissh041  0,51  4,79  66  Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
HltHbA (mean of 3)
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbA (mean)
dated to 1756 with corr >= 0,50 and with overlap >= 68 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,66  7,16  70  based on 6 members
Klmrsnd  0,60  6,12  70 Kalmarsund and Öland area                PISY
BratPISY  0,54  5,32  70 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Estonia  0,54  5,31  70 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
SE003-Hö  0,53  5,09  68 Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)        PISY
Sissh041  0,53  5,09  70 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
swed022w  0,50  4,78  70 Gotland (Schweingruber)                 PISY


Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

HltHbA 1 Loftbod från Hamra, Vimmerby, Nu Hultsfreds hbp   PISY
HltHbA 2 Sweden    Pinus sylvestris               1686 1756
HltHbA 3 T. Axelson
HltHbA0a1686  208  174  187  199
HltHbA0a1690  149  198  134  127  130  92  104  97  126  80
HltHbA0a1700  62  66  77  80  83  109  83  71  77  41
HltHbA0a1710  57  79  81  87  72  80  122  135  117  80
HltHbA0a1720  96  92  114  122  121  164  120  124  106  82
HltHbA0a1730  107  98  121  114  103  96  78  67  84  87
HltHbA0a1740  63  63  78  75  73  80  76  43  23  12
HltHbA0a1750  30  36  55  87  74  89  78  999
HltHbA0a#### DISTANCETOPITH 24
HltHbA1a1689  215
HltHbA1a1690  94  132  167  131  167  122  104  84  141  140
HltHbA1a1700  85  67  80  76  84  122  106  126  117  100
HltHbA1a1710  96  123  78  77  67  80  84  116  119  85
HltHbA1a1720  110  121  107  108  110  127  90  113  135  177
HltHbA1a1730  152  123  138  103  128  176  131  129  160  139
HltHbA1a1740  149  141  176  140  156  190  120  143  110  79
HltHbA1a1750  136  146  159  124  125  147  999
HltHbA1a#### DISTANCETOPITH 21
HltHbA2a1708  161  46
HltHbA2a1710  72  79  84  101  40  70  118  206  225  183
HltHbA2a1720  251  319  411  298  359  425  288  253  330  316
HltHbA2a1730  276  220  281  179  181  184  130  100  119  163
HltHbA2a1740  197  218  253  203  167  140 -999 -999 -999 -999
HltHbA2a1750  220  156  214  233  173  177  999
HltHbA2a#### +ofullst; DISTANCETOPITH 4