Dendrokronologisk datering av Hindéngårdens lillstuga på Gåsholmen, Björbo.

Virkesprover för dendrokronologisk analys (tidsmässig årsringsbestämning) insamlade 9/8-2002 vid byggarbetsplats Hindéngårdens lilla stuga på Gåsholmen, Björbo, 60° 27' 14.7" N, 14° 43' 35" E. Samtliga av Tall.

Nio prover insamlades, som kunde fördelas i tre grupper. Den största gruppen bestod av avsågade knutskallar (prov 2-7). Dessa saknade tyvärr alla vankant (gränsytan mellan ved och bark), varför exakt fällningsår inte kan fastställas för dessa stockar. Sista kvarvarande årsring på dessa prov fördelar sig mellan 1817 och 1831. De prov med äldsta yttersta årsringarna, har alla mycket smala ringar, varför dessa 14 år endast innebär att någon eller några millimeter trä saknas. På de prov som bevarat flest årsringar avslutas med någon eller några lite kraftigare ringar, varför man nog kan gissa att det inte är särskilt många ringar som där huggits bort (Träden har fått bättre förutsättningar de sista åren, kanske genom en markbränning, för att göra träet fetare och därmed hållbarare, något som kan anas på alla dessa prov, utom möjligen Hind5). Stugans väggtimmer bör således kunna antas vara fällt ganska få år efter 1831. Jag finner det mindre troligt att mer än 10 ringar skulle saknas på provet med yngsta bevarade ring (1831).

Provet Hind1 kommer från en knappt meterlång timmerbit, som vid tillfället användes för att palla under en byggnadsställning. Osäkerhet rådde vid tillfället om huruvida denna stock var tagen ur den aktuella stugan, eller någon annan stans ifrån. Vankant finns, och sista årsring kan dateras till 1743. Detta virke kan alltså konstateras härröra från en betydligt äldre byggnad, vars timmer dock mycket väl kan ha återanvänts i denna stuga.

Proven Hind8 och 9 bestod av senare inlagda bottensyllar, som vid provinsamlingstillfället kluvits upp till brännved. Vankant finns. Åtminstone ett av träden fällda 1928-29, det andra kanske samma år, men dateringen osäker.

Slutsats: Stugan torde ursprungligen vara timrad på 1830-talet, eller möjligen några år in på 1840-talet, tidigast dock 1832, emedan timret är fällt efter sommaren 1831. Om stocken från 1743 kommer från denna stuga, så har delar av ett äldre hus timrats in. Reparation har gjorts troligen 1929 eller 30. (Kan det vara vid den reparationen som den välhuggna stensockeln kom till?)

Förteckning över insamlade, uppmätta och daterade prov från Hindéngårdens lilla stuga (årtal för uppmätta årsringar inom parentes): Hind1 (1633-1743), Hind2a (1653-1830), Hind3 (1641-1817), Hind4 (1652-1818), Hind5 (1701-1831), Hind6 (1717-1819), Hind7 (1661-1828), Hind8 (1848-1928), Hind9 (1845-1928)

Torbjörn Axelson 2002-08-10


0000  1 Gåsholmen Björbo, central Dalarna, Sweden      PISY       .
0000  2 SWEDEN    Scotch pine  200-350M 6027 1444      1634 1831  .
0000  3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden                   .
Hind1  1634  151  200  179  213  226  193
Hind1  1640  190  140  144  95  102  102  88  86  109  113
Hind1  1650  95  129  120  119  127  154  174  188  161  119
Hind1  1660  161  142  190  185  174  140  104  70  89  97
Hind1  1670  106  102  111  79  81  97  113  74  97  91
Hind1  1680  111  111  99  122  127  81  106  104  106  124
Hind1  1690  127  142  99  95  113  93  131  104  117  86
Hind1  1700  97  84  131  116  127  120  109  102  72  59
Hind1  1710  68  65  68  95  108  113  108  89  74  99
Hind1  1720  92  89  88  117  106  111  93  79  93  107
Hind1  1730  104  90  106  97  104  64  61  75  72  41
Hind1  1740  43  40  49  52  999
Hind2  1653  159  230  251  196  136  103  111
Hind2  1660  138  137  179  124  107  96  93  91  123  109
Hind2  1670  92  105  116  93  76  77  99  76  116  95
Hind2  1680  95  105  89  100  86  75  78  62  57  69
Hind2  1690  73  102  92  81  81  60  61  44  45  50
Hind2  1700  63  65  76  71  69  64  59  57  44  39
Hind2  1710  50  52  66  61  58  73  59  53  49  38
Hind2  1720  56  61  76  76  76  79  57  62  70  83
Hind2  1730  81  81  90  82  79  54  42  52  62  61
Hind2  1740  63  43  56  61  53  61  59  66  81  86
Hind2  1750  114  106  136  113  106  110  77  81  59  77
Hind2  1760  64  72  60  73  91  95  115  90  67  65
Hind2  1770  50  43  44  40  30  32  40  54  65  74
Hind2  1780  62  55  63  64  70  66  68  57  42  41
Hind2  1790  41  76  67  68  76  60  53  52  50  53
Hind2  1800  39  52  51  46  38  37  31  43  24  22
Hind2  1810  26  24  24  20  18  22  24  22  29  35
Hind2  1820  29  22  26  33  29  24  62  62  84  53
Hind2  1830  40  999
Hind3  1641  86  53  60  77  71  71  99  79  102
Hind3  1650  60  77  62  75  62  91  79  86  106  84
Hind3  1660  115  117  132  119  119  93  88  86  93  79
Hind3  1670  84  77  88  91  60  55  71  57  79  68
Hind3  1680  60  75  77  88  77  66  93  73  62  51
Hind3  1690  79  60  42  35  35  24  29  33  26  35
Hind3  1700  51  46  55  55  46  49  60  53  35  38
Hind3  1710  57  46  46  46  60  62  57  51  53  64
Hind3  1720  68  64  60  93  55  79  75  64  71  75
Hind3  1730  68  60  88  86  93  60  44  42  60  42
Hind3  1740  49  33  57  46  49  33  31  42  46  55
Hind3  1750  75  62  84  73  62  68  49  46  40  60
Hind3  1760  46  62  55  62  75  64  73  55  62  64
Hind3  1770  68  53  53  51  40  31  82  57  73  46
Hind3  1780  51  40  35  49  51  38  35  31  33  29
Hind3  1790  31  44  31  33  42  40  31  38  46  44
Hind3  1800  31  35  24  38  31  31  22  38  33  24
Hind3  1810  31  29  35  35  35  29  35  40  999
Hind4  1652  44  46  53  57  38  31  24  13
Hind4  1660  18  18  35  33  35  26  29  38  40  44
Hind4  1670  20  33  99  91  64  57  79  77  108  108
Hind4  1680  113  148  128  139  115  97  97  57  49  68
Hind4  1690  79  66  86  141  172  119  146  117  97  79
Hind4  1700  115  130  132  135  117  117  128  143  95  62
Hind4  1710  86  97  108  130  119  155  124  93  91  115
Hind4  1720  124  117  128  139  128  174  130  121  130  104
Hind4  1730  104  117  121  115  119  73  60  57  53  73
Hind4  1740  62  49  49  49  55  53  42  71  66  84
Hind4  1750  113  95  130  113  108  108  95  82  60  102
Hind4  1760  73  79  97  108  104  66  75  71  51  40
Hind4  1770  38  49  66  46  33  40  60  49  53  49
Hind4  1780  53  51  62  68  60  82  73  71  44  62
Hind4  1790  42  62  75  88  110  79  66  62  91  75
Hind4  1800  46  49  53  51  49  42  44  53  46  46
Hind4  1810  35  44  46  46  38  26  35  22  33  999
Hind5  1701  73  86  95  104  68  82  77  68  82
Hind5  1710  66  64  57  73  86  73  77  68  77  73
Hind5  1720  95  79  95  71  71  73  55  73  68  82
Hind5  1730  71  68  64  42  42  31  31  46  64  57
Hind5  1740  40  31  29  29  24  18  20  26  26  38
Hind5  1750  77  75  79  55  62  57  42  24  31  44
Hind5  1760  40  38  38  46  51  42  44  29  26  31
Hind5  1770  22  20  24  24  24  22  31  35  38  24
Hind5  1780  20  20  18  22  22  33  29  31  18  15
Hind5  1790  26  33  31  31  40  33  24  26  26  29
Hind5  1800  24  20  22  20  15  24  15  24  22  26
Hind5  1810  24  24  31  33  20  20  11  20  18  20
Hind5  1820  13  18  11  11   9  11  15  20  18  15
Hind5  1830  24  26  999
Hind6  1717  267  311  391
Hind6  1720  331  269  274  373  349  320  309  294  294  243
Hind6  1730  311  274  283  263  243  208  210  196  196  168
Hind6  1740  141  104  117  146  146  139  126  135  146  146
Hind6  1750  155  148  159  121  130  104  88  110  93  106
Hind6  1760  97  77  82  99  84  73  79  64  51  68
Hind6  1770  53  55  66  53  55  53  73  66  57  26
Hind6  1780  40  46  57  55  60  46  42  29  24  29
Hind6  1790  26  46  46  44  46  38  18  24  31  35
Hind6  1800  22  26  22  24  24  26  24  22  26  35
Hind6  1810  31  24  24  26  22  18  18  20  22  24
Hind6  1820  999
Hind7  1660  161  212  251  266  225  247  241  218  212  177
Hind7  1670  157  173  156  122  84  78  102  102  150  133
Hind7  1680  139  127  135  151  120  137  128  108  83  95
Hind7  1690  112  105  86  65  82  68  74  61  60  72
Hind7  1700  83  79  104  92  92  93  94  101  63  62
Hind7  1710  88  83  72  67  72  85  89  73  50  45
Hind7  1720  66  63  56  49  45  56  38  54  55  66
Hind7  1730  62  62  67  61  66  44  40  32  43  47
Hind7  1740  38  38  43  41  41  43  34  43  51  50
Hind7  1750  68  62  70  56  62  65  58  48  50  58
Hind7  1760  44  51  46  53  58  46  53  42  36  39
Hind7  1770  39  26  34  27  24  21  34  38  47  34
Hind7  1780  33  27  31  30  30  31  29  25  21  23
Hind7  1790  25  28  32  25  30  25  23  22  27  27
Hind7  1800  14  15  11  15  21  21  11  17  17  23
Hind7  1810  20  23  14  15  16   9  15  15  18  20
Hind7  1820  11  11  13   9   9  18  22  18  20  999