Trösklada i Hagen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2010

Ladan sedd från sydost den 5 augusti 2010.
En större, ursprungligen tröskalda, av barkat rundtimmer och rännknutar med sexkantskalle där långdraget ibland går ut, står på en åker väster om vägen till Olsängsholen, 60.48989, 14.83183 (WGS 84). Ladan är i dåligt skick, till stor del därför att gåtar saknas i den ena av de två dörröppningarna. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) stockarna A7, A8, A9, A10 samt i takstolen som satts i mitten på ladan. De fyra väggstockarna har alla vankant, och kunde tillsammans dateras till 1710 (yttersta ring) och "takstolen" till 1830 (yttersta ring). Ladan bör därför ursprungligen vara byggd ca 1711 men takstolen från ca 1831. Alla undersökta stockar är av tall.

Uppdatering 2018: Ladan är numera riven.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Det är rimligt att anta att de fyra stockarna är samtida:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between each of 4 checked members of the collection HgnA.fil
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref----------------------------
        Off Over *P2Yrs------ BaPi------- BesIE 
HgnA1a  93   0  86  0,37  3,6  0,33  3,2  0,45 
HgnA2a  87   0  86  0,49  5,1  0,48  5,0  0,53 
HgnA3a  77   0  76  0,59  6,2  0,48  4,6  0,61 
HgnA4a  86   0  85  0,36  3,5  0,32  3,0  0,43 
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (4 samples): 0,45 Standard deviation intervall 0,36 - 0,54
All member offsets are at points of best match!
Tillsammans är de säkert daterade till 1710 mot flera referenser:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available references in PISY-Skandinavien100305.rwl and 
HgnA datable to 1710 with corr >= 0,43 and with overlap >= 92
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T-  Over
      Corr  Test  lap
all...   0,57  6,59  92  based on 7 members
swed305  0,57  6,64  92  Björbo, Dalarna                     PISY
se007   0,57  6,56  92  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Grangard  0,56  6,44  92  Grangärde, Dalarna                   PISY
GagnefSo  0,49  5,39  92  Gagnef-Djura                      PISY
SolorNor  0,45  4,75  92  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Bingsjo_  0,44  4,67  92  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
FlodaSn0  0,43  4,46  92  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Takstolstocken är säkert daterad mot ett flertal referenser:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available references in PISY-Skandinavien100305.rwl and
HgnA dated to 1830 with corr >= 0,42 and with overlap >= 114
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,59  7,72  114  based on 7 members
BratPISY  0,52  6,51  114 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
FlodaSn0  0,48  5,83  114 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
se007   0,47  5,67  114 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Sissh041  0,45  5,40  114 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
SödraDal  0,43  5,00  114 Södra Dalarna                      PISY
SolorNor  0,42  4,89  114 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Bingsjo_  0,42  4,88  114 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
Det kan noteras att den inre delen av provet innehåller den del falska ringar, vilket är sällsynt i trakten. Detta i kombination med höga korrelationsvärden mot mälardalsreferenser, kan det tolkas som att detta träd stått ovanligt torrt och därigenom fått en för området ovanligt stark nederbördssignal. Import kan däremot uteslutas.

Mätvärden (rådata)

HgnA  1 Trösklada, Hagen, Floda sn             PISY
HgnA  2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6029N1450E     1618 1830
HgnA  3 T. Axelson
HgnA  #### 60º29'23.6"N, 14º49'54.6"E
HgnA1a 1618  77  115
HgnA1a 1620  148  129  87  144  138  151  141  96  126  117
HgnA1a 1630  124  127  108  112  117  150  151  149  136  132
HgnA1a 1640  113  104  131  108  124  119  111  94  93  84
HgnA1a 1650  78  64  70  62  53  62  62  57  47  37
HgnA1a 1660  41  49  75  70  82  64  52  41  55  50
HgnA1a 1670  61  87  100  76  80  48  45  42  49  54
HgnA1a 1680  74  96  75  100  77  52  34  39  44  86
HgnA1a 1690  62  79  62  67  124  102  116  99  94  86
HgnA1a 1700  125  77  90  115  122  81  72  52  26  63
HgnA1a 1710  72  999
HgnA1a #### A7. VK.
HgnA2a 1624  212  180  145  163  151  113
HgnA2a 1630  117  121  99  98  70  116  82  112  104  80
HgnA2a 1640  94  66  71  71  74  72  83  78  86  84
HgnA2a 1650  86  84  78  61  93  93  94  93  86  65
HgnA2a 1660  84  67  73  83  92  75  71  57  66  52
HgnA2a 1670  41  30  49  53  44  42  37  30  42  43
HgnA2a 1680  50  64  60  69  60  59  50  75  82  100
HgnA2a 1690  102  83  68  48  72  80  81  96  83  54
HgnA2a 1700  76  65  85  62  72  59  64  48  37  42
HgnA2a 1710  37  999
HgnA2a #### A8. vk. sp=44
HgnA3a 1634  216  243  199  213  212  174
HgnA3a 1640  168  164  140  119  171  176  154  171  187  155
HgnA3a 1650  131  138  136  145  144  151  144  123  130  99
HgnA3a 1660  98  83  82  88  101  80  76  64  73  59
HgnA3a 1670  67  56  71  66  49  44  49  36  43  47
HgnA3a 1680  55  67  71  77  75  69  63  60  61  43
HgnA3a 1690  58  54  50  36  67  64  55  62  53  42
HgnA3a 1700  62  72  110  108  104  77  79  68  43  39
HgnA3a 1710  35  999
HgnA3a #### A9. vk. sp=49
HgnA4a 1625  116  118  141  98  97
HgnA4a 1630  70  68  60  62  44  38  62  65  72  69
HgnA4a 1640  66  57  53  48  71  100  132  133  133  103
HgnA4a 1650  88  72  69  100  102  100  88  92  90  53
HgnA4a 1660  61  59  66  85  92  86  67  68  94  90
HgnA4a 1670  84  87  91  91  74  70  86  56  73  58
HgnA4a 1680  74  108  153  176  146  106  71  31  25  34
HgnA4a 1690  37  58  68  61  104  100  106  103  90  76
HgnA4a 1700  82  71  102  78  76  79  71  64  52  45
HgnA4a 1710  48  999
HgnA4a #### A10. Vk. Sp=50
HgnA4a #### Sprickigt prov. Korrekta övergångar fastställda genom jämförelse med b-provet
HgnA4b 1625  76  93  108  80  83
HgnA4b 1630  52  50  66  64  46  43  62  65  76  75
HgnA4b 1640  62  58  70  47  62  86  116  116  109  90
HgnA4b 1650  69  80  85  83  91  109  91  95  104  84
HgnA4b 1660  88  81  108  106  114  87  68  63  80  86
HgnA4b 1670  106  92  99  85  66  62  68  54  74  66
HgnA4b 1680  91  121  110  128  127  99  89  49  48  51
HgnA4b 1690  39  55  75  64  92  99  127  108  113  94
HgnA4b 1700  96  999
HgnA5a 1716  313  354  396  245
HgnA5a 1720  324  334  273  245  240  301  160  192  150  170
HgnA5a 1730  185  218  178  184  193  206  153  190  155  123
HgnA5a 1740  113  87  103  106  66  82  117  137  92  96
HgnA5a 1750  109  76  81  110  98  107  89  69  54  68
HgnA5a 1760  94  61  71  72  65  62  52  64  54  64
HgnA5a 1770  35  24  47  44  21  16  40  32  23  30
HgnA5a 1780  29   4  22  15  22  15  20  25  22  22
HgnA5a 1790  25  39  34  30  45  29  24  33  26  38
HgnA5a 1800  20   9  19  10  15  19  11  14  17  20
HgnA5a 1810  26  19  21  18  23  23  33  27  30  25
HgnA5a 1820  19  88  18  15  22  19  21  16  25  21
HgnA5a 1830  15  999
HgnA5a #### Takstol. Vk. sp=75
HgnA5b 1716  322  350  381  241
HgnA5b 1720  310  267  283  206  227  294  193  195  155  159
HgnA5b 1730  194  184  154  133  176  206  150  176  172  132
HgnA5b 1740  126  85  77  85  70  80  80  104  88  76
HgnA5b 1750  136  93  135  130  102  97  121  96  73  65
HgnA5b 1760  100  65  78  80  68  61  52  73  78  81
HgnA5b 1770  49  43  49  54  42  32  45  35  28  32
HgnA5b 1780  41  22  36  32  38  36  41  47  35  38
HgnA5b 1790  49  59  52  49  75  65  38  31  22  40
HgnA5b 1800  24  15  24  21  15  23  21  29  24  38
HgnA5b 1810  33  23  33  29  25  29  30  36  29  24
HgnA5b 1820  22  21  21  25  24  23  19  24  27  999