Pittes lau, en rundtimmerlada vid Heo, Forsen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2018

Pittes lau med väggtimmer från ca 1763 (foto 3 mars 2007).
Baksidan. Golv från ca 1813, röste och åsar från ca 1891 (foto 27 dec 2018).
Pittes lau, 60.46637, 14.64694 (WGS 84), är en större rundtimmerlada som står och lutar sig mot en gran vid vägen ovanför Heo mot Käringforsen till. Den hör till de första byggnaderna jag daterade när jag började med dendrokronologin 2002, och den har tilldragit sig mitt intresse nu och då. Den 27 december 2018 beökte jag den igen i avsikt att förbättra dokumentationen och jag tog då också ytterligare sex borrprover. Ladans inre mäter 3.1 × 4.1 meter och långsidan har 20 varv. Golvet är av klovor och under takplåten finns ett av pärttak. Dörren sitter på gaveln till höger, alltså mot vägg D och är tio varv hög. De korta stockarna i A hålls samman av ett inspräkt svärd, och på motsvarande sätt sitter ett svärd inspräkt genom ändarna på D-väggens oknutade ändar. Väggrimret har vänts men är måttligt väderbitet på insidan. Röstena är dymlade och av timmer som ger ett avvikande intryck med tydliga brandljud. De tre åsarna och väggbanden torde vara samtida med röstena.

Prov hade tidigare tagits i stockar i vägg D och dess syll. Nu togs tre nya prov i vägg B (södra långsidan), ur stockarna D5, D6 och D11, där D5 och D11 är tall med en sista tydlig ring för 1762. Provet ur D6 är av gran och trots endast 42 ringar ger det en sannolik datering av yttersta ring till 1760, men ytan är lite vittrad och det skulle kunna vara torrgran. Väggtimret torde alltå vara fällt vintern 1762/63. Prov togs ur bakgavlens röstmoder (C21) och ur en stock i röstet ovanför (C23). Dessa är av tätvuxen tall med en tydlig yttersta ring från 1890. Prov togs också i en golvtilja genom borrning uppifrån, men utan möjlighet att inspektera ytveden där borren gick ut. Detta prov, också av tall, har en yttersta vittrad ring för 1808 och torde kunna antas vara samtida med syllen som tidigare daterats med yttersta ring för 1812.

Ett skakigt försök att fotografera barkborrens gnag med tillväxtborret (yttre Ø 9mm) som stöd. Även gnag med flera modergångar finns på stockar intill. Kvisten visar att det är en topp och alltså tunnbarkig ved.
På insidan av vägg B, alltså södra sidan, finns insektsgnag efter vad jag bedömer vara skarptandad barkborre Ips acuminatus med sina långa ganska grova modergångar och glest fördelade ganska korta larvgångar. Provet i D11 togs intill ett sådant gnag och den underliggande splintveden är kraftigt blånad, såsom förväntas med denna art. Eftersom skarptandad barkborre helst angriper solbelyst färskt virke med tunnbarkig tall, bör tolkningen bli att vad som nu är insidan bör då (sommaren 1763) ha varit en obarkad utsida i ungefärligt söderläge. Väggen bör ha varit upptimrad när angreppet skedde och således före midsommaren 1763. Tre byggnadsfaser kan alltså ursikljas:

Några ristade årtal eller namnskiffer har jag inte kunnat upptäcka. Eftersom ladan står på det område som tilldelades Litt V, vid Storskiftet, kan man anta att det var Olof Andersson 1734-1813, gift 1762 året efter att hans far dött, som byggde den och hans son Anders Olsson f. 1762, som efter storskiftet flyttade den till dess nuvarande plats.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,40 and with overlap >= 74 

         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,66 12,78  218  52  based on 7 members
HEOA2b  0,74  9,22  74   8  1687-1761 
HEOA3b  0,52  6,89  130  19  1682-1812 
HEOA50  0,64  7,21  77   9  1684-1762 B5. 0-ring conj
HEOA52  0,68  8,09  77   5  1685-1762 B11, blånad - borrad vid barkborregnag
HEOA53  0,40  5,70  177  19  1712-1890 C21- röstmoder
HEOA54  0,62 11,30  207  24  1672-1890 C23 (rm+2) parti med grötiga ringar antagligen brand
HEOA55  0,58  8,08  132  25  1676-1808 Golvtilja. osäker ytved- borrad innifrån och ut utan insp.möjl


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and HEOA51.pos
dated to 1760 with corr >= 0,40 and with overlap >= 41 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  5,08  42   4  based on 7 members
swed312+  0,64  5,21  42   7 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB
DalarPC  0,61  4,90  42   2 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
swed312  0,61  4,90  42   2 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB
klgr_PCA  0,54  3,99  41   6 Söderakersladan i Grangarde, Dalarna        PCAB
JAEMTUA_  0,49  3,55  42   2 Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
GRHE-pca  0,41  2,86  42   2 GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg    PCAB
SelbuPC  0,40  2,79  42   1 Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB

Mätvärden (rådata)

HEOA  1 Pittes lau, Heo, Forsen, Floda sn,W         PISY
HEOA  2 Sweden    Pinus sylvestris  220m 6027N1439E     1672 1890
HEOA  3 T. Axelson
HEOA  #### 60.46637,14.64694
HEOA2b 1687  139  82  143
HEOA2b 1690  159  298  272  252  411  254  190  225  194  188
HEOA2b 1700  221  221  254  194  221  199  205  192  97  33
HEOA2b 1710  42  38  42  60  82  102  104  102  97  88
HEOA2b 1720  139  188  199  177  128  183  93  88  84  88
HEOA2b 1730  64  57  57  49  60  42  29  24  42  40
HEOA2b 1740  38  20  31  29  22  22  29  33  29  22
HEOA2b 1750  24  33  35  35  44  38  29  20  15  29
HEOA2b 1760  33  38  999
HEOA2b #### väggtimmer D
HEOA3b 1682  285  260  302  311  280  108  66  104
HEOA3b 1690  137  157  163  135  185  170  172  150  188  219
HEOA3b 1700  219  185  159  170  155  110  91  86  66  44
HEOA3b 1710  64  82  110  128  93  128  135  130  108  104
HEOA3b 1720  139  132  152  121  124  102  84  128  150  152
HEOA3b 1730  132  130  128  99  97  68  60  35  38  42
HEOA3b 1740  40  29  38  31  31  38  40  44  55  60
HEOA3b 1750  73  97  86  91  86  77  55  55  51  62
HEOA3b 1760  64  93  102  82  66  55  66  64  55  46
HEOA3b 1770  49  44  55  57  55  57  84  75  75  68
HEOA3b 1780  64  55  68  64  71  44  42  40  33  26
HEOA3b 1790  35  29  31  38  38  38  38  35  26  26
HEOA3b 1800  18  22  26  22  24  31  24  18  15  20
HEOA3b 1810  15  15  15  999
HEOA3b #### Syll
HEOA50 1684  228  223  206  133  91  114
HEOA50 1690  112  137  123  107  141  104  92  90  91  57
HEOA50 1700  85  72  81  78  107  90  88  95  46  18
HEOA50 1710  31  24  27  35  51  46  68  62  67  66
HEOA50 1720  79  91  77  106  103  88  63 -999  23  13
HEOA50 1730  19  28  30  37  46  34  24  32  46  30
HEOA50 1740  21  11  15  16   9  10   8  12  11   9
HEOA50 1750  15  27  43  49  50  53  54  43  24  34
HEOA50 1760  50  68  84  999
HEOA50 #### B5. 0-ring conj
HEOA52 1685  350  327  235  158  206
HEOA52 1690  187  222  247  170  228  128  132  120  120  107
HEOA52 1700  115  84  86  96  101  88  94  73  24   5
HEOA52 1710  15  16  22  36  39  42  56  60  48  52
HEOA52 1720  53  51  67  89  69  62  37  44  33  37
HEOA52 1730  42  47  48  40  46  50  42  55  62  46
HEOA52 1740  35  23  31  32  32  40  47  53  55  56
HEOA52 1750  87  76  80  80  74  78  59  74  81  81
HEOA52 1760  105  110  134  999
HEOA52 #### B11, blånad - borrad vid barkborregnag
HEOA53 1712  41  70  51  90  72  77  55  52
HEOA53 1720  66  56  44  31  53  73  65  67  77  48
HEOA53 1730  53  63  64  56  56  52  42  41  54  59
HEOA53 1740  47  45  51  54  59  44  36  52  38  46
HEOA53 1750  68  73  97  81  73  65  55  50  49  63
HEOA53 1760  63  50  57  69  76  77  67  51  59  50
HEOA53 1770  33  21  35  31  29  35  41  39  41  40
HEOA53 1780  37  47  47  35  39  33  32  44  35  23
HEOA53 1790  49  47  44  35  46  31  36  30  40  37
HEOA53 1800  28  29  31  16  17  21  15  14  15  15
HEOA53 1810  18  12  11   9  10  13  15  19  15  17
HEOA53 1820  12  23  14  18  22  24  31  30  30  19
HEOA53 1830  20  20  15  19  19  13 -999   3   7   9
HEOA53 1840   4  16  14  16  26  19  47  41  53  58
HEOA53 1850  96  62  22  24  69  60  54  30  67  48
HEOA53 1860  88  75  76  72  75  114  100  89  82  91
HEOA53 1870  77  48  78  128  106  85  62  45  54  41
HEOA53 1880  37  34  57  29  33  24  28  18  23  32
HEOA53 1890  28  999
HEOA53 #### C21- röstmoder
HEOA54 1672  82  82  69  60  63  65  66  66
HEOA54 1680  67  81  83  97  99  82  57  24  14  21
HEOA54 1690  20  37  46  40  48  55  46  51  49  53
HEOA54 1700  58  37  60  59  57  35  43  35  28  11
HEOA54 1710  22  26  31  40  29  69  67  50  41  33
HEOA54 1720  51  42  45  66  61  65  58  54  60  40
HEOA54 1730  52  48  51  38  51  40  30  28  44  32
HEOA54 1740  30  17  31  31  20  14  14  23  25  29
HEOA54 1750  49  48  44  46  50  50  30  25  25  33
HEOA54 1760  29  25  24  29  30  29  47  35  37  42
HEOA54 1770  24  16  23  18  14  17  15  22  28  43
HEOA54 1780  32  15  18  28  34  25  28  24  16  15
HEOA54 1790  13  17  20  19  30  20  28  27  13  16
HEOA54 1800  15  13  14  12  10  11   9  10   6   8
HEOA54 1810 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
HEOA54 1820 -999   7   7  12  18  17  15  14  19  12
HEOA54 1830  11  17  17  19  24  12  15  15  18  15
HEOA54 1840  22  27  35  46  48  54  133  115  126  110
HEOA54 1850  107  128  88  55  105  98  74  58  68  69
HEOA54 1860  87  99  114  153  153  150  138  99  102  90
HEOA54 1870  69  54  62  61  51  52  42  48  58  42
HEOA54 1880  47  29  49  23  33  26  30  40  32  39
HEOA54 1890  47  999
HEOA54 #### C23 (rm+2) parti med grötiga ringar antagligen brand
HEOA55 1676  72  74  90  82
HEOA55 1680  115  234  174  160  125  148  133  112  66  60
HEOA55 1690  88  125  137  129  182  144  156  150  142  139
HEOA55 1700  141  122  131  116  99  101  104  93  60  37
HEOA55 1710  44  65  73  76  81  106  95  86  83  70
HEOA55 1720  110  105  132  116  114  143  95  107  120  126
HEOA55 1730  139  135  144  150  140  89  82  79  69  66
HEOA55 1740  54  47  48  47  31  35  32  56  67  45
HEOA55 1750  96  72  120  99  86  95  88  49  55  77
HEOA55 1760  70  86  111  92  83  61  85  64  54  70
HEOA55 1770  36  42  38  37  35  45  60  59  74  94
HEOA55 1780  60  51  59  61  68  56  44  48  32  16
HEOA55 1790  21  18  27  29  27  26  26  24  21  21
HEOA55 1800  21  24  11  12  25  21  13  12  13  999
HEOA55 #### Golvtilja. osäker ytved- borrad innifrån och ut utan inspektionsmöjlighet


HEOA  1 Pittes lau, Heo, Forsen, Floda sn,W         PCAB
HEOA  2 Sweden    Picea abies    220m 6027N1439E     1718 1760
HEOA  3 T. Axelson
HEOA  #### 60.46637,14.64694
HEOA51 1718  245  316
HEOA51 1720  278  284  297  313  291  323  303  287  272  267
HEOA51 1730  307  299  322  263  249  189  225  198  198  196
HEOA51 1740  112  93  94  91  59  93  79  98  75  57
HEOA51 1750  41  32  80  59  43  36  22  18  26  28
HEOA51 1760  24  999
HEOA51 #### D6, PCAB