Lada/bod i Gässtjärnsberget, Gagnefs sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2011

Den undersökta boden. Vägg A (dörrgavel) och D.

Den nionde oktober begav jag mig till Gässtjärnsbergets fäbodar i Gagnefs socken, söder om Mockfjärd, nära gränsen till Floda sn för att undersöka en bod/lada, som från början kanske varit en stuga, . De nedre varven är av kluvor, med utsidan bilad och vänd utåt. De övre stockarna är av mestadels ganska frodvuxet timmer. Knutarna är av enkelkattstyp med raka hak. Dörröppningen har välgjorda stjärtgåtar och ljusinsläppen på vägg B och C saknar gåtar. Golvet är av kluvor, men bedömdes inte lämpliga för provtagning. Prov togs ur tre av väggkluvorna C5, D4 och D5. D4 och D5 är från samma stam, och har vankant, eller mycket nära vankant från 1851 respektive 1852. Provet ur C5 har skadad splintved och kan bara dateras "efter 1777", men kan vara från samma träd som de båda andra. Övriga stockar som provtogs är D6, D7, A8 (röstmoder) samt åsen närmast vägg D. De båda förra av gran, de senare av tall. Även om de är frodvuxna och i de flesta fall egentligen innehåller för få ringar för att ge säkra dateringar, så pekar de alla så entydigt på samma år, att dateringen är att betrakta som helt säker. Sista fullständiga ring är i samtliga dessa fall från 1859, med en liten kant påbörjat vårved för 1860 på samtliga prover. Fällningsdatum för de då levande träden kan därmed fastställas till ungefär början av juni 1860 - alltså med all sannolikhet i samband med buffringen.

Tolkningen är att kluvorna framställdes av minst en, då sedan knappt 10 år död, torrtall, och att man (åtminstone) i övrigt använt frodvuxet virke antagligen vuxet nära byggplatsen, som inte var så lämpligt för de nedre, mer utsatta varven. Tidpunkten för timringen kan antyda en viss brådska att få byggnaden funktionsduglig, och användningen av kluvor gjorde att färre varv behövde timras än vad som hade varit fallet om rundvirke använts. Svårigheten att transportera tunga timmerstockar på barmark, kanske också medverkade till att valet föll på torrtall, som väger mindre än motsvarande färska stockar.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Tall

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between the samples in Ihl0-PISY and BjörboGr
dated to 2004 with corr >= 0.42 and with overlap >= 18
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr  Test  lap
Ihl06a  0.66  4.08  24  1835-1859 A8 (röstmoder) vk+vår. PISY
Ihl07a  0.64  3.35  18  1841-1859 D-ås vk+vår. PISY
Ihl01a  0.56  7.20  113  1664-1777 C5. ej vk
Ihl03a  0.46  6.68  170  1682-1852 B5 vk? (yttersta ofullst?)
Ihl02a  0.42  6.10  181  1670-1851 B4 vk 

Gran

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between the samples in Ihl0-PCAB.fil and swed312
dated to 2005 with corr >= 0.35 and with overlap >= 30
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr  Test  lap
Ihl05a  0.55  3.48  30  1829-1859 B7. PCAB vk+vår
Ihl04a  0.40  3.25  59  1800-1859 B6 PCAB +vår

Mätvärden

Ihl0  1 Gässtjärnsberget, Gagnef sn, Dalarna        PISY
Ihl0  2 Sweden    Pinus sylvestris  280m 6026N1445E     1664 1859
Ihl0  3 T. Axelson
Ihl0  #### 01-03 är kluvor, sannolikt av torrtallar. åtminstone 02 och 03 (ev även 01) från samma träd.
Ihl01a 1664  296  233  144  57  97  183
Ihl01a 1670  183  157  123  117  107  125  126  102  166  174
Ihl01a 1680  111  182  139  165  144  185  178  135  126  169
Ihl01a 1690  154  185  188  151  205  174  153  170  145  146
Ihl01a 1700  149  128  153  155  151  126  121  135  120  90
Ihl01a 1710  159  163  174  159  123  160  163  166  156  127
Ihl01a 1720  150  124  169  186  202  155  109  112  121  102
Ihl01a 1730  99  95  122  121  132  87  86  73  113  122
Ihl01a 1740  89  55  62  75  67  58  52  60  77  48
Ihl01a 1750  43  68  70  98  78  76  60  45  38  58
Ihl01a 1760  60  63  41  43  52  41  56  51  32  41
Ihl01a 1770  34  32  36  31  28  23  30  32  999
Ihl01a #### C5. ej vk
Ihl02a 1670  260  236  165  196  174  130  178  114  176  194
Ihl02a 1680  180  235  232  266  212  166  167  152  116  159
Ihl02a 1690  182  226  262  182  262  178  178  128  157  178
Ihl02a 1700  186  164  226  198  139  115  108  108  124  126
Ihl02a 1710  180  149  176  175  153  143  161  137  129  114
Ihl02a 1720  149  128  149  179  141  138  95  153  134  146
Ihl02a 1730  129  141  138  81  69  44  40  58  66  52
Ihl02a 1740  47  29  49  47  57  51  39  52  64  60
Ihl02a 1750  42  49  59  68  45  42  36  27  35  39
Ihl02a 1760  47  51  37  34  38  31  32  32  22  27
Ihl02a 1770  24  25  24  16  26  31  54  45  44  43
Ihl02a 1780  40  29  36  22  38  26  24  23  19  32
Ihl02a 1790  38  55  32  37  33  26  17  31  32  47
Ihl02a 1800  22  28  31   9  19  26  17  25  22  37
Ihl02a 1810  34  36  27  28  40  33  28  30   7  38
Ihl02a 1820  25  35  23  25  14  32  23  24  26  27
Ihl02a 1830  33  36  44  29  44  28  42  41  43  36
Ihl02a 1840  33  21  62  41  35  11  35  19  33  62
Ihl02a 1850  61  43  999
Ihl02a #### D4 vk
Ihl03a 1682  259  276  186  235  234  198  250  312
Ihl03a 1690  350  312  315  205  309  188  183  171  182  247
Ihl03a 1700  262  207  286  277  190  151  149  181  153  127
Ihl03a 1710  193  164  183  179  155  177  158  150  159  111
Ihl03a 1720  162  150  197  177  177  171  108  156  129  136
Ihl03a 1730  122  133  127  112  107  64  53  58  77  77
Ihl03a 1740  64  48  65  60  65  50  51  55  85  65
Ihl03a 1750  58  71  102  103  84  86  67  37  53  59
Ihl03a 1760  67  52  43  35  40  36  41  50  28  34
Ihl03a 1770  26  22  48  31  33  32  47  55  51  53
Ihl03a 1780  58  32  46  31  43  34  32  19  18  45
Ihl03a 1790  32  52  56  49  45  33  26  48  48  69
Ihl03a 1800  37  45  35  17  28  27  18  38  31  51
Ihl03a 1810  50  51  36  23  34  22  29  35  30  44
Ihl03a 1820  41  29  21  46  34  50  58  52  58  42
Ihl03a 1830  51  49  66  57  71  64  60  62  42  41
Ihl03a 1840  43  27  67  64  47  31  39  21  23  37
Ihl03a 1850  46  37  41  999
Ihl03a #### D5 vk? (yttersta ofullst?)
Ihl06a 1835  613  584  632  549  499
Ihl06a 1840  460  357  329  359  287  281  298  223  192  157
Ihl06a 1850  188  146  139  81  124  114  144  197  201  170
Ihl06a 1860  999
Ihl06a #### A8 (röstmoder) vk+vår. PISY
Ihl07a 1841  350  325  312  227  215  250  225  179  156
Ihl07a 1850  155  175  143  66  88  104  83  125  166  143
Ihl07a 1860  999
Ihl07a #### D-ås vk+vår. PISY

Ihl0  1 Gässtjärnsberget, Gagnef sn, Dalarna        PCAB
Ihl0  2 Sweden    Picea abies    280m 6026N1445E     1800 1859
Ihl0  3 T. Axelson
Ihl0  #### Lite vårved för 1860. Träden fällda samtidigt, i början av juni +/- någon vecka.
Ihl04a 1800  111  92  85  85  76  67  67  53  47  19
Ihl04a 1810  22  28  43  83  103  125  115  84  65  70
Ihl04a 1820  104  200  306  269  293  340  360  353  326  225
Ihl04a 1830  219  281  164  201  196  158  208  199  145  182
Ihl04a 1840  159  194  205  212  144  175  196  120  167  167
Ihl04a 1850  140  101  127  135  148  91  118  185  122  198
Ihl04a 1860  999
Ihl04a #### D6 PCAB +vår
Ihl05a 1829  266
Ihl05a 1830  420  488  373  436  447  373  362  322  262  348
Ihl05a 1840  299  223  288  230  215  210  213  135  190  207
Ihl05a 1850  203  172  218  131  164  111  127  173  168  177
Ihl05a 1860  999
Ihl05a #### D7. PCAB vk+vår