Trösklada i Sunnansjö, Grangärde sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2015

Den 13 mars 2015 tog jag med tillväxtborr 4 prover i en tröskloge i Sunnansjö vid Lågnäsvägen/Morhagsvägen, Grangärde sn, . Trösklogen ska ha flyttats till nuvarande plats omkring sekelskiftet 1900. Det är uppenbart att den flyttats flera gånger och att en stor del av timret är sekundärt, och ofta återanvänt. Jag valde därför att ta prover i avbalkningen/mellanväggen, i ett parti, som såg ut att vara enhetligt och ursprungligt (E5b-E8b, alltså stockarna i mellanväggen knutade mot vägg C). Stockarna som är av tall är frodvuxna, och proven innehåller endast 49-58 ringar vardera. Tre av proven passar utan problem mot varandra, och dessa låter sig dateras med sista ring till 1695 (vinterfällt). Prov Grtrfj2 har en tillväxtkollaps, som gör att det är svårdaterat, men området före denna (39 ringar) passar bra mot de andra proven om man antar att de är samtida med dessa, och tillväxtkollapsen inträffar i så fall 1687, vilket är ett år som ofta uppvisar tillväxtkollaps i området. Det finns därför knappast några skäl att anta att inte också den stocken är samtida med de andra, särskilt då den dessutom har ett med dem likartat utseende. Man bör därför kunna anta att ladan ursprungligen byggdes ca 1696, men att den timrats om vid ett flertal tillfällen. De undersökta stockarna är bilade och försedda med raka hak.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references and mean of Grtrfj except Grtrfj2,
dated to 1695 with corr >= 0,45 and with overlap >= 57 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,57  5,16  57  based on 10 members
GagnefSo  0,54  4,70  57  Gagnef-Djura                      PISY
Grangard  0,53  4,62  57  Grangärde, Dalarna                   PISY
Sfsn-PIS  0,53  4,59  57  Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
BjörboGr  0,50  4,28  57  Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
idre    0,50  4,24  57  Idre, Dalarna                      PISY
SödraDal  0,48  4,11  57  Södra Dalarna                      PISY
se007   0,48  4,04  57  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SolorNor  0,45  3,76  57  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
swed305  0,45  3,75  57  Björbo, Dalarna                     PISY

Mätvärden (rådata)

Grtrfj 1 Trösklada, Sunnansjö, Dalarna            PISY
Grtrfj 2 Sweden    Pinus sylvestris 170 m 6013N1459E     1638 1695
Grtrfj 3 T. Axelson
Grtrfj0a1643  327  504  491  439  371  378  457
Grtrfj0a1650  454  434  469  481  433  423  375  331  328  265
Grtrfj0a1660  338  313  337  301  334  281  305  191  197  180
Grtrfj0a1670  184  158  168  167  132  110  119  122  95  122
Grtrfj0a1680  123  161  126  180  188  162  175  206  208  243
Grtrfj0a1690  186  173  125  127  123  109  999
Grtrfj1a1638  305  327
Grtrfj1a1640  306  167  147  160  197  331  313  380  354  407
Grtrfj1a1650  369  345  272  279  302  324  278  265  286  236
Grtrfj1a1660  314  269  314  320  343  268  208  198  217  213
Grtrfj1a1670  240  199  211  235  180  150  189  135  140  164
Grtrfj1a1680  160  167  150  183  208  195  193  264  253  217
Grtrfj1a1690  197  164  124  139  272  265  999
Grtrfj2a1648  184  206
Grtrfj2a1650  165  196  150  193  168  152  130  142  137  99
Grtrfj2a1660  141  127  165  240  297  221  139  130  111  93
Grtrfj2a1670  93  112  125  120  99  100  131  110  118  113
Grtrfj2a1680  146  145  131  166  162  155  147  46  172  297
Grtrfj2a1690  230  352  288  264  249  128  999
Grtrfj3a1647  294  294  349
Grtrfj3a1650  303  298  269  314  275  225  290  286  302  231
Grtrfj3a1660  299  237  248  258  298  231  214  165  189  149
Grtrfj3a1670  118  95  159  170  143  139  152  103  74  59
Grtrfj3a1680  64  102  130  173  214  177  192  128  114  129
Grtrfj3a1690  103  90  72  113  145  107  999