Uthus, "Västerbergs" Saxdalen, Grangärde sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2011

Den undersökta boden. Vägg A dörrsida och B (gavel).

Den 14 och den 25 oktober besökte jag uthuset vid "Västerbergs" 150 meter sydöst om Runnbergsgården i Saxdalen, , för dendrokronologisk provtagning i den tyvärr fallfärdiga byggnaden. Den är påbyggd i flera etapper. Den intressanta delen är den som vetter åt väster, till formen av en parbod. Här finns längst åt väster ett rum som fungerat som verkstad (bl.a skomakeri enl. uppg.), med panelklädda innerväggar, vilket tyvärr omöjliggjorde sedvanlig provtagning inifrån.

Det framgår tydligt att "verkstadsrummet" från början har varit en fristående byggnad. Denna ursprungligen mycket lilla byggnaden (en stuga?) har senare byggts på och gjorts om till en parbod. Den ursprungliga delen är av tall, medan resten av parboden är av (mestadels) frodvuxen gran. Då alla prov måste tas utifrån, där ytveden på åtminstone tallstockarna är sönderfallande eller bortvittrad, visade det sig svårt att avgöra det exakta fällnigsåret. Yttersta ring för de i den äldsta delen tagna proverna varierar mellan 1657 och 1688, där dock proven från 1687 och 1688 med stor sannolikhet ligger mycket nära vankant. På provet med ring från 1688 är ringarna breda. Den ursprungliga byggnadsdelen (stugan?) kan alltså dateras till ca 1690, knappast senare än 1695. Proven ur den påbyggda delen, alltså resten av parboden, är i de flesta fall av frodvuxen gran och har tyvärr inte kunnat dateras. Virket är trots den sämre kvalitén mycket bättre bevarat, och därför troligen inte så gammalt - förmodligen 1800-tal.

Prov togs ur:
Stock prov id. Ttest  Längd sista Kommentar
               ring 
B3  GrVbS07a 5.04  82  1657 + ca 5 mm smulad ved (10-15 ringar?). 32 bevarade splint. Osäker datering efter ca 1667
B4  GrVbS08m 3.70  81  1688 (vk eller nästan vk). medel av två. Ca 1689
B5  GrVbS06a 5.94  74  1674 5-15 ringar (ca 5 mm) ytved saknas. Efter ca 1679
C5  GrVbS00a 8.05  84  1684 +>0 ringar saknas. Efter 1684
C6  GrVbS01a 3.07  81  1687 +>0 (rödfärgskant +1). Efter 1688.
C7  GrVbS02a 4.03  42  1679 vk?. Efter 1679.
C8  GrVbS03a     25  odat. Gran, +vårved (ca midsommar). Troligen samma fällningstid som C9 & A13.
C9  GrVbS04a     35  odat. Gran. troligen samma fällningstid som C8 & A13.
C10  GrVbS09a     78  odat. Gran.
A13  GrVbS05a     27  odat. Gran. troligen samma fällningstid som C8 & C9.

Stockarna räknas nerifrån och upp, och A avser väggen med dörrar, B västra gaveln och C baksidan, under det kollapsade vedbodtaket.

Alla tallstockarna torde vara fällda ca 1688/89 (röda streck) - eller möjligen något år efter. Splintvedsgräns kan bara fastställas i två av proven (GrVbS00a och GrVbS07a). I övrigt bygger dateringen på att provet togs genom en smulande vankant, där mängden bortsmulad ved noterades.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Tall

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 6 members of the collection GrVbS-PISY.fil
and the reference Grangard (Proportion of last two years growth (2,0,T) dated to 2004
Values based on dating of the collection to 2005. (Offsets are relative to reference.)
Minimum overlap used when finding best match: 47
         Member offset to ref-
         Off Over *P2Yrs------
     Years  set lap CorrC TTest
all...   431   -1 113  0.65  9.1
GrVbS00a  85  320  84  0.66  8.1
GrVbS01a  82  317  81  0.33  3.1
GrVbS02a  43  325  42  0.54  4.0
GrVbS06a  75  330  74  0.57  5.9
GrVbS07a  83  347  82  0.49  5.0
GrVbS08m  82  316  81  0.38  3.7
Mean corr. of first column when overlap >= 47 (5 samples): 0.49 Standard deviation interval 0.37 - 0.61

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 6 members of the collection GrVbS-PISY.fil
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 47
         Member offset to ref-   
         Off Over *P2Yrs------ 
     Years  set lap CorrC TTest  
GrVbS00a  85  321  84  0.50  5.3 
GrVbS01a  82  318  81  0.42  4.1 
GrVbS02a  43  326  42  0.50  3.7  
GrVbS06a  75  331  74  0.49  4.7  
GrVbS07a  83  348  57  0.42  3.4  
GrVbS08m  82  317  80  0.39  3.7 
Mean corr. of first column when overlap >= 47 (5 samples): 0.44 Standard deviation interval 0.40 - 0.49
All member offsets are at points of best match!

Mätvärden

GrVbS 1 "Västerbergs", uthuset, Saxdalen, Dalarna      PISY
GrVbS 2 Sweden    Pinus sylvestris     6009N1500E     1575 1688
GrVbS 3 T. Axelson
GrVbS  #### 60º8'40"N, 14º59'35"E
GrVbS00a1600  160  151  187  236  207  221  215  173  127  145
GrVbS00a1610  131  165  186  153  151  124  134  150  133  161
GrVbS00a1620  183  200  135  205  182  172  132  151  150  154
GrVbS00a1630  117  105  129  121  138  138  118  154  145  102
GrVbS00a1640  108  108  77  74  93  120  122  97  115  122
GrVbS00a1650  120  94  119  150  116  135  111  108  92  77
GrVbS00a1660  93  100  101  100  110  101  95  65  88  75
GrVbS00a1670  95  88  91  82  57  56  57  40  53  66
GrVbS00a1680  69  96  89  93  111  999
GrVbS00a#### C5, +>0
GrVbS01a1606  218  176  117  127
GrVbS01a1610  118  180  132  150  144  154  134  181  146  199
GrVbS01a1620  221  211  191  217  188  252  209  161  147  162
GrVbS01a1630  154  193  199  201  226  211  279  232  211  212
GrVbS01a1640  191  147  137  135  172  150  148  97  129  121
GrVbS01a1650  122  115  149  168  137  170  151  182  124  115
GrVbS01a1660  119  75  76  114  159  161  125  94  94  114
GrVbS01a1670  141  103  101  112  92  78  101  83  69  87
GrVbS01a1680  95  105  77  119  107  68  89  77  999
GrVbS01a#### C6, +>0 (rödfärgskant +1)
GrVbS02a1637  568  483  446
GrVbS02a1640  380  431  424  356  270  251  330  320  285  261
GrVbS02a1650  211  187  257  234  299  357  264  210  243  202
GrVbS02a1660  264  262  247  243  296  270  213  112  190  235
GrVbS02a1670  246  227  250  232  192  152  167  144  146  140
GrVbS02a1680  999
GrVbS02a#### C7 ,vk?
GrVbS06a1600  100  124  122  150  243  263  237  244  187  245
GrVbS06a1610  208  268  302  250  238  192  222  215  244  217
GrVbS06a1620  256  234  239  308  239  287  269  266  243  238
GrVbS06a1630  227  217  141  118  195  210  190  235  224  153
GrVbS06a1640  148  129  105  143  146  133  160  178  162  172
GrVbS06a1650  159  144  131  135  163  184  122  81  89  58
GrVbS06a1660  90  62  87  57  94  95  78  55  84  72
GrVbS06a1670  72  54  57  49  33  999
GrVbS06a#### B5 +5-15 (ca 5 mm) ytved saknas.
GrVbS07a1575  165  195  177  161  146
GrVbS07a1580  162  142  121  158  180  204  180  188  143  191
GrVbS07a1590  183  177  146  148  190  136  94  85  61  73
GrVbS07a1600  75  84  93  106  103  128  120  122  84  120
GrVbS07a1610  112  115  76  88  100  75  85  129  102  94
GrVbS07a1620  114  116  92  106  97  88  92  91  55  61
GrVbS07a1630  68  79  75  58  48  52  47  74  64  52
GrVbS07a1640  54  38  30  37  52  55  57  52  35  42
GrVbS07a1650  55  32  60  42  48  48  36  29  999
GrVbS07a#### B3. + ca 5 mm smulad ved (10-15 ringar?). 32 bevarade splint (datering osäker)
GrVbS08m1607  282  188  155
GrVbS08m1610  206  237  228  170  218  161  152  161  141  88
GrVbS08m1620  142  126  105  136  172  208  152  108  108  138
GrVbS08m1630  128  162  126  154  224  190  302  283  273  189
GrVbS08m1640  190  170  166  203  190  194  232  200  192  166
GrVbS08m1650  154  143  139  114  132  175  133  139  120  90
GrVbS08m1660  106  114  111  232  344  341  319  206  202  198
GrVbS08m1670  233  176  116  44  24  36  116  144  190  180
GrVbS08m1680  154  181  140  174  189  188  233  285  277  999
GrVbS08m#### B4 (vk eller nästan vk). medel av två

GrVbS 1 "Västerbergs", uthuset, Saxdalen, Dalarna      PCAB
GrVbS 2 Sweden    Picea abies       6009N1500E     7920 8000
GrVbS 3 T. Axelson
GrVbS  #### 60º8'40"N, 14º59'35"E. Odaterade. prov 03,04,05 troligen synkrona.
GrVbS03a7975  450  380  383  316  376
GrVbS03a7980  276  269  223  234  254  217  199  220  263  269
GrVbS03a7990  308  277  210  156  166  158  158  176  84  143
GrVbS03a8000  124  999
GrVbS03a#### C8, PCAB +vårved (ca midsommar)
GrVbS04a7965  276  224  231  176  214
GrVbS04a7970  264  234  233  220  200  254  229  244  245  196
GrVbS04a7980  235  231  232  221  254  224  160  149  155  160
GrVbS04a7990  199  156  132  170  169  169  162  175  128  141
GrVbS04a8000  104  999
GrVbS04a#### C9 +vår+?
GrVbS05a7973  223  263  302  191  183  240  241
GrVbS05a7980  312  332  310  362  373  305  276  281  219  225
GrVbS05a7990  310  287  192  258  233  155  174  214  119  138
GrVbS05a8000  163  999
GrVbS05a#### A13, PCAB, +>=0
GrVbS09a7920  185  170  122  100  123  156  176  213  268  237
GrVbS09a7930  178  77  97  116  127  93  30  76  117  137
GrVbS09a7940  127  120  87  106  83  57  76  58  59  63
GrVbS09a7950  95  99  83  82  76  66  101  93  98  114
GrVbS09a7960  103  49  64  68  62  86  124  149  137  148
GrVbS09a7970  211  203  175  195  132  121  81  103  97  102
GrVbS09a7980  85  78  95  87  96  97  65  60  84  91
GrVbS09a7990  108  86  123  111  125  124  117  126  107  99
GrVbS09a8000  114  999
GrVbS09a#### C10, PCAB. enstaka ring kan saknas.