Grangärde prostgård, Dalarna
Dendrokronologiska iakttagelser

av Torbjörn Axelson, maj 2012

I början av maj fick jag prover ur två stockar som sågats bort från en innervägg i Prostgården i Grangärde, , GrPrg0 och GrPrg1. Båda av tall, med en yttersta fullständig ring från 1787. Dessa stockar kommer alltså från två träd båda fällda vintern 1787/88. Sprickmönstret i stockarna visar att de med stor sannolikhet har bilats till block före torkning och timring.

I samband med denna undersökning erinrade jag mig också en hittills orapporterad studie av brädorna i innertaket på gamla expeditionen i samma byggnad, där jag i december 2004 fotograferade fyra brädor (av vilka tre kunde dateras/mätas korrekt). I inget av dessa fall finns vankant, men splintvedsgränsen torde kunna urskiljas på flera av fotona. Brädorna kan vara från träd fällda 1787/88 eller något tidigare:

Splintvedsdiagrammet visar att träden som brädorna gjorts av kan vara fällda samtidigt som stockarna i Prostgården, men de skulle också kunna vara upp till ett drygt decennium äldre, men inte särskilt mycket yngre?

Av protokoll framgår att brädor torde ha sågats i Loforsen efter 1792 av virke från västra delen av socknen, medan åtskilligt redan då frågan avhandlas i sockenstugan den 21 oktober 1792 hade levererats genom "Herr Barons och ÖfverJägmästarens goda föranstaltande äfvensom af åtskilliga andra hemmansägare vore framskaffadt".

Dateringarna visar att åtminstone delar av stommen är uppfört av timmer som fällts vintern 1787/88, och att brädorna i taket sannolikt är från ungefär samma tid, och därmed sannolikt redan levererade när protokollet skrivs 1792.

Se även dateringen av Norra prostgårdsflygeln


Noter:
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

GrPrg 1 Grangärde Prostgård                 PISY
GrPrg 2 Sweden    Pinus sylvestris               1665 1787
GrPrg 3 T. Axelson
GrPrg  #### Stockbitar från vägg i Grangärde prostgård.
GrPrg0 1682  332  335  341  374  302  184  166  201
GrPrg0 1690  162  209  227  195  216  167  194  161  118  121
GrPrg0 1700  122  120  143  137  95  131  121  105  75  74
GrPrg0 1710  77  55  86  88  117  124  142  97  90  94
GrPrg0 1720  125  112  118  103  114  119  93  89  100  111
GrPrg0 1730  129  90  93  70  63  47  37  41  66  83
GrPrg0 1740  57  41  54  55  49  41  39  51  56  48
GrPrg0 1750  66  83  101  103  84  93  75  60  58  78
GrPrg0 1760  72  67  66  64  70  53  49  85  89  88
GrPrg0 1770  68  52  66  51  48  37  58  68  81  55
GrPrg0 1780  60  42  54  53  58  77  56  56  999
GrPrg0 #### vk
GrPrg1 1665  149  177  165  172  187
GrPrg1 1670  177  213  163  155  153  195  208  200  174  199
GrPrg1 1680  141  186  168  178  166  163  139  107  103  129
GrPrg1 1690  152  186  169  174  170  113  115  107  129  100
GrPrg1 1700  105  110  107  100  103  90  101  64  43  43
GrPrg1 1710  34  35  35  42  53  59  54  48  43  42
GrPrg1 1720  46  51  71  74  67  66  61  72  62  58
GrPrg1 1730  54  50  64  58  62  50  52  52  64  56
GrPrg1 1740  53  34  45  52  54  52  58  73  82  64
GrPrg1 1750  64  59  69  70  65  62  43  56  57  71
GrPrg1 1760  55  49  58  53  49  50  53  39  35  35
GrPrg1 1770  30  29  37  34  33  35  47  47  57  33
GrPrg1 1780  43  54  54  60  54  50  53  46  999
GrPrg1 #### vk


GrpxT 1 Taket i fd pastorsexp i Grangärde Prostgård     PISY
GrpxT 2 Sweden    Pinus sylvestris     6015N1458E     1588 1784
GrpxT 3 T. Axelson
GrpxT  #### Based on pourly calibrated (~1200 dpi) photos of boards in situ, 60.26009,14.979964
GrpxT1a 1588  196  256
GrpxT1a 1590  288  214  171  178  288  267  186  179  182  173
GrpxT1a 1600  182  129  145  184  167  184  145  84  63  82
GrpxT1a 1610  108  110  154  112  141  86  116  141  153  140
GrpxT1a 1620  133  139  118  121  129  137  121  169  106  125
GrpxT1a 1630  86  92  71  29  49  26  16  25  12  29
GrpxT1a 1640  43  47  43  67  63  106  73  90  90  88
GrpxT1a 1650  63  67  88  112  84  123  125  145  90  80
GrpxT1a 1660  94  88  70  94  88  86  88  84  112  106
GrpxT1a 1670  82  84  100  80  63  39  82  69  67  55
GrpxT1a 1680  80  65  53  73  65  82  86  103  49  53
GrpxT1a 1690  65  65  47  37  41  37  29  31  26  33
GrpxT1a 1700  37  39  43  47  37  45  43  47  47  22
GrpxT1a 1710  43  43  51  41  43  57  45  49  26  37
GrpxT1a 1720  57  41  49  39  39  51  41  43  65  69
GrpxT1a 1730  65  73  51  49  65  45  39  37  51  43
GrpxT1a 1740  35  24  43  39  41  20  31  39  33  29
GrpxT1a 1750  41  37  55  53  43  45  39  33  22  24
GrpxT1a 1760  31  33  999
GrpxT1a #### sp=62;
GrpxT2a 1616  282  288  245  247
GrpxT2a 1620  210  265  202  173  133  123  131  127  61  82
GrpxT2a 1630  86  90  124  106  126  118  153  163  131  108
GrpxT2a 1640  122  86  122  149  147  145  151  153  174  127
GrpxT2a 1650  98  78  92  71  69  84  82  65  72  51
GrpxT2a 1660  84  82  102  143  159  141  73  63  69  98
GrpxT2a 1670  98  51  78  94  58  45  84  47  92  139
GrpxT2a 1680  108  139  121  84  98  59  125  116  109  80
GrpxT2a 1690  116  100  117  104  84  80  76  90  82  68
GrpxT2a 1700  131  133  135  106  86  100  100  100  86  65
GrpxT2a 1710  86  78  92  74  98  104  84  80  100  133
GrpxT2a 1720  129  94  104  117  122  100  63  82  78  98
GrpxT2a 1730  98  104  102  86  100  43  37  35  35  22
GrpxT2a 1740  23  33  31  999
GrpxT2a #### sp=31;
GrpxT4a 1700  430  251  267  220  178  186  184  192  96  82
GrpxT4a 1710  104  118  118  137  106  165  208  172  165  90
GrpxT4a 1720  166  137  127  158  116  122  88  96  67  71
GrpxT4a 1730  92  90  102  90  98  108  98  120  112  92
GrpxT4a 1740  69  57  71  78  59  65  57  90  70  61
GrpxT4a 1750  100  63  90  94  86  119  104  86  68  74
GrpxT4a 1760  70  80  57  92  90  96  96  82  65  80
GrpxT4a 1770  59  35  47  57  47  55  82  74  69  51
GrpxT4a 1780  45  35  43  47  49  999
GrpxT4a #### sp=49?
GrpxT4b 1700  395  173  225  184  162  199  214  186  119  114
GrpxT4b 1710  139  125  99  111  126  125  207  165  142  90
GrpxT4b 1720  99  108  96  117  94  119  80  108  94  145
GrpxT4b 1730  159  142  154  176  197  199  188  170  146  121
GrpxT4b 1740  81  61  78  72  70  74  83  96  78  59
GrpxT4b 1750  89  76  101  93  78  83  81  72  62  74
GrpxT4b 1760  59  72  61  61  79  78  110  87  78  98
GrpxT4b 1770  70  61  62  999