Norra flygeln, Grangärde prostgård, 60° 15' 36.4" N, 14° 58' 45.8" E

Denrokronologisk undersökning gjord på prov tagna med tillväxtborr den 27 april 2005, då vinden var åtkomlig genom ett hål i yttertaket, som tillfälligt tagits upp i samband med reparation. Man kunde då konstatera att bygganden utökats med ca 2 meter åt öster. På den äldre delen ligger ett spåntak, medan utbyggnadens tak var gjort av pärlspånt under teglet. Samtliga undersökta stockar är av tall.

I bjälklaget togs prov ur fyra stockar GrPnf11-14. Sista tillväxtår för dessa stockar är 1765. Prov togs också ur två takåsar GrPnf15-16, av vilka den ena (15) kunde dateras till 1765 (yttersta ringen skadades dock och kunde inte mätas). Den andra stocken kunde inte dateras.

Ett prov togs i den gamla östra gaveln, av liggtimmer, som nu är en inre stödvägg på vinden (GrPnf17) med sista mätta årsring från 1765. Om detta också är yttersta ring, kan dock inte med full säkert fastställas, men inget talar emot det.

Prov togs även i två takåsar i den utbyggda östligaste delen (GrPnf21-22). Tyvärr skadades det ena provet, så att vankant bara finns i ett av proven (21a). Yttersta ring i detta prov är från 1898.

En ytterligare iakttagelse som kan göras är att timret i den äldre delen delvis är rödfärgat. Man bör därför tänka sig att huset ursprungligen haft en rödfärgad timmerfasad. Då brädorna i den nuvarande väggpanelen inte är parallellt kantade, kan man vidare anta att denna är från mitten av 1800-talet eller tidigare.

Av detta kan man dra följande stutsatser: Bygganden är uppförd omkring 1766, och utbyggdes något åt öster, troligen år 1899 eller där omkring. Senast vid detta tillfälle försågs det tidigare spånklädda taket också med tegel.Torbjörn Axelson 2005-05-02


GrPnf11a1694  523  358  379  265  345  294
GrPnf11a1700  292  187  242  228  197  142  182  174  104  76
GrPnf11a1710  125  157  148  161  112  125  148  159  161  150
GrPnf11a1720  212  178  208  212  294  279  186  210  224  241
GrPnf11a1730  191  207  180  182  155  118  130  148  163  112
GrPnf11a1740  95  106  119  108  87  62  57  87  83  102
GrPnf11a1750  112  104  123  106  83  74  53  47  57  66
GrPnf11a1760  53  45  46  60  62  67  999
GrPnf12a1720  420  410  365  333  233  256  214  252  303  378
GrPnf12a1730  437  364  267  234  241  208  198  248  338  334
GrPnf12a1740  269  226  225  208  181  145  197  260  212  189
GrPnf12a1750  291  164  197  105  160  174  165  107  96  135
GrPnf12a1760  118  111  111  133  150  103  999
GrPnf13a1701  507  477  422  323  314  380  301  171  208
GrPnf13a1710  206  223  166  174  219  331  350  357  287  196
GrPnf13a1720  271  222  196  190  168  211  173  192  219  217
GrPnf13a1730  241  207  215  163  155  153  140  136  153  115
GrPnf13a1740  97  70  74  72  74  89  89  106  106  87
GrPnf13a1750  104  89  157  136  117  104  78  81  61  110
GrPnf13a1760  74  123  100  89  110  86  999
GrPnf14a1698  412  452
GrPnf14a1700  492  400  492  346  315  279  280  320  276  174
GrPnf14a1710  267  228  195  191  128  135  167  145  138  116
GrPnf14a1720  161  131  165  182  135  107  73  129  127  124
GrPnf14a1730  129  133  155  114  102  80  81  87  102  76
GrPnf14a1740  72  66  64  81  66  55  68  81  114  78
GrPnf14a1750  127  118  168  114  103  121  90  80  69  86
GrPnf14a1760  69  71  67  67  71  80  999
GrPnf15a1704  254  243  395  401  392  265
GrPnf15a1710  340  252  276  256  137  199  216  149  160  142
GrPnf15a1720  186  179  230  252  211  211  163  184  156  175
GrPnf15a1730  177  178  161  152  152  163  122  137  142  121
GrPnf15a1740  80  65  59  58  46  49  61  76  64  67
GrPnf15a1750  97  67  113  92  83  88  73  73  70  70
GrPnf15a1760  52  61  61  101  999
GrPnf15b1704  238  227  315  365  331  230
GrPnf15b1710  241  242  265  273  140  222  177  140  166  103
GrPnf15b1720  168  181  170  179  183  153  121  135  121  161
GrPnf15b1730  132  124  118  125  111  103  96  122  128  118
GrPnf15b1740  79  86  90  129  83  69  81  71  56  62
GrPnf15b1750  56  81  80  81  90  113  103  100  75  92
GrPnf15b1760  79  77  81  88  83  999
GrPnf17a1685  235  177  158  168  187
GrPnf17a1690  174  186  165  181  204  157  188  167  191  231
GrPnf17a1700  249  216  237  171  189  183  154  175  150  73
GrPnf17a1710  126  123  163  191  118  159  134  114  134  125
GrPnf17a1720  150  123  99  123  99  105  85  153  160  155
GrPnf17a1730  179  142  149  124  97  80  50  71  75  56
GrPnf17a1740  37  30  73  68  57  36  36  39  65  69
GrPnf17a1750  85  62  59  47  76  60  60  57  37  64
GrPnf17a1760  62  64  44  49  55  36  999
GrPnf21a1836  242  264  176  139
GrPnf21a1840  116  140  151  189  239  228  206  179  176  155
GrPnf21a1850  158  195  178  92  119  132  126  175  159  114
GrPnf21a1860  96  89  132  116  115  124  139  96  81  83
GrPnf21a1870  98  96  92  100  75  66  57  85  106  87
GrPnf21a1880  93  62  57  57  72  81  72  55  53  49
GrPnf21a1890  47  66  70  74  79  85  94  50  43  999
GrPnf21b1836  265  299  175  156
GrPnf21b1840  124  122  179  159  215  202  231  184  205  216
GrPnf21b1850  222  199  186  85  106  129  127  166  168  136
GrPnf21b1860  153  98  127  129  136  140  142  121  85  87
GrPnf21b1870  132  117  85  79  76  102  70  87  113  83
GrPnf21b1880  89  59  74  38  70  58  55  57  47  40
GrPnf21b1890  55  66  76  64  76  66  72  999
GrPnf22a1834  462  324  336  286  267  240
GrPnf22a1840  300  237  226  166  177  166  126  102  156  169
GrPnf22a1850  164  164  126  62  70  75  83  107  104  117
GrPnf22a1860  81  78  117  125  112  123  129  95  76  83
GrPnf22a1870  108  83  74  87  98  72  55  64  78  59
GrPnf22a1880  89  70  98  46  72  74  66  53  47  59
GrPnf22a1890  68  100  110  117  121  95  93  999
GrPnf22b1833  462  283  122  179  285  231  265
GrPnf22b1840  242  222  224  182  174  186  140  127  129  104
GrPnf22b1850  114  152  108  59  76  80  76  104  102  76
GrPnf22b1860  64  76  78  68  87  80  78  55  53  61
GrPnf22b1870  72  64  55  68  74  64  61  68  85  74
GrPnf22b1880  104  85  89  63  106  95  91  64  57  59
GrPnf22b1890  68  83  83  76  95  81  72  81  999