Skogen vid andaktsplatsen vid gamla Prästhyttan, Grangärde - Dendrokronologisk analys
av Torbjörn Axelson, maj 2011


Inför "Kyrka utan tak"-högtidligheten 28-29 maj 2011, tog jag med tillväxtborr 25 maj, tre prov ur träd och låga vid andaktsplatsen "Ekoτemplet", 60° 12' 57" N, 15° 3' 29" E. Syftet var att kunna ge ett litet bidrag till det skogshistoriska perspektivet på platsen.

Platsen är i huvudsak bevuxen med äldre granskog med inslag av tall, och markvegetationen utgörs till stor del av hus- och väggmossa. Enligt FMIS Grangärde 351:1 drevs prästhyttan av kyrkoherden i Grangärde under perioden 1640-1830. Dessförinnan var där en fäbod, "Wimmelbäcken". 1830 flyttades verksamheten till Vännebo. Det kan antas att skogen under brukstiden var hårt utnyttjad, och antagligen inte innehöll några gamla träd.

Dendrokronologiska iaktagelser: Lågan var tills mycket nyligen en torrtall, kanske omkullknuffad i samband med platsens iordningsställande. Provet har yttersta fullständiga ring från 1977, och en delvis och otydlig från 1978. De sista levnadsåren var den något tynande. Torrtallen med en barklös diameter av ca 30 cm i brösthöjd, har alltså stått död i drygt 30 år, innan den föll. De andra båda träden, en gran (ca 35 cm) och en tall (ca 40 cm) var båda levande och hade således yttersta ring från 2010, med en antydan till påbörjad ring för 2011 i tallprovet. Tyvärr träffades inte märgen i något av proven varför trädens exakta ålder i brösthöjd måste beräknas. Innersta mätta ring i provet ur lågan är från 1846, och ytterligare ca tre ringar bör återstå till märgen. Trädet passerade därmed brösthöjd ca 1843. Den levande tallen har innersta mätta ring från 1842, och där fattas ca 1-2 ringar in till märg. Detta träd nådde således brösthöjd ca 1840. Granen har innersta mätta ring från 1853, men här saknas minst 10, kanske upp till 15 ringar till märg. Granen nådde därmed också brösthöjd åren omkring 1840.

Vi kan alltså konstatera att den nuvarande skogen tycks ha etablerats i samband med att bruksverksamheten upphörde 1830 och förmodligen genom medvetna åtgärder, eftersom en låg ungskog fanns på platsen 1840.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/nytt.htmGrEkoT 1 EkoTemplet,Andaktsplats vid g.Prästhyttan,Grangärde PISY
GrEkoT 2 Sweden    Pinus sylvestris  200m 6012N1503E     1842 2010
GrEkoT 3 T. Axelson
GrEkoT0a1846  352  243  290  239
GrEkoT0a1850  241  233  187  127  205  186  165  197  173  173
GrEkoT0a1860  160  135  131  111  163  125  131  85  62  100
GrEkoT0a1870  92  74  82  105  87  125  87  100  129  115
GrEkoT0a1880  105  90  148  128  172  139  109  107  91  70
GrEkoT0a1890  131  96  118  94  130  87  141  89  120  93
GrEkoT0a1900  102  72  65  93  69  55  79  87  73  66
GrEkoT0a1910  82  77  82  58  65  77  79  54  83  75
GrEkoT0a1920  84  132  130  125  198  159  158  203  175  195
GrEkoT0a1930  175  134  106  70  88  105  72  67  85  90
GrEkoT0a1940  50  97  116  62  74  82  94  116  60  55
GrEkoT0a1950  39  49  66  89  84  97  70  91  62  37
GrEkoT0a1960  31  15  22  45  50  39  26  31  25  19
GrEkoT0a1970  15  15  15  17  23  12  18  28  999
GrEkoT0a#### +1 tynande? Fallen torraka vid andaktsplatsen. +ca 3 innersta (drygt brösthöjd?)
GrEkoT2a1842  377  248  343  311  364  233  198  150
GrEkoT2a1850  181  162  117  74  183  143  133  196  178  149
GrEkoT2a1860  139  122  115  104  129  149  163  125  74  82
GrEkoT2a1870  113  123  156  190  151  95  117  102  177  225
GrEkoT2a1880  224  103  141  92  122  105  128  125  124  113
GrEkoT2a1890  122  113  124  135  153  128  149  98  86  81
GrEkoT2a1900  104  72  74  101  98  87  94  79  76  64
GrEkoT2a1910  81  67  85  83  109  124  93  95  102  97
GrEkoT2a1920  110  110  119  100  121  123  125  130  128  132
GrEkoT2a1930  164  127  148  106  102  85  77  101  122  131
GrEkoT2a1940  74  84  95  99  60  80  81  60  47  55
GrEkoT2a1950  49  70  80  121  87  126  103  101  114  97
GrEkoT2a1960  69  43  61  114  102  102  79  104  64  51
GrEkoT2a1970  37  51  83  79  134  128  115  93  106  105
GrEkoT2a1980  97  82  84  65  63  49  61  71  48  50
GrEkoT2a1990  55  77  72  84  90  75  44  57  40  42
GrEkoT2a2000  41  45  42  44  32  33  44  44  41  40
GrEkoT2a2010  59  999
GrEkoT2a#### PISY rec. +1-2 innersta i BH


GrEkoT 1 EkoTemplet,Andaktsplats vid g.Prästhyttan,Grangärde PCAB
GrEkoT 2 Sweden    Picea abies    200m 6012N1503E     1853 2010
GrEkoT 3 T. Axelson
GrEkoT1a1853  69  119  124  78  98  103  101
GrEkoT1a1860  96  111  128  107  145  123  103  97  70  92
GrEkoT1a1870  123  112  128  94  70  75  76  107  108  99
GrEkoT1a1880  93  100  100  110  132  123  122  90  104  97
GrEkoT1a1890  100  110  122  119  127  119  107  105  125  141
GrEkoT1a1900  148  147  83  85  75  96  59  71  136  159
GrEkoT1a1910  155  122  121  98  65  77  77  77  85  95
GrEkoT1a1920  60  90  90  81  100  94  89  80  84  128
GrEkoT1a1930  139  116  92  80  86  77  82  93  112  133
GrEkoT1a1940  132  126  123  91  60  62  58  93  85  73
GrEkoT1a1950  83  79  90  97  77  59  68  53  50  61
GrEkoT1a1960  55  34  40  65  80  107  95  77  84  56
GrEkoT1a1970  64  64  66  56  119  109  94  97  106  114
GrEkoT1a1980  112  92  79  64  76  110  163  140  205  110
GrEkoT1a1990  95  110  58  50  69  44  37  55  32  50
GrEkoT1a2000  67  70  114  110  120  110  76  77  63  48
GrEkoT1a2010  76  999
GrEkoT1a#### PCAB. rec äldre gran vid andaktsplats