En stor tröskloge på Björnhyttan, Grangärde sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2014

Den 9 juli 2014 tog jag med tillväxtborr 3 prover i en större tröskloge i Björnhyttan, Grangärde sn, . Timret är i huvudsak mycket frodvuxet talltimmer, med inslag av enstaka mer tätvuxna, som dock bedömdes vara torrtallar. Prov togs ur tre stockar i nordvästra hörnet av den mindre kammare som utgör det näst sydligaste rummet i byggnaden, alltså i väggarna C och F. Denna del av byggnaden är till skillnad från den norra delen av enhetligt timmer. Proven visade sig innehålla endast ca 40 ringar, vilket egentligen är för lite för att kunna göra en datering, men då två av proven ger en tydlig samstämmighet och mycket goda korrelationer mot ett stort antal lokala och regionala tallreferenser, bör dateringen ändå kunna anses säker: Åtminstone dessa båda träd fälldes vintern 1719-20, och denna del av byggnaden bör vara byggd ca 1720. Virket är av påfallande dålig kvalité (mycket frodvuxet), och bitvis dåligt barkat.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 3 checked members (=all members) and the reference BjörboGr 
(P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)) dated to 2004 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref----------------------------------
         Off Over P2Yrs-----** BaPi------- C84F------- BeCOR
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC
all...   44  285  43  0,72  6,7  0,75  7,1  0,73  6,8  0,75
GrBjh00  43  286  42  0,37  2,6  0,34  2,3  0,39  2,6  0,51 
GrBjh01  41  285  40  0,65  5,3  0,68  5,6  0,65  5,3  0,68
GrBjh02  42  285  41  0,72  6,4  0,71  6,2  0,64  5,2  0,45


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best available references and GrBjh0 (mean of 3)
dated to 1719 with corr >= 0,53 and with overlap >= 43 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,72  6,61  43  based on 12 members
BjörboGr  0,72  6,65  43  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Grangard  0,70  6,32  43  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY
Kungsber  0,70  6,26  43  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
se007   0,67  5,75  43  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
swed305  0,66  5,64  43  2002 Björbo, Dalarna                     PISY
SödraDal  0,65  5,49  43  2005 Södra Dalarna                      PISY
swed305S  0,64  5,28  43  2002 swed305+Risholn,Leksand+gamla fr Grangärde (17/2 2006) PISY
Sfsn-PIS  0,59  4,67  43  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
Bingsjo_  0,58  4,61  43  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
SolorNor  0,58  4,52  43  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
FlodaSn0  0,56  4,32  43  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Prostpar  0,53  3,99  43  2005 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY
Mätvärden (rådata)

GrBjh0 1 Tröskloge, Björnhyttan, Grangärde sn        PISY
GrBjh0 2 Sweden    Pinus sylvestris  240m 6007N1500E     1676 1719
GrBjh0 3 T. Axelson
GrBjh00 1676  442  364  354  308
GrBjh00 1680  325  341  314  346  278  248  205  226  195  213
GrBjh00 1690  257  243  257  283  282  202  204  162  220  173
GrBjh00 1700  183  166  207  186  128  140  135  122  96  96
GrBjh00 1710  95  104  123  137  206  214  183  181  156  999
GrBjh00 #### datering mycket osäker
GrBjh01 1679  418
GrBjh01 1680  401  446  430  358  267  250  300  285  200  262
GrBjh01 1690  246  254  240  217  320  247  220  222  247  337
GrBjh01 1700  306  261  502  351  208  194  181  222  181  92
GrBjh01 1710  119  183  235  225  202  217  156  97  86  116
GrBjh01 1720  999
GrBjh02 1678  501  371
GrBjh02 1680  408  472  375  447  506  447  445  376  335  397
GrBjh02 1690  322  341  271  256  267  182  204  238  233  234
GrBjh02 1700  250  183  270  249  226  201  228  192  93  66
GrBjh02 1710  157  166  212  203  206  209  132  83  98  132
GrBjh02 1720  999