F.d tröskloge? i Västtjärna, Gagnef
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2012

Logen under sin förvandling till modernt uthus

Den 22 maj 2012 tog jag med tillväxtborr prov ur fyra stockar i vad som sannolikt har varit en tröskloge på Gamla Backgården i Västtjärna, , och där nedre delen av det gamla timret i den östra byggnaden i uthuslängan har sneda knuthak. Timret är påtagligt jämntjokt. Prov togs ur stockarna 6, 8, 10 och 11 i den västra väggen, och visade sig alla vara fällda vintern 1722/23. Diametern på de undersökta stockarna är vid undersökningsställena ca 16-18 cm och proven innehåller 59-76 ringar som kunde mätas. Korrelationsvärdena är helt övertygande och sammstämmiga, och byggnaden därmed sannolikt timrad 1723.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

GaVstt 1 fd loge? Västtjärna, Gagnef             PISY
GaVstt 2 Sweden    Pinus sylvestris     6034N1505E     1647 1722
GaVstt 3 T.Axelson
GaVstt0a1660  197  232  225  190  216  152  128  90  96  97
GaVstt0a1670  127  158  154  165  109  124  123  76  92  75
GaVstt0a1680  86  127  92  121  77  64  97  106  88  86
GaVstt0a1690  81  90  77  77  106  75  72  79  79  80
GaVstt0a1700  109  133  135  104  100  88  96  87  59  49
GaVstt0a1710  81  75  99  98  75  88  104  89  88  156
GaVstt0a1720  177  89  109  999
GaVstt1a1647  183  188  198
GaVstt1a1650  131  117  135  104  127  117  90  107  97  85
GaVstt1a1660  130  116  149  171  186  191  161  136  141  123
GaVstt1a1670  141  95  137  161  123  134  122  123  97  103
GaVstt1a1680  96  145  113  184  189  116  148  103  111  121
GaVstt1a1690  102  107  101  86  124  126  133  167  141  107
GaVstt1a1700  85  75  84  79  56  63  53  43  35  30
GaVstt1a1710  44  44  52  49  77  95  108  85  51  78
GaVstt1a1720  70  58  71  999
GaVstt2a1664  307  267  199  157  153  164
GaVstt2a1670  196  148  138  147  106  116  138  72  123  104
GaVstt2a1680  88  102  95  113  82  109  100  103  65  68
GaVstt2a1690  56  69  56  37  83  77  66  72  74  72
GaVstt2a1700  92  107  116  90  65  92  86  79  61  53
GaVstt2a1710  54  51  66  75  93  76  80  79  97  84
GaVstt2a1720  98  86  103  999
GaVstt3a1660  370  426  400  403  277  325  299  138  183  204
GaVstt3a1670  129  155  150  153  133  135  153  75  84  71
GaVstt3a1680  85  88  101  104  91  75  107  119  70  61
GaVstt3a1690  74  76  78  65  94  93  99  111  98  70
GaVstt3a1700  78  64  66  48  49  51  75  66  25  36
GaVstt3a1710  47  33  48  68  69  45  42  39  41  36
GaVstt3a1720  47  31  43  999