Parbod inbyggd i större uthus, Östtjärna, Gagnef, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2012

Den 22 maj 2012 besökte jag tillsammans med Alvar Trogen en gård i Östtjärna, Gagnef, , en före detta (par)bod, som byggts in i ett större uthus, och nu användes som vedbod. Boden består av timmer från minst tre tidsperioder. Det som återfinns i bodens nedre del är skavt! Knutarna är av äldre typ, med sneda hak (endast eller främst överhak) och central betta (dubbelkatt). Dessa stockar är av tätvuxen tall. Prov togs ur fem av dessa stockar, varav fyra kunde dateras. P.g.a skavningen kan inte den exakta fällningstidpunkten avgöras, men tre av proven kommer sannolikt mycket nära barkkanten. De har i två fall ringen för 1593 helt eller delvis bevarad, och i ett fall en hel ring från 1596 och troligen fragment av 1597 års ring. Denna del av boden kan därför dateras till ca 1598 med några få års osäkerhet. Ovanför de åtta skavda varven finns stockar som inte skavts utan bara barkats, men som också har sneda hak. Två av dessa provtogs, och visade sig vara gran med en sista, fullständig, ring från 1712. Högre upp i byggnaden finns timmer av 1800-talstyp, som inte undersöktes.

Allt timmer i boden har bilats och knutskallarna har sågats av, vilket gjort att det mesta av bodens ursprungliga karaktär tyvärr gått förlorad. Mellanväggen, som nu är borta, har varit infäst i spår, och inte inknutad. Om den, och den vänstra dörren, är ursprunglig (1590-tal) eller tillkommit senare torde kunna avgöras genom nogrannare syn.

Alla prov togs i vägg A (den med dörrarna). Om den stock som utgör tröskel för den högra dörren betecknas som A3 (den understa stocken, A1, i den ursprungliga byggnaden torde saknas). Prov togs ur:
A5b (2:a i mellanblocket)GaOstl0aodaterad
A6b (3:e i mellanblocket)GaOstl1aefter 1578 (tynande)
A7b (4:e i mellanblocket)GaOstl2aefter 1593
A8b (5:e i mellanblocket)GaOstl3aefter 1593
A9 (Första hela stocken över dörr)GaOstl4aefter våren 1597
A10 GaOstl5a1712/13 (gran)
A11 GaOstl6a1712/13 (gran)

Splintvedsdiagram

Diagrammet visar att det finns ett kort möjligt fällningsintervall för de skavda stockarna omkring 1597/98 eller få år senare.


Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

GaOstl 1 Bod, Östtjärna(fd Östlund) Gagnef          PISY
GaOstl 2 Sweden    Pinus sylvestris     6034N1506E     1363 1596
GaOstl 3 T. Axelson
GaOstl #### Timret är skavt
GaOstl1a1363  156  147  155  159  149  88  75
GaOstl1a1370  93  76  92  81  66  48  39  31  29  31
GaOstl1a1380  60  68  71  71  69  73  98  81  44  29
GaOstl1a1390  26  24  19  44  46  45  47  40  37  39
GaOstl1a1400  33  41  44  36  51  50  46  34  41  57
GaOstl1a1410  46  50  43  57  38  33  35  48  66  54
GaOstl1a1420  68  50  51  40  64  55  43  37  36  32
GaOstl1a1430  25  35  42  61  72  54  64  53  39  48
GaOstl1a1440  38  50  51  42  61  55  60  51  49  61
GaOstl1a1450  53  74  46  36  24  28  31  28  30  25
GaOstl1a1460  37  39  50  51  69  54  55  51  49  43
GaOstl1a1470  36  37  35  36  41  47  64  46  57  57
GaOstl1a1480  60  61  51  32  16  17  21  25  26  20
GaOstl1a1490  16  18  18  12  19  42  29  36  32  27
GaOstl1a1500  32  34  31  27  22  42  34  38  38  28
GaOstl1a1510  20  19  18  16  19  37  44  40  29  29
GaOstl1a1520  22  34  28  14  20  20  14  10   7   5
GaOstl1a1530   7   3  17  24  28  38  26  26  14  34
GaOstl1a1540  22  35  24  23  17  12  17  20  21  13
GaOstl1a1550  21  18  19  16  11  16   9  13  13  13
GaOstl1a1560  14  11   7   4   6  12  12  14  21  12
GaOstl1a1570  11  28  25  21  16   7  999
GaOstl1a#### +>2, tynande
GaOstl2a1424  56  41  37  40  37  23
GaOstl2a1430  37  36  27  32  39  28  34  30  36  35
GaOstl2a1440  34  31  36  22  47  35  35  30  31  24
GaOstl2a1450  13  20  24  21  14  12  19  16  15  13
GaOstl2a1460  15  15  22  25  23  18  32  34  34  36
GaOstl2a1470  25  21  48  56  56  53  53  72  49  52
GaOstl2a1480  26  41  34  33  32  34  46  33  32  36
GaOstl2a1490  30  24  48  33  23  23  38  35  26  29
GaOstl2a1500  31  41  30  31  21  28  32  35  21  24
GaOstl2a1510  36  23  36  66  30  35  30  37  30  38
GaOstl2a1520  31  21  36  24  38  38  35  29  19  19
GaOstl2a1530  18  19  21  38  38  28  23  22  29  35
GaOstl2a1540  12  27  23  23  19  21  24  23  22  23
GaOstl2a1550  27  29  23  18  16  31  19  15  18  23
GaOstl2a1560  33  23  23  17  23  24  30  29  19  27
GaOstl2a1570  23  26  22  21  27  32  36  36  34  30
GaOstl2a1580  24  19  35  24  32  30  24  31  22  16
GaOstl2a1590  22  27  31  36  999
GaOstl2a#### vk?
GaOstl3a1413  33  16  23  20  29  16  16
GaOstl3a1420  16  17  15  21  32  17  21  21  21  20
GaOstl3a1430  17  17  13  17  21  16  13  18  22  27
GaOstl3a1440  25  20  23  26  31  23  21  19  13  26
GaOstl3a1450  28  36  28  17  18   8  18  15  15   6
GaOstl3a1460  13  17  23  24  14  14  23  27  29  36
GaOstl3a1470  33  22  32  32  21  23  29  46  32  35
GaOstl3a1480  33  47  40  34  36  37  44  45  38  35
GaOstl3a1490  30  36  43  56  70  92  60  75  66  66
GaOstl3a1500  57  48  32  39  48  61  54  62  59  56
GaOstl3a1510  51  42  43  37  28  35  39  43  48  49
GaOstl3a1520  33  42  38  19  34  35  31  25  17  15
GaOstl3a1530  19  19  29  53  48  53  31  35  32  42
GaOstl3a1540  37  40  33  30  25  18  24  32  32  30
GaOstl3a1550  33  38  39  35  33  40  32  29  35  43
GaOstl3a1560  53  48  42  39  47  36  38  47  32  30
GaOstl3a1570  35  42  36  28  33  37  47  34  33  33
GaOstl3a1580  33  31  30  28  34  42  37  37  26  26
GaOstl3a1590  33  37  35  999
GaOstl3a#### +>0, skavd
GaOstl4a1499  222
GaOstl4a1500  249  228  279  241  204  249  234  190  160  184
GaOstl4a1510  168  142  168  165  133  136  142  145  142  165
GaOstl4a1520  116  153  122  81  108  135  103  103  100  65
GaOstl4a1530  90  66  61  74  108  131  101  86  72  85
GaOstl4a1540  58  55  61  55  38  56  127  142  145  129
GaOstl4a1550  108  111  110  97  89  81  101  92  95  113
GaOstl4a1560  107  91  77  68  100  77  73  88  59  48
GaOstl4a1570  38  51  39  35  45  59  68  56  38  23
GaOstl4a1580  19  28  35  34  34  42  37  42  43  37
GaOstl4a1590  35  32  31  37  41  45  32  999
GaOstl4a#### +>0?, skavd. fragment felmonterat - vänt med gimp


GaOstl 1 Bod, Östtjärna(fd Östlund) Gagnef          PCAB
GaOstl 2 Sweden    Picea abies       6034N1506E     1606 1712
GaOstl 3 T. Axelson
GaOstl5a1606  117  100  96  73
GaOstl5a1610  47  93  93  71  69  80  105  110  94  86
GaOstl5a1620  102  90  70  67  72  85  97  81  76  66
GaOstl5a1630  41  44  35  62  69  51  49  42  43  39
GaOstl5a1640  37  43  50  54  33  22  34  31  33  36
GaOstl5a1650  39  30  29  15  26  28  26  30  37  40
GaOstl5a1660  42  38  35  45  47  49  47  40  41  44
GaOstl5a1670  42  44  57  74  66  62  53  54  62  55
GaOstl5a1680  38  59  46  48  60  32  43  39  48  36
GaOstl5a1690  32  60  60  65  78  86  68  71  78  81
GaOstl5a1700  87  89  85  63  61  61  72  59  61  63
GaOstl5a1710  59  51  57  999
GaOstl5a#### vk. PCAB
GaOstl6a1622  116  117  108  133  132  115  108  129
GaOstl6a1630  131  159  115  128  139  149  153  157  155  174
GaOstl6a1640  165  161  152  122  118  85  142  120  133  136
GaOstl6a1650  136  122  92  83  99  122  104  108  108  87
GaOstl6a1660  88  101  136  152  183  197  135  108  88  79
GaOstl6a1670  79  53  68  77  78  71  37  49  55  48
GaOstl6a1680  46  55  79  79  75  62  59  69  54  49
GaOstl6a1690  37  41  50  55  52  60  58  65  80  85
GaOstl6a1700  74  67  60  53  48  51  55  51  60  40
GaOstl6a1710  42  39  61  999
GaOstl6a#### vk. PCAB