Ligghärbre i Säl, Gagnef.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2016

Byggnaden nu daterad till ca 1616.

Den 31 oktober besökte jag Säls fäbod och tog borrprov för dendrokronologisk analys i några byggnader. En av dem var det numera inredda "ligghärbre" som finns på Storperes, . Byggnaden finns avbildad i Forslund, då på sin tidigare plats och kallas där Linds liggherbre (1635). Boden är inredd, varför all provtagning var hänvisad till utsidan. Sidorna B och C var så vittrade att några meningsfulla prov där inte kunde tas. Jag avstod också från att ta prov i vägg A, då provtagning där kunde ge fula märken till begränsad eller osäker nytta. Fyra prov togs istället ur den mest välbevarade väggen, D, nämligen ur stockarna D5, D6, D9 och D10. Denna vägg kan från början möjligen ha varit en innervägg i en dubbelbod, att dömma av bodens asymetri. Det framgår i vilket fall av fotot hos Forsslund att den senare varit skyddad. Proven är vittrade i ytan, och det är därför svårt att fastställa den exakta tidpunkten för när träden fölldes, särskilt som det nog inte heller helt kan uteslutas att stockarna varit skavda. Yttersta, fragmentariskt bevarade ring är emellertid för två av proven den för 1615 (D6, D9), ett har 1614 (D10) och ett 1613 (D5). Tätheten i ytveden är bara en till två ringar per milimeter, vilket gör att inte särskilt många bör saknas. Virket är alltså fällt tidigast vintern 1615-16, men något år senare kan inte med säkerhet uteslutas och boden bör ha timrats omkring 1616 eller något senare.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

GSalA 1 Byggnad, Säl, Gagnef sn, Dalarna          PISY
GSalA 2 Sweden    Pinus sylvestris     6030N1503E     1522 1615
GSalA 3 T.Axeson
GSalA  #### 60.50008 , 15.05025
GSalA  #### CDendro=7.8.1 Dec 23 2014; LicencedTo=Torbjörn Axelson; 
GSalA0 1538  277  371
GSalA0 1540  274  334  265  274  300  299  218  184  191  227
GSalA0 1550  207  196  173  185  174  174  143  140  164  192
GSalA0 1560  158  163  118  118  98  83  84  78  72  57
GSalA0 1570  73  89  101  89  118  152  135  122  91  93
GSalA0 1580  74  92  61  82  93  146  154  140  93  111
GSalA0 1590  100  82  78  64  103  75  69  73  52  48
GSalA0 1600  55  38  47  64  54  47  50  50  52  48
GSalA0 1610  39  62  68  999
GSalA0 #### +fragm?
GSalA1 1522  351  321  380  369  272  260  255  217
GSalA1 1530  180  176  224  186  199  193  123  123  126  147
GSalA1 1540  98  129  109  107  89  79  94  116  103  114
GSalA1 1550  107  90  84  102  85  89  70  75  73  84
GSalA1 1560  67  55  47  54  68  64  77  97  66  68
GSalA1 1570  52  36  47  52  58  85  91  85  73  60
GSalA1 1580  73  89  74  86  71  63  64  65  53  82
GSalA1 1590  77  50  40  45  66  60  50  77  65  49
GSalA1 1600  50  46  56  49  55  72  49  63  74  63
GSalA1 1610  72  61  70  66  77  36  999
GSalA1 #### DistanceToPith=6,2; YearsToPith=0; Radius=102,912; CalcRadius=Yes; 
GSalA2 1530  162  175  299  279  274  245  174  159  114  259
GSalA2 1540  212  227  181  165  161  167  161  168  138  117
GSalA2 1550  113  113  99  102  99  90  85  78  66  83
GSalA2 1560  103  106  92  101  104  82  99  91  68  49
GSalA2 1570  58  67  65  65  73  76  67  66  85  83
GSalA2 1580  66  64  61  68  102  75  53  60  54  74
GSalA2 1590  59  49  46  47  63  73  78  59  47  45
GSalA2 1600  36  36  49  56  51  59  50  39  32  43
GSalA2 1610  47  52  56  61  49  999
GSalA2 #### +>0 (vittrad)
GSalA3 1523  336  382  348  275  234  213  203
GSalA3 1530  159  168  228  231  185  184  150  121  76  112
GSalA3 1540  97  107  98  121  98  88  72  98  77  68
GSalA3 1550  48  58  57  75  58  60  59  52  71  87
GSalA3 1560  79  98  109  126  124  89  92  85  71  75
GSalA3 1570  76  55  50  76  88  100  107  95  83  80
GSalA3 1580  102  100  83  111  105  108  93  84  59  77
GSalA3 1590  56  40  49  61  83  66  51  57  61  47
GSalA3 1600  49  42  70  76  75  76  72  91  54  59
GSalA3 1610  56  79  65  59  62  999