Smedja från Daniel Persgården i Saxdalen, nu Grangärde hembygdsgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011


Den 13 juli 2011 tog jag med tillväxtborr tre prov för dendrokronologisk datering i smedjan från Daniel Persgården i norra Saxdalen (Saxenvägen 53, i hagen väster om gården stod smedjan, alltså ungefär här: ), nu på Grangärde hembygdsgård, . Proven togs ur stockarna A4a, A5a och A6a, alltså till höger om dörren. Att döma av stockarnas utseende är smedjan inte byggd av enhetligt virke, och kan ha haft ett annat utseende tidigare. Om det är så, ser åtminstone de båda första av de tre undersökta stockarna ut att tillhöra det äldre timret. Alla prover hade vankant och är fällda under vintersäsong, och yttersta ring kunde dateras till 1709, 1708 respektive 1707. De två första proven är mycket tätvuxna och då 1709 års ring saknas i ganska många tallar i regionen, så kan det kanske inte uteslutas att dessa båda kan vara samtida ändå. Det finns också en tendens till blånad i provet daterat till 1708, som också skulle kunna förklara tidsskillnaden. Dessa båda stockar kan vara hämtade från samma bestånd. Det tredje provet är emellertid betydligt mer frodvuxet än de båda första, och saknar blånadstendens, men har ändå yttersta ring från 1707, vilket förefaller mig mer svårbegripligt. Denna stock tycks dock ha urtag, som saknar fortsättning i de andra stockarna, vilket kan indikera att den haft någon annan användning innan den blev en del av smedjan. Vi kan endast konstatera att smedjan åtminstone delvis är byggd av timmer av blandat ursprung, som fällts före sommaren 1710.

Smedjan, vars första version torde ha byggts ca 1710.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/GRHG  1 Smedja fr Saxdalen, Grangärde hembygdsgård     PISY
GRHG  2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6009N1458E     1510 1709
GRHG  3 T.Axelson
GRHG  #### Current location: 60º13'10.3"N, 14º58'9.6"E
GRHG0a 1510  216  181  236  224  166  192  192  227  218  164
GRHG0a 1520  169  176  201  155  145  177  132  117  135  153
GRHG0a 1530  121  92  137  146  153  147  102  129  118  144
GRHG0a 1540  125  124  120  102  111  101  74  100  119  105
GRHG0a 1550  93  106  103  86  66  77  67  60  70  73
GRHG0a 1560  79  78  67  55  79  63  59  83  58  38
GRHG0a 1570  49  38  38  27  22  27  45  41  45  39
GRHG0a 1580  36  41  53  44  54  56  27  15  11  13
GRHG0a 1590  16  28  21  26  34  35 -999  10   9  10
GRHG0a 1600  14  31  32  30  28  25  23  24  21  19
GRHG0a 1610  22  29  23  16   8   5  14  22  12  11
GRHG0a 1620  19  21  17  33  21  22  27  21  24  34
GRHG0a 1630  38  33  34  21  19  17  20  23  24  17
GRHG0a 1640  19  19  21  28  26  31  22  30  31  26
GRHG0a 1650  31  31  22  33  25  32  39  25  24  26
GRHG0a 1660  44  42  50  38  44  36  28  24  29  22
GRHG0a 1670  22  31  32  31  19  20  21  28  33  36
GRHG0a 1680  48  58  30  34  29  21  34  32  25  30
GRHG0a 1690  24  27  32  26  46  45  34  31  28  28
GRHG0a 1700  28  26  35  20  36  40  41  40  35  27
GRHG0a 1710  999
GRHG0a #### A4a, vk
GRHG1a 1535  94  67  86  91  124
GRHG1a 1540  107  124  117  118  98  92  83  85  95  84
GRHG1a 1550  86  96  93  72  72  97  79  67  80  102
GRHG1a 1560  106  110  89  79  79  66  59  61  67  61
GRHG1a 1570  70  68  57  43  61  60  56  51  58  52
GRHG1a 1580  43  41  22  32  50  65  36  31  36  38
GRHG1a 1590  48  45  55  71  73  56  16  12  15  11
GRHG1a 1600  39  31  37  35  33  32  35  30  20  29
GRHG1a 1610  26  24   4  14  19  26  17  20  20  24
GRHG1a 1620  28  34  15  41  20  39  28  19  19  18
GRHG1a 1630  39  28  34  11   7  17  18  26  25  28
GRHG1a 1640  27  37  43  58  46  47  47  42  45  36
GRHG1a 1650  37  32  41  37  38  45  52  39  34  35
GRHG1a 1660  51  39  40  48  54  44  36  40  32  30
GRHG1a 1670  29  35  38  21  19  19  24  28  29  42
GRHG1a 1680  40  28  30  31  26  22  34  46  26  19
GRHG1a 1690  17  23  20  21  29  27  27  37  39  31
GRHG1a 1700  25  26  34  30  34  22  35  35  26  999
GRHG1a #### A5a, vk
GRHG2a 1618  293  295
GRHG2a 1620  236  246  172  197  209  222  220  183  166  156
GRHG2a 1630  155  129  125  72  86  124  88  92  95  65
GRHG2a 1640  86  104  105  100  149  179  118  145  142  140
GRHG2a 1650  210  186  164  155  133  155  141  115  104  88
GRHG2a 1660  108  93  111  94  75  98  89  104  120  87
GRHG2a 1670  74  52  49  54  46  44  56  60  85  68
GRHG2a 1680  89  71  72  78  84  97  96  93  79  87
GRHG2a 1690  111  124  98  83  102  92  91  76  95  96
GRHG2a 1700  126  95  119  118  149  101  87  103  999
GRHG2a #### A6a. vk