Stall med portlider från Jansbrända, Grangärde socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011


Den 13 juli 2011 tog jag med tillväxtborr fyra prov för dendrokronologisk datering i stallet från Jansbräda () nu på Grangärde hembygdsgård, . Proven togs ur stockarna C4b, C5b, C6b, C7b, alltså i stalldelen på sydvästra långsidan. Det sista provet skadades tyvärr, så att vankant saknas. I de övriga finns vankant, men de två förra har tynande ytved. Yttersta årsring för proven ur C4b och C6b är från 1775. Yttersta synliga ring i provet ur C5b är från 1773, men eftersom det är tynande, så kan det nog ändå vara samtida. Om det fjärde provet är samtida, vilket förefaller troligt, fattas de 11 yttersta ringarna. Virket i stallet torde alltså vara fällt vintern 1775/76, och stallet byggt snart därefter. Stallet är alltså ca 14 år äldre än loftboden som också kommer från Jansbrända. Byggnaderna står i anslutning till varandra på hembygdsgården.

Stallet till vänster, och portlidret från Jansbrända är byggt efter 1775.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/GRHD  1 Stall fr Jansbrända, nu Grangärde Hembygdsgård   PISY
GRHD  2 Sweden    Pinus sylvestris  250m 6014N1444E     1658 1775
GRHD  3 T. Axelson
GRHD  #### Current location: 60º13'12.2"N, 14º58'5.4"E
GRHF0a 1662  394  271  304  303  331  285  277  236
GRHF0a 1670  247  234  183  177  122  110  118  98  115  136
GRHF0a 1680  99  145  144  115  120  111  132  138  102  88
GRHF0a 1690  99  135  92  97  99  108  84  90  72  46
GRHF0a 1700  74  69  80  64  47  48  47  58  39  19
GRHF0a 1710  27  32  47  48  41  31  35  25  25  30
GRHF0a 1720  42  35  36  38  31  23  15  22  27  28
GRHF0a 1730  28  22  28  17  18 -999 -999 -999 -999 -999
GRHF0a 1740 -999 -999 -999 -999 -999 -999   8  12   9   5
GRHF0a 1750   6  11  14  13  14  16  16  14  12  19
GRHF0a 1760  18  17  17  21  23  24  33  19  14  12
GRHF0a 1770  11  11  12  11  11  10  999
GRHF0a #### C4b, vk, tynande
GRHF1a 1658  336  270
GRHF1a 1660  387  367  402  324  337  294  316  274  242  244
GRHF1a 1670  291  219  251  233  165  146  191  134  149  179
GRHF1a 1680  147  187  196  212  116  73  107  111  127  132
GRHF1a 1690  111  169  108  127  116  103  99  95  99  46
GRHF1a 1700  76  76  109  116  100  122  121  121  66  65
GRHF1a 1710  74  62  77  82  110  102  69  51  61  75
GRHF1a 1720  70  56  53  87  56  58  58  55  51  59
GRHF1a 1730  77  52  80  83  96  63  41  42  46  29
GRHF1a 1740  38  24  34  37  20  45  18  29  23  22
GRHF1a 1750  22  32  48  42  53  50  40  34  19  44
GRHF1a 1760  31  30  24  29  26  18  19  23  28  17
GRHF1a 1770  11  11  13   9  999
GRHF1a #### C5b, VK - tynande
GRHF2a 1689  244
GRHF2a 1690  221  226  218  237  241  186  186  170  176  171
GRHF2a 1700  227  156  139  151  123  131  139  114  90  68
GRHF2a 1710  95  110  136  142  147  153  120  106  72  71
GRHF2a 1720  99  99  113  147  97  64  51  55  64  97
GRHF2a 1730  115  119  143  102  87  73  74  67  87  59
GRHF2a 1740  51  41  47  42  40  46  56  55  68  62
GRHF2a 1750  111  114  125  121  109  101  71  54  52  80
GRHF2a 1760  72  76  67  71  83  73  88  76  59  51
GRHF2a 1770  41  30  51  44  45  39  999
GRHF2a #### C6b, vk
GRHF3a 1674  359  234  258  241  271  246
GRHF3a 1680  234  320  313  295  282  194  217  165  137  193
GRHF3a 1690  168  192  183  186  193  154  175  170  184  153
GRHF3a 1700  168  131  184  175  157  142  138  137  100  69
GRHF3a 1710  77  80  105  130  140  178  138  124  99  122
GRHF3a 1720  114  127  99  105  78  64  41  51  52  69
GRHF3a 1730  84  67  56  52  59  38  34  29  32  23
GRHF3a 1740  32  18  34  37  34  33  26  38  42  37
GRHF3a 1750  76  51  55  54  33  43  31  26  25  52
GRHF3a 1760  55  72  91  112  93  999
GRHF3a #### C7b, ej vk. provet skadades vid provtagningen