Loftbod från Nitten, Grangärde socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni/juli 2011


Den 21 juni 2011 tog jag med tillväxtborr sju prov för dendrokronologisk datering i Loftboden från Nittens finnhemman () nu på Grangärde hembygdsgård, . Alla prov togs i mellanväggen (vägg E) på nedre våningen, E4-E10. Redan vid provtagningstillfället var det uppenbart att byggnaden är komplicerad och består av timmer med skiftande karaktär, och någon tillfredställande datering kunde inte nås. Den 13 juli återvände jag därför och tog ytterligare sju prov: två i de grova golv/taktiljorna med insektsgångar, fyra i de hellånga stockarna på övre plan och ett i en takås. Med de nya proverna kan det konstateras att boden i huvudsak är byggd av timmer fällt vintern 1800/1801, och då fått sin nuvarande form, men att även återanvänt timmer har använts. Timret från 1801 är av både tall (3 st) och gran (5 st inklusive en ås). Alla undersökta stockar i C-väggen (hellånga på baksidan, övre plan) tillhör denna grupp. Bland övriga väggtimmerstockar urskiljes minst två grupper:
 1. E5, med yttersta ring från 1764. Att denna stock avviker är redan tydligt vid en ganska ytlig granskning. Splintveden är obetydligt blånad.
 2. E4 och E7, med yttersta ring för E7 på 1781. E4 var tynande och yttersta ring 1779 eller några år senare och därför sannolikt jämngammal med E7.
 3. E6 är mycket osäker. Det är möjligt att den är från 1864, men korrelationsvärdet är för svagt för att möjliggöra någon säker datering.
Plankorna som utgör mellangolv
Boden har, åtminstone i den högra delen ett mellangolv av plankor som har delvis imponerande dimensioner. En del av dem har dessutom insektsgnag på vankanterna, som ger viss ytterligare information om virkets historia. Prov togs ut två av de tio plankorna, som är orienterade i husets tvärriktning. Båda kan dateras.

Planka 10 (närmast mellanväggen): Yttersta ring från ca 1755. Efter ca 1704 är korrelationen mot referenserna mycket dålig, och ett antal osynliga ringar torde vara för handen. Tidigaste möjliga datering är 1753. Denna planka har en grånad, något väderbiten yta även på den bilade ytan vilket den har den gemensamt med väggstock E5 (den avvikande stocken med yttersta ring från 1764). Det kan därför kanske vara rimligt att anta att denna planka har ingått i samma byggnad som E5? Längden på de båda passar också ihop. Det är troligt att det är fråga om en torrtall (eller vindfälle) eftersom den hunnit få ett omfattande angrepp av någon större barkborre (skarptandad Ips acuminatus eller möjligen tolvtandad Ips sexdentatus?). Tallen stod i så fall torr i knappt tio år, vilket förefaller rimligt.

Yttersta årsring är för den mycket breda plankan, tredje från mellanväggen är 1726. Även denna uppvisar några mindre insektsgnag, dels av någon liten barkborre, eventuellt fyrtandad, Pityogenes quadridens, men också av blåhjon Callidium violaceum. Blåhjon angriper nästan bara trä som ligger obarkat under tak.. I detta fall kan man se att angreppet skett före bilningen av stocken av vilket man bör man kunna dra slutsatsen att den vid första användningen torde ha varit en inte alltför välbarkad halvrund klova (eller bara grovt avplanad), antagligen i ett golv, där undersidan inte syntes. Blåhjonangreppet sträcker sig bara över den understa delen av plankans sida, och inte på den del som legat intill nästa tilja, och därför säkert varit barkad hela tiden. Om det är en torrtall, så har den nog inte stått särskilt länge innan den användes, och säkert inte så länge som till 1764 (38 år). Den indikerar därför tidigare byggnadsaktivitet vid gården antagligen ca 1727-1730.

Loftbod från Nitten byggd av olikåldrigt timmer ca 1801.
Insektsgnag (Skarptandad barkborre?) på innertaktilja av torrtall som
dog ca 1755. Gångarna är ca 2 mm breda
NoterDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på www.taxelson.se/dendro/obj/GRHEpi 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg        PISY
GRHEpi 2 Sweden    Pinus sylvestris  300m 6005N1444E     1529 1800
GRHEpi 3 T. Axelson
GRHEpi #### Current location: 60º13'8.8"N, 14º58'9.3"E
GRHE1a 1529  121
GRHE1a 1530  101  91  79  98  97  97  47  48  56  115
GRHE1a 1540  83  139  107  94  85  103  107  100  103  112
GRHE1a 1550  103  93  88  81  73  91  72  67  74  94
GRHE1a 1560  77  114  103  106  104  89  86  89  72  60
GRHE1a 1570  67  51  44  44  41  32  34  43  36  35
GRHE1a 1580  32  31  29  25  26  26  24  20  17 -999
GRHE1a 1590 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
GRHE1a 1600 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
GRHE1a 1610   9  13  13  16  22  14  14  15  14  13
GRHE1a 1620  20  23  18  21  19  19  21  26  21  25
GRHE1a 1630  23  27  22  24  39  37  28  21  13  17
GRHE1a 1640  17  18  19  24  20  25  15  23  25  26
GRHE1a 1650  21  18  16  25  18  20  23   9  13  12
GRHE1a 1660  17  19  23  19  24  22  16  15  31  29
GRHE1a 1670  34  23  30  31  14  13  25  26  30  29
GRHE1a 1680  24  46  44  45  31  27  31  34  30  28
GRHE1a 1690  34  39  37  32  38  29  29  29  34  23
GRHE1a 1700  33  30  39  40  44  37  31  31  20   7
GRHE1a 1710  19  21  23  24  21  31  21  22  17  15
GRHE1a 1720  26  23  22  21  22  30  17  34  35  39
GRHE1a 1730  31  33  36  30  35  25  24  34  33  19
GRHE1a 1740  14  11  22  14  17  18  18  26  24  25
GRHE1a 1750  41  35  46  55  44  35  24  26  24  39
GRHE1a 1760  38  32  30  32  44  32  24  23  20  15
GRHE1a 1770   8   9  12  10  10  12  13  14  18  19
GRHE1a 1780  999
GRHE1a #### E4, (vk) tynande
GRHE2a 1662  334  270  274  279  215  168  166  131
GRHE2a 1670  138  126  137  126  99  98  130  110  122  113
GRHE2a 1680  160  212  218  169  177  152  160  123  113  127
GRHE2a 1690  135  174  157  143  168  127  112  102  85  92
GRHE2a 1700  111  84  123  115  88  93  68  67  55  47
GRHE2a 1710  71  64  66  72  68  70  62  59  66  57
GRHE2a 1720  60  51  57  59  58  60  48  59  66  73
GRHE2a 1730  57  65  48  39  39  25  24  23  25  25
GRHE2a 1740  25  15  19  18  25  32  42  43  67  52
GRHE2a 1750  47  60  62  81  56  59  43  37  36  48
GRHE2a 1760  37  42  39  38  43  999
GRHE2a #### E5. (stocken ser avvikande ut) Vk. svagt blånad splint
GRHE4a 1694  289  238  153  136  176  167
GRHE4a 1700  158  139  186  161  154  162  229  175  141  116
GRHE4a 1710  112  99  102  115  134  176  167  159  126  126
GRHE4a 1720  134  114  137  112  138  125  123  126  117  114
GRHE4a 1730  119  108  139  74  71  61  49  44  41  31
GRHE4a 1740  41  40  57  89  87  83  84  107  124  101
GRHE4a 1750  164  181  191  162  156  138  118  119  88  87
GRHE4a 1760  83  95  86  104  92  106  113  97  75  97
GRHE4a 1770  78  54  60  55  47  51  70  74  74  89
GRHE4a 1780  91  73  999
GRHE4a #### E7, Vk
GRHE7a 1716  146  121  101  100
GRHE7a 1720  127  107  122  132  109  150  159  156  165  132
GRHE7a 1730  107  108  158  119  100  71  86  112  132  91
GRHE7a 1740  83  57  93  91  115  128  82  81  105  99
GRHE7a 1750  120  119  151  168  142  167  124  139  92  125
GRHE7a 1760  93  101  102  104  118  96  154  120  109  90
GRHE7a 1770  77  73  136  114  86  82  110  126  109  131
GRHE7a 1780  93  90  111  121  128  121  94  89  93  76
GRHE7a 1790  63  120  138  106  136  104  93  103  89  109
GRHE7a 1800  999
GRHE7a #### E10, ej vk, +>0
GRHE8a 1540  149  189  165  132  154  149  180  160  150  134
GRHE8a 1550  147  124  154  146  118  115  102  116  124  147
GRHE8a 1560  126  115  99  106  113  99  85  96  74  83
GRHE8a 1570  98  75  70  74  76  102  90  74  72  68
GRHE8a 1580  57  54  72  67  73  82  63  59  40  27
GRHE8a 1590  38  50  40  36  40  43  37  41  35  39
GRHE8a 1600  51  37  38  43  48  39  44  35  42  33
GRHE8a 1610  52  60  53  60  48  35  43  44  41  39
GRHE8a 1620  42  43  35  39  39  45  38  44  35  42
GRHE8a 1630  45  32  33  25  34  35  30  34  25  33
GRHE8a 1640  36  33  26  26  31  36  45  51  52  47
GRHE8a 1650  28  26  39  46  49  53  36  31  36  26
GRHE8a 1660  37  49  48  46  52  45  38  37  42  42
GRHE8a 1670  51  34  38  26   8  12  25  28  29  36
GRHE8a 1680  24  31  28  30  22  30  36  32  30  25
GRHE8a 1690  33  32  34  26  35  23  16  28  25  34
GRHE8a 1700  45  33  30 -999 -999  34  27  21  23  16
GRHE8a 1710  26  24  27  31  26  21  21  27  23  23
GRHE8a 1720  21  14  21  27  22  17  20  19  24  22
GRHE8a 1730  21  14  20  18  22  21  22  13  12  19
GRHE8a 1740  11  14  17  20  18  16   5  16  18  13
GRHE8a 1750  11  17  16  18  18  21  999
GRHE8a #### golv/taktilja #10 fr B / #-1 fr E (första före). Ringar efter ca 1702 kan vara feldaterade. ytved ngt blånad
GRHE9a 1537  286  256  294
GRHE9a 1540  213  284  229  210  257  263  250  235  189  171
GRHE9a 1550  156  162  176  183  189  223  181  161  242  265
GRHE9a 1560  193  214  187  168  175  131  123  151  103  149
GRHE9a 1570  171  147  172  169  182  184  159  118  109  125
GRHE9a 1580  102  122  120  148  175  174  127  123  92  108
GRHE9a 1590  91  69  65  74  85  97  108  101  66  101
GRHE9a 1600  110  78  100  107  104  125  134  112  107  104
GRHE9a 1610  134  139  135  160  143  79  78  110  105  102
GRHE9a 1620  144  114  73  123  104  139  121  130  129  166
GRHE9a 1630  99  91  98  73  92  79  60  61  44  28
GRHE9a 1640  31  47  33  53  66  70  75  75  73  74
GRHE9a 1650  53  48  61  75  90  125  105  82  70  68
GRHE9a 1660  95  99  97  83  74  79  65  55  66  63
GRHE9a 1670  66  56  65  55  20  29  64  58  68  74
GRHE9a 1680  57  50  46  42  42  52  56  44  51  74
GRHE9a 1690  61  55  55  53  57  41  30  50  44  52
GRHE9a 1700  51  50  69  63  48  32  35  44  30  27
GRHE9a 1710  40  45  49  37  49  57  36  36  20  29
GRHE9a 1720  49  43  41  37  47  40  49  999
GRHE9a #### vk. tak/golvtilja #8 fr B, #3 fr E
GRHE11a 1700  295  205  240  253  221  230  235  197  167  132
GRHE11a 1710  136  129  106  101  167  193  186  144  106  94
GRHE11a 1720  122  117  128  155  121  133  86  101  97  82
GRHE11a 1730  108  102  119  84  68  44  46  43  58  40
GRHE11a 1740  38  25  41  35  31  31  38  33  44  50
GRHE11a 1750  113  118  110  87  75  59  42  40  46  63
GRHE11a 1760  68  69  66  69  77  70  81  73  59  39
GRHE11a 1770  34  32  34  34  38  33  48  39  40  42
GRHE11a 1780  49  36  44  54  61  54  47  41  38  36
GRHE11a 1790  25  36  49  58  48  15  14  16  18  20
GRHE11a 1800  14  999
GRHE11a #### C15, vk, tynande
GRHE13a 1716  300  213  172  140
GRHE13a 1720  201  163  177  221  188  172  118  133  175  191
GRHE13a 1730  197  189  164  171  154  133  80  107  160  103
GRHE13a 1740  60  30  61  54  70  63  51  63  54  61
GRHE13a 1750  76  93  96  103  91  103  79  78  96  97
GRHE13a 1760  88  70  54  71  82  78  82  65  68  66
GRHE13a 1770  46  38  74  64  44  55  71  74  97  78
GRHE13a 1780  50  47  54  37  44  54  51  48  47  29
GRHE13a 1790  37  58  44  38  43  32  19  22  999
GRHE13a #### C18, vk? (något tynande)


GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg        PCAB
GRHEpc 2 Sweden    Picea abies    300m 6005N1444E     1666 1800
GRHEpc 3 T. Axelson
GRHEpc #### Current location: 60º13'8.8"N, 14º58'9.3"E
GRHE5a 1666  55  40  42  51
GRHE5a 1670  57  53  62  67  60  53  39  36  44  46
GRHE5a 1680  41  67  58  59  51  49  64  59  59  54
GRHE5a 1690  39  47  38  32  34  43  41  55  61  41
GRHE5a 1700  42  38  33  35  25  15  23  23  25  24
GRHE5a 1710  20  20  22  20  17  13  20  31  31  36
GRHE5a 1720  24  32  28  25  26  36  35  79  126  116
GRHE5a 1730  92  94  131  121  158  168  167  197  237  204
GRHE5a 1740  167  89  145  147  130  146  137  126  134  112
GRHE5a 1750  103  91  120  108  137  161  119  89  96  78
GRHE5a 1760  62  49  59  55  46  74  79  75  89  83
GRHE5a 1770  67  55  66  61  55  58  49  55  48  40
GRHE5a 1780  46  43  38  48  45  45  44  41  46  31
GRHE5a 1790  22  25  29  30  28  27  20  29  21  22
GRHE5a 1800  18  999
GRHE5a #### E8, Vk. PCAB
GRHE6a 1714  192  202  184  215  213  190
GRHE6a 1720  169  154  201  186  151  188  168  153  195  182
GRHE6a 1730  189  169  192  158  176  145  149  169  177  151
GRHE6a 1740  138  116  114  104  87  89  100  127  94  105
GRHE6a 1750  106  92  103  93  121  127  84  76  90  76
GRHE6a 1760  58  46  62  57  38  47  59  52  70  70
GRHE6a 1770  77  66  79  60  68  77  55  78  82  66
GRHE6a 1780  62  65  53  76  55  58  47  48  51  46
GRHE6a 1790  35  48  53  65  67  56  42  66  52  51
GRHE6a 1800  47  999
GRHE6a #### E9, VK, PCAB
GRHE10a 1724  315  356  305  298  273  222
GRHE10a 1730  242  189  218  168  164  146  120  134  160  116
GRHE10a 1740  112  93  98  98  88  105  93  99  87  75
GRHE10a 1750  58  73  74  100  109  93  83  67  77  66
GRHE10a 1760  76  86  112  90  71  99  92  93  95  80
GRHE10a 1770  68  64  87  81  67  66  82  78  77  67
GRHE10a 1780  62  59  67  83  57  52  59  50  50  36
GRHE10a 1790  29  36  29  29  29  34  35  45  42  36
GRHE10a 1800  34  999
GRHE10a #### C13, vk, pcab
GRHE12a 1713  151  150  179  207  206  198  179
GRHE12a 1720  182  163  229  215  190  219  105  90  132  90
GRHE12a 1730  132  102  107  98  94  83  63  82  99  92
GRHE12a 1740  58  41  52  56  45  57  56  65  65  53
GRHE12a 1750  78  66  86  84  105  125  102  97  102  76
GRHE12a 1760  76  102  132  138  74  92  104  91  107  73
GRHE12a 1770  62  64  86  71  76  69  83  113  85  92
GRHE12a 1780  77  71  84  113  88  73  74  64  59  49
GRHE12a 1790  64  62  72  69  68  52  44  40  42  43
GRHE12a 1800  58  999
GRHE12a #### C16, vk? (flaga), PCAB
GRHE14a 1757  196  187  153
GRHE14a 1760  141  150  205  161  138  193  189  146  147  132
GRHE14a 1770  126  119  144  134  145  151  164  192  154  121
GRHE14a 1780  113  113  96  114  112  105  82  68  80  64
GRHE14a 1790  68  64  68  79  89  89  87  83  71  69
GRHE14a 1800  78  999
GRHE14a #### Ås mot vägg C, vk, pcab


GRHEpi 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg        PISY
GRHEpi 2 Sweden    Pinus sylvestris  300m 6005N1444E     7928 8000
GRHEpi 3 T. Axelson
Current location: 60º13'8.8"N, 14º58'9.3"E
GRHE3a 7928  287  316
GRHE3a 7930  290  286  255  268  319  266  217  175  192  168
GRHE3a 7940  181  163  168  209  159  185  121  164  175  220
GRHE3a 7950  233  291  255  231  208  114  94  105  131  100
GRHE3a 7960  110  75  111  115  151  111  118  116  113  118
GRHE3a 7970  148  38  75  56  46  73  67  65  82  104
GRHE3a 7980  76  67  56  52  95  84  140  121  101  42
GRHE3a 7990  85  55  64  45  72  61  61  72  74  30
GRHE3a 8000  37  999
GRHE3a #### E6, Vk (undated, possibly 1864)